R.S.S.

Čtečka RSS

ADRESA : Adresa odkazující na RSS soubor. Včetně http://
OBLÍBENÉ :

Grano Salis

http://www.granosalis.cz otevírá se do nového okna Granosalis backend
Zjevení Janovo 3, 15-16 Otevřít odkaz do nového okna
>>Při tomto křtu se rodí nový člověk - křesťan - všechno to staré v něm po Adamovi je zlikvidováno - pohřbeno. Ve křtu zemřel a byl pohřben nedědic ( vyhnanec z ráje) - z vody křtu vstává spolu s Kristem (pro zásluhy Krista) člověk nový - dítě Boží, dědic nebeského království.Týká se to všeho ...
Co by dnes apoštol Jan vytknul církvím? Otevřít odkaz do nového okna
Včera jsem shlédnul na TV Art film Klér. Docela jsem se zhrozil  a uvědomil si, jak je dobře, že u nás žádná církev nemá takovou moc a postavení jako v Polsku. Kdybych byl nevěřící, upevnilo by mi to nevíru v Boha. Logicky si člověk položí otázku, jak se může taková organizace považovat za ...
Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? Otevřít odkaz do nového okna
Vždy jsem měl za to, že ze Staré smlouvy vychází smlouva Nová. Považoval jsem to za přirozené. Nikdy jsem nad tím neuvažoval. Bral jsem to jako axiom, že dvěma body prochází jediná přímka. Pak ale na tyto stránky zavítal ze synagogy jeden konvertita k judaismu a začal zde prosazovat tezi ...
Kdo je můj bližní? Otevřít odkaz do nového okna
Všichni známe Podobenství o milosrdném Samaritánovi, ale pro jistotu si ho znovu uvedeme:Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?” Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?” On mu řekl: ...
Kočičí uplakané oči. Otevřít odkaz do nového okna
   Nikdy jsme doma neměli žádné domácí zvířátko  a ani jsme  s ničím takovým nepočítali. Naše dcera na venkově je psí a kočičí máma. Má pejska a tři kočky. Nedávno jí někdo za plot vhodil malinkého koťátko, celé černé a staré tak šest týdnů. Vzala ho domů. Bylo ...
Nikdy se asi na křtu nedohodneme. Otevřít odkaz do nového okna
Tady se stále dohadujeme o křtu a nakonec stejně nedocházíme k pravdě. Pán Ježíš přece prohlásil o dětech: · Matouš 19, 14Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ ·  Marek 10, 14Když to Ježíš ...
Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Otevřít odkaz do nového okna
·  34Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. ·  35Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. ...
Křest a jeho význam pro život Otevřít odkaz do nového okna
 Když se řekne slovo křest, každému člověku se ihned vybaví křesťanská církev. Slovo křesťan není však odvozeno od slova křest, ale od slova Kristus. (Zajímají mě vaše názory na křest a na tento článek od nekatolického autora).http://www.ks-sch.cz/files/Casopis_Idea_65_web.pdf
Nestalo se, co se stát mělo Otevřít odkaz do nového okna
A řekl jim: „Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci.“Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
Bohužel, na co dnes kladou často církve a sekty hlavní důraz??? Otevřít odkaz do nového okna
24Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit; ·  25hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám; ·  26a ta žena byla pohanka, ...
Originální RSS kanál otevírá se do nového okna | Aktualizovat (naposledy 13:17 16.9.2021)

Další RSS kanály

© timqui.net 2005-2021