R.S.S.

Čtečka RSS

ADRESA : Adresa odkazující na RSS soubor. Včetně http://
OBLÍBENÉ :

BHAGAWANSTER

Egohrátky "Mistr?" Otevřít odkaz do nového okna
Boj ing. Ji??ího Vacka s jeho oponenty, p??ípadn?? t??mi, kte??í jej opustili je sm???ný i smutný. M??e se stát duchovní Mistr ob??tí malomyslného ego pino?ení?
DOPORU??UJE OSHO MEDITACI SEZEN??, VIPASSANU? Otevřít odkaz do nového okna
Myslel jsem si, ?e meditovat je jednoduché. Av?ak poté, co jsem vid??l lidi sed??t p??i vipassan??, jsem ztratil ve?keré nad??je, ?e se stanu úsp???ným meditátorem. Dej mi, prosím, aspo?? malé povzbuzení!
??ekání na jaro Otevřít odkaz do nového okna
Zima je dlouhá a ob??as mne napadne, ?e by vlastn?? v?bec nemuselá být.
Lama Ole Nydahl v ??echách Otevřít odkaz do nového okna
Praha, Lama Ole Nydahl   Datum: 28. 4. 2006 Za??átek: 19:00 Kde: Basketbalová hala Sparta, Nad Královskou oborou 51, Praha 7, Hole?ovice - Letná Téma: Buddhismus ??? svoboda a radost Cena: 150CZK/5EUR (studenti a d?chodci 120K??/4EUR) Info: praha@bdc.cz, +420 608 ...
Problémy Otevřít odkaz do nového okna
Co jsou problémy? Pro?? nás postihují, dá se jim vyhnout?
?t??stí Otevřít odkaz do nového okna
V?ichni lidé na této planet?? hledají ?t??stí. N??kte??í v??dom??, jiní nev??dom??. Ale tu snahu mají spole??nou.
Originální RSS kanál otevírá se do nového okna | Aktualizovat (naposledy 16:38 22.10.2020)

Další RSS kanály

© timqui.net 2005-2020