R.S.S.

Čtečka RSS

ADRESA : Adresa odkazující na RSS soubor. Včetně http://
OBLÍBENÉ :

Ekonomika Online

Výpočet úroku z prodlení Otevřít odkaz do nového okna
Úrok z prodlení se na dlužníka vztahuje v momentě, kdy neplní své závazky vůči věřiteli v čas. Jednoduše nesplácí svůj dluh. V případě, že se jedná o dluh peněžní může dlužníkovi vypočítat úrok z prodlení.  Pozor je rozdíl mezi úrokem z prodlení a smluvní pokutou, která je definována ve smlouvě, ...
Cashback portál Otevřít odkaz do nového okna
Cashback portál je webová stránka, kde dostanete menší provizi pokud si něco přes ní koupíte. V podstatě se jedná o formu spolupráce mezi provozovatelem cashback portálu a prodejcem. Provozovatel cashback portálu dostane provizi za každý uskutečněný prodej, ovšem část provize vrátí uživateli. V ...
Co je sdílená ekonomika Otevřít odkaz do nového okna
Sdílená ekonomika vznikla z anglického sharing economy. Česky by se měl používat termín spoluspotřebitelství, ale vzhledem k délce a složitosti se dává přednost pojmenování sdílená ekonomika. Jedná se o model podnikání, který je postavený na pronájmu, výměnách anebo i sdílení majetku. Mezi ...
Směnka vlastní Otevřít odkaz do nového okna
Směnka vlastní je nejběžnější formou směnky. V podstatě se jeden subjekt (výstavce směnky) zaváže druhému subjektu (remitent), že mu podle předem platných pravidel zaplatí určité množství peněz. Technicky vzato se jedná o písemný příslib uhrazení peněžních prostředků. Směnka vlastní je definována v ...
Intervence národní banky Otevřít odkaz do nového okna
Národní banka má za úkol dohlížet na národní měnu a vytvářet přehledné, předvídatelné prostředí v ekonomice. Díky tomu je snadnější odhadnout vývoj na trhu. Nedochází tak k velkému posilování anebo naopak oslabování měny. K tomuto jí slouží několik nástrojů. Mezi ně patří i intervence (zásah). ...
Hyperinflace Otevřít odkaz do nového okna
Hyperinflace je stav, kdy inflace přesáhla 100 procent během po sobě jdoucích let. Ovšem často označuje i dění na trhu, kdy měna ztrácí velmi rychle hodnotu a lidé se jí snaží směnit za jinou stabilnější měnu anebo komodity. Často jiná stabilní měna nahrazuje lokální měnu. Ceny zboží a služeb ...
Medvědí trh Otevřít odkaz do nového okna
Pokud sledujete odborná média, která se zabývají akciemi, určitě vám neuniklo označení medvědi a býci (anglicky bears and bulls). Jedná se o označení investorů, kteří spekulují na základě trendů na akciovém trhu. Takzvaný medvědí trh je klesající vývoj na akciovém trhu. Tedy ceny akcií padají dolů. ...
Ekonomická recese Otevřít odkaz do nového okna
Tento pojem pochází z makroekonomie a znamená pokles HDP (hrubého domácího produktu) po minimálně dvě po sobě jdoucí čtvrtletí. Pokud ekonomická recese trvá delší dobu často se používá pojem ekonomická deprese. Ekonomickou recesi nejčastěji způsobuje snížení poptávky po zboží a službách v důsledku ...
Co je transparentní účet Otevřít odkaz do nového okna
Transparentní účet je služba, kterou zřídily některé české banky pro své klienty. Jedná se v podstatě o běžné, většinou spořící, účty, které umožňují komukoliv nahlédnout do všech transakcí prostřednictvím internetu. Kompletní zveřejnění všech pohybů na transparentním účtu má hlavně zvýšit ...
Rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou Otevřít odkaz do nového okna
Tyto dva pojmy se často lidem pletou. Zjednodušeně řečeno ekonomie je věda, která se zabývá určitými ději spojenými s využíváním omezených zdrojů v předem stanoveném prostředí (domácnost, podnik, stát, Evropa, svět atd.). Studuje vzájemné vztahy a jak se ovlivňují. Naproti tomu ekonomika ...
Originální RSS kanál otevírá se do nového okna | Aktualizovat (naposledy 15:51 13.6.2024)

Další RSS kanály

© timqui.net 2005-2024