R.S.S.

Čtečka RSS

ADRESA : Adresa odkazující na RSS soubor. Včetně http://
OBLÍBENÉ :

Hrady.cz

https://www.hrady.cz/ otevírá se do nového okna RSS kanál přináší informace o nově vložených místech na server Hrady.cz
Nedachlebice (tvrz, zaniklý) Otevřít odkaz do nového okna
Zaniklá tvrz, kterou patrně vystavěl Šťastný z Korotína, jenž získal Nedachlebice s pustým tvrziskem r. 1521. Samotné tvrzisko se uvádí už r. 1517. Po připojení k Uherskému Brodu počátkem 17. stol. tvrz ztratila sídelní funkci a sloužila provozu přilehlého dvora. Dnes jen patrná vyvýšenina.Více ...
most Septima Severa (most, zachovalý) Otevřít odkaz do nového okna
Most postaven na počest císaře Septima Severa a jeho ženy Julie v letech 198-200 n. l. Jednoobloukový most z 92 kamenných bloků. Délka 120 m, šířka 7 m, rozpětí 34 m. Přes most vedla silnice až do roku 1997. Nyní uzavřen pro veškerá vozidla.Více informací
Lisie Kšty (zámek, zřícenina) Otevřít odkaz do nového okna
Fuchswinkel, Kreis NeisseRenesanční šlechtické sídlo v areálu dvora vzniklo kolem r. 1600. V pol. 19 stol. vznikla novogotická kaple a následně byl ve stejném slohu upraven i zámek. Dne 15.10.1815 se pravděpodobně na zámku narodil jeden z předních skladatelů varhanní hudby 19. stol. Moritz ...
Výčapy (zámek, nepatrné zbytky zdí) Otevřít odkaz do nového okna
Zaniklý pozdně renesanční zámek, jenž nechal vybudovat buď Jaroslav Dubský nebo jeho nástupce Jiří Dubský někdy po roce 1579. Za Eichbuchlů začátkem 17. století zámek ztratil rezidenční funkci a stal se jen sídlem správy dvora. V roce 1948 v něm bylo umístěno JZD, v letech 2001 - 2002 byl pro ...
bývalá rychta (ostatní, chátrající) Otevřít odkaz do nového okna
Nenápadné obytné stavení má pozdně gotické jádro, v rozsáhlém podzemí se třemi sklepy je unikátní středověká konstrukce trámového stropu s kamenným záklopem, dendrochronologicky datovaná do roku 1484. Stavba prošla řadou úprav a přestaveb. Nyní v soukromém majetku.Více informací
Myslůvka (tvrz, zřícenina) Otevřít odkaz do nového okna
HradištěNepatrné, ale znatelné terénní pozůstatky pravděpodobně středověké tvrze, která ale písemně není doložena. Vznik se odhaduje na dobu kolem roku 1351, kdy se po Myslůvce píše Tomáš Věrduňk. Tzv. Hradiště je zapsáno v seznamu nemovitých památek archeologického charakteru.Více informací
Chałupki (hrad, terénní náznaky) Otevřít odkaz do nového okna
Neuhaus, Novum CastrumVodní hrad založil v letech 1291-1295 svídnicko-javorský kníže Boleslav I. Surový. Později sloužil loupeživým rytířům, proto byl také několikrát dobyt a zničen. V r. 1832 zcela rozebrán poslední zbytek hradu, kterým byla věž. Dodnes se zachoval pouze vodní příkop a náspy.Více ...
Cihelka (věž, zachovalý) Otevřít odkaz do nového okna
Libové LibčiceCihelka je ocelodřevěná rozhledna o výšce 8 metrů vybudovaná studenty architektury ČVUT podle projektu Kristýny Rejskové nad městem Libčice nad Vltavou. Na vyhlídkový ochoz vede 22 schodů. Stavba je volně přístupná od konce června 2019.Více informací
radnice (ostatní, zachovalý) Otevřít odkaz do nového okna
Borovanská radnice byla postavena v polovině 17. století ve stylu zlidovělého jihočeského baroka. Podoba fasády pochází z úprav ve druhé polovině 18. století. Radniční průčelí je ukončeno výrazným volutovým štítem s kamennými pyramidami po stranách a doplněno o hodinový ciferník a sluneční ...
aténská agora (ostatní, zřícenina) Otevřít odkaz do nového okna
Agora znamená tržiště, obchod. Aténská Agora rozdělena na Starou agoru a Římskou agoru. Jedinečná dochovaná stavba je Héfaisteion z roku 449 př. Kr. Současná Attalova stoa je dokonalou kopií původního starověkého sloupořadí.Více informací
boží muka (sakrální památky, chátrající) Otevřít odkaz do nového okna
Rustikální zděná barokní boží muka kasulového typu byla postavena někdy na přelomu 18. a 19 století. Stejný typ božích muk se dochoval také v katastru nedaleké obce Kobylá nad Vidnavkou a Tomíkovice. Stavba je kulturní památkou.Více informací
Mistřice (tvrz, terénní náznaky) Otevřít odkaz do nového okna
Tvrz s poměrně zachovalým jádrem, jejíž doba vzniku není zachycena v žádných písemnostech. Odhaduje se, že polovinu 15. století již nepřežila. Areál tvrziště dnes z valné části zastavěn rodinnými domky.Více informací
Madrasa Yakutiye (technická památka, zachovalý) Otevřít odkaz do nového okna
ErzurumYakutiye Medrese je historická Madrasa ze 14. století. Postavena v r. 1310. Madrasa je náboženská vzdělávací instituce v islámských zemích. Yakutiye Madrasah největší z dvorních madras v Anatolii. Obdélníkový objekt s vnitřním nádvořím. V letech 1964 a 1973 opraveno. Muzeum etnografie a ...
kaple sv. Josefa (sakrální památky, zachovalý) Otevřít odkaz do nového okna
V r. 1748 byla zahájena stavba dřevěné zvonice, která byla v r. 1776 rozšířena na kapli. K poslední přestavbě došlo r. 1808, kdy kolem vznikl i hřbitov vymezený kamennou zdí. Od r. 2004 je kaplička kulturní památkou.Více informací
Lukovany (tvrz, terénní náznaky) Otevřít odkaz do nového okna
Archeologickým průzkumem nepotvrzené místo lukovanské tvrze, jež pravděpodobně existovala již v roce 1269 za Zdeslava a Arnošta z Lukovan. Písemně ale doložena až v roce 1544.Více informací
císařský špitál s kostelem sv. Kříže (sakrální památky, zachovalý) Otevřít odkaz do nového okna
Gardekirche, polský kostel, Wien/VídeňKostel vznikl v l. 1755-1763 podle návrhu Nicola Pacassiho jako součást císařského špitálu. V r. 1769 upravil Jean Baptiste Brequin. V r. 1890 byla budova císařské nemocnice zbořena a zbytek kostela v r. 1898 zrekonstruoval a rozšířil architekt Richard ...
Lipina (tvrz, terénní náznaky) Otevřít odkaz do nového okna
Zaniklá tvrz, jejíž založení není písemně doloženo, ale podle nálezů z tvrziště to mohlo být zřejmě ve 14. století. Tvrz byla opuštěna ihned po připojení k Brumovu začátkem 15. století. Dnes louka s nepatrným, ale rozeznatelným vyvýšeným jádrem.Více informací
Henčov (ostatní, přestavěno) Otevřít odkaz do nového okna
Vznik tzv. "zámečku" souvisí s podnikatelem Karlem Lowem. Objekt byl postaven v roce 1922 jako jeho venkovské sídlo. V roce 1945 přešel do majetku státu. Dnes patří soukromě firmě a slouží k bydlení.Více informací
antické ruiny Megalopolis (ostatní, zřícenina) Otevřít odkaz do nového okna
ŘeckoMegalopolis se starodávnými ruinami. Zahrnuje i starobylé divadlo pro 20 000 lidí postavené roku 370 př. n. l. Další památky Thersileon se 67 sloupy a chrám. Megalopolis z doby antiky byl objeven v letech 1890 a 1891.Více informací
Horní Slatina (tvrz, zřícenina) Otevřít odkaz do nového okna
Tvrz pravděpodobně existovala už asi v polovině 13. století, kdy Horní Slatina byla v majetku rodu Ranožírovců. Posledním majitelem byl zřejmě po roce 1542 Jindřich Koňas z Vydří. V roce 1589 se uvádí jako pustá. Dnes jsou znatelné už jen nepatrné terénní náznaky tvrziště. Tvrz beze zbytku ...
kaple Panny Marie (sakrální památky, zachovalý) Otevřít odkaz do nového okna
Krakovecká kaple zasvěcená Panně Marii je památkově chráněná drobná hodnotná sakrální stavba z poloviny 18. století.Více informací
kostel sv. Olafa (sakrální památky, zachovalý) Otevřít odkaz do nového okna
Faerské ostrovy, DánskoStředověký kostel sv. Olafa na Faerských ostrovech. Dnešní obecní kostel, byl postaven již roku 1110. Ve středověku byl oficiální katedrálou Faerských ostrovů. Sloužil jako sídlo katolického biskupa. Na kostele proběhly dvě rekonstrukce. Největší opravy v letech 1962 až ...
kostel Nanebevzetí Panny Marie (sakrální památky, zachovalý) Otevřít odkaz do nového okna
Děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie v Mar. Lázních postaven na místě starší kaple v novobyzantském slohu v polovině 19. stol. z iniciativy opata tepelského kláštera. Vysvěcen r. 1850. Má neobvyklý osmiúhelníkový půdorys. Od r. 1958 stavba kulturní památkou ČR.Více informací
sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly (sakrální památky, zachovalý) Otevřít odkaz do nového okna
Pískovcové sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly vzniklo pravděpodobně mezi lety 1730–1740. Jeho autorství není jisté, dle podobnosti se stylem M. F. Jäckela je připisováno regionálně významnému sochaři Josefu Dietrichovi. Sousoší tvoří jednu z dominant náměstí a je od roku 1958 památkově ...
Apollonův chrám (sakrální památky, zřícenina) Otevřít odkaz do nového okna
Bassai, ŘeckoOsada Bassai za antických dob součást Arkádie. Chrám Apollóna Epikúra postaven v 5. stol. př. n. l. Stavební materiál šedý vápenec, střecha, průčelí a sochařská výzdoba jsou z mramoru. Užity všechny tři základní styly řecké architektury. Od r. 1986 chrám zapsán na Seznam světového ...
Originální RSS kanál otevírá se do nového okna | Aktualizovat (naposledy 9:49 9.8.2020)

Další RSS kanály

© timqui.net 2005-2020