R.S.S.

Čtečka RSS

ADRESA : Adresa odkazující na RSS soubor. Včetně http://
OBLÍBENÉ :

Portál POHODA - všechny články

http://portal.pohoda.cz/ otevírá se do nového okna Užitečné informace pro podnikatele, z oblasti daní, účetnictví, mezd a zákonů.
V rytmu bubenických paliček Otevřít odkaz do nového okna
Pojďme se na chvíli přenést na letní hudební festivaly a koncerty. Vyhlížíte svého oblíbeného interpreta a s napětím očekáváte jeho úvodní píseň. A vtom se ozývají první tóny – velice často to jsou právě bicí. Bubeník paličkami udává rytmus a zahajuje koncert. A právě tyto paličky ...
Daňové povinnosti poskytovatelů přepravních služeb osob prostřednictvím mobilní aplikace Otevřít odkaz do nového okna
V posledních letech nabývá na popularitě využívání taxislužby prostřednictvím mobilních aplikací, mezi které se řadí například Bolt, Liftago a Uber. Zvažujete-li, že byste si začali (při)vydělávat tímto způsobem, tento článek je určený přesně pro vás.
Provozní a investiční dotace v daňové evidenci podnikatele – FO Otevřít odkaz do nového okna
Podnikání fyzické osoby může být podpořeno z veřejných zdrojů prostřednictvím poskytnutí dotace na úhradu provozních výdajů nebo výdajů na pořízení majetku k dlouhodobému užívání v podnikání. V dnešním článku se podíváme na to, jak se tyto dotace promítnou do daňové evidence podnikatele.
Přijetí příspěvku z veřejného rozpočtu v daňové evidenci Otevřít odkaz do nového okna
V životě podnikatele – FO se stává, že v souvislosti se svou podnikatelskou činností přijme podporu na své podnikání z veřejných zdrojů. Může se jednat o podporu ze státního rozpočtu ČR, z rozpočtu krajů, obcí, ale i z prostředků Evropské unie. Obě tyto varianty z hlediska daňové ...
Aktuálně k novele DPH 2025 Otevřít odkaz do nového okna
12. června 2024 předložila vláda sněmovně návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, o jejíž podobě v následujících měsících rozhodnou poslanci. Návrh již nabývá realistické podoby a můžeme očekávat, že v podobném znění nabude 1. ledna 2025 účinnosti. V tomto článku vás provedeme ...
Náhrada škody od pojišťovny v daňové evidenci Otevřít odkaz do nového okna
Specifickou situací v daňové evidenci může být zobrazení náhrady škody od pojišťovny v případě škodní události na obchodním majetku podnikatele. Na praktických příkladech si ukážeme několik variant, jak se s takovou situací vypořádat.
Jak probíhá kontrola z finančního úřadu? Otevřít odkaz do nového okna
Daňové kontroly se týkají všech podnikatelů a společností bez ohledu na velikost jejich podniku nebo odvětví. Prozradíme vám, jaké druhy kontrolních postupů existují, jak probíhají a jak se na ně lze předem připravit.
Autorské honoráře z pohledu daně z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Mezi příjmy fyzických osob, které je třeba náležitě zdanit, patří i autorské honoráře. Zákon o daních z příjmů poskytuje při určitém limitu těchto příjmů zjednodušení ve formě odvodu daně formou srážky. Jaké jsou podmínky pro toto uplatnění, bude vysvětleno v dnešním článku.
Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů Otevřít odkaz do nového okna
Tento článek se zabývá zdaněním příjmů, které plynou z titulu prodeje cenných papírů, a to u fyzických osob a cenných papírů nezařazených do obchodního majetku poplatníka.
Změny u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Dne 19. 6. 2024 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Součástí této novely je také úprava fungování dohod o provedení práce ...
Vyplácení zisku v s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) je jednou z nejčastějších forem podnikání v ČR, oblíbená pro svou flexibilitu a relativně jednoduchou správu. Tento článek pojednává o jednom z klíčových aspektů provozu s. r. o. – vyplácení zisku, který je značně regulován a zahrnuje několik ...
Networking pro introverty Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku Vám přinášíme tipy, jak budovat obchodní kontakty, i když neradi chodíte mezi lidi. Networking je způsob, kterým se dostanete k pracovním příležitostem, získáte nové informace a najdete nové lidi s podobnými nebo odlišnými zájmy.
Může si „neziskovka“ uplatnit daňovou ztrátu? Otevřít odkaz do nového okna
„Nezisková organizace“ nebo také „neziskovka“ je zavedený slangový pojem označující pestrou paletu právnických osob, jejichž společným znakem je, že nebyly založeny (primárně) za účelem dosahování zisku. V dnešním článku se podíváme na to, zda a jak může tato organizace ...
Několik tipů pro rozhodování Otevřít odkaz do nového okna
Mnozí z nás vnímají možnost rozhodovat se jako samozřejmost, akt svobody, které si v životě velmi vážíme. A zároveň se rozhodujeme neradi. Uvědomujeme si totiž váhu naší volby, při které hrozí, že se nerozhodneme „správně“ – uděláme chybu. Proto Vám přinášíme dnešní článek ...
Rezervy v účetnictví a daních Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku rozebereme téma rezervy, a to hned ze dvou různých úhlů pohledu – z pohledů účetního a daňového. Součástí článku jsou i praktické příklady.
Může podnikatel měnit způsoby ekonomické evidence? Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se podíváme na problematiku změny způsobu ekonomické evidence. Může vůbec podnikatel změnit tento způsob? A jaké podmínky zde působí?
Podcast: Nemovitosti z pohledu daně z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Podívejte se náš nový podcast, kde se ponoříme do světa nemovitostí a odpovíme na nejčastější otázky, které zajímají nejen majitele nemovitostí, ale i nájemníky a investory.
Převodní ceny v ČR pro rok 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Převodní ceny označují cenu stanovenou při transakcích mezi kapitálově nebo personálně propojenými subjekty (spojené osoby). Jsou důležitým tématem v daňové oblasti, a to nejen pro nadnárodní společnosti. Finanční správa v této oblasti provádí stovky kontrol ročně a případná doměřená daň se ...
Čtyři možnosti ekonomické evidence podnikatele – FO Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se podíváme na možnosti, kterými může podnikatel – FO evidovat svoji ekonomickou aktivitu. Má na „výběr“ až ze čtyř variant, které si podrobně rozebereme.
Podcast: Nemovitosti z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
Podívejte se náš nový podcast, kde se ponoříme do světa nemovitostí a odpovíme na nejčastější otázky, které zajímají nejen majitele nemovitostí, ale i nájemníky a investory.
Příjmy z pronájmu nemovitosti a daň z příjmů fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Nejčastějším pasivním příjmem fyzických osob je příjem plynoucí z pronájmu nemovitostí. Víte ale, zda nemovitost doopravdy pouze pronajímáte, nebo zda poskytujete ubytovací služby? O rozdílech mezi těmito dvěma situacemi, včetně praktických příkladů, se dočtete v dnešním článku.
Víte, co všechno máte prověřit při koupi společnosti? Otevřít odkaz do nového okna
Důkladná prověrka před koupí společnosti je zásadním krokem, který pomáhá odhalit rizika. Tato analýza, nazývaná due diligence, se zaměřuje na finanční, právní a daňové aspekty. Kupující si tak vytvoří ucelenější přehled o majetku, dluzích, obchodních partnerech a obecně o poměrech kupované ...
Kdy je povinné účetnictví pro podnikatele - fyzickou osobu? Otevřít odkaz do nového okna
Podnikatelé by měli ve vlastní zájmu evidovat svou podnikatelskou činnost. I kdyby se tak rozhodli neučinit, mají povinnost evidovat svou ekonomickou činnost ze zákona pro účely stanovení základu daně z příjmů a vyměřovacích základů pro SP a ZP. Za jakých podmínek tito podnikatelé musí vést ...
Právní pasti v podnikání: Jak se vyvarovat nejčastějších chyb? Otevřít odkaz do nového okna
V tomto článku se ponoříme do nejčastějších právních omylů, kterých se podniky dopouštějí, nabídneme praktické tipy, jak se jim vyhnout a navrhneme způsoby, jak efektivněji spravovat vaše právní záležitosti.
Srážková daň z podílu na zisku pro fyzické osoby Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se podíváme na „dvojité“ zdanění podílu na zisku pro fyzické osoby.
Paušální daň a paušální výdaje u příjmů ze samostatné činnosti Otevřít odkaz do nového okna
Dnešní téma je paušální daň a paušální výdaje u příjmů ze samostatné činnosti. Podíváme se na podmínky uplatňování, rozdíly a terminologii.
Daňové zvýhodnění na děti – příklady z praxe Otevřít odkaz do nového okna
Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě upravuje § 35 Zákona o daních z příjmů. V článku si na praktických příkladech vysvětlíme podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě.
Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se zaměříme na náležitosti uznání dluhu, nejčastější chyby, kterých se můžeme při jeho sepisování dopustit a více se zaměříme na jednu jeho konkrétní součást – dohodu o splátkovém kalendáři.
Skutečná příčina problému – Metoda 5x proč Otevřít odkaz do nového okna
Technika 5x proč pracuje s otázkami „Proč?“, „Jak se to stalo?“, „Jak se to vůbec mohlo stát?“, neboť tyto otázky si klademe, když vznikne problém. Když s těmito otázkami, hlavně s otázkou „Proč?“ pracujeme chytře, mohou nám dobře posloužit.
Jsou škody z on-line podvodů daňově uznatelné? Otevřít odkaz do nového okna
Online podvodům, a s nimi spojenými škodami může utrpět prakticky kdokoli, kdo v práci využívá internet a další IT kouzla. Jak je to ale v těchto situacích s daňovou účinností škod, výdajů za výpalné a obnovu dat?
Prodej zboží z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
Předmětem činnosti řady podnikatelů je právě prodej zboží a je třeba znát pravidla, podle kterých stanovíme, zda a případně ve které zemi tento prodej podléhá dani z přidané hodnoty. Podívejme se na nejběžnější modelové situace, se kterými se můžeme setkat.
Zaměstnanecké benefity 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Vládní konsolidační balíček, který nabyl účinnosti ve většinovém rozsahu od 1. 1. 2024, mění několik desítek právních předpisů. Mimo jiné výrazně zasahuje do činnosti zaměstnavatelů a tzv. zaměstnaneckých benefitů. V dnešním článku vám představíme výčet nejzásadnějších a nejvíce v praxi ...
Home office, coworking nebo kancelář? Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním pracovním světě mají zaměstnanci i zaměstnavatelé spoustu možností, jak nastavit spolupráci. Vybírat si mohou mezi prací z domu, v kanceláři nebo sdílených místech. Která z možností je ta nejlepší a jak se dá spolupráce nastavit co nejefektivněji?
Opravné položky v účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku dopodrobna rozebereme opravné položky v účetnictví, k čemu se mohou a nemohou opravné položky tvořit, jejich příslušnou legislativu, na praktických příkladech si ukážeme, kdy a jak se opravné položky účtují a na co si dát u účtování pozor.
AI Act – Co přináší nařízení o umělé inteligenci? Otevřít odkaz do nového okna
Nový AI Act byl, po určitých nejistotách kvůli nesouhlasu vybraných zemí, schválen. V tomto článku naleznete obecný přehled toho, co AI Act obsahuje a na jakých principech je postaven.
Změny v oblasti povinné registrace k DPH od roku 2025 Otevřít odkaz do nového okna
V oblasti daně z přidané hodnoty se od roku 2025 chystají změny. Ta asi největší se týká registrace plátců k DPH při překročení obratu – změní se způsob počítání obratu, bude zavedena další (druhá) hranice obratu a změní se i lhůty. Tyto a další změny jsme shrnuli do dnešního článku.
Výpočet čisté mzdy a její účtování Otevřít odkaz do nového okna
Téma mezd se dotýká každého z nás, ať užÂ mzdy vyplácíme nebo je dostáváme, a proto si v dnešním článku rozebereme základní pojmy týkající se mezd, jednotlivé složky mzdy a zákonné odvody, kterým mzdy podléhají. Na praktických příkladech si ukážeme výpočet čisté mzdy v praxi.
Nezabavitelná částka v exekuci od roku 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Po několika letech navyšování nezabavitelné částky v exekuci přichází její snížení. Která složka této částky byla snížena, kolik nyní činí nezabavitelná částka i konkrétní příklady a ukázka výpočtu je obsahem tohoto článku.
Výkon práce jednatele a ukončení jeho původního PP Otevřít odkaz do nového okna
Umožňuje česká legislativa, aby byl zaměstnanec souběžně jednatelem či členem představenstva? Za jakých podmínek je to přípustné? A znamená to, že zaměstnanci jmenováním do funkce zaniká pracovní smlouva? Co je to pravý a nepravý souběh funkcí? To se dozvíte v dnešním článku.
Minimální mzda vzroste do roku 2029 na 47 % průměrné mzdy Otevřít odkaz do nového okna
Vláda schválila novelu zákoníku práce, díky které by měla minimální mzda v České republice postupně stoupnout na 47 % průměrné mzdy do roku 2029. V současnosti dosahuje výše 41,1 %.
Změna výpočtu odložené daně Otevřít odkaz do nového okna
Konsolidační balíček vlády od ledna 2024 zvyšuje sazbu daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %. Tato změna se promítne do výpočtu odložené daně v účetní závěrce za rok 2023, kde již bude zohledněna vyšší sazba.
Trendy v e-commerce: Co musí každý obchodník vědět pro úspěch v online prostředí? Otevřít odkaz do nového okna
Odvětví e-commerce je velice dynamické a s každým rokem přichází nové změny, které mohou tomuto způsobu podnikání pomoci. Co tedy potřebujete jako obchodník znát, abyste zůstali konkurenceschopní a šli ruku v ruce s nejnovějšími trendy?
Povinné odvody pojistného u OSVČ v roce 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Podnikáte jako OSVČ a nejste si jistí ohledně odvodů sociálního a zdravotního pojištění? Jak a z čeho se „vypočítá“ vyměřovací základ pro tyto odvody? Jaké mají OSVČ při odvodech povinnosti a jaké jsou důležité termíny? Na to se zaměříme v dnešním článku.
Účtování v jiné než české měně od 1. 1. 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Konsolidační balíček nám přinesl novelu zákona o účetnictví, jež firmám za určitých podmínek umožňuje účtovat v cizích měnách. Jak je tato možnost v zákoně definována a jak bude probíhat v praxi, je obsahem tohoto článku.
Jak na priority? Otevřít odkaz do nového okna
Každý má čas od času období, kdy ani neví, kde mu hlava stojí. Jak si ale s chladnou hlavou uspořádat každodenní povinnosti, které se na vás valí ze všech stran? S tím vám pomůže určení priorit, díky nímž se přiblížíte ke svým cílům. V následujícím článku se dozvíte, jak na to.
Elektronické služby a DPH Otevřít odkaz do nového okna
Služba poskytnutá elektronicky (elektronická služba) je dosti široký pojem – jak správně určit, co mezi tyto služby ještě patří, a co již ne? A jaký to bude mít vliv na určení místa plnění podle zákonných norem týkajících se daně z přidané hodnoty?
Slevy na dani za rok 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Zatímco nezdanitelné částky snižují základ daně, slevy na dani snižují přímo daň. Jaké slevy na dani si můžeme uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023? A které z nich si za rok 2023 uplatníme již naposledy? Vše se dozvíte v následujícím článku.
Podcast: Trend digitalizace očima účetní kanceláře Otevřít odkaz do nového okna
Navštívili jsme účetní firmu SLUTO, abychom se společně pobavili o digitalizaci z pohledu účetní kanceláře. Tento trend je dnes často vnímán jako záruka zjednodušení práce, bezchybnosti a úspory času.
Zrušení některých registrací k daním z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Konsolidační balíček vlády přinesl od ledna 2024 mnohé změny. Ty zásadní byly a jsou mediálně probírané. Mezi ty méně známé patří například zrušení registrační povinnosti k daním z příjmů pro některé daňové poplatníky.
Zákon o preventivní restrukturalizaci pomůže z dluhů Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o preventivní restrukturalizaci má pomoci podnikatelům, kteří se dočasně ocitli ve finančních problémech. Zároveň nová zákonná úprava přináší řadu práv věřitelům, aby jejich pohledávky nebyly ohroženy.
Převod podnikání OSVČ na s. r. o. – 9. část Otevřít odkaz do nového okna
Pravděpodobně nejčastějším důvodem zrušení registrace plátce je ukončení jeho podnikatelské činnosti. Jak se vypořádat s DPH po její deregistraci a jaké povinnosti na vás v takovémto případě čekají, se dozvíte v následujícím článku.
Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2023? Otevřít odkaz do nového okna
Kdo má povinnost podat daňové přiznání a v jakém termínu? Jaké jsou lhůty a možnosti podání daňového přiznání? Jaký je rozdíl mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním? Odpovědi na tyto otázky si přiblížíme v následujícím článku.
Knižní secondhand Knihobot učí posílat knihy dál Otevřít odkaz do nového okna
Knížky, které užÂ nikde nejsou k sehnání, či naopak aktuální novinky za zlomek běžné ceny. To vše najdete v knižním secondhandu Knihobot. A pokud vás doma trápí přetékající knihovna, pomůže vám také. Vše kolem prodeje zařídí za vás.
Půjčování peněžních prostředků v s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Společnosti s ručením omezeným k výkonu své činnosti kromě vlastních zdrojů často využívají i zdroje cizí. Nebo naopak své vlastní zdroje poskytují dalším subjektům. Jak na půjčování peněz mezi spojenými či nespojenými osobami a jeho daňový režim?
Nezdanitelné částky základu daně za rok 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2024 došlo ke změnám v uplatňování nezdanitelných částek a slev na dani. V daňovém přiznání a ročním zúčtování daně za rok 2023 se použijí ještě podle původní úpravy. Některé ale užÂ naposledy. Tentokrát se zaměříme na nezdanitelné částky.
5 osvědčených marketingových strategií Otevřít odkaz do nového okna
Pro malé podnikatele je zásadní držet se trendů, které hýbou světem marketingu. Aby tomu tak bylo, je nutné pochopit nejnovější vývoj a chytit příležitost za pačesy. Neusněte na vavřínech a využijte osvědčené marketingové strategie v roce 2024.
Sleva na manžela od roku 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Slevu na manžela v úhrnné výši 24 840 Kč nelze uplatnit měsíčně, ale jako roční slevu v rámci daňového přiznání nebo ročního zúčtování. Jaké jsou podmínky pro uplatnění této slevy od roku 2024, se dozvíte v následujícím článku.
Evropská legislativa k DPH a její využití v ČR Otevřít odkaz do nového okna
Český zákon o dani z přidané hodnoty většinou známe. K čemu nám ale slouží evropská směrnice o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici? Musíme tuto evropskou legislativu znát a používat?
Fond kulturních a sociálních potřeb od roku 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Konsolidační balíček mimo jiné od roku 2024 zrušil vyhlášku o fondu kulturních a sociálních potřeb. Pojďme se tedy podívat na to, jak by měly subjekty, povinné tento fond tvořit, dále postupovat.
Ostatní příjmy podle § 10 – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Které ostatní příjmy jsou osvobozené od daně a jaké nám z toho mohou vyplývat povinnosti? Které příjmy jsou předmětem srážkové daně a jakým způsobem můžeme ušetřit na dani v případě příjmů ze zahraničí? Odpovědi dostanete v tomto článku.
Zahájení podnikání fyzické osoby v roce 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Chcete začít podnikat jako OSVČ? Pojďte se s námi podívat, na co byste se měli připravit, kde všude musíte svoje podnikání ohlásit, jak zjistíte, zda bude vaše činnost hlavní, nebo vedlejší a kolik měsíčně zaplatíte na zálohách.
Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2024 Otevřít odkaz do nového okna
V roce 2024 je posledním dnem pro podání daňového přiznání úterý 2. dubna. V této lhůtě můžete podat daňové přiznání sami, a to jak v listinné formě, tak elektronicky. S daňovým poradcem nebo s elektronickou formou získáte čas navíc.
Delegování: Kdo práci rozdělí, má každý den neděli Otevřít odkaz do nového okna
Delegování je proces, při němž dochází k přenesení úkolů a zodpovědnosti za práci na jinou osobu. Proč bychom se delegování neměli bát a jak správně při něm postupovat, se dozvíte v následujícím článku.
Převod podnikání OSVČ na s. r. o. – 8. část Otevřít odkaz do nového okna
Pokud OSVČ ukončí samostatnou činnost, třeba po převodu podnikání na svoji s. r. o., měla by myslet též na související administrativní povinnosti – zrušení živnostenského oprávnění, oznámení správcům pojištění a spravedlivé rozloučení s daní z příjmů.
Jak efektivně nastavit firemní cash flow? Otevřít odkaz do nového okna
Cash flow představuje v podnikové praxi důležitou veličinu. Následující článek vám poskytne praktické rady a strategie, jak spravovat cash flow, abyste se vyhnuli finančním obtížím a zajistili kontinuitu vašeho podnikání.
Legislativní novinky roku 2024 ve videozáznamu Otevřít odkaz do nového okna
Rok 2024 je plný legislativních změn. Abyste se v novinkách neztratili, podívejte se s našimi odborníky na daně, mzdy a účetnictví na souhrn toho nejdůležitějšího.
Ostatní příjmy podle § 10 – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Ostatní příjmy nalezneme v zákoně o daních z příjmů konkrétně v §Â 10 a jejich „portfolio“ je velmi pestré. Které příjmy řadíme mezi ostatní a co je u ostatních příjmů základem daně? To vše se dozvíte v následujícím článku.
Zdanění zaměstnaneckých akcií od roku 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Novela týkající se zaměstnaneckých akcií vychází z koncepce rozvoje kapitálových trhů a jako celek je účinná od 1. 1. 2024. K jakým změnám došlo ve zdanění zaměstnaneckých akcií od letošního roku, se dozvíte v následujícím článku.
Povinnosti ohledně vysílání zaměstnanců do zahraničí Otevřít odkaz do nového okna
S vysláním zaměstnanců do zahraničí jsou spojeny povinnosti nejen vůči tuzemským institucím. Je potřeba si také pohlídat pravidla hostitelského státu, do kterého zaměstnance dočasně firma vysílá. Na co bychom měli v těchto případech myslet?
Novela DPH a změny v energetickém zákoně Otevřít odkaz do nového okna
Vlivem změn v energetickém zákoně došlo novelou také ke změně v zákoně o DPH, a to v definici uskutečněného zdanitelného plnění. Na uvedené novely a novinky se více zaměříme v tomto článku.
Změny v zákoně o dani z nemovitých věcí od 1. 1. 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Především konsolidační balíček zasáhl značně do zákona o dani z nemovitých věcí. Kdy nám vzniká nově povinnost podat daňové přiznání a jaké změny nás čekají, se dozvíte v tomto článku.
Místo plnění při poskytnutí specifických služeb Otevřít odkaz do nového okna
U služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy určujeme místo plnění pro účely DPH podle speciálních pravidel. Jak určíme místo plnění u vstupného a ostatních služeb týkajících se těchto oblastí?
Limitace výdajů na osobní automobily od roku 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Konsolidační balíček přinesl s účinností od 1. 1. 2024 určité omezení v uplatnění daňových odpisů a odpočtu DPH u osobních automobilů. Pojďme se na změny v této oblasti nyní podívat.
Zvláštní režim pro cestovní službu Otevřít odkaz do nového okna
U zvláštního režimu pro cestovní službu plátce odvádí DPH pouze z přirážky, kdy základem daně je přirážka poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky. Jak DPH správně vypočítat, kdy je nárok na odpočet a jak DPH vykázat v daňovém přiznání?
Podcast: Konec účetního období krok za krokem Otevřít odkaz do nového okna
Účetní odborníci ze SLUTO vám poradí, jak na inventarizaci a kontrolu jednotlivých účtů a které tiskopisy je zapotřebí zkontrolovat. Dále si řekneme, kdy a jak se provádí uzávěrka kurzových rozdílů. A to vše doplníme o názorné ukázky z programu POHODA.
Změna zákonů související s rozvojem finančního trhu Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2024 platí novela, jež mimo jiné rozšiřuje možnosti spoření na stáří, přináší podporu při využívání zaměstnaneckých akcií nebo upravuje podmínky odpočtu na výzkum a vývoj. Co nového nám přinese do zákona o daních z příjmů?
Cestovní náhrady v roce 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Jako každý rok se i letos mění vyhláška ohledně cestovních náhrad. Zaměstnanci jedoucí na služební cestu můžou v roce 2024 očekávat vyšší stravné. Zvýší se také sazba základní náhrady za 1 km jízdy. A změn doznaly i ceny pohonných hmot.
Dopady konsolidačního balíčku – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Ve druhém díle článku, který se týká dopadů konsolidačního neboli ozdravného balíčku od roku 2024, se zaměříme na oblast daní z příjmů fyzických osob, na odvody pojistného u OSVČ a na novinky v DPH a ostatních daních.
Digitální transformace: přístup úspěšných firem Otevřít odkaz do nového okna
V dnešní době, kdy technologický pokrok dramaticky mění obchodní prostředí, se digitální transformace stává klíčem k úspěchu pro firmy různých velikostí a odvětví. Tento proces zahrnuje integraci digitálních technologií do všech oblastí podnikání.
PF 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2024 zejména pevné zdraví a pohodu nejen v účetnictví a podnikání přeje všem svým čtenářům redakce Portálu POHODA.
Změny u dohod v roce 2023 a 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákoníku práce přinesla řadu novinek ve fungování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr už od října. Pouze právo na dovolenou má odloženou účinnost od 1. 1. 2024. Co všechno se u dohod změnilo a co se ještě změní?
Dopady konsolidačního balíčku – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Konsolidační neboli ozdravný balíček bude mít od roku 2024 dopad do mnoha oblastí. V prvním díle se seznámíme s novinkami, které nás od příštího roku čekají v daních z příjmů právnických osob a ve zdanění zaměstnanců.
Investiční zlato z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
Od obchodníků se zlatem je často možné slyšet, že na zlato se DPH nevztahuje. Toto tvrzení je z části pravdivé a v následujícím článku rozebereme, proč je pravdivé jen z části a jak to opravdu s tímto tvrzením obchodníci se zlatem myslí.
Paušální daň v roce 2024 pro podnikatele FO Otevřít odkaz do nového okna
Princip režimu paušální daně spočívá v tom, že podnikatel (fyzická osoba) hradí v jedné měsíční platbě společně zálohu na daň z příjmů i povinné pojistné odvody. Jaké jsou aktuální podmínky tohoto režimu ve světle roku 2024?
Stravování zaměstnanců v roce 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Tzv. konsolidační balíček přináší od 1. 1. 2024 mnoho novinek. Kromě jiného i rozsáhlou novelizaci zákona o daních z příjmů, kdy dochází k významným změnám ve způsobu zdanění v oblasti stravování zaměstnanců. Pojďme si na ně posvítit.
Sazby DPH od 1. 1. 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2024 se zavádí opět pouze jedna snížená sazba daně, a to 12 %. Sazba 21 % zůstává beze změny. K jakým přesunům dochází u jednotlivých položek zboží a služeb mezi sazbami, se dozvíte v následujícím článku.
Vánoční večírky z pohledu daní Otevřít odkaz do nového okna
Období konce roku je spjato s různými firemními akcemi pro zákazníky či zaměstnance společnosti. V následujícím článku se proto podíváme na daňovou účinnost jednotlivých výdajů.
Kurzové rozdíly v praktických příkladech Otevřít odkaz do nového okna
V dnešní době je zcela běžné, že se podnikání neomezuje pouze na tuzemský trh, a tak se nám do rukou dostávají i doklady z jiných zemí, a to v cizí měně. Jak si s cizí měnou poradit v českém účetnictví? Kdy vznikají kurzové rozdíly? A jak se o nich účtuje?
Jak zviditelnit značku na sociálních sítích? Otevřít odkaz do nového okna
Naučit se využívat sociální média pro podnikání pomůže zvýšit prodej a zároveň propagaci vaší značky. Marketing pomocí sociálních sítí je levný, avšak účinný. Oslovíte jím spoustu lidí na různých platformách, a přilákáte tak široké publikum.
Podcast: Konsolidační balíček v roce 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Konsolidační neboli ozdravný balíček podepsal už i prezident a od roku 2024 nás tak čekají změny, které se dotknou prakticky všech. O konkrétních novinkách si popovídáme s daňovým poradcem Stanislavem Suchanem.
Investice do nemovitostí z pohledu zákona o DPH Otevřít odkaz do nového okna
V jednom z minulých článků jsme se zaměřili na investice do nemovitostí z pohledu zákona o daních z příjmů. Nicméně s realizací výkonu vlastnického práva mohou plynout též daňové konsekvence z titulu daně z přidané hodnoty.
Zálohy OSVČ v roce 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2024 dojde k navýšení minimálního pojistného na sociální, zdravotní i nemocenské pojištění OSVČ. Zvýší se i paušální daň. Do výše částek významně zasáhne konsolidační balíček.
Mezigenerační týmy – co dělat, aby to klapalo? Otevřít odkaz do nového okna
Pokud pracujete v mezigeneračním týmu nebo takový tým vedete, možná jste si všimli rozdílů mezi různými skupinami. Jak přistupovat ke komunikaci v rámci takového týmu, aby všechno fungovalo, jak má, se dozvíte v tomto článku.
Pravidla pro zaměstnávání důchodců Otevřít odkaz do nového okna
Pro osoby dosud výdělečně činné znamená odchod do starobního důchodu zásadní životní změnu. Někteří starobní důchodci z mnoha různých důvodů ve své výdělečné činnosti zcela či zčásti pokračují. Jaká platí pravidla pro zaměstnávání důchodců?
DPH u stravovacích a ubytovacích služeb Otevřít odkaz do nového okna
Uplatňování DPH u stravovacích a ubytovacích služeb s sebou nese určité problémy. V článku se podíváme na řešení těch nejčastějších a nebudou samozřejmě chybět ani praktické příklady. Co se změní od roku 2024?
Převod podnikání OSVČ na s. r. o. – 7. část Otevřít odkaz do nového okna
Při převodu podnikání OSVČ na s. r. o. není nutné převádět vlastnictví ke všemu provoznímu dlouhodobému majetku. Daňově zajímavou alternativou může být také jeho dlouhodobý pronájem. Nicméně ani tato cesta není zcela bez potíží.
Jak na zdanění investic? Otevřít odkaz do nového okna
Investováním je možné zhodnotit peněžní prostředky, či z nich mít dokonce pravidelný příjem v podobě dividendy. Jak se však tyto investice zdaňují? Pojďme se blíže podívat na daňové aspekty investic do cenných papírů a kryptoměn u fyzických osob.
Zvláštní režim DPH Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o DPH umožňuje plátcům DPH, kteří obchodují s použitým zbožím, starožitnostmi, uměleckými díly či jinými sběratelskými předměty, aby při splnění podmínek odvedli DPH pouze z obchodní přirážky, nikoli z celé kupní ceny.
Aktuální dění v novém zákoně o účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
V Pohodě intenzivně sledujeme dění ohledně nového zákona o účetnictví, který by měl nabýt účinnosti od roku 2025. O rozhovor jsme proto požádali Magdalenu Královou, prezidentku Svazu účetních, která má ty nejčerstvější informace o aktuální situaci.
Prodej nemovitosti nabyté z dědictví nebo darem Otevřít odkaz do nového okna
Jak na zdanění neosvobozeného příjmu z prodeje nemovitosti, kterou jsme nabyli bezúplatně dědictvím nebo darem? Na co si dát pozor, vám poradíme v následujícím článku.
Jak získat investice pro váš start-up? Otevřít odkaz do nového okna
Pro začínající podnikatele je důležité získat potřebné finanční zdroje. I když to může být někdy oříšek, neznamená to, že byste měli podnikání odsunout na druhou kolej. Existuje totiž několik možností, jak financovat svůj projekt, když zrovna začínáte.
Konstrukce dílčích základů daně u fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Fyzická osoba má pět dílčích základů daně, kdy každý je svým způsobem specifický. V dnešním článku si na příkladech demonstrujeme výpočty jednotlivých dílčích základů daně a uvedeme si jejich konstrukci.
Zákonné pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se budeme zabývat jednou z mnoha povinností zaměstnavatele, kterou musí plnit, pokud přijímá zaměstnance do pracovního poměru nebo na „dohodu“. A to zákonným pojištěním odpovědnosti za pracovní úrazy.
Jak na odepsání pohledávky Otevřít odkaz do nového okna
Svět podnikání není ideální, a proto nám někdy nezbude nic jiného než naše pohledávky odepsat. Pojďme se podívat, jak na to, abychom jednak postupovali dle platné legislativy a zároveň si nastavili správný proces řízení pohledávek.
Zahraniční příjmy fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Příjmy fyzických osob ze zahraničí jsou v dnešní době poměrně běžnou záležitostí a mají mnoho podob. Jak s daným příjmem naložit z pohledu daně z příjmů fyzických osob, se dozvíte v následujícím článku.
Převod podnikání OSVČ na s. r. o. – 6. část Otevřít odkaz do nového okna
Jednoduché řešení, které je pracnější a může mít výhodná daňová specifika. To je v kostce také cesta, jak převést podnikání OSVČ na s. r. o. A to jedním „vrzem“ a nezvykle s obchodními dluhy i zaměstnanci. Posvítíme si na prodej (části) závodu.
Škody z daňového a účetního hlediska Otevřít odkaz do nového okna
Škody a manka rozhodně nejsou v podnikatelském světě příjemnou záležitostí. V tomto článku se dozvíte, jak se postavit ke škodám z pohledu účtování i z pohledu posouzení daňové uznatelnosti. Nebudou chybět ani výjimky, které se v dané oblasti často objevují.
Investice do nemovitostí z pohledu daní z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Rozhodli jste se investovat volné peněžní prostředky do pořízení nemovité věci? Ať už chcete dosáhnout výnosů z pronájmu, zisků z prodeje, nebo výhodně bydlet či podnikat ve svém, měli byste myslet také na daňové dopady těchto investic.
Změny v zákonech z oblasti sociálního zabezpečení Otevřít odkaz do nového okna
V poslední době se mění mnoho zákonů a pozadu nezůstávají ani zákony upravující oblast sociálního zabezpečení. Legislativním procesem prochází řada změn, z nichž některé by měly být účinné už od prosince letošního roku, některé až od roku 2025.
Prodej stavebního díla jako zásoby a uplatnění nákladů Otevřít odkaz do nového okna
Generální finanční ředitelství vydalo novou informaci k určení výše daňově uznatelných nákladů pro účely stanovení základu daně z příjmů právnických osob při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje.
8 kroků k založení start-upu Otevřít odkaz do nového okna
Pokud máte hlavu plnou nápadů, které vám nedávají spát, může být pro vás úlevné začít podnikat a vaše myšlenky přivést k životu. Na co byste měli myslet a jaké kroky podniknout, když se rozhodnete založit start-up?
Virtuální realita a umělá inteligence v HR Otevřít odkaz do nového okna
Trendem v oblasti HR pro rok 2023 je umělá inteligence a virtuální realita. Setkat se s nimi můžeme v různých odvětvích lidských zdrojů, a nově tedy usnadňují nábor i rozvoj zaměstnanců. Jak konkrétně nám mohou pomoci, se dozvíte z následujícího článku.
Vyplatí se přejít na s. r. o.? Otevřít odkaz do nového okna
Někteří podnikatelé – osoby samostatně výdělečně činné, zvažují přechod na podnikání formou společnosti s ručením omezeným. Pojďme se podívat, nad jakými kritérii by se měli zamyslet a jaké změny by jim podnikání formou s. r. o. přineslo.
Změny v zákoníku práce v roce 2023 a 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Velká novela zákoníku práce byla již publikována ve Sbírce zákonů. Přinášíme vám stručný přehled toho, co a kdy byste měli ve své pracovněprávní dokumentaci upravit a na jaké novinky byste se měli připravit.
Národní účetní rada a její interpretace Otevřít odkaz do nového okna
Nehledejte v interpretacích Národní účetní rady konkrétní případové studie s výpočty. Jedná se hlavně o hlubší pohled na dané téma v obecné rovině, ovšem s řádným zdůvodněním a nástinem řešení. Mohou být užitečné pro účetní, ale i pro podnikatele.
Poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti a DPH Otevřít odkaz do nového okna
Služby vztahující se k nemovité věci nepředstavují pouze stavební a související práce, ale například i služby ubytovací, nájem nebo zemědělské činnosti. Jak určíme místo plnění, tedy stát, ve kterém dané služby podléhají zdanění?
Digitalizace a automatizace finanční účtárny podniků Otevřít odkaz do nového okna
Firmy mají stále častěji zájem o digitalizaci účetnictví. Pojďme se blíže podívat na digitalizaci a automatizaci finanční účtárny a popsat si, jaké možnosti při přechodu na bezpapírovou účtárnu existují.
Zálohy na mzdu a plat Otevřít odkaz do nového okna
Zálohy na mzdu či plat jsou částky, které zaměstnanec obdrží před datem standardní výplaty. Musí zaměstnavatel zálohu zaměstnanci poskytnout, pokud o ni požádá? A jaká jsou specifika a pravidla těchto výplat?
Jak úspěšně a efektivně řídit tým na dálku? Otevřít odkaz do nového okna
Řídit týmy na dálku může být pro některé manažery docela oříšek. Zvláště pokud je tým z různých koutů země a vést je má manažer zastávající tradiční formu spolupráce, kdy se s lidmi setkává v kancelářích nebo v kuchyňce při neformálním rozhovoru.
Konto pracovní doby Otevřít odkaz do nového okna
Cílem zavedení konta pracovní doby před lety bylo, aby zaměstnavatelé mohli pružněji reagovat na měnící se potřeby práce v čase, a zabránili tak propouštění zaměstnanců. Jedná se o poměrně komplikovanou oblast, pojďme se s ní tedy blíže seznámit.
Vliv velikosti s. r. o. na její povinnosti Otevřít odkaz do nového okna
Velikost s. r. o. lze posuzovat podle různých kritérií. Podle výše tržeb, zisku, aktiv, vlastního kapitálu či třeba dle počtu zaměstnanců. Překročení některých hodnot může přinášet i nové povinnosti vůči finanční správě. Co je třeba průběžně sledovat?
Daňové zvýhodnění nového spořicího produktu Otevřít odkaz do nového okna
Účinnost novely příslušných zákonů, jež do života uvedou tzv. dlouhodobý investiční produkt, se předpokládá od 1. 1. 2024. Do čeho bude možné investovat a jaká bude daňová podpora tohoto produktu?
Účet 426 – Jiný výsledek hospodaření Otevřít odkaz do nového okna
Účet Jiný výsledek hospodaření je součástí vlastního kapitálu. Jedná se o účet rozvahový, pasivní, který může vykazovat jak kladný, tak i záporný zůstatek. Kdy se tento účet používá a jakou má spojitost s daňovým přiznáním?
Konsolidační (ozdravný) balíček pro rok 2024 Otevřít odkaz do nového okna
V polovině července poslanci v prvním čtení schválili tzv. konsolidační neboli „ozdravný“ balíček. Přestože zatím nebyl schválen a finální úprava může doznat ještě změn, je vhodné se se základním rámcem seznámit již nyní.
Inventurní soupisy dle zákona o účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
Bez inventurních soupisů bychom nemohli účetnictví považovat za řádně zpracované. Inventurní soupisy slouží k tomu, aby i ostatní věděli, že zůstatky každého rozvahového účtu odpovídají skutečnému stavu, a z čeho se vlastně daný zůstatek skládá.
Vrácení DPH z jiných členských států EU Otevřít odkaz do nového okna
Za jakých podmínek je možné vrátit DPH z jiných členských států EU tuzemským plátcům daně? Na žádost o vrácení DPH máte čas až do konce září. Koho se to týká a jak na to, vám poradíme v následujícím článku.
Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu Otevřít odkaz do nového okna
Jak se vykazují dodavatelem poskytnuté marketingové služby v účetnictví a jaká daňová rizika existují v souvislosti s přijímáním marketingových služeb? Všechny potřebné informace se dozvíte v následujícím článku.
Jaké jsou povinnosti účetních a jak mohou pomoci? Otevřít odkaz do nového okna
Podnikání s sebou nese mnoho administrativy, včetně vedení účetnictví. Proto je moudré svěřit účetní operace odborníkovi. Účetní poradce pečlivě a efektivně zpracuje účetnictví vaší firmy, případně zajistí správné vedení daňové evidence.
Daňové testy na úroky Otevřít odkaz do nového okna
V tomto článku se zaměříme na daňovou uznatelnost úroků z pohledu zákona o daních z příjmů. Nebude chybět ani majetkový prospěch v případě bezúročných zápůjček, vztah matky a dcery či test nízké kapitalizace v případě úročných zápůjček u spojených osob.
Do zoologické zahrady v Jihlavě 365 dní v roce Otevřít odkaz do nového okna
Giboni prohánějící se v ruinách chrámu, plameňáci odpočívající v přístřeší hliněné stavby kryté rákosovými střechami v africké vesnici. I toto můžete vidět v jihlavské zoo. Zvířata u nich totiž bydlí v tematicky zaměřených expozicích a bez mříží.
Jak postupovat u chyby při zúčtování mzdy? Otevřít odkaz do nového okna
Při zúčtování mzdy zaměstnanci mohou nastat chyby různého charakteru. Buď mu byl zúčtován příjem nižší, nebo zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci příjem neoprávněně vyšší. Jak správně postupovat, když k takové situaci dojde?
Rozdílnost zdanění v. o. s. oproti s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Jak veřejná obchodní společnost, tak společnost s ručením omezeným jsou právnickými osobami. Obě společnosti jsou tedy poplatníky daně z příjmů právnických osob. Přesto mezi nimi existuje rozdíl ve zdaňování hospodářského výsledku.
DPH u přepravy zboží z třetí země a do třetí země Otevřít odkaz do nového okna
Přeprava zboží z třetí země a do třetí země je většinou osvobozena od DPH. Kdy osvobození nelze uplatnit a jaké jsou ostatní podmínky této služby? Všechny důležité informace se dozvíte v následujícím článku.
Brigády a daně – jak na ně? Otevřít odkaz do nového okna
Brigády se týkají zejména studentů o letních prázdninách, využít je mohou ale i další zájemci v průběhu celého roku. Jaké existují smluvní možnosti pro brigády? A jaký mají jednotlivé smluvní pracovněprávní vztahy dopad na zdanění a další odvody?
Převod podnikání OSVČ na s. r. o. – 5. část Otevřít odkaz do nového okna
Převést podnikání OSVČ na s. r. o. jde i tak, že OSVČ založí firmu nízkým peněžitým vkladem a obchodní majetek své firmě prodá nebo pronajme. V pokračování seriálu se podrobněji podíváme na takovýto odprodej individuálního majetku.
Obrat v DPH – jak na jeho výpočet? Otevřít odkaz do nového okna
Téma obratu pro účely DPH je mnohem širší než jen jeho zvýšení z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Zákon o DPH zná i jiné hodnoty obratu a samotné jeho počítání skrývá určitá úskalí. Pojďme se na vše společně podívat.
Jak připravit své podnikání na dovolenou? Otevřít odkaz do nového okna
V létě mnoho majitelů firem a OSVČ odjíždí na dovolenou. Pro kvalitní odpočinek a načerpání sil je dobré, když během volna nemusí řešit provozní problémy. Podnikání se tedy vyplatí na dovolenou a nepřítomnost majitele včas připravit.
Nemovitosti a daň z příjmů fyzických osob – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Minule jsme se věnovali nemovitostem a daňovým dopadům na poplatníky z pohledu nabytí tohoto nemovitého majetku. V pokračování se budeme věnovat příjmům z nájmu nemovitých věcí a ubytování v návaznosti na daň z příjmů fyzických osob.
Pohodové léto 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Přejeme všem našim čtenářům pohodové léto plné nevšedních zážitků a milých setkání. Redakce Portálu POHODA
Přefakturace služeb z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
Snad každý z nás se někdy setkal s přefakturací (přeúčtováním) služeb. Ať už jako podnikatel, či nájemník. V následujícím článku se podíváme, jaká pravidla platí pro přefakturaci služeb z pohledu zákona o DPH.
Výroba a ocenění zásob v účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
Tento článek se bude primárně věnovat zásobám vytvořeným vlastní činností. Dozvíte se, jakým způsobem se zásoby vytvořené vlastní činností oceňují, a to jak při pořízení, tak i při úbytku těchto zásob.
Zákaz konkurence jednatele s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Pokud působíte jako jednatel ve více společnostech, je důležité sledovat, jak je v jednotlivých zakladatelských dokumentech (společenských smlouvách) upraven zákaz konkurence. Na co myslet už během přípravy zakladatelských dokumentů?
Možnosti snížení základu daně – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Při legálním snížení základu daně zákon nezapomíná ani na nepodnikající fyzické osoby. Nicméně využít níže uvedené možnosti může též podnikající fyzická osoba. A třeba snížení základu daně o hodnotu poskytnutých darů se týká i právnických osob.
Nemovitosti a daň z příjmů fyzických osob – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Možností, jak nakládat s nemovitými věcmi, máme mnoho. A z hlediska zdanění se jedná o oblast, kde často dochází k omylům a chybám, které mohou mít nepříjemný daňový dopad. V tomto prvním díle se blíže zaměříme na nabytí nemovité věci.
Základní přehled o dani z příjmů fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na příjmy, které pocházejí z různých zdrojů – například ze zaměstnání, z podnikání, z pronájmů či kapitálových příjmů. Co byste měli vědět o této dani? Základní informace se dozvíte v následujícím článku.
Převod podnikání OSVČ na s. r. o. – 4. část Otevřít odkaz do nového okna
Převést OSVČ na s. r. o. je možné i vkladem celého podniku naráz. Jde o vklad obchodního závodu či jeho samostatné části, které se považují za jednu „hromadnou věc“. Účetně a daňově se však postupuje u každé majetkové položky samostatně.
Odpisy majetku – jak na ně? Otevřít odkaz do nového okna
Skoro každý podnikatel řeší odpisy majetku. Je to stěžejní téma, které není vůbec jednoduché, a tak si v tomto článku uděláme výtah nejdůležitějších informací. Nebudou chybět ani názorné příklady a upozornění na nejčastější chytáky.
Nárok na odpočet před registrací k DPH Otevřít odkaz do nového okna
Pokud se staneme plátci DPH, neznamená to, že si nemůžeme uplatnit nárok z nákupů uskutečněných před datem registrace. Jaké máme možnosti a principy, jak si uplatnit DPH i z dřívějších nákupů, se dozvíte v následujícím článku.
Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 7. 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Dne 1. 7. 2023 vstoupí v účinnost dílčí novela zákona o obchodních korporacích, která upravuje problematiku bezúhonnosti členů volených orgánů obchodních společností a jejich zápis do obchodního rejstříku.
Podnikání jako „vedlejšák“ Otevřít odkaz do nového okna
Mnoho lidí vykonává vedle svého zaměstnání také další činnost jako osoba samostatně výdělečně činná. Podnikání je potom považováno za vedlejší činnost. Jak je to v tomto případě s placením zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmů?
Optimalizace mzdových nákladů – náhrady a benefity Otevřít odkaz do nového okna
V tomto článku si představíme různé benefity, které mohou pomoci lepšímu postavení společnosti na trhu. Podíváme se nejen na režim jejich zdanění u zaměstnanců, ale také na daňovou účinnost těchto nákladů u zaměstnavatelů.
Outsourcing účetnictví – výhody a nevýhody Otevřít odkaz do nového okna
Outsourcing je stále častěji využívaný koncept, který umožňuje firmám delegovat určité činnosti či služby na externího poskytovatele. Jednou z oblastí, kterou mnoho firem outsourcuje, je účetnictví. Co je outsourcing účetnictví, jaké má výhody a nevýhody?
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Nejpodstatnější změnou, která bude mít vliv na sazbu DPH, bude definice bytového a rodinného domu. Doposud definice nemovitostí vycházely z katastrálních předpisů. Nově budeme mít v zákoně o DPH definice uvedené ve stavebním zákoně.
Možnosti snížení základu daně – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Legálně lze snížit daňový základ mnoha zákonnými způsoby. Umožňuje to nejen zákon o daních z příjmů, ale i další zákony, například zákon o rezervách. Pojďme se společně podívat na možnosti typu změna účetního období, opravné položky či rezervy.
10 nejčastějších dotazů ohledně DPH Otevřít odkaz do nového okna
Daň z přidané hodnoty je daní, se kterou se setkáváme prakticky denně, a velmi často se objeví nějaká nesrozumitelnost nebo pochybnost, které si potřebujeme objasnit. Řada dotazů se často opakuje, podívejme se proto na ty nejčastější.
Novela zákoníku práce 2023 – nejdůležitější změny Otevřít odkaz do nového okna
Český zákoník práce pravděpodobně čekají opět výrazné změny. Vláda v dubnu 2023 schválila po přepracování v připomínkovém řízení upravený návrh novely, která se projeví do práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v mnoha oblastech.
Technické zhodnocení hmotného majetku v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
V praxi vznikají často nejasnosti v souvislosti s určením, zda se jedná o technické zhodnocení v případech rekonstrukcí, modernizací majetku a stavebních úprav, nebo o pouhé opravy na hmotném majetku. Pojďme si to objasnit na praktických příkladech.
Vládní návrh daňových změn pro roky 2024 a 2025 Otevřít odkaz do nového okna
Minulý týden představila vláda návrh legislativních změn, které nazývá „ozdravný balíček“. Předpokládaná účinnost části změn je od roku 2024. V tuto chvíli se však jedná pouze o vládní návrh, který poputuje do sněmovny ještě před prázdninami.
Podcast: Paušální daň – komu se vyplatí a na co pozor Otevřít odkaz do nového okna
Paušální daň nahrazuje jak samotnou daň, tak i pojistné na sociální a zdravotní pojištění, a při jejím využití nemáme dokonce ani povinnost podávat daňové přiznání. Paušální daní a jejími záludnostmi nás provede daňová poradkyně Zuzana Bartůšková.
Převod podnikání OSVČ na s. r. o. – 3. část Otevřít odkaz do nového okna
Dnes se zaměříme na peněžité vklady a individuální nepeněžité vklady samostatných věcí, které chce osoba samostatně výdělečně činná převést do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným. Jaká mají tyto vklady pravidla a na co bychom si měli dát pozor?
Převodní ceny v ČR pro rok 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Převodní ceny jsou na poli zdanění velkým tématem, a to nejen u velkých nadnárodních společností. Pojďme si převodní ceny představit a popsat, jaké jsou u nás kladeny požadavky na dokumentaci k převodním cenám a na co se zaměřuje Finanční správa.
Základní přehled o DPH – co byste měli vědět? Otevřít odkaz do nového okna
Daň z přidané hodnoty se řadí mezi nepřímé daně. Spotřebitel má tedy DPH zahrnutou v ceně zboží nebo služby a státu ji odvádí plátce DPH. Pokud se chcete s touto daní podrobněji seznámit, začtěte se do našeho článku, který vás provede základy DPH.
Zákonné snížení základu daně u podnikající FO a PO Otevřít odkaz do nového okna
Téměř každý podnikatel, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, řeší před termínem podání přiznání k dani z příjmů výši své daňové povinnosti. Zákon umožňuje hned několik způsobů, jak snížit základ daně. Pojďme se na ně podívat.
Silniční daň v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona o dani silniční z roku 2022 přinesla mnoho zásadních změn. A to jak v samotném předmětu a výši daně, tak i ve způsobu výpočtu této daně. Například oproti předchozí úpravě se již při zdaňování vozidel nezohledňuje stáří vozidla.
Jak opravovat chyby v účetnictví? Otevřít odkaz do nového okna
Chybovat je lidské a chybám se pochopitelně nevyhneme ani v účetnictví. Jaké máme možnosti napravit chyby, které mají vliv na účetní závěrku, a jsou tedy zjištěny až po jejím sestavení?
Zdaňování příjmů z nájmu u fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
V následujícím článku se budeme věnovat zdanění nájmu majetku nezahrnutého do obchodního majetku. Zaměříme se na nájem movitých i nemovitých věcí a chybět nebudou ani praktické příklady.
Účetní audit: co to je, kdy ho potřebujete, jak probíhá? Otevřít odkaz do nového okna
Účetní audit je proces ověřování a posuzování finančních záznamů a účetních výkazů organizace nebo podniku nezávislou třetí stranou. Cílem je zajistit jejich správnost, úplnost a důvěryhodnost. Kdo podléhá povinnému účetnímu auditu a jak probíhá?
Přečerpaná dovolená a její řešení v mzdové agendě Otevřít odkaz do nového okna
V praxi se může celkem lehce stát, že zaměstnanec z různých důvodů přečerpá svoji dovolenou. Jak se s touto situací vypořádat a jak ji řešit v mzdové agendě, vám poradíme v následujícím článku.
DPH u nájmu nemovitých věcí Otevřít odkaz do nového okna
Nájem nemovitých věcí je chápán jako poskytnutí služby a ažÂ na několik výjimek je osvobozen od daně. Kterých nemovitostí se osvobození týká a kdy může být nájem nemovité věci zdanitelným plněním, se dozvíte v tomto článku.
10 nejčastějších dotazů k dani z příjmů fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Každý rok se zejména v době odevzdávání daňových přiznání objevují dotazy ohledně zdanění příjmů, které se často opakují. Pojďme si odpovědět na deset nejčastějších otázek ohledně daně z příjmů fyzických osob.
Zálohy na daň z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Je třeba rozlišovat daňovou povinnost a zálohovou povinnost. Zálohy se totiž odvíjí od daňové povinnosti. V tomto článku si na praktických příkladech ukážeme, jak zálohovou povinnost stanovit a jak určit periodicitu záloh.
Whistleblowing – zákon o ochraně oznamovatelů Otevřít odkaz do nového okna
Návrh zákona o ochraně oznamovatelů chrání široký okruh pracovníků soukromého i veřejného sektoru. Účinný by měl být již k 1. 7. 2023. Co všechno bude možné oznámit? Koho se tato nová povinnost týká a jak se na ni připravit?
Sleva na manželku či manžela v roce 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Sleva na manželku nebo manžela je přímou slevou na již vypočtené dani. Jaké jsou podmínky pro uplatnění slevy a co všechno se počítá do příjmů druhého z manželů, si popíšeme v následujícím článku.
Co je účetní uzávěrka a proč je důležitá pro vaši firmu? Otevřít odkaz do nového okna
Znáte rozdíl mezi účetní závěrkou a uzávěrkou? Účetní závěrka shrnuje práci na účetní uzávěrce do povinných výkazů a je posledním krokem v celém procesu. Výkazy poté vypovídají o ekonomice společnosti.
Založení s. r. o. je od roku 2023 rychlejší a jednodušší Otevřít odkaz do nového okna
Jaké nejdůležitější změny přinesla tzv. digitalizační směrnice budoucím podnikatelům? Jak jim novela ulehčí začátky jejich podnikání? Všechny důležité informace se dozvíte v následujícím článku.
Odložená daň v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
O odložené dani musí účtovat všechny jednotky, které mají povinný audit, a všechny akciové společnosti. Odloženou daň sice nikam neplatíme, ale je důležité ji umět stanovit a správně zaúčtovat. Jak na to, vám poradíme v následujícím článku.
Nárok na odpočet DPH ve světle aktuální judikatury Otevřít odkaz do nového okna
V minulém roce jsme se v sérii článků zabývali uplatňovaným nárokem na odpočet DPH na vstupu. Dnes bychom se v kontextu nároku na odpočet podívali na aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu.
Převod podnikání OSVČ na s. r. o. – 2. část Otevřít odkaz do nového okna
Zatímco minule probírané vklady odpisovaného hmotného majetku daňový zákon jednoznačně reguluje a je dobře známo, že nabyvatel obvykle pokračuje v odpisech, u vkladu zásob je daňová úprava méně zřejmá. Pojďme se na ni tedy zaměřit.
Jak na zaokrouhlování v daních? Otevřít odkaz do nového okna
Jednotlivé daňové zákony stanovují, jak máme postupovat při zaokrouhlení základu daně, daní a ostatních příslušenství a pomůcek. Jaká pravidla najdeme v daňovém řádu, zákonu o daních z příjmů, zákonu o DPH a dalších zákonech?
Paušální daň v roce 2023 – komu se skutečně vyplatí? Otevřít odkaz do nového okna
V současné době by mělo využívat paušální režim více než sto tisíc živnostníků. Ne všem se však paušální režim vyplatí. V následujícím článku si zkusíme porovnat paušální daň spolu s podáním daňového přiznání a souvisejících přehledů.
Roční zúčtování záloh na daň za rok 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanci, kteří mají příjmy pouze ze zaměstnání, nemusí podávat daňové přiznání, ale mohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování. Jaké slevy na dani a nezdanitelné části základu daně je možné uplatnit za rok 2022 a co k tomu doložit?
Účetní profese se připravuje na novou legislativu Otevřít odkaz do nového okna
V jaké fázi se aktuálně nachází novela zákona o účetnictví? Pojďme si situaci shrnout ve chvíli, kdy se, jak se může leckomu zdát, zdánlivě nic neděje. Účinnost je naplánována na rok 2024, je však pravděpodobné, že se ještě o rok odloží.
Jak na elektronické podání přiznání Otevřít odkaz do nového okna
S povinným zřízením datových schránek stojí řada osob samostatně výdělečně činných před situací, kdy bude poprvé podávat daňové přiznání elektronicky. V článku si řekneme, koho se elektronické podání týká a jak na něj.
Nový pokyn GFŘ D-59 k zákonu o daních z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2023 byl poslední pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů nahrazen novým pokynem GFŘ D-59. Podívejme se na některé nejdůležitější aktualizace tohoto pokynu.
Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném Otevřít odkaz do nového okna
Za únor může zaměstnavatel poprvé uplatnit slevu na sociálním pojištění při zaměstnávání vybraného okruhu osob na zkrácený úvazek. V článku se budeme věnovat praktickým věcem souvisejícím s agendou oznámení záměru slevu uplatňovat.
Daňové přiznání zaměstnance za rok 2022 v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Někdy nemůže zaměstnanec vypořádat svoji daňovou povinnost z titulu daně z příjmů za uplynulý rok jinak než podáním vlastního daňového přiznání. Následující článek obsahuje příklady s modelovými situacemi i jejich řešením.
Ovečkárna: Chceme zabalit Evropu do ovčí vlny Otevřít odkaz do nového okna
Příroda je pro Ovečkárnu nekonečným zdrojem inspirace. Ovčí vlna, bavlna nebo dřevo jsou materiály, které dělají Ovečkárnu tím, čím je. Produkty zaměstnanci často nejprve sami nosí a testují, než je doporučí dál.
Dohadné položky v praxi Otevřít odkaz do nového okna
Kromě účtů časového rozlišení nám ke splnění povinnosti účtovat náklady a výnosy do správného období pomáhají také účty dohadných položek. V jakých případech použít dohadné účty a jak je správně zaúčtovat?
Dohody o pracích mimo pracovní poměr v roce 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Jaký je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce? Pojďme se podívat na specifika jednotlivých dohod a podmínky odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů v roce 2023.
Jak fakturovat do zahraničí Otevřít odkaz do nového okna
Odpověď na otázku, jak fakturovat do zahraničí, není vždy úplně jednoduchá. Jakým způsobem budeme fakturovat do zahraničí, je totiž odvislé od toho, kam budeme zařazeni z pohledu plátcovství DPH, co fakturujeme, pro koho a kde bude místo plnění.
Odpisy majetku – k čemu slouží a jak je počítat? Otevřít odkaz do nového okna
Prakticky každá obchodní společnost vlastní majetek, který používá ke své ekonomické činnosti. Dochází u něj k postupnému opotřebení, které vyjadřujeme pomocí odpisů. Odpisy mohou být účetní nebo daňové. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Daňové přiznání za rok 2022 Otevřít odkaz do nového okna
V minulém článku jsme si uvedli příklady, kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání. Jaká jsou ale pravidla a lhůty pro podávání daňového přiznání? Co se stane, když lhůtu nedodržíme? Na všechny tyto dotazy naleznete odpověď v následujícím článku.
Převod podnikání OSVČ na s. r. o. – 1. část Otevřít odkaz do nového okna
Dnešním prvním dílem odstartujeme sérii článků, které se budou věnovat převodu podnikání osoby samostatně výdělečně činné na společnost s ručením omezeným. Hned zkraje se zaměříme na vklad odpisovaného majetku.
Nárok na neplacené volno Otevřít odkaz do nového okna
Stává se, že zaměstnanec potřebuje volno nad rámec dovolené. Tehdy nastupuje na scénu neplacené volno. Kdy má zaměstnanec na takové volno nárok? V jakých případech ho musí schválit zaměstnavatel? A kdy je třeba řešit zdravotní pojištění?
Kursové rozdíly v návaznosti na cizoměnové operace Otevřít odkaz do nového okna
Transakce realizované v jiné než české měně jsou běžnou součástí velké části podnikatelských subjektů. Cizoměnové případy jsou však často zdrojem nejasností a častých chyb. Jak na kursové rozdíly, se dozvíte v následujícím článku.
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení Otevřít odkaz do nového okna
Od února budou moci zaměstnavatelé uplatnit 5% slevu na sociální pojištění za kalendářní měsíc u vybraných zaměstnanců v pracovním poměru se zkráceným úvazkem. Ve kterých případech bude možné slevu uplatnit a jak ji vypočítat?
Hypotéka v daních Otevřít odkaz do nového okna
Zaplacené úroky z hypotéky jsou jednou z daňových úlev poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Podívejme se na to, o jaké úvěry se musí jednat, na co a pro koho musí být použity, v jaké výši úroky uplatnit a co doložit správci daně či zaměstnavateli.
Novinky ve zdaňování zaměstnanců v roce 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2023 nedošlo k zásadním změnám ve výši slev na dani a nezdanitelných částek. Přesto se objevila celá řada novinek, které mají vliv na zdaňování mezd. Pojďme si je všechny postupně představit.
Jak probíhá insolvenční řízení? Otevřít odkaz do nového okna
S insolvencí se můžete setkat, ať už jste fyzická, nebo právnická osoba. V následujícím článku vám nabídneme zjednodušené vysvětlení toho, co to vlastně je insolvenční řízení, jaké jsou jeho zásady a průběh.
Jak na zrušení registrace k DPH Otevřít odkaz do nového okna
Letos se zvýšila hranice obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 000 000 Kč. Tato skutečnost jistě přivádí řadu plátců k myšlence na zrušení registrace k této dani. Jaké jsou podmínky pro zrušení registrace a jaká úskalí tento krok může mít?
Novinky v DPH v roce 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Minule jsme si shrnuli nejdůležitější změny v dani z příjmů. Dnes se spolu s daňovým poradcem Stanislavem Suchanem zaměříme na DPH, kde je nejvýznamnější novinkou zvýšení obratu k registraci, a dále také změny u pokut a lhůt v kontrolním hlášení.
Novela zákona o účetnictví od roku 2024 Otevřít odkaz do nového okna
Jak by mohl vypadat zákon o účetnictví od roku 2024? Pojďme se podívat na nejvýznamnější změny, které se objevily v návrhu novely, která zatím nebyla schválena ani vládou, a týkají se podnikatelů.
Promlčení v soukromém právu Otevřít odkaz do nového okna
Dluh po splatnosti představuje v podnikatelské praxi komplikaci, která s sebou přináší řadu faktických a právních následků. Pokud věřitel nezačne svoji pohledávku včas vymáhat, vystavuje se riziku jejího promlčení a neúspěchu v případném soudním sporu.
Novinky v daních z příjmů v roce 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Tak jako každý rok se ani tomu letošnímu nevyhnuly změny v oblasti daní. A nevyhnuly se ani dani z příjmů, kde jich přibylo asi nejvíce. Naše pozvání přijal daňový poradce Stanislav Suchan, se kterým probereme ty nejdůležitější novinky právě v této dani.
Pokuty související s kontrolním hlášením od roku 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Nový daňový balíček přináší mimo jiné novinky také u kontrolního hlášení, zejména v oblasti pokut a jejich promíjení. Jaké jsou podmínky a koho se týkají? Dozvíte se v následujícím článku.
Přiznání k dani silniční za rok 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2022 již nejsou předmětem daně silniční osobní vozidla. Pokud tedy nemáte jiné auto, které je předmětem daně, přiznání podávat nemusíte. Pro ostatní máme návod, jak na podání přiznání k silniční dani za rok 2022.
Daňové přiznání u FO za zdaňovací období 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Komu vznikla povinnost podat daňové přiznání za rok 2022? Dokdy je potřeba daňové přiznání podat? A jaké jsou dopady novinek na daňové přiznání u fyzických osob roku 2022? Vše se dozvíte v následujícím článku.
Dvě podlimitní technická zhodnocení v jednom roce Otevřít odkaz do nového okna
Jak posuzovat více dílčích zásahů charakteru technického zhodnocení týkajících se jednoho hmotného majetku, které sice jednotlivě nepřesáhnou hodnotový limit, ovšem v úhrnu za určité období ano? A uplatní se stejný postup i na poli účetním?
Navýšení limitů pro povinný audit Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2024 by mělo dojít v oblasti auditu k velkým změnám, a to díky novému zákonu o účetnictví v části upravující limity pro povinný audit. Jakých subjektů by se změna měla týkat? A jak se k celé věci staví Komora auditorů ČR?
Daň z nemovitých věcí na rok 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Podat přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba nejpozději v úterý 31. ledna 2023. Na platbu daně máte potom čas až do konce května. Kdo musí přiznání k dani z nemovitých věcí podat a jakým způsobem můžete tuto daň zaplatit?
Základy pro stanovení daně z příjmů z podnikání Otevřít odkaz do nového okna
Základ daně z podnikání můžeme získat více způsoby. Jeho výše nám ovlivní samotnou výslednou daň, proto je důležité vědět, jaké možnosti máme a můžeme využít. Pojďte se s námi podívat na všechny možné varianty.
Výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením Otevřít odkaz do nového okna
Jaké daňové úlevy a příspěvky může využívat zaměstnavatel v případě, že přijme do pracovního poměru osobu se zdravotním postižením? Pojďme se na ně podívat v následujícím článku.
Podnikání českého plátce na Slovensku a DPH Otevřít odkaz do nového okna
Pokud obchodujete se subjekty na Slovensku, může vám zde vzniknout povinnost registrace k DPH. Jaké jsou základní podmínky DPH u zahraničních osob na Slovensku a při přeshraničních transakcích?
Odpracovaný svátek a pravidla pro jeho proplácení Otevřít odkaz do nového okna
V mnoha provozech výrobních i nevýrobních je nutná nepřetržitá přítomnost zaměstnanců na pracovišti a proplácení svátků činí nejednomu zaměstnavateli potíže. Jaká jsou pravidla pro jejich proplácení, se dozvíte v tomto článku.
Přehled změn v daních od roku 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2023 došlo k celé řadě změn v daňové oblasti. V následujícím článku vám přinášíme stručný přehled těch nejvýznamnějších novinek v DPH, dani z příjmů i dalších daních, platných od roku 2023.
Konec elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2023 skončila povinnost evidovat elektronicky tržby. S dalším provozováním tohoto systému, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele, se již nepočítá. Jak na ukončení EET v programu POHODA a aplikacích mPOHODA a mKasa?
Cestovní náhrady v roce 2023 Otevřít odkaz do nového okna
V loňském roce byla vyhláška o cestovních náhradách několikrát novelizována. Pro rok 2023 se mohou zaměstnanci vyslaní na služební cestu těšit na vyšší stravné. Oproti poslední úpravě ale došlo ke snížení průměrných cen pohonných hmot.
5 důvodů, proč byste měli používat ISDOC v Pohodě Otevřít odkaz do nového okna
Program POHODA patří mezi první systémy, které se začaly elektronickou fakturací zabývat. Díky ISDOC můžete posílat z Pohody elektronické faktury napříč různými ekonomickými programy a také je samozřejmě přijímat.
Paušální daň od 1. 1. 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Přihlášení k paušální dani je zcela na dobrovolném rozhodnutí daňových subjektů, kteří splní zákonné podmínky. Od roku 2023 čeká na poplatníky novinka v podobě zavedení tří pásem paušální daně. Pojďme se s ní seznámit.
Fúze: Jaké výhody a rizika přináší sloučení firem? Otevřít odkaz do nového okna
Fúze je jednoduše řečeno sloučení (splynutí) dvou nebo více společností. Jedná se o určitou firemní strategii, kdy tyto sloučené společnosti pak fungují jako jeden právní subjekt. Pojďme se s fúzemi seznámit blíže.
PF 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Přejeme vám krásné Vánoce a v roce 2023 atmosféru plnou pohody. Redakce Portálu POHODA
Vánoce z pohledu účetního a daňového poradce Otevřít odkaz do nového okna
Blíží se konec roku a s tím je spojená i doba firemních večírků, vánoční výzdoby a nakupování dárků pro klienty. Které položky lze považovat za daňově uznatelné? A kde jde naopak vždy výhradně o nedaňové náklady?
Zápůjčka zaměstnanci a její daňové dopady Otevřít odkaz do nového okna
Mezi netypické benefity patří zápůjčka zaměstnanci, kdy zaměstnavatel poskytne zápůjčku bez úroku nebo s úrokem nižším než v případě sjednání zápůjčky u finančních institucí. Jaké jsou daňové dopady na straně zaměstnance a zaměstnavatele?
Elektronické doručování a uzavírání smluv v novele Otevřít odkaz do nového okna
Chystaná novela zákoníku práce, mimo dalších novinek, přináší odbornou veřejností a praxí dlouho očekávanou změnu v oblasti pravidel pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Pojďme se na tuto připravovanou novinku podívat.
Osoby a (ne)plátci v oblasti DPH Otevřít odkaz do nového okna
Nejen plátci DPH mají povinnosti vůči finančnímu úřadu vyplývající ze zákona o DPH. Kdo je plátce a neplátce, osoba povinná k dani nebo osoba identifikovaná k dani? A má povinnost podávat přiznání k DPH nebo souhrnné hlášení i někdo jiný než plátce DPH?
Můžeme fakturovat osobě blízké? Otevřít odkaz do nového okna
Základem toho, aby si mohly osoby blízké mezi sebou vystavovat faktury, je fakt, že obě osoby jsou podnikatelé podnikající podle příslušného zákona. Na fakturaci se v následujícím článku podíváme jak z hlediska zákona o daních z příjmů, tak i DPH.
Jak zažádat o vrácení přeplatku na silniční dani? Otevřít odkaz do nového okna
Řada podnikatelů již zaplatila zálohy na silniční daň na rok 2022, a tím jim vznikl přeplatek. Přeplatek na dani silniční nebude finanční úřad vracet automaticky, o jeho vrácení si musíte sami požádat. Jak na to, vám poradíme v následujícím článku.
Povinné zřizování datových schránek od roku 2023 Otevřít odkaz do nového okna
V současné chvíli je stále v běhu legislativní proces, který upravuje fungování datových schránek od 1. 1. 2023. Problémové je to, že stále není jasné, jak širokého okruhu lidí se bude povinné zřízení datové schránky týkat.
Auto v podnikání fyzické osoby a daň z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Auto je v poslední době nedílnou součástí podnikajících osob. Používání automobilu pro své podnikání může být i mnohdy výhodné. V tomto článku se budeme zabývat využitím auta v podnikání z daňového hlediska u fyzických osob.
Máte pouze 5 dnů na zrušení registrace k DPH Otevřít odkaz do nového okna
Daňový balíček 2023 byl dnes vyhlášen ve Sbírce zákonů. Podnikatelé, kteří mají obrat nad 1 000 000 Kč a pod 2 000 000 Kč, mají podle přechodného ustanovení pouze 5 kalendářních dnů na to, aby požádali o zrušení registrace k DPH.
Pracující či podnikající důchodce – pravidla a zdanění Otevřít odkaz do nového okna
Dosáhnout důchodového věku rozhodně neznamená, že je nutné ihned odejít do penze a přestat pracovat. Jaké „pracovní možnosti“ mají důchodci? A jak je to s uznáním slevy na dani? Dozvíte se v následujícím článku.
Chystaná právní úprava home office – co nás čeká? Otevřít odkaz do nového okna
Připravovaná novela zákoníku práce mimo jiné výrazně mění a doplňuje pravidla pro tzv. práci na dálku, jak zní zákonné označení pro výkon práce v režimu home office. Pojďme se podívat na její zásadní body.
Sankce za porušení povinností v oblasti daní Otevřít odkaz do nového okna
Daňové zákony ukládají plátcům daně řadu povinností. Při nesplnění těchto povinností stanovují zákony též sankce. Jaké jsou v praxi nejčastější pokuty, si představíme v následujícím článku.
Příjem z prodeje věcí po vypořádání společného jmění Otevřít odkaz do nového okna
Až po skončení manželství opadnou emoce a dořeší se právní záležitosti, přijdou na přetřes také daňové otázky. Zejména, jak je to se zdaněním nebo osvobozením příjmů z prodeje věcí, které byly součástí společného jmění manželů.
Odchod zaměstnanců a konkurenční doložka Otevřít odkaz do nového okna
Během doby fungování jakékoliv společnosti se můžete setkat s menší či větší fluktuací. V momentě, kdy odchází klíčový člověk, který byl buď zaměstnancem, nebo externím pracovníkem, oceníte, pokud byla správně sepsána konkurenční doložka.
Spravujte své bankovní pohyby díky homebankingu Otevřít odkaz do nového okna
Díky homebankingu můžete provádět bankovní operace sedm dní v týdnu 24 hodin denně. Z pohodlí kanceláře i domova, aniž byste museli osobně navštívit svoji banku. Pojďme si tuto službu představit a ukázat, jak s ní pracovat v programu POHODA.
Příslib zaměstnání – na co si dát pozor při náboru? Otevřít odkaz do nového okna
Jak se praxe staví k situacím, kdy komunikace, kterou zaměstnavatel vedl s uchazečem, vede k závěru, že mohlo případně dojít ke vzniku závazku, aniž by došlo k podpisu pracovní smlouvy? Dozvíte se v tomto článku.
Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2023 dojde ke zvýšení minimálního pojistného na sociální, zdravotní i nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Zvýší se i paušální daň. Jak se částky konkrétně změní?
Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ Otevřít odkaz do nového okna
V případě, že příjem zaměstnance podléhá zdravotnímu pojištění, musíme myslet i na to, že existuje minimální vyměřovací základ pro pojistné na toto pojištění. Kdy pro zaměstnance platí minimální vyměřovací základ a kdy nikoliv?
MIKTOYS – české hračky ze dřeva Otevřít odkaz do nového okna
Dřevěné hračky mají svoje nezaměnitelné kouzlo. Jsou jednoduché, k přírodě i lidem šetrné a probouzí v dětech fantazii. Navíc se jen tak nerozbijí a často se dědí z generace na generaci. Právě dřevěné hračky, hry a hlavolamy vyrábí již přes 30 let MIKTOYS.
Ověření účetní závěrky auditorem Otevřít odkaz do nového okna
Které účetní jednotky mají povinnost ověřit svou účetní závěrku auditorem a jaká musí splňovat kritéria? Co je to auditorská zpráva a co je její podstatou? Na všechny tyto otázky si odpovíme v následujícím článku.
Musíte podávat daňové přiznání při jakémkoli příjmu? Otevřít odkaz do nového okna
Jaké příjmy a od jaké hranice je nemusí fyzické osoby uvádět v daňovém přiznání? Kdy ještě mohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování a kdy se o přiznání musí postarat už samy? Dozvíte se v tomto článku.
Jak účtovat o zásobách? Otevřít odkaz do nového okna
Zásoby představují nejvýznamnější složku oběžného majetku. V účtové osnově zásoby vystupují jako aktivum a pokrývají celou účtovou třídu jedna. Jak na správné účtování zásob, vám poradíme v následujícím článku.
Výdajový paušál při vysokých příjmech Otevřít odkaz do nového okna
Také se domníváte, že výdajový paušál není nic pro živnostníky, kteří mají vysoké příjmy? Jeho zastropování ale neznamená, že by ho nemohli při vyšších příjmech využít. Naopak to může být stále výhodné. Pojďte se o tom přesvědčit v následujícím článku.
Pravidla pro reverse charge při obchodování v EU Otevřít odkaz do nového okna
Režim přenesení daňové povinnosti při obchodování v rámci zemí EU je využíván zejména k tomu, aby DPH byla odvedena do státního rozpočtu té země, kde dochází ke spotřebě. Pojďme se na tuto oblast podívat podrobněji.
Spolupracující osoba v podnikání Otevřít odkaz do nového okna
Spolupracující osoba se nejčastěji využívá k vyřešení spolupráce při podnikání členů rodiny. Tedy u manželů, rodičů a dětí či jiných osob žijících ve společně hospodařící domácnosti. Může jít i o členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.
Účet 513 – Náklady na reprezentaci Otevřít odkaz do nového okna
V následujícím článku si podrobně představíme účet 513 – Náklady na reprezentaci. Které účetní operace jsou s tímto účtem nejčastěji spojeny? Jak s ním souvisí dary? A je účet vždy daňově neuznatelný?
Příspěvek zaměstnavatele na dopravu zaměstnancům Otevřít odkaz do nového okna
Příspěvek zaměstnavatele zaměstnancům na dopravu do práce se stává žádaným benefitem. Proto někteří zaměstnavatelé na dopravu zaměstnancům přispívají nebo přímo organizují svozy do zaměstnání.
Oznámení u fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Existují příjmy, které se do daňového přiznání uvádět nemusí, ale musí být včas oznámeny. Může se také jednat o příjmy, které budou podmíněně osvobozeny pouze po podání oznámení a splnění zákonných podmínek. Pojďme si je představit.
Úroky ze zápůjček a úvěrů v účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
Správné zaúčtování úroků z úvěrů a zápůjček má vliv na hospodářský výsledek účetní jednotky. Daňové posouzení úroků z úvěrů a zápůjček pak ovlivňuje základ daně. Podívejme se, jak správně při zaúčtování úroků postupovat.
Nárok zaměstnance na pracovní volno Otevřít odkaz do nového okna
Kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, tzv. placené volno, a v jakých případech náleží zaměstnanci pouze pracovní volno bez náhrady mzdy, tzv. neplacené volno? To se dočtete v následujícím článku.
Pravidla pro tuzemský reverse charge Otevřít odkaz do nového okna
Režim přenesení daňové povinnosti je možné použít pouze mezi plátci při uskutečnění plnění s místem plnění v tuzemsku. V rámci uskutečnění daného plnění musí vystupovat plátci jako osoby povinné k dani, tj. v rámci své ekonomické činnosti.
Jak postupovat při otevírání a uzavírání účetních knih Otevřít odkaz do nového okna
Účetní knihy otevíráme v začátcích vedení účetnictví a také k prvnímu dni účetního období. Uzavření účetních knih obvykle provádíme k poslednímu dni účetního období. Jak na otevírání a uzavírání účetních knih (nejen) v programu POHODA?
Novela zákona o přeměnách obchodních společností Otevřít odkaz do nového okna
Přeměny obchodních společností jsou nástrojem, který je v podnikatelské praxi hojně využíván zejména za účelem optimalizace majetkových struktur. V současné době se projednává novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
Plnění mimo předmět daně a osvobozená plnění v DPH Otevřít odkaz do nového okna
Která plnění jsou předmětem DPH a která ne? Která jsou osvobozena od DPH s nárokem na odpočet a která bez nároku na odpočet? I když to jsou plnění, ze kterých DPH „neplatíme“, měli bychom jim věnovat pozornost – mají vliv na nárok na odpočet.
Jak na vyřazení dlouhodobého majetku v účetnictví? Otevřít odkaz do nového okna
V tomto článku se zaměříme na zobrazení transakcí souvisejících s vyřazením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v účetnictví podnikatelských subjektů. Vše si ukážeme na praktických příkladech.
Jak legálně „zaměstnávat“ OSVČ? Otevřít odkaz do nového okna
Z pohledu zaměstnavatele přináší spolupráce s OSVČ mnoho výhod. Nejvýznamnější je úspora peněz. Firma nehradí živnostníkovi povinné odvody, nemocenskou ani dovolenou. Jenže se může lehce stát, že taková spolupráce sklouzne k švarcsystému.
Mimořádné daňové odpisy v letech 2022 a 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Úleva v oblasti daňových odpisů bude nejspíše pokračovat i v roce 2022 a 2023. Samotná novela zákona, která na mimořádné odpisy reaguje, je vcelku nenápadná. Jde prakticky jen o změnu roku v §Â 30a, ve kterém jsou tyto odpisy stanoveny.
Zjednodušený postup při třístranném obchodu Otevřít odkaz do nového okna
Třístranným obchodem je pro účely DPH myšleno uzavření obchodu mezi třemi osobami, které jsou registrované k dani v různých členských státech, a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi subjekty.
Ještě pořád účtujete poskytnuté zálohy na účet 314? Otevřít odkaz do nového okna
Nejčastěji platí firmy dodavatelům zálohy na pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob, kdy se účtují na pořizovací účet daného majetku. V ostatních případech se účtují na pohledávkový účet 314. Vypadá to však, že účetně přiléhavější je jiný postup.
Souběh zaměstnání a podnikání Otevřít odkaz do nového okna
U začínajících podnikatelů, fyzických osob, se běžně stává, že si vedle zaměstnání založí živnost. Jelikož je podnikání rizikové, pouští se do něj postupně, a tak po část období zvládají paralelně souběh zaměstnání a podnikání.
Samostatné zdanění příjmů z ciziny – šance ušetřit Otevřít odkaz do nového okna
Možná i vy se u svých příjmů ze zahraničí necháváte zbytečně „obrat“ sazbou daně 23 %, ačkoli máte možnost zvolit si jejich samostatné zdanění pouze 15 %. Dá to sice trochu práce navíc, ovšem obvykle se to vyplatí – a je to bez rizika.
Územní působnost DPH a místo plnění Otevřít odkaz do nového okna
Dnes už se prakticky žádný plátce DPH nevyhne transakcím, které se odehrávají mimo území ČR. Je důležité si vždy správně uvědomit, na jakém území se transakce odehrává a jak se chová z pohledu zdanění DPH. Podívejme se na základní pravidla.
Určení poměru osvobozeného a zdanitelného příjmu Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně určit poměr osvobozeného a neosvobozeného příjmu z převodu obchodního podílu, když část příjmu je od daně z příjmů fyzických osob osvobozena a část nikoli? Na to si odpovíme v následujícím článku.
Srážky ze mzdy – náhradní výživné Otevřít odkaz do nového okna
V loňském roce vešel v účinnost zákon o náhradním výživném. Toto náhradní výživné v zásadě sleduje přednostní postavení výživného a bude jednoznačně v budoucnu komplikovat již tak složité rozdělování vypočtených srážek věřitelům.
Osvobozené příjmy z prodeje nemovitých věcí – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Osvobodit, nebo zdanit? Někdy bývá prodej nemovité věci z daňového hlediska poměrně složitý a rozlousknout jej nebývá úplně snadné. V navazující druhé části se znovu zaměříme na konkrétní situace, které mohou v této oblasti v praxi nastat.
Jak na vrácení DPH z dokladů z jiných členských států Otevřít odkaz do nového okna
Pokud platíme účty v jiném státě EU, nemůžeme si v rámci daňového přiznání uplatnit odpočet DPH. Pro tyto účely však existuje způsob, jak o vrácení daně požádat. Čas na to máte až do 30. září. Jak a za jakých podmínek lze tento způsob využít?
Škoda způsobená zaměstnancem – jak postupovat? Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanec je povinen uhradit škodu svému zaměstnavateli, pokud ji způsobil vlastním přičiněním. V některých případech je škoda způsobená zaměstnancem sporná, a tak může být od náhrady škody zproštěn. Podívejme se na příklady.
Ukončení daňové kontroly Otevřít odkaz do nového okna
Zprávu o daňové kontrole nepodepisuje od roku 2021 daňový subjekt a zároveň správce daně, ale již jen správce daně. K jakým dalším procesním změnám došlo v minulém roce v případě ukončení daňové kontroly?
Dočasné osvobození příjmu z ubytování Otevřít odkaz do nového okna
V případě, že zaměstnavatel poskytne ubytování zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům s bydlištěm na Ukrajině, je příjem, který tím tomuto zaměstnanci vznikne, osvobozen od daně z příjmů. Výjimka platí zatím pouze pro rok 2022.
Nárok na 5% slevu na pojistném za zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatelé, kteří mají zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou, si budou moci poprvé za únor roku 2023 uplatnit slevu ve výši 5 % na sociální pojištění. Jaké podmínky musí zaměstnanci splňovat a co pro to musí zaměstnavatelé udělat?
Přístup ke zdanění kryptoměn v roce 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Finanční správa zahájila v nedávné době cílenou kontrolní akci za roky 2019 a 2020, aby prověřila správnost zdanění příjmů spojených s kryptoměnami. Podívejme se na to, jaká je současná správní praxe ve věci zdanění kryptoměn.
Je možný odpočet DPH z předraženého nákupu? Otevřít odkaz do nového okna
Být plátcem DPH má snad jen jednu přednost – možnost odpočtu DPH z jeho nákupů. Co když se ale jedná o „předražený nákup“? Může si plátce nárokovat odpočet DPH, pokud nakoupí službu či produkt za mnohonásobně vyšší cenu, než je cena obvyklá?
Osvobození příjmů z převodu obchodního podílu Otevřít odkaz do nového okna
V tomto příspěvku se budeme zabývat výkladem §Â 4 odst. 1 písm. s) zákona o daních z příjmů, který upravuje osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci. Konkrétně se zaměříme na obecná pravidla zdanění, resp. osvobození.
Příloha k účetní závěrce Otevřít odkaz do nového okna
Jednou z nepříliš populárních povinností účetních jednotek je sestavovat účetní závěrku podle zákona o účetnictví. Její nedílnou součástí je také příloha. K čemu příloha k účetní závěrce slouží a jaké údaje musí obsahovat, se dozvíte v následujícím článku.
Jak na prodej zboží na dálku Otevřít odkaz do nového okna
V loňském roce se v zákoně o DPH pojem zasílání zboží změnil na prodej zboží na dálku. Pojďme si v tomto článku shrnout, jak určit místo plnění při prodeji zboží na dálku, finanční limit i možnosti, jakým způsobem můžeme DPH odvádět.
Osvobozené příjmy z prodeje nemovitých věcí – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
V některých případech bývá získaný příjem z prodeje nemovitých věcí fyzickými osobami od daně z příjmů osvobozen, v jiných naopak podléhá zdanění. Pojďme si na praktických příkladech ukázat konkrétní řešení některých situací.
Opravy přiznání k DPH a souvisejících hlášení Otevřít odkaz do nového okna
Oblast DPH je spojena s celou řadou formulářů, které povinně vyplňujeme – přiznání k DPH, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, přiznání k dani One Stop Shop. Pokud po jejich odevzdání objevíme chybu, musíme se vypořádat s tím, jak ji správně opravit.
Možnosti optimalizace u daňového zvýhodnění na děti Otevřít odkaz do nového okna
Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ní ve společné domácnosti. Pokud má fyzická osoba více dětí, mohou v praxi nastat komplikované situace, které mohou vést i k vyšší daňové optimalizaci.
Účetnictví versus daňová evidence – hlavní rozdíly Otevřít odkaz do nového okna
Jako podnikající fyzická osoba máte na výběr, zda budete vést daňovou evidenci, nebo účetnictví. Zpravidla je vedení daňové evidence administrativně jednodušší. Vše má ale své výhody a nevýhody. Pojďme se podívat na hlavní rozdíly.
Zvýšení limitu pro registraci DPH a související novinky Otevřít odkaz do nového okna
Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který od 1. 1. 2023 zvyšuje obrat pro povinnou registraci plátce na 2 000 000 Kč. V souvislosti s touto novelou se navrhují i další změny v DPH a dani z příjmů, zejména zvýšení limitu paušální daně.
Povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatelé jsou významnými plátci zdravotního pojištění. Jaké jsou jejich nejčastější povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám? Jak řešit nižší vyměřovací základ u zaměstnance či souběh více zaměstnaneckých poměrů?
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 5. část Otevřít odkaz do nového okna
V závěrečné části seriálu se podíváme na úpravu odpočtu daně v některých specifických případech. Konkrétně se zaměříme na prodej dlouhodobého majetku, opravu nemovitosti a zničení, ztrátu a odcizení dlouhodobého majetku.
Přestávky mezi směnami zaměstnanců Otevřít odkaz do nového okna
Mezi koncem jedné směny a začátkem následující musí mít zaměstnanec nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin jdoucích po sobě. Přestávky mezi směnami nepatří mezi nejjednodušší, pojďme si je vysvětlit na příkladech.
Pohodové léto Otevřít odkaz do nového okna
Přejeme vám pohodové léto plné milých zážitků a krásného počasí. Redakce Portálu POHODA
Nespolehlivý plátce a ručení za DPH Otevřít odkaz do nového okna
Nespolehlivým plátcem se plátce DPH stává tehdy, když závažným způsobem poruší povinnosti, které se vztahují ke správě této daně. Jaké podmínky musí být splněny, aby byl plátce DPH považován za nespolehlivého? A kdy plátce ručí za daň?
Změny ve zdanění u zaměstnaneckých aut od 1. 7. 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Spolu s novelou silniční daně vchází v platnost též novela daně z příjmů, ve které dochází od 1. 7. 2022 ke změně v přidanění u zaměstnaneckých vozidel užívaných pro služební i soukromé účely. Jak tato změna zasáhne do práce mzdových účetních?
Nebraňte se nastavení nových procesů ve firmě Otevřít odkaz do nového okna
Nastavení nových procesů ve firmě je často vnímáno jako zbytečná činnost či nutné zlo. V mnohých společnostech navíc panuje přesvědčení, že se jedná o řešení spíše pro velké korporáty. V tomto článku vás ale přesvědčíme o tom, že tomu tak není.
Opravné a dodatečné přiznání k dani z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Podáním řádného daňového přiznání bohužel naše práce někdy tak úplně nekončí. Čas od času se totiž objeví skutečnosti, které nás nutí pro opravu původně podaného přiznání. Jak si s těmito situacemi poradit?
Je možný odpočet DPH i bez prokázání dodavatele? Otevřít odkaz do nového okna
Obdobně jako se u daní z příjmů firmy s finančními úřady přou o uznání výdajů, tak se na poli daně z přidané hodnoty dotčené strany často neshodnou ohledně odpočtu DPH. Pojďme se podívat na to, jak velkou roli hraje prokázání dodavatele.
Kitl – zdraví v láhvi Otevřít odkaz do nového okna
Kitl je proslulý zejména svými ovocnými a bylinnými sirupy, tzv. Syroby. V poslední době o sobě dala rodinná firma s patnáctiletou tradicí vědět zejména díky unikátní technologii, která využívá přírodní silice z růžových lístků jako konzervant.
Soukromoprávní odpovědnost za škodu Otevřít odkaz do nového okna
Samotný vznik škody nepostačuje k tomu, aby tuto škodu byla povinna nahradit druhá osoba. V následujícím článku si přiblížíme základní pojmy, jako je škoda či zavinění, a systém odpovědnosti za škodu v soukromém právu.
Kdo se stává plátcem DPH a za jakých podmínek? Otevřít odkaz do nového okna
Kdo a za jakých podmínek se stává plátcem daně z přidané hodnoty? Jaké podmínky udává zákon o DPH a kdy je výhodné se stát plátcem daně dobrovolně? Na všechny otázky vám odpovíme v následujícím článku.
Nová ikonka umožní načtení dokladu přes QR kód Otevřít odkaz do nového okna
QR kódy už jsou s námi pěknou řádku let, jsou běžnou součástí našeho života a stále se vyvíjejí. Také u nás v Pohodě jsme si pro vás do květnové verze připravili jednu vychytanou novinku. Pojďme se s ní seznámit.
Příslib zaměstnání a jeho obtížná vymahatelnost Otevřít odkaz do nového okna
Příslib zaměstnání nebo naopak příslib nástupu do zaměstnání mohou mít určité právní následky. Jaké důsledky lze vyvodit z jednání smluvních stran o uzavření pracovní smlouvy, když jedna z nich uzavření smlouvy po předchozím příslibu nakonec odmítne?
Nová podoba silniční daně v roce 2022 Otevřít odkaz do nového okna
V průběhu roku 2022 došlo k významné novelizaci silniční daně, která dopadne na řadu poplatníků v dobrém smyslu slova. Výrazně se totiž omezí okruh vozidel, které silniční dani podléhají. Co se stane s již zaplacenými zálohami na rok 2022?
Dary a DPH Otevřít odkaz do nového okna
Jak je to s odváděním daně z přidané hodnoty v případě poskytnutí darů? V následujícím článku se seznámíme nejenom s všeobecnými principy fungování této daně u darů, ale konkrétně i s DPH u darů na pomoc Ukrajině.
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 4. část Otevřít odkaz do nového okna
Ve čtvrtém díle se budeme věnovat vstupům, které se týkají obchodního majetku a u kterých dochází ke zpětné úpravě nároku na odpočet daně. Konkrétně se budeme zabývat vyrovnáním a úpravou odpočtu daně.
Datové schránky od 1. 1. 2023 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. ledna 2023 se rozšíří okruh lidí a subjektů, kterým bude automaticky zřízena datová schránka. Co nového nám příští rok v této oblasti přinese a na co si dát pozor, se dozvíte v následujícím článku.
Zahájení daňové kontroly Otevřít odkaz do nového okna
Daňová kontrola je zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly, ve kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly. Jak se na kontrolu ze strany správce daně připravit?
Zpětný finanční leasing z pohledu DPH od dubna 2022 Otevřít odkaz do nového okna
V oblasti zpětného finančního leasingu se z hlediska DPH objevovala dvojí praxe v posuzování právních transakcí, které doprovázejí zpětný finanční leasing. Od 1. 4. 2022 se postup konečně sjednotil. Jaký je tedy ten jediný správný?
Propagace podnikání (nejen) z pohledu účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
Pro dosažení dobrých obchodních výsledků je propagace podnikání nezbytná. Veškerá komunikace směrem k zákazníkovi by měla být pečlivě naplánovaná. Jen tak lze dosáhnout dvou základních cílů – upoutat pozornost zákazníka a přimět jej k akci.
Co je uspořádání ve světle evropské směrnice DAC 6? Otevřít odkaz do nového okna
V sérii článků věnujících se problematice směrnice DAC 6 dnes zabrousíme do jedné z nejdůležitějších otázek. Vysvětlíme si, co (ne)představuje přeshraniční schéma, které musíme povinně oznamovat na finanční úřad.
Zálohy v cizí měně v účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
V průběhu účetního období se můžeme setkat s tím, že účetní jednotka obdrží či vydá zálohu v cizí měně. Jaké kritérium je nejdůležitější pro tvorbu kurzových rozdílů? A jak cizí měny správně uvést v účetnictví?
Placení daně z nemovitých věcí na rok 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2022 připadá jako každý rok na poslední květnový den. Dokdy můžete očekávat složenku, pokud jste ji ještě nedostali, a jak daň správně zaplatit, se dozvíte v následujícím článku.
Závazné posouzení finančním úřadem Otevřít odkaz do nového okna
Při řešení daňových otázek se často setkáváme s problémem, na který máme určitý názor, ale nevíme, jestli na něj bude mít stejný názor i náš správce daně. V takovémto případě můžeme využít institutu závazného posouzení.
Účtování o nedobytných pohledávkách Otevřít odkaz do nového okna
S nedobytnými pohledávkami se během své činnosti setká mnoho podnikatelů. Jaké zákonné předpisy musíme respektovat při účtování o nedobytných pohledávkách? A jak je to s daňovou uznatelností?
Je výdaj daňově účinný i bez prokázání dodavatele? Otevřít odkaz do nového okna
V některých případech postačí pouze prokázat, že výdaj byl vynaložen za účelem podnikání a osoba dodavatele není až tak podstatná. Nevěříte? V tom případě si nenechte ujít následující článek, kde si vše podrobně rozebereme.
Odstoupení od konkurenční doložky Otevřít odkaz do nového okna
V květnu loňského roku vydal Ústavní soud klíčové rozhodnutí, ve kterém se zabýval možností odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem bez udání důvodu, i samotnou povahou konkurenční doložky v pracovněprávních vztazích.
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 3. část Otevřít odkaz do nového okna
Ve třetím díle našeho seriálu se budeme věnovat vstupům s nárokem na odpočet v krácené výši dle §Â 76 zákona o DPH. Přijatá plnění jsou zde použita celá v rámci ekonomické činnosti, avšak u části je nárok na odpočet a u další části nikoliv.
Zapomenuté doklady v účetnictví – co s nimi? Otevřít odkaz do nového okna
V účetní praxi se často setkáváme s tím, že objevíme zapomenutý doklad z období, které již bylo uzavřeno. Jak s takovými zatoulanými doklady naložit? Poradíme vám v následujícím článku.
Prodej nemovité věci u fyzických osob a daň z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Snad každý se alespoň jednou ve svém životě setká s prodejem nemovité věci. Kdy je třeba příjem z nemovitosti zdanit a kdy je od daně z příjmů osvobozen? To si ukážeme na několika praktických příkladech.
Úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ Otevřít odkaz do nového okna
Pokud má společenství vlastníků jednotek na svém bankovním účtu našetřeno více peněz, mohou mu k tomuto vkladu přirůstat nemalé úroky. Jak se na takovéto úroky dívá naše daňová a účetní legislativa?
Porušování pracovní kázně zaměstnancem Otevřít odkaz do nového okna
Porušování „pracovní kázně“ může být podkladem pro rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo též pro okamžité zrušení pracovního poměru. Jaké druhy porušování „pracovní kázně“ rozlišujeme a jaké následky z toho může zaměstnavatel vyvodit?
Ubytování versus pronájem z hlediska zdanění Otevřít odkaz do nového okna
V praxi existuje mnoho případů, kdy se zaměňuje ubytování za pronájem. Přitom každá z těchto kategorií má jiný daňový dopad. V následujícím článku si rozdíly v této oblasti popíšeme.
Peněžitá zápůjčka společníka pro jeho s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Nejjednodušší, nejrychlejší a nejčastější způsob, jak dostat peníze společníka dočasně do jeho společnosti s ručením omezeným, je peněžitá zápůjčka. Ta může být buď bezúročná, nebo úročená. Pojďme se podívat na některá daňová úskalí.
Příjmy z kapitálového majetku Otevřít odkaz do nového okna
Ani příjmy z kapitálového majetku podle §Â 8 zákona o daních z příjmů nesmíme zapomenout zahrnout do daňového přiznání. O které příjmy se jedná a které je nutné uvádět v daňovém přiznání a které nikoliv?
Podání přehledů OSVČ za rok 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Přehledy vyplňují osoby samostatně výdělečně činné obvykle online. Jaké lhůty platí pro přehled pojistného na důchodové a zdravotní pojištění v roce 2022? Všechny potřebné informace se dozvíte v následujícím článku.
Úvěry v účetnictví a daních Otevřít odkaz do nového okna
Úvěry na realizaci podnikatelského záměru nejsou ničím výjimečným. A to jak u začínajících, tak i delší dobu podnikajících společností, které se chtějí dále rozvíjet, ale nemají k tomu dostatečný finanční kapitál.
Zálohy na daň z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Platit daň z příjmů pouze jednou ročně, až na základě podaného daňového přiznání, by se nám možná líbilo, ale většinou máme povinnost platit zálohy na daň i v průběhu roku. Kdy a jak vysoké zálohy musíme tedy platit?
Uplatnění 15% sazby DPH u zdravotnických prostředků Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. ledna 2022 došlo ke změně sazby daně z přidané hodnoty u zdravotnických prostředků. Které zdravotnické prostředky spadají do první snížené sazby DPH? Odpověď naleznete v následujícím článku.
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 2. část Otevřít odkaz do nového okna
Ve druhém díle se zaměříme na vstupy s nárokem na odpočet v částečné výši, kde se uplatňuje odpočet v poměrné výši. Jedná se o plnění, která jsou zčásti použita mimo ekonomickou činnost – například pro soukromou potřebu plátce.
Přiznání k daním z příjmů za rok 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Ponecháme-li stranou osoby s povinným auditem a osoby, kterým bude podávat daňový poradce po 1. 4. 2022, je nejzazším termínem pro podání daňového přiznání za rok 2021 pondělí 2. 5. 2022. Podmínkou však je, že bude podáno elektronicky.
Vyúčtování „srážkové“ daně z příjmů fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby už je takřka za dveřmi. Jak pro podání v listinné, tak v elektronické formě vychází letos termín na pátek 1. dubna. Jak správně vyúčtovat srážkovou daň, vám poradíme v následujícím článku.
Krácení dovolené z důvodu neomluvené absence Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2021 je jediné možné krácení nároku na dovolenou pouze z důvodu neomluvené absence. Zameškané hodiny z důvodu neomluvené absence se odečtou z nároku na dovolenou. Jak na krácení, se dozvíte v následujícím článku.
Daňová ztráta u fyzických a právnických osob Otevřít odkaz do nového okna
Daňovou ztrátu lze zařadit do jedné z hlavních odčitatelných položek od základu daně z příjmů fyzických i právnických osob. V následujícím článku si na praktických příkladech ukážeme způsoby výpočtu daňové ztráty, a to i zpětně.
Povinné internetové stránky akciových společností Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o obchodních korporacích ukládá všem akciovým společnostem, tedy i jednočlenným, povinnost zřídit si internetové stránky a uvádět na nich zákonem vyžadované údaje. Jaké informace by na nich neměly rozhodně chybět?
Změny v odhláškách zaměstnanců od 1. 4. 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 4. 2022 nabude účinnosti novela, která přináší významnou změnu u odhlášky, odesílané na OSSZ zaměstnavatelem za zaměstnance, se kterým ukončil pracovní poměr. Jak se odhlášky změní a jak tato novinka zasáhne do práce mzdových účetních?
Vnitropodnikové účetnictví – jak může být přínosné? Otevřít odkaz do nového okna
Mnohé společnosti se domnívají, že vnitropodnikové účetnictví je složité a zbytečné. Jeho vedení sice není povinné, avšak může být velmi užitečné. Eviduje totiž náklady a výnosy za jednotlivé útvary, a firma tak může získat přehled, jak který útvar hospodaří.
Příklady výpočtu nároku na řádnou dovolenou Otevřít odkaz do nového okna
Minule jsme si zopakovali pravidla pro dovolenou obecně. V následujícím článku se již prakticky zaměříme na výpočet dovolené v různých situacích, které zaměstnance běžně v jeho pracovním životě potkávají.
Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin přes FÚ Otevřít odkaz do nového okna
Obchodní korporace mají nově možnost podat účetní závěrku rejstříkovému soudu prostřednictvím svého správce daně. Jaká jsou pro to pravidla a jak správně postupovat? Na to vám odpoví následující článek.
Ztráta s. r. o. – jak ji využít efektivně? Otevřít odkaz do nového okna
Ne vždy se v podnikání daří, jak bychom si představovali, a společnost s ručením omezeným může dosáhnout ztráty. Jak s takovou ztrátou zacházet, tak abychom postupovali správně, nebo dokonce „neprodělali na daních“?
Výpočet srážek ze mzdy v roce 2022 Otevřít odkaz do nového okna
V následujícím článku se budeme věnovat novinkám v rámci srážek ze mzdy, kterými se musí řídit zaměstnavatel, pokud jsou na mzdu zaměstnance uvaleny exekuce. Jaká pravidla a částky platí pro rok 2022?
Účetní versus daňový poradce Otevřít odkaz do nového okna
Nejeden začínající účetní má při vstupu do první práce velké plány, jak se po získání praxe osamostatní, povede na svou odpovědnost účetnictví několika klientům a bude se mít skvěle. Praxe však mnohdy ukazuje, že to není zdaleka tak jednoduché.
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 1. část Otevřít odkaz do nového okna
Každý plátce DPH řeší velmi často otázky spojené s nárokem na odpočet DPH u přijatých plnění. V následující sérii článků se podíváme komplexně na podmínky odpočtu DPH na vstupu včetně jeho úprav a korekcí.
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti Otevřít odkaz do nového okna
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021 podává zaměstnavatel nejpozději do 1. 3. 2022 v případě podání v listinné formě, v případě elektronického podání platí termín 21. 3. 2022. Pojďme si vyúčtování ukázat na konkrétním příkladu.
Pravidla dovolené aneb opakování je matka moudrosti Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2021 došlo k revoluci ve výpočtech dovolené, v jejím čerpání i krácení. Od té chvíle nikterak neutuchá příliv dotazů ze strany mzdových účetních. A není divu, je to problematika stále nová a pro někoho také těžko pochopitelná.
Jak vyplnit prohlášení poplatníka? Otevřít odkaz do nového okna
Vyplněním a podpisem prohlášení poplatníka, též známého jako „růžový papír“, zaměstnanec uplatňuje u zaměstnavatele slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě. V následujícím článku si ukážeme, jak vyplnit prohlášení poplatníka na rok 2022.
Jak podnikat jako student „na IČ“? Otevřít odkaz do nového okna
Studenti se mohou věnovat podnikatelské činnosti klidně už při škole. Jak získat živnostenské oprávnění, jak evidovat příjmy a výdaje či zpracovat daňové přiznání? Přinášíme komplexní návod, jak se vypořádat s podnikáním od A do Z coby student.
ISDOC jako samozřejmá součást účetního programu Otevřít odkaz do nového okna
Firmy i účetní objevují kouzlo e-faktur zejména kvůli zefektivnění jejich práce. Elektronická fakturace totiž umožňuje import všech položek daňového dokladu přímo do účetního systému. Šetří jim tím čas a sníží chybovost při ručním přepisování faktur.
Dodání a pořízení nového automobilu v rámci EU Otevřít odkaz do nového okna
Obchodování s novými automobily v rámci EU má na rozdíl od obchodování s běžným zbožím v oblasti DPH některá svá specifická pravidla. Než prodáme nebo pořídíme nový automobil v rámci EU, měli bychom tato pravidla znát.
Dohoda o odpovědnosti za schodek se zaměstnancem Otevřít odkaz do nového okna
Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, je zvláštním druhem pracovněprávní odpovědnosti. Kdy je možné dohodu o odpovědnosti za schodek uzavřít a co musí obsahovat?
Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2022 může zaměstnavatel v případě srážek ze mzdy podle občanského soudního řádu nově strhnout ze mzdy paušálně stanovenou náhradu svých nákladů na provedení srážek. O jakou částku se jedná a jaké jsou podmínky jejího vyplacení?
OSVČ a evidence na úřadu práce Otevřít odkaz do nového okna
Kdy a jak se můžete přihlásit do evidence úřadu práce, pokud jste osoba samostatně výdělečné činná a zvažujete přerušení, či dokonce ukončení své podnikatelské činnosti? A v jakých případech OSVČ vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Zápočet pohledávek a závazků v praxi Otevřít odkaz do nového okna
Započtení je podle zákona o účetnictví možné provést pouze s pohledávkami stejného druhu, pokud se staly splatnými a vzniklo právo plnit svůj vlastní dluh. Jak na zápočet v účetní praxi, se dozvíte v následujícím článku.
Roční zúčtování za zdaňovací období 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanci mohou ve většině případů požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. Jaké musí splňovat podmínky, dokdy o něj mohou zažádat a jaké slevy a odčitatelné položky si v něm mohou uplatnit?
Tajemství úspěšné cenové strategie Otevřít odkaz do nového okna
Správné nastavení cen produktů a služeb je jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěšné podnikání. Mnohé firmy se v této oblasti potýkají s řadou problémů. Podívejte se s námi, z čeho by měla smysluplná cenová strategie vycházet.
Změny u daní, odvodů a mezd v roce 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Přestože v průběhu roku často dochází ke změnám v daňové oblasti, ty nejzásadnější zpravidla nastávají počátkem každého nového roku. Pojďme si shrnout nejvýznamnější novinky v oblasti daní, odvodů a mezd, které vstoupily v platnost od 1. 1. 2022.
Přiznání k dani silniční za rok 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Letos žádná výjimka pro silniční daň neplatí a přiznání k dani silniční za rok 2021 je třeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna 2022. Tento den je zároveň i posledním dnem, kdy je možné daň zaplatit.
Jak nejlépe evidovat svoji podnikatelskou činnost? Otevřít odkaz do nového okna
Každý podnikatel potřebuje nějakým způsobem evidovat svoji činnost. V tomto článku porovnáme účetnictví, daňovou evidenci, paušální výdaje a paušální daň. Všechny způsoby si představíme a uvedeme jejich hlavní výhody i nevýhody.
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Daň z nemovitých věcí je jedinou daní v našem právním řádu, která se platí dopředu na dané zdaňovací období. Jaké termíny jsou u této daně důležité a na co si dát pozor, vám poradíme v následujícím článku.
Obchodní majetek OSVČ uplatňující paušální výdaje Otevřít odkaz do nového okna
Paušální výdaje usnadňují živnostníkům zdlouhavé papírování a zdají se být vcelku jasné, ovšem zdání klame. Na jaké potíže mohou „paušálisté“ natrefit u obchodního majetku?
DPH u cestovních služeb – změny od 1. 1. 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Zvláštní režim DPH pro cestovní služby se od 1. 1. 2022 zásadně změnil. Zrušila se mimo jiné možnost stanovit přirážky souhrnně za celé zdaňovací období a bylo též zavedeno uplatňování DPH z přijatých záloh na cestovní službu.
K čemu nám slouží analytické účty? Otevřít odkaz do nového okna
Vedení analytických účtů je nejen praktické, ale účetním jednotkám jej ukládají také zákonné předpisy. Jaké zásady musíme při tvorbě analytických účtů dodržovat? A k jakým syntetickým účtům nejčastěji analytické účty vytváříme?
Intrastat od 1. 1. 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2022 došlo ke změnám ve vykazování Intrastatu, nejvýznamnější z nich je nová možnost zjednodušeného vykazování. Všechny novinky v oblasti Intrastatu od roku 2022 si představíme v následujícím článku.
Zálohy OSVČ v roce 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Tak jako každý rok, došlo i v roce 2022 ke zvýšení minimálních záloh na důchodové a zdravotní pojištění OSVČ. Minimální zdravotní pojištění činí pro rok 2022 částku 2 627 Kč, minimální důchodové pojištění pro hlavní činnost potom 2 841 Kč měsíčně.
Cestovní náhrady v roce 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanci vyslaní na služební cestu si letos na stravném výrazně polepší. K velkému navýšení došlo také u průměrných cen za pohonné hmoty. Pojďme se s novou vyhláškou týkající se cestovních náhrad v roce 2022 podrobněji seznámit.
Změny v ošetřovném od roku 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2022 se rozšiřuje okruh osob, které mohou čerpat ošetřovné, a mění se i definice dlouhodobého ošetřovného. Jaké další novinky a změny nás čekají v zákoně o nemocenském pojištění od letošního roku?
PF 2022 Otevřít odkaz do nového okna
Příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2022 zejména pevné zdraví a pohodu nejen v účetnictví a podnikání přeje všem svým čtenářům redakce Portálu POHODA.
Náklady z pohledu daňové uznatelnosti Otevřít odkaz do nového okna
Tápete v otázkách zařazení nákladů daňově (ne)uznatelných? Pro daňově uznatelné náklady existují přísná pravidla, která najdeme v zákoně o daních z příjmů. Pojďme si ukázat, jak si snížit daňový základ, potažmo i daň, jejich správným zařazením.
Jak na dokladovou inventuru? Otevřít odkaz do nového okna
Pokud máme majetek, u kterého nemůžeme vizuálně zjistit a dokázat jeho existenci, provádíme u něj dokladovou inventuru. Jaké podklady je třeba dodat k jednotlivým účtům, když potřebujeme provést inventuru majetku a závazků?
QR kód v programu POHODA – 2. část Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně nastavit program POHODA, abyste mohli používat QR kódy? Na kterých dokladech QR kód najdete? To všechno se dozvíte v pokračování našeho článku, který vám používání QR kódů usnadní.
Zaměstnanecké akcie z daňového a právního pohledu Otevřít odkaz do nového okna
Jedním ze zajímavých lákadel pro potenciální pracovníky mohou být tzv. zaměstnanecké akcie. Co to vlastně zaměstnanecké akcie jsou, jaké jsou jejich výhody, nevýhody a na co při jejich zavádění nezapomínat, se pokusíme odpovědět v tomto článku.
Rozdíl mezi paušálem a skutečnými náklady Otevřít odkaz do nového okna
OSVČ, které nemohou nebo nechtějí využít paušální daň, se rozhodují mezi skutečnými nebo paušálními výdaji. Na rozdíl od paušální daně není nutné toto rozhodnutí učinit hned na začátku zdaňovacího období a nemusí to ani správci daně oznamovat.
Uzavření kvalifikační dohody se zaměstnancem Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít v případě zvyšování nebo prohlubování jeho kvalifikace tzv. kvalifikační dohodu. Co je účelem takové dohody a co musí tato dohoda obsahovat, to se dočtete v následujícím článku.
Zdravotní pojištění v roce 2022 Otevřít odkaz do nového okna
OSVČ zaplatí v roce 2022 na minimálních zálohách na zdravotní pojištění o 234 korun víc oproti letošnímu roku. Platba za zdravotní pojištění se zvýší také osobám bez zdanitelných příjmů a za zaměstnance, na něž se vztahuje minimální vyměřovací základ.
Kryptoměny a obchodování s nimi – zdaňují se zisky? Otevřít odkaz do nového okna
Kryptoměna jsou elektronické virtuální peníze, které v poslední době velmi nabývají na popularitě. V následujícím článku se zaměříme na daňové řešení transakcí spojených s kryptoměnou z pohledu fyzické osoby – běžného občana.
Tržby a související řádky přiznání k DPH Otevřít odkaz do nového okna
Každý plátce DPH se musí poprat s tím, kam své tržby (výnosy) uvede do přiznání k DPH a navazujících hlášení. Zejména na začátku nebo při mimořádných transakcích občas můžeme zaváhat, kam kterou transakci vlastně vykázat.
QR kód v programu POHODA – 1. část Otevřít odkaz do nového okna
S černobílým čtverečkem nazývaným QR kód se setkáváme téměř všude. Je to velmi praktický pomocník především v podnikání, protože dokáže zrychlit placení faktur, a tím vám ušetří čas. Jaké informace může vlastně QR kód obsahovat?
Nové sankce za pozdně nebo chybně podaná přiznání Otevřít odkaz do nového okna
Novelizovaný daňový řád přinesl začátkem roku 2021 řadu změn. V tomto článku se zaměříme podrobněji na sankce, a to zejména z pohledu pozdních nebo nepřípustných podání daňových přiznání.
Aktivní souhlas uživatele pro přijetí cookies na webu Otevřít odkaz do nového okna
Nová úprava, založená na režimu opt-in, zavádí povinnost provozovatele stránky získat předchozí prokazatelný aktivní souhlas uživatele s rozsahem a účelem zpracování údajů v rámci cookies. Před udělením souhlasu nebude možné cookies používat.
Podnikání při mateřské a rodičovské dovolené Otevřít odkaz do nového okna
Máte podnikatelský záměr, ale brzdí vás obavy, zda je rozumné rozjet podnikání během mateřské či rodičovské dovolené? Zajímá vás, co všechno musíte udělat a kolik to bude stát? Podívejte se na přehled toho nejdůležitějšího, abyste se mohli rozhodnout.
Jak na fyzickou (skladovou) inventuru? Otevřít odkaz do nového okna
Pomalu, ale jistě se nám blíží konec roku, kdy téma inventur nabude na aktuálnosti. V tomto článku si představíme konkrétně fyzické inventury. Jaký je jejich průběh, jaké jsou zásady inventarizace a výstupy z ní?
E-book: Dovolená podle nových pravidel roku 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Změny v pravidlech v dovolené od 1. 1. 2021 zamotaly hlavu mnoha mzdovým účetním i nejednomu zaměstnanci. I když uplynul již téměř rok od zavedení těchto novinek, stále kolem dovolené panují nejasnosti. Připravili jsme proto pro vás praktický e-book.
Jak na prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu Otevřít odkaz do nového okna
Prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu se netýká pouze soukromých osob, ale všech odběratelů energií – tedy i podnikatelů. Jak konkrétně účetnictví a daně toto prominutí ovlivní?
Aktuální vývoj v digitalizaci účetnictví a daní Otevřít odkaz do nového okna
Poslední měsíce a mimořádná situace nám přinesly v účetnictví a daních nutnost pracovat na dálku, a tedy i potřebu více digitalizovat. Jaké možnosti můžeme v současné době využívat, se dozvíte v následujícím článku.
Minimální mzda v roce 2022 vzroste na 16 200 Kč Otevřít odkaz do nového okna
Růst minimální mzdy na 16 200 Kč v příštím roce bude mít vliv i na výši zaručené mzdy. Jaké jsou příklady profesí v jednotlivých skupinách a co dalšího ovlivní zvýšení minimální mzdy, zjistíte v tomto článku.
Vedení daňové evidence Otevřít odkaz do nového okna
Pokud se rozhodnete uplatňovat skutečné výdaje, můžete si vybrat, zda zvolíte vedení účetnictví, či daňové evidence. V následujícím článku se zaměříme na druhou variantu, a to daňovou evidenci a její zákonitosti.
Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky Otevřít odkaz do nového okna
Účtová skupina 35 sdružuje veškeré pohledávky za společníky. Jaké účty z této skupiny existují? A jaká jsou pravidla pro účtování? Na to se zaměříme v následujícím článku, ve kterém nebudou chybět ani praktické příklady.
Neplacené volno, neomluvená absence a svátek Otevřít odkaz do nového okna
Svátky nepatří mezi nejoblíbenější dny mzdových účetních, když zpracovávají svoji agendu. Jak postupovat v případě, že zaměstnanec v den svátku čerpá neplacené volno, případně má neomluvenou absenci?
Platby předem a DPH Otevřít odkaz do nového okna
S platbami předem ve formě záloh, jistot, kaucí, poukazů či platebních kalendářů se při podnikání setkává asi každý. Pojďme se stručně podívat na některé aspekty těchto plateb z pohledu daně z přidané hodnoty.
KAMA: Originální vlněné oblečení se severskými vzory Otevřít odkaz do nového okna
Rodinná firma se zaměřuje na pletařskou výrobu sportovních i městských svetrů a čepic a dalších hřejivých doplňků. Všechny výrobky zdobí nezaměnitelné severské vzory a vznikají v továrně v Česku. Samozřejmostí jsou i kvalitní a nezávadné materiály.
Kdo oznamuje podle nové oznamovací povinnosti? Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se seznámíme s osobami, které musí oznamovat vybraná přeshraniční schémata Specializovanému finančnímu úřadu. Obecně platí, že tuto povinnost mají primárně poradci.
Prominutí DPH u elektřiny a plynu Otevřít odkaz do nového okna
Pro období listopadu a prosince roku 2021 byla prominuta DPH z dodání elektřiny a plynu. Vláda schválila i nezdanění dodání elektřiny a plynu v roce 2022, což je ale zatím velmi nejisté. Jak se s těmito novinkami vypořádat, vám nastíníme v tomto článku.
Kdy jako OSVČ musíte platit silniční daň? Otevřít odkaz do nového okna
Pořídili jste si nové vozidlo k podnikání? Pak se vás bude pravděpodobně týkat silniční daň. Tento článek vás seznámí s okolnostmi, za kterých se silniční daň platí, a dozvíte se také, kdy jste naopak od platby této daně osvobozeni.
Prodej stavby – kdy je potřeba řešit DPH? Otevřít odkaz do nového okna
Prodáváte nemovitost a nevíte, jak získané peníze správně zdanit? Pokud jste plátcem DPH, musíte myslet také na tuto daň. V jakých případech prodej stavby podléhá dani z přidané hodnoty a kdy DPH řešit nemusíte, se dozvíte v následujícím článku.
Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům Otevřít odkaz do nového okna
Účtová skupina 36 eviduje závazky ke společníkům. Pojďme si charakterizovat jednotlivé účty z této skupiny a podívat se na nejčastější účetní případy, které se se závazky ke společníkům pojí.
Správní poplatky ve vztahu k finančnímu úřadu Otevřít odkaz do nového okna
Víte, kde hledat výši poplatku, který byste měli zaplatit finančnímu úřadu, a jaké úkony jsou vlastně zpoplatněny? Tento článek vám bude malým průvodcem k získání potřebných informací v této oblasti.
Většinu přiznání k OSS podáme poprvé do konce října Otevřít odkaz do nového okna
Pro některé daňové poplatníky bude posledním dnem v říjnu končit lhůta pro splnění nové povinnosti. Tou je přiznání a platba DPH do zvláštního režimu jednoho správního místa – One Stop Shop. Koho se to týká a jak na to, vám poradíme v dnešním článku.
Nová výše všeobecného vyměřovacího základu Otevřít odkaz do nového okna
Již je známa nová výše všeobecného vyměřovacího základu – jaký bude mít dopad na mzdovou agendu v roce 2022 v oblasti nemocenského pojistného? Pojďme se na to společně podívat.
Sleva na dani u zastavených exekucí Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2022 nabývá účinnosti novela zákona o daních z příjmů, v rámci které se zavádí nová sleva na dani u zastavených exekucí. V čem spočívá a kdy ji lze uplatnit, se dozvíte v tomto článku.
Jak na příjem pocházející z účasti ve volební komisi? Otevřít odkaz do nového okna
Na co všechno má nárok zaměstnanec v pracovním či služebním poměru, který byl uvolněný jako člen okrskové volební komise? Kdo mu vyplácí odměnu a ušlou mzdu a jak se vypořádat se zdaněním? To vše se dozvíte v následujícím článku.
Smlouva pro jednatele – co v ní sjednat? Otevřít odkaz do nového okna
Společnost s ručením omezeným za účelem obchodního vedení a dalších činností uzavírá s jednateli obvykle smlouvu o výkonu funkce. Jaká právní úprava se na dané vztahy aplikuje a co je zpravidla obsahem smlouvy o výkonu funkce?
Jak řešit pohledávky? Otevřít odkaz do nového okna
Pohledávka představuje povinnost dlužníka zaplatit za poskytnuté služby nebo dodané zboží. V praxi se dříve či později většina účetních jednotek setká s problémem pohledávky po splatnosti. Jak tyto pohledávky řešit z pohledu účetnictví a daní?
Zkušební doba a neobvyklé životní situace Otevřít odkaz do nového okna
Zkušební doba slouží k jednoduchému ukončení pracovního poměru na začátku spolupráce zaměstnance a zaměstnavatele. Co dělat, když během zkušební doby nastanou neobvyklé životní situace, které dopředu nelze naplánovat?
Děti – daňové úlevy a jejich změny v roce 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Každý, kdo vyživuje dítě, si může z daní odečíst měsíčně, případně ročně určitou částku. Jak můžeme díky daňovým úlevám ušetřit a k jakým změnám v průběhu roku 2021 dochází? To vše shrnujeme v následujícím článku.
Jak na prodej vlastních výrobků na internetu Otevřít odkaz do nového okna
Spousta z nás někdy prodávala nepotřebné věci známým nebo přes různé internetové bazary a aukce. Pokud je navíc někdo zručný, může takto prodávat i své vlastní výrobky. Jak se na uvedené situace dívá daňová legislativa a předpisy upravující podnikání?
Jak na zdravotní pojištění u vedlejší činnosti? Otevřít odkaz do nového okna
Rozhodli jste se přilepšit svému měsíčnímu příjmu a začít podnikat na vedlejší činnost? Pak jednou z prvních povinností, které budete muset vyřešit, je například zdravotní pojištění. Pojďme se proto společně podívat, jak na něj.
Účtování o zvířatech Otevřít odkaz do nového okna
Ačkoli jde o živé tvory, někdy je nutné i zvířata zahrnout do účetnictví. Účetní jednotky mohou evidovat zvířata jako dlouhodobý majetek nebo jako zásoby. Jaká pravidla platí pro zařazení zvířat do jednotlivých skupin?
Průměrný výdělek a jeho výpočet Otevřít odkaz do nového okna
Průměrný výdělek definuje zákoník práce a slouží k dalším výpočtům v rámci mzdového účetnictví, například k výpočtu náhrady mzdy za dovolenou. O co přesně se jedná a jak průměrný výdělek vypočítat, se dozvíte v následujícím článku.
Osobní údaje v souvislosti s výběrovým řízením Otevřít odkaz do nového okna
Způsob výběru zaměstnanců je čistě interní věcí zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí ale respektovat při výběrovém řízení některé základní zásady, a to například i v oblasti požadování a zpracování osobních údajů. Jaké to jsou?
I o nulových příjmech dejte vědět úřadům Otevřít odkaz do nového okna
Pokud je vaše podnikání pouze vedlejší činností, mohou být vaše příjmy někdy velmi nízké, nebo dokonce nulové. Nezapomeňte ale, že pokud činnost nepozastavíte nebo nezrušíte, v očích úřadů nadále podnikáte, a proto je i o „své nule“ musíte informovat.
Založení s. r. o. online – sci-fi, nebo skutečnost? Otevřít odkaz do nového okna
Po vydání tzv. digitalizační směrnice vyvstala pro Českou republiku povinnost implementovat ji do svých právních řádů. Od září letošního roku by tedy mělo být mimo jiné možné založit obchodní společnost z pohodlí domova po internetu.
Jak vést pracovní pohovor a na co se ptát uchazečů Otevřít odkaz do nového okna
Personalistice se běžně nevěnujete nebo patříte mezi začátečníky a již brzy vás čeká vedení pohovoru s kandidáty na práci? Držte se našeho průvodce, který vám prozradí, jak nejlépe vést pracovní pohovor a na co se uchazečů zeptat.
Výpůjčka a zápůjčka – účetní a daňový pohled Otevřít odkaz do nového okna
Ačkoli se pojmy výpůjčka a zápůjčka často používají ve stejném významu, z právního hlediska se jedná o dva rozdílné termíny. V čem se tedy liší? A na co dát pozor z účetního a daňového pohledu? Pojďme se na to podívat v následujícím článku.
Zahájení podnikání z účetního hlediska Otevřít odkaz do nového okna
Při zahájení podnikání musíme myslet na spoustu věcí. A jednou z nich je i založení účetnictví. Jaké účetní operace provádí účetní jednotka jako první? A jaké účty při tom nejčastěji používá?
Vyživované dítě pro účely daní Otevřít odkaz do nového okna
Kdy si může rodič uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a kdy student jako zaměstnanec slevu na studenta? Jaký vliv na to má studium střední a vysoké školy? A jak se nárok na daňové zvýhodnění prokazuje? To vše se dozvíte v následujícím článku.
Splácení peněžních a nepeněžních vkladů v s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Základním kapitálem obchodní korporace je souhrn všech vkladů. Základní kapitál při založení společnosti s ručením omezeným můžeme splatit jak penězi, tak i nepeněžitými vklady. Ukažme si, jak to funguje.
Zdanění příjmů z prodeje pozemku u fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Příjmy z prodeje pozemků mohou být u fyzických osob zdanitelným či osvobozeným příjmem. Pojďme se podívat, jaké platí podmínky pro osvobození těchto příjmů, jak příjem zdanit, pokud není osvobozen, a jaký uplatnit související výdaj.
Nemocenské pojištění pro začínající podnikatele Otevřít odkaz do nového okna
Nemocenské pojištění je dobrovolné, to znamená, že se k němu podnikatel může, ale nemusí přihlásit. Kdy a za jakých podmínek tedy vzniká účast na nemocenském pojištění a v jaké výši se platí? Jaké dávky se z tohoto pojištění vyplácí?
Prodej podílu v s. r. o. – částečné osvobození od daně Otevřít odkaz do nového okna
U společníků je příjem z prodeje podílu v s. r. o. osvobozen od daně z příjmů při splnění zákonných podmínek. Stěžejní je splnění časového 5letého testu. Komplikace nastane, když podmínky pro osvobození splňuje pouze část prodávaného podílu.
Kdy musí OSVČ platit zálohy na daň z příjmů? Otevřít odkaz do nového okna
Platba daně z příjmů se týká každého z nás. Za zaměstnance zálohu na tuto daň odvádí zaměstnavatel, ale jak je to v případě OSVČ? Článek vám otázku zodpoví a zároveň se dozvíte další informace, které se vám rozhodně budou hodit.
Účetní: náplň práce, plat, vzdělání Otevřít odkaz do nového okna
Láká vás práce účetní či účetního, ale nevíte přesně, co všechno tato pracovní pozice obnáší? Jaké povinnosti denně musí účetní řešit, jaké je nutné vzdělání a jaké platové ohodnocení může očekávat? Vše se dozvíte v tomto článku.
Účtování o rezervách na daň z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Jaká pravidla obecně platí pro tvorbu rezerv? V článku se zaměříme zejména na tvorbu rezervy na daň z příjmů, kterou tvoří účetní jednotky v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti.
Mýdlárna – návrat k podstatě, řemeslu a hodnotám Otevřít odkaz do nového okna
Začalo to babiččinými domácími mýdly, džemy, sirupy, pletenými svetry a háčkovanými taškami. Od toho byl už jen pomyslný krůček k Naturince – tradiční mýdlárně, která patří mezi největší v České republice.
Výdajový paušál na dopravu v daňové evidenci Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se podrobně podíváme na paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem pro podnikatele vedoucí daňovou evidenci. Jaká jsou pravidla pro jejich uplatnění? A kteří podnikatelé je naopak uplatnit nesmí?
Finanční leasing a daň z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Finanční leasing představuje variantu financování při pořízení hmotného majetku. Jaké jsou podmínky sjednání finančního leasingu a daňové souvislosti z pohledu daně z příjmů související s předmětem finančního leasingu?
Jak na náhradní výživné a chráněný účet Otevřít odkaz do nového okna
Letošní léto nám přináší další novinky v legislativě, které se mohou objevit v praxi mzdových účetních. Jedná se o náhradní výživné a chráněný účet, jež jsou v platnosti od 1. 7. 2021. Pojďme se na ně podívat podrobněji.
Bytová potřeba – změny od roku 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Bytová potřeba je daňovým pojmem, se kterým se od roku 2021 pojí některé dosti důležité změny. Zejména při prodeji nemovitosti můžeme na neznalosti oznamovacích povinností velmi prodělat. Na co bychom si měli dát nově pozor?
Studenti pohledem zdravotního pojistného Otevřít odkaz do nového okna
Během studia většinou není nutné řešit zdravotní pojištění, za studenty jej obvykle hradí stát, existují však i výjimky. Jak je to v případě, kdy studenti vykonávají výdělečnou činnost, je jim více nežÂ 26 let nebo čerstvě ukončili studium?
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry – účty 231 a 461 Otevřít odkaz do nového okna
Úvěr znamená pro podnikatele přijetí peněz z cizího zdroje. Úvěr může být krátkodobý i dlouhodobý. Jaké účty používáme k jejich zaúčtování? A jaké účetní operace se k nim vážou? Pojďme se na účtování úvěrů společně podívat.
Vložení nemovité věci do podnikání Otevřít odkaz do nového okna
Pokud osoba samostatně výdělečně činná používá ke své činnosti vlastní nemovitost a chce uplatňovat daňově účinné výdaje související s touto nemovitostí, pak ji musí vložit do obchodního majetku. Jak vklad provést, vám poradíme v tomto článku.
Ujednání o zkušební době v pracovní či jiné smlouvě Otevřít odkaz do nového okna
Zkušební doba dává zaměstnanci i zaměstnavateli možnost ověřit si, zda jim výkon práce ve sjednaném pracovním poměru vyhovuje. A pokud ne, mohou jej snadno a rychle skončit. Jaké jsou podmínky platného sjednání zkušební doby?
Likvidace společnosti s ručením omezeným – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
V druhém díle článku o likvidaci s. r. o. se podíváme na to, jak se likvidace projeví v účetnictví a daních. Jak správně ukončit účetnictví takovéto s. r. o.? Jaké povinnosti vůči daňovému systému plynou společníkům?
Zákaznické věrnostní programy v účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
Kdo by nebyl rád, když dostane dárek za svůj nákup – ať už za poctivé sbírání bodů, nebo třeba za nákup určitého množství nějakého produktu? Jak tyto odměny pro zákazníky správně zobrazit v účetnictví, se dozvíte v následujícím článku.
Virtuální asistentka: nevidíte ji, ale její práci Otevřít odkaz do nového okna
V současné digitální době můžeme do online podoby převést mnoho pracovních pozic a vykonávat je na dálku pouze pomocí počítače. Mezi takové pracovní příležitosti patří mimo jiné i virtuální asistentka. Jaká je její náplň práce a jak se jí stát?
Neplacené volno a zdravotní pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Pokud zaměstnanci v rámci svého pracovního poměru čerpají volno bez náhrady mzdy, je třeba řešit zdravotní pojistné. Kdy je nutné odvést zdravotní pojištění za dobu neplaceného volna, se dozvíte v následujícím článku.
Uplatňování DPH u poukazů Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2019 jsou v zákoně o DPH v souladu s evropskou legislativou zahrnuta ustanovení týkající se uplatňování DPH v případě poukazů. Jaké typy poukazů zákon rozlišuje a na co si dát pozor?
Studentské prázdninové brigády a jejich zdanění Otevřít odkaz do nového okna
Léto je čas, kdy si spousta studentů chce přivydělat, než jim opět začnou školní povinnosti. A někteří v částečné práci pokračují i v průběhu školního či akademického roku. Jak si brigádu smluvně ošetřit a jaké odvody a daňové povinnosti z toho plynou?
Odpovědi na dotazy z online poradny – 83. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak začít podnikat v affiliate marketingu? Jak vypočítat nárok na dovolenu zaměstnankyni, která se vrací z mateřské dovolené, ale jen na zkrácený úvazek? Dnes odpovídáme na dotazy, které jste nám zaslali do online poradny.
Jak vyplnit přehled OSVČ za zdravotní pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je pondělí 2. srpna 2021 posledním dnem, kdy musí podat své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za rok 2020. Jak na vyplnění přehledu za zdravotní pojištění?
Likvidace společnosti s ručením omezeným – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Všechno jednou skončí a týká se to i podnikání. Pokud společníci již nechtějí či nemohou provozovat s. r. o. a nenajdou jinou možnost, musí tato s. r. o. ukončit činnost, tzn. být zlikvidována. Jak likvidace probíhá z právního hlediska?
Zvýší se daňové zvýhodnění i přídavky na děti Otevřít odkaz do nového okna
Novelu zákona o státní sociální podpoře definitivně schválili poslanci a po podpisu prezidenta bude vyhlášena ve Sbírce zákonů. Novela zvyšuje především přídavky na děti a daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě.
Automobil v podnikání – účetní a daňové dopady Otevřít odkaz do nového okna
Které náklady můžeme uplatňovat u auta evidovaného v dlouhodobém majetku a které u vozu, který máme pronajatý? A jak správně krátit náklady u automobilu, jenž je používaný zároveň k soukromým účelům?
Podmínky a překážky rozdělení zisku s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Společnost s ručením omezeným je založena za účelem dosažení zisku a vyplacení tohoto zisku společníkům. Jaké jsou podmínky a jaké překážky při vyplácení zisku a k jakým změnám dochází v roce 2021?
Minimální, nebo zaručená mzda? Otevřít odkaz do nového okna
Momentálně se znovu jedná o navýšení minimální mzdy od roku 2022. Jaká částka bude finální, zatím ale není jasné. Co vše se do minimální mzdy zahrnuje a kdy musí zaměstnavatel doplatit rozdíl do zaručené mzdy?
Jak ukončit paušální daň pro fyzické osoby Otevřít odkaz do nového okna
Letošní novinka v podobě paušální daně umožňuje OSVČ odvádět pouze jednu částku za všechny odvody na příslušný finanční úřad. Jak režim paušální daně ukončit, ať už dobrovolně, nebo kvůli porušení podmínek?
Změny v DPH od 1. 7. 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Ačkoli novela zákona o DPH ještě nevyšla ve Sbírce zákonů, přesto se od 1. července musíme řídit novými pravidly v oblasti e-commerce. Nyní již tedy platí, že při překročení limitu 10 000 EUR vznikne prodávajícímu povinnost platit DPH v místě plnění.
Centrální registrační místo – s čím může pomoci? Otevřít odkaz do nového okna
Pokud chcete začít podnikat a nechce se vám obíhat všechny úřady, máme pro vás dobrou zprávu. Stačí navštívit kterýkoliv živnostenský úřad a provést všechny registrace a ohlášení naráz. Pomůže s tím i Jednotný registrační formulář.
Zdaňování výher z internetových soutěží a loterií Otevřít odkaz do nového okna
V dnešní době je možné se přes internet zúčastnit různých soutěží a loterií. Jak je to potom se zdaněním výher u šťastlivců, na které se usmálo štěstí? O tom pojednává následující článek.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 82. díl Otevřít odkaz do nového okna
Vstupuje obrat prostřední osoby z třístranného obchodu k povinné registraci k DPH? Jak správně zaúčtovat daňovou ztrátu z roku 2020 v dodatečném daňovém přiznání? Nejen na tyto otázky dostanete odpověď v dnešní poradně.
Schvalování novely zákona o DPH stále není u konce Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona o DPH, která měla být účinná od 1. července 2021, zatím neprošla celým legislativním procesem. Jakými pravidly je tedy potřeba se od prázdnin řídit a jak na režim One Stop Shop v programu POHODA, se dozvíte v tomto článku.
Úmrtí poplatníka daně z příjmů fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Říká se, že smrt a daně jsou v životě naše jediné dvě jistoty. V dnešním článku toto tvrzení převedeme, jak se říká, do praxe. Co následuje po smrti poplatníka z hlediska daně z příjmů fyzických osob? A jaké povinnosti v souvislosti s tím mají pozůstalí?
Co dělat, pokud druhá strana odmítá zaplatit fakturu? Otevřít odkaz do nového okna
Možná vás během podnikání nepříjemně překvapila špatná platební morálka některých klientů. Pokud se s tím setkáváte poprvé, nejspíš netušíte, jak se zachovat. Co dělat, když vám druhá strana dluží peníze, na které máte nárok, a ne a ne zaplatit?
Příspěvek v době částečné práce – tzv. kurzarbeit Otevřít odkaz do nového okna
Kurzarbeit, česky „zkrácená práce“, umožní zachovat pracovní místa při závažných hospodářských potížích. Po dlouhém schvalování, včetně změny celé koncepce, je nyní finální podoba na podpis u prezidenta. Jak tato novinka bude fungovat?
POHODA se připravuje na nová pravidla u DPH Otevřít odkaz do nového okna
Prodáváte zboží přes e-shop v rámci EU nebo jej dovážíte z třetích zemí? Pak se vás týkají změny v zákoně o DPH platné od 1. 7. 2021. Uživatelé programu POHODA se tak už během června mohou těšit na aktualizaci, která bude tyto změny reflektovat.
Povinná elektronická podání – koho se týkají? Otevřít odkaz do nového okna
Novela daňového řádu od 1. 1. 2021 rozšířila povinné elektronické podání DPH také na identifikované osoby. Některé dokumenty musí zaměstnavatel podávat elektronicky i ČSSZ. Koho se elektronická podání týkají a jaké máme možnosti?
Jak na zálohy v DPH Otevřít odkaz do nového okna
Jak a kdy přiznávat DPH z přijatých záloh? A jak si správně z vydaných záloh DPH uplatnit? V praxi dělají zálohy z hlediska daně z přidané hodnoty často problémy. Pojďme se tedy podívat na tuto oblast podrobněji.
Daňově uznatelné a neuznatelné náklady Otevřít odkaz do nového okna
Rozeznat daňově uznatelné a neuznatelné náklady není někdy úplně jednoduché. Které účty dělají podnikatelům nejčastěji problémy a v čem chybují? A které náklady jsou vždy daňově neúčinné?
Zdaňování autorských honorářů Otevřít odkaz do nového okna
Autorské honoráře nelze zahrnout do ostatních příjmů, i kdyby se jednalo o nahodilý či jednorázový přivýdělek. Jak honoráře správně zdaňovat a na co nezapomenout, vám poradíme v následujícím článku.
Rychlé předávání e-faktur díky ISDOC Otevřít odkaz do nového okna
ISDOC je standard pro elektronickou komunikaci sjednocující různé formáty a umožňující výměnu faktur i jiných dokladů a jejich rychlé zpracování. U podnikatelů a účetních se tak stal velmi oblíbeným nástrojem, na který nedají dopustit.
Ukončujete své podnikání? Pozor na daň z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
S ukončením podnikání OSVČ se pojí určité povinnosti. Těmi obvykle nejdražšími bývají jednorázové úpravy základu daně z příjmů. Liší se dle způsobu uplatňování výdajů a provádějí se v posledním daňovém přiznání za rok ukončení samostatné činnosti.
Registrovaná ochranná známka – 3. díl Otevřít odkaz do nového okna
V závěrečném dílu seriálu o ochranných známkách se seznámíme s kolektivní a certifikační ochrannou známkou, podíváme se na sankce, které mohou nastat, pokud se známka používá neoprávněně. A také si povíme něco o účetních záležitostech.
Úroky z prodlení hrazené správci daně od 1. 1. 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Pokud včas nezaplatíme daň, správce daně po nás bude požadovat úroky z prodlení. Jaká pravidla pro vyměření těchto úroků platí a k jakým změnám došlo od 1. 1. 2021? To si společně nastíníme v následujícím článku.
Cenotvorba aneb i my máme svoji cenu Otevřít odkaz do nového okna
Nečekejte prosím, že níže dostanete návod na to, jaká je ta správná částka za hodinu vaší práce. Netuším, kolik stojí hodina vašeho času, ale někde uvnitř všichni víme, že každý máme svoji cenu.
Jak vyplnit přehled OSVČ za sociální pojištění Otevřít odkaz do nového okna
V letošním roce máte na podání přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení čas až do 30. června. Stejný termín platí i pro úhradu případného doplatku. Pokud jste zatím přehled neodevzdali a nevíte, jak na to, přinášíme vám praktický návod.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 81. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak se správně zaúčtuje příplatek mimo základní kapitál pro společnost? A jaký je postup, pokud ukončíte zaměstnání během mateřské dovolené? Opět přinášíme odpovědi na vaše dotazy z oblasti daní, účetnictví a podnikání.
Srážky ze mzdy ve specifickém příkladu Otevřít odkaz do nového okna
Srážky ze mzdy jsou jednou z nejobtížnějších pasáží mzdového účetnictví, a proto není divu, že dotazy mzdových účetních směrují právě k této problematice velmi často. Pojďme se zaměřit na jeden specifický příklad s důrazem na výživné.
Zvláštní režim DPH pro obchodníky s použitým zbožím Otevřít odkaz do nového okna
Využití zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím je zcela dobrovolné, avšak výhodné, protože DPH se počítá a odvádí pouze z přirážky. Kdy můžete tento zvláštní režim využít, jak jej evidovat a jak správně vykázat v přiznání k DPH?
Daňové a účetní ocenění investice se může lišit Otevřít odkaz do nového okna
Rozdíly mezi účetním a daňovým oceněním investic jsou tak trochu oříškem pro účetní jednotky. Podívejme se na nejčastější rozdíly mezi oceněním investice pro účely účetní a daňové. Pro větší názornost téma ilustruje několik praktických příkladů.
6 benefitů, které skutečně lákají zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
Lidé čím dál častěji kromě platu a pracovní náplně posuzují i nabízené zaměstnanecké výhody. Dávno odzvonilo době, kdy stačilo přihodit pár dní dovolené navíc, nyní přicházejí na řadu úplně jiné benefity, které zaměstnance skutečně lákají. Jaké to jsou?
Úprava základu daně při přechodu na paušální daň Otevřít odkaz do nového okna
Kdo v roce 2021 uplatňuje paušální daň, musí prostřednictvím dodatečného přiznání za rok 2020 provést úpravu základu daně. Konkrétní postup se bude řídit tím, jestli jste uplatňovali paušální výdaje, vedli daňovou evidenci nebo účetnictví.
Zúžení možnosti odvolat vedoucího zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
Poslední novela zákoníku práce přinesla, kromě jiných hojně diskutovanějších změn, jako dovolená, sdílené pracovní místo či doručování písemností, i zúžení možnosti odvolat vedoucího zaměstnance. Více se dočtete v následujícím článku.
Jak správně zaúčtovat izolačku Otevřít odkaz do nového okna
Izolačka, která má nahradit zaměstnancům ušlý výdělek kvůli nařízené karanténě či izolaci, byla prodloužena ažÂ do konce června. Jak na správné zaúčtování tohoto mimořádného příspěvku, vám poradíme v následujícím článku.
Registrovaná ochranná známka – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Téma ochranných známek je poměrně rozsáhlé, pojďme se v dalším dílu podívat na to, jak se registrované ochranné známky řeší v rámci Evropské unie. Jakou podobu mohou mít ochranné známky a podle jakých smluv a dohod se jejich zápis řídí?
Vznik identifikované osoby v příkladech – 3. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jste neplátce DPH a poskytujete služby firmám či podnikatelům – fyzickým osobám, do jiných zemí EU? V řadě případů se z vás ze zákona stává identifikovaná osoba. Nevznikne vám sice povinnost přiznávat DPH, ale musíte podat souhrnné hlášení.
Přehledy OSVČ za rok 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Po podání přiznání k dani z příjmů čeká na podnikatele ještě další každoroční povinnost, a to podání přehledů za sociální a zdravotní pojištění. Kterých OSVČ se tato povinnost týká? A jak je to s placením záloh?
Jak na odloženou daň Otevřít odkaz do nového okna
Problematika odložené daně se nemusí týkat všech účetních jednotek, pokud nejsou zahrnuty do konsolidace nebo nemusí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Přesto si zaslouží, abychom jí věnovali pozornost.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 80. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak se správně vypočítá mzda zaměstnance v režimu A plus? Jak je to s registrací k DPH při poskytnutí služby do zahraničí? A jak uplatnit slevu na dítě v případě rozvodu rodičů? Odpovídáme na další z vašich dotazů.
Hrozí nové sankce, když nezapíšete firmu do evidence Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. června 2021 nabývá účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nahrazuje dosavadní koncepci tohoto rejstříku. Připravte se na zápis své firmy co nejdříve, avšak se zápisem vyčkejte ažÂ do června.
Zrušení stropu u daňového bonusu Otevřít odkaz do nového okna
Kdy se vyplácí daňový bonus na dítě a jaké dopady na daňové poplatníky má zrušení limitu pro čerpání daňového bonusu, které platí již pro příjmy v roce 2021? Vše se dozvíte v následujícím článku.
Uvedení dlouhodobého hmotného majetku do užívání Otevřít odkaz do nového okna
Jak uvést dlouhodobý hmotný majetek do užívání s přihlédnutím ke změně finančního limitu pro zařazení majetku od 1. 1. 2021? Jaké podmínky musí majetek splňovat, aby mohl být uveden do užívání? A jaké jsou nejobvyklejší překážky v praxi?
Dovolená v roce 2021 v praktických příkladech Otevřít odkaz do nového okna
V souvislosti s novinkami v oblasti dovolené od roku 2021 vznikají v praxi nové situace. Jak je to s výpočtem poměrné části dovolené, dovolené při změně délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku nebo u náhradních dob?
Mimořádné opravné a dozorčí prostředky Otevřít odkaz do nového okna
Pojďme se podívat na možnosti ochrany práv v daňovém právu pro případ, že je daňový subjekt jakýmkoli způsobem na svých právech zkrácen. Zaměříme se na mimořádné opravné prostředky a dozorčí prostředky a jejich úlohu v rámci daňového práva.
Webinář: Asertivní komunikace Otevřít odkaz do nového okna
Stává se vám, že chcete druhého požádat o nějakou laskavost a nevíte, jak na to? Chcete někoho odmítnout, ale místo toho slyšíte, jak říkáte, ale ano, samozřejmě? Potom by pro vás mohl být zajímavý náš webinář z oblasti asertivní komunikace.
Registrovaná ochranná známka – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Pokud podnikáte, je dobré ochránit si svůj produkt před konkurencí a zajistit, aby ho zákazník dobře rozpoznal. K tomu může pomoci registrovaná ochranná známka. Podívejme se podrobněji na to, co to vlastně je, jak si o ni požádat a kolik známka stojí.
Změny u odpisování dlouhodobého majetku Otevřít odkaz do nového okna
Odpisy slouží k postupnému rozložení pořizovací ceny dlouhodobého majetku do nákladů v obdobích jeho používání. Od roku 2021 nastaly v daňové oblasti odpisování dlouhodobého majetku určité změny oproti předchozím letům.
Spolupracující osoba – co a jak lze či nelze rozdělit Otevřít odkaz do nového okna
Spolupracující osoba je institut umožňující převést část příjmů a výdajů podnikatele na jinou osobu. Kdo může být podle zákona spolupracující osobou? A za jakých podmínek může být spolupráce vykonávána?
Kdo je kdo v oznamovací povinnosti směrnice DAC 6 Otevřít odkaz do nového okna
Nová oznamovací povinnost podle směrnice DAC 6 zamotala hlavu mnohým z nás, často si nejsme jisti, zda máme vybraná schémata a transakce oznamovat. Týká se tato novinka i vás? Jste poradcem nebo klientem? Ověřte si to v dnešním článku.
Jak si legálně snížit daně na poslední chvíli Otevřít odkaz do nového okna
Blíží se termín daňového přiznání a moc možností, jak si nyní snížit daně, už není. Nějaké ale stále jsou. Od uplatnění některých mimoúčetních úprav přes odložení podání daňového přiznání ažÂ po změnu účetního období.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 79. díl Otevřít odkaz do nového okna
Může fyzická osoba zaměstnávat jiného člověka například jako výpomoc v domácnosti? Jak správně odpisovat pořízení pracovního stroje? Opět přinášíme odpovědi na dotazy, které jste nám zaslali do online poradny.
Překážky u zaměstnavatele a zdravotní pojistné Otevřít odkaz do nového okna
Pokud zaměstnanec dostane kvůli překážce v práci na straně zaměstnavatele náhradu mzdy nižší než 100 % průměrného výdělku, jak to bude s odvodem zdravotního pojištění? Má na dopočet do minimálního vyměřovacího základu vliv zkrácený úvazek?
Příspěvky na životní a penzijní pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Pokud si spoříme na penzi nebo si platíme životní pojištění, můžeme díky tomu ušetřit i na daních. Pojďme se podívat na podmínky, výši úspor z takového spoření a případné následky při porušení pravidel.
Izolačka – postup u zaměstnavatele i zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
V následujícím článku se budeme zabývat nově schváleným příspěvkem pro zaměstnance v izolaci nebo karanténě, tzv. izolačkou. Co musí zaměstnanci a zaměstnavatelé udělat pro to, aby na příspěvek dosáhli?
Recyklační příspěvek musí být uváděn odděleně Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2021 nový zákon o výrobcích s ukončenou životností dává za povinnost uvádět recyklační příspěvek na daňových dokladech. Na účtenkách či fakturách tak musí být náklady za sběr a recyklaci viditelně oddělené od konečné ceny výrobku.
Kdo a za jakých podmínek určuje čerpání dovolené? Otevřít odkaz do nového okna
Dovolená je nejvýznamnější dobou odpočinku. Jaká pravidla pro čerpání dovolené platí a kdo dovolenou určuje? Může si ji určit sám zaměstnanec, nebo má hlavní slovo v tomto případě zaměstnavatel? Vše se dozvíte v následujícím článku.
Rozcestník daňových termínů v roce 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Také se letos ztrácíte v termínech ohledně podání daňových přiznání a nejste si jistí, jaké přiznání a kdy podat? Abychom vám situaci trochu ulehčili, připravili jsme pro vás praktickou tabulku s přehledem termínů.
Stálá provozovna zahraniční firmy v České republice Otevřít odkaz do nového okna
To, že má zahraniční firma stálou provozovnu v České republice, je dnes běžná věc. Jaké to ale přináší daňové otázky? Jak se správně daní příjmy z takové provozovny? Pojďme si to ukázat nejen na teorii, ale i na praktických příkladech.
Přiznání k dani silniční za rok 2020 podejte do 1. dubna Otevřít odkaz do nového okna
Přiznání k dani silniční za rok 2020 můžete letos výjimečně podat ažÂ do 1. 4. 2021, aniž by vám vznikla pokuta za opoždění. Ve stejné lhůtě je možné silniční daň i uhradit bez úroku z prodlení. Jak na podání přiznání k dani silniční?
Zveřejnění účetní závěrky Otevřít odkaz do nového okna
Povinnost zveřejnění účetní závěrky je v zákonech zakotvena již dlouhou dobu, i přesto ji většina účetních jednotek nedodržuje. Přitom možné sankce za nesplnění mohou být velké. Dokdy účetní závěrku zveřejnit a jaká novinka nastala pro rok 2021?
Odpočet DPH v částečné výši Otevřít odkaz do nového okna
V jakých situacích může plátce uplatnit odpočet DPH v plné výši a kdy pouze částečně? Jak na výpočet odpočtu daně v poměrné výši a krácené výši, si ukážeme na praktických příkladech.
Uvolnění zaměstnanců na dětské tábory a soustředění Otevřít odkaz do nového okna
S novelou zákoníku práce od 1. 1. 2021 souvisí také uvolňování zaměstnanců na dětské tábory a sportovní soustředění. Jaké jsou podmínky pro zaměstnance a jaké pro zaměstnavatele? Jak může zaměstnavatel požádat o kompenzaci náhrady mzdy?
Mimořádný příspěvek v karanténě – „izolačka“ Otevřít odkaz do nového okna
Ve Sbírce zákonů se objevil zákon č. 121/2021 Sb., jehož součástí je mimořádný příspěvek ažÂ 370 Kč za den v době prvních 14 dnů nařízené karantény či izolace. Mimořádný příspěvek přísluší zaměstnancům pouze v období od 1. 3. do 30. 4. 2021.
Jak si říci o to, co skutečně potřebuji Otevřít odkaz do nového okna
Správně komunikovat je důležité nejen v osobním, ale i v pracovním životě, abychom dosáhli toho, co chceme třeba při jednání s klientem. K jakým chybám v komunikaci dochází a jak se jim vyhnout?
Vznik identifikované osoby v příkladech – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jste neplátce DPH, poskytujete ubytování a využíváte internetové portály zahraničních společností? Jste neplátce DPH a přijmete poradenskou službu ze zahraničí? Pak se stáváte identifikovanou osobou s povinností přiznat DPH z přijatých služeb v ČR.
Kurzové rozdíly u poskytnutých záloh v cizí měně Otevřít odkaz do nového okna
V případě, že zaplatíme zálohu na budoucí plnění v cizí měně, měli bychom vědět, jak postupovat k rozvahovému dni. Zda tuto zálohu přepočítávat na české koruny, nebo nepřepočítávat, si objasníme v následujícím článku.
Přiznání k dani z příjmů v roce 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Rok se s rokem sešel a opět je čas pomalu se připravit na daňové povinnosti. Jak se letos mění termíny podání daňového přiznání? A co v případě, pokud ho podáte elektronicky? Jaké jsou novinky u slev a odčitatelných položek?
Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2020? Otevřít odkaz do nového okna
Obecně platí, že v daňovém přiznání se uvádí pouze příjmy, které jsou předmětem daně. Kdo musí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 a jakých příjmů se tato povinnost netýká?
Zaměstnání, nebo podnikání? Pro a proti obou modelů Otevřít odkaz do nového okna
V čem se liší zaměstnání –Â pracovní poměr, a vlastní podnikatelská činnost? Jaká jsou pro a proti obou profesních modelů? Který styl práce by vám lépe vyhovoval? Pojďme si udělat srovnání, aťÂ v tom máte jasno, co se pro vás víc hodí.
Sleva na manžela či manželku za rok 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Za jakých podmínek si můžete uplatnit slevu na manželku či manžela ve výši 24 840 Kč? Jaké příjmy se do vlastního příjmu v limitu 68 000 Kč za rok počítají a jak slevu správně uplatnit, pokud ke svatbě dojde v průběhu roku?
Zdanění a účtování kompenzačních bonusů a podpor Otevřít odkaz do nového okna
Veškeré programy a podpory pro podnikání firem a OSVČ jsou dnes nepochybně již poměrně složitou oblastí. Náplní tohoto článku je zaměřit se na to, jak mají být zúčtovány, zdaněny, či zda jsou od daně osvobozeny.
Sdílené pracovní místo Otevřít odkaz do nového okna
Poslední novela zákoníku práce přinesla i zcela nový institut – tzv. sdílené pracovní místo. Co sdílené pracovní místo znamená? Jaké jsou podmínky pro jeho využití v praxi? To a mnoho dalšího se dočtete v následujícím článku.
Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopady – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Ve druhém díle se zaměříme na benefity v podobě auta i pro soukromé účely, cizích jazyků, nadstandardních cestovních náhrad, zaměstnaneckých slev a příspěvků na rekreaci i volnočasové aktivity. Jaké jsou jejich daňové dopady?
Nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Nárok na kompenzační bonus pro rok 2021 se bude testovat 50% poklesem příjmů. Výše bonusu může dosahovat až 1.000 Kč denně. Nový zákon zatím upravuje dvě bonusová období – únor a březen 2021.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 78. díl Otevřít odkaz do nového okna
V jakých případech je třeba zdanit vyplacené peníze z ukončeného životního pojištění? Je cesta na místo pracoviště služební cestou? Jak na zaplacenou zálohu na pohonné hmoty na přelomu roku? Odpovídáme na další z vašich dotazů.
Zpětné uplatnění daňové ztráty Otevřít odkaz do nového okna
V daňovém přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období 2020 se některým poplatníkům nabízí nová možnost uplatnění daňové ztráty, a to zpětně za roky 2018 a 2019. Jak na to, vám poradíme v následujícím článku.
Dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti Otevřít odkaz do nového okna
Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce se využívají zejména tehdy, když máme kratší pracovní úvazek, brigádu či se jedná o krátkodobou výpomoc. Jaká pro ně platí pravidla v roce 2021, se dozvíte v následujícím článku.
Výplata podílu na zisku v s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Kdy je možné vyplatit podíl na zisku společníkovi? Za jakých podmínek lze na tento zisk poskytnout zálohy? A jak a kdy tyto příjmy zdaňovat? To vše se dozvíte v následujícím článku.
Vznik identifikované osoby v příkladech – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Pokud podnikáte v České republice, jste neplátcem DPH nebo neziskovou organizací a pořídíte zboží z jiného členského státu EU, můžete se stát identifikovanou osobou. Kdy a za jakých okolností? To vám ukážeme na praktických příkladech.
Proč vám dobrá účetní dokáže ušetřit velké peníze? Otevřít odkaz do nového okna
Každá firma nebo živnostník potřebuje svědomitou účetní či účetního. Jedná se o investici, která se rozhodně vyplatí, proto při výběru nehleďte pouze na cenu za jejich služby. Kvalitní účetní vám dokáže ušetřit velké množství peněz, starostí i času.
Slevy na dani a odčitatelné položky v roce 2020 a 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Blíží se doba, kdy budeme podávat přiznání k daním z příjmů. Přinášíme proto přehled položek odčitatelných od základu daně a slev na dani, které můžeme za rok 2020 uplatnit, a to včetně předpokládaného vývoje v roce 2021.
Jak na inventarizaci majetku Otevřít odkaz do nového okna
Dnes se budeme zabývat inventarizací majetku a zejména vyřazením majetku formou likvidace. Jaké výstupy musí účetní jednotka při likvidaci doložit? Jaké jsou podmínky likvidace pro právnické osoby a jakým způsobem je likvidace majetku prováděna?
Odpovědi na dotazy z online poradny – 77. díl Otevřít odkaz do nového okna
Do které odpisové skupiny zařadit pořízení dřevěného přístřešku pro firemní auta? Může si firma uplatnit DPH z dárkových šeků pro zaměstnance a dát si je do nákladů? Je třeba zdanit výhru v soutěži? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpověď v naší poradně.
Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopady – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanecké benefity nejsou nárokovou složkou mzdy, ale dnes už jsou tyto výhody naprostou samozřejmostí. Pojďme se na ty nejčastěji nabízené podívat z hlediska daňových dopadů, a to jak u zaměstnance, tak i u zaměstnavatele.
7 častých chyb při přijímání negativní zpětné vazby Otevřít odkaz do nového okna
Nedávno jsme se věnovali tématu zpětné vazby z hlediska toho, kdo ji dává. Nyní se na negativní zpětnou vazbu podíváme očima toho, kdo je jejím příjemcem. A to jsme asi všichni. Jaké nejčastější chyby při přijímání kritiky děláme?
Dary – dočasné změny pro roky 2020 a 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Pokud se chystáme přispět na „dobrou věc“, máme teď dočasně možnost odečíst si ze základu daně větší částku než doposud. Jaké konkrétní změny v oblasti darování na přechodnou dobu nastaly, se dozvíte z následujícího článku.
Nové lhůty při podání přiznání k dani z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2021 se rozšířila možnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů v delších lhůtách, než byli dosud daňoví poplatníci zvyklí. V jakých termínech bude letos možné poprvé přiznání podat?
Vliv zameškaných dob na nárok na dovolenou Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. ledna 2021 je v případě zameškaných dob zaměstnanců složitější nárok na dovolenou vyčíslit, avšak výsledek se nebude zásadně lišit oproti minulé právní úpravě. Jak může zaměstnavatel zkrátit dovolenou?
Zákaz pracovněprávních vztahů mezi manžely Otevřít odkaz do nového okna
Zákoník práce zakazuje pracovněprávní vztahy mezi manžely nebo partnery. Zákaz se ale nevztahuje na další blízké příbuzné a žádná omezení nejsou ani mezi druhy. Pojďme se na tuto oblast podívat více zblízka.
Zrušení superhrubé mzdy se poprvé promítne za leden Otevřít odkaz do nového okna
Ve výplatách za leden se poprvé setkáme se zrušením superhrubé mzdy. Jaká je od 1. 1. 2021 výše a způsob výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti? Co dalšího se ještě změnilo?
Jak vystavit fakturu, ať už jste plátce, či neplátce DPH Otevřít odkaz do nového okna
Jaké jsou náležitosti daňových dokladů a v čem se liší od zjednodušených daňových dokladů? Existuje vůbec v zákoně pojem faktura? A jak ji vlastně správně vystavit, když jste plátce a neplátce DPH? Vše se dozvíte v následujícím článku.
Jak se změnilo nezabavitelné minimum od roku 2021? Otevřít odkaz do nového okna
Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2021 lehce zvýšilo. Kolik musí osobám postihnutým srážkami ze mzdy zůstat peněz? S nezabavitelným minimem úzce souvisí také novinka v podobě tzv. chráněného účtu, která se právě chystá.
Jak na přiznání k dani silniční za rok 2020? Otevřít odkaz do nového okna
Podání přiznání k dani silniční se sice odsunulo z konce ledna na 1. 4. 2021, ale kdo je připravený, není překvapený. Pojďme se podívat, koho se silniční daň týká a dokdy ji zaplatit. A nebude chybět ani praktický videonávod, který vám s vyplňováním pomůže.
Kdo se může stát identifikovanou osobou? Otevřít odkaz do nového okna
Jste neplátcem DPH či právnickou osobou, která nepodniká – povinnosti ohledně DPH se vás tedy netýkají, pokud nerealizujete žádné transakce se zahraničím. Jenže jakmile takovou transakci uskutečníte, můžete se stát tzv. identifikovanou osobou.
5 tipů: Jak sestavit marketingovou strategii a plán Otevřít odkaz do nového okna
Základem pro úspěšný marketing firem a značek by měla být správně sestavená a vhodná marketingová strategie, o které se vše odvíjí. Strategii i plán má každá firma odlišné a unikátní, protože by měly vyhovovat potřebám a cílům konkrétní firmy.
5 tipů: Jak sestavit marketingovou strategii a plán Otevřít odkaz do nového okna
Základem pro úspěšný marketing firem a značek by měla být správně sestavená a vhodná marketingová strategie, o které se vše odvíjí. Strategii i plán má každá firma odlišné a unikátní, protože by měly vyhovovat potřebám a cílům konkrétní firmy.
Přivýdělek při registraci na úřadu práce v roce 2021 Otevřít odkaz do nového okna
V roce 2021 si mohou lidé, kteří jsou registrovaní na úřadu práce, přivydělat více. A to maximálně 7 600 Kč měsíčně v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. Za jakých podmínek je takový přivýdělek možný, se dozvíte v následujícím článku.
Nová oznamovací povinnost podle směrnice DAC 6 Otevřít odkaz do nového okna
Nová směrnice DAC 6 zavádí povinnost oznámit finančnímu úřadu vymezená přeshraniční schémata. Poprvé musíme oznámit tato schémata Specializovanému finančnímu úřadu už do 30. ledna 2021.
Nový výpočet dovolené v systému POHODA a PAMICA Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákoníku práce od roku 2021 zcela změnila způsob výpočtu dovolené. Pojďme si vysvětlit, v čem tato změna spočívá, jak se bude dovolená nově počítat a jak vše potřebné nastavit v programu POHODA a PAMICA.
Stravenkový paušál v praxi Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatelé mohou od roku 2021 využít stravenkový paušál a mohou tak zaměstnanci poskytnout příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Pojďme si na příkladech ukázat, jak správně tento zaměstnanecký benefit využít v praxi.
7 častých chyb při poskytování negativní zpětné vazby Otevřít odkaz do nového okna
Kritika neboli negativní zpětná vazba patří k základním rolím dobrého manažera. Účinnost negativní zpětné vazby však mohou snižovat chyby, které při jejím poskytování děláme. Jakých je sedm těch nejčastějších, se dozvíte v následujícím článku.
Mimořádné odpisy a další změny u majetku v roce 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Zavedení mimořádných odpisů, zvýšení vstupní ceny pro pořízení hmotného majetku a zrušení daňové kategorie nehmotného majetku. To vše jsou letošní novinky v oblasti majetku, které však můžeme využít zpětně již od 1. 1. 2020.
Výdaje a příjmy příštích období a jejich účtování Otevřít odkaz do nového okna
S koncem účetního období vzniká v účetnictví potřeba časového rozlišení nákladů a výnosů. V článku se zaměříme na účty 383 a 385 – jaká jsou jejich specifika a jak souvisí s akruálním principem? A jaké jsou nejčastější účetní operace?
Novela zákoníku práce – poměrná část dovolené Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákoníku práce zavedla od roku 2021 významné změny v oblasti dovolené. V tomto článku se blíže podíváme na situaci, kdy zaměstnanec neodpracuje u zaměstnavatele celý kalendářní rok. Budeme tedy řešit poměrnou část dovolené.
Změny v DPH od roku 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Nejvýznamnější změny od 1. 1. 2021 nás bezpochyby čekají v oblasti daní z příjmů. Nicméně i u daně z přidané hodnoty došlo k několika významným novinkám, které bychom neměli opomenout a kterým se budeme podrobněji věnovat v tomto článku.
Přiznání k dani silniční a z nemovitých věcí se posouvá Otevřít odkaz do nového okna
Pokud máte povinnost podat přiznání k dani silniční nebo k dani z nemovitých věcí, budete na to mít více času. Původní termín 1. února se totiž kvůli současným mimořádným událostem přesouvá až na 1. dubna 2021.
Úroky z úvěru na bydlení od 1. ledna 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí přineslo i změny v neprospěch poplatníků. Došlo například k prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovité věci na 10 let či ke snížení limitu pro úroky z úvěru na 150 000 Kč.
Zápočtový list při skončení zaměstnání Otevřít odkaz do nového okna
Zápočtový list musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru, tedy nejpozději v den jeho ukončení. Tuto povinnost má nejen u pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti, ale někdy dokonce i u dohody o provedení práce.
DPH u pronájmu nemovitostí od 1. 1. 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2021 zákon o DPH vylučuje z možnosti uplatnit daň z nemovitostí určených k bydlení. Dotkne se to hlavně pronajímatelů, kteří pronajímají celé stavby s různými prostory, a dále nemovitostí pronajímaných k trvalému bydlení přes prostředníka.
Cestovní náhrady v roce 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Také pro rok 2021 platí nová vyhláška ohledně cestovních náhrad. Zaměstnanci vyslaní na pracovní cestu se mohou letos těšit na vyšší stravné. Došlo ale ke snížení výše průměrné ceny za litr pohonných hmot.
Novela zákona o obchodních korporacích Otevřít odkaz do nového okna
Dne 1. ledna 2021 vešla v účinnost dosud zatím nejrozsáhlejší novela zákona o obchodních korporacích. V tomto článku vám přinášíme přehled některých důležitých změn, které se mohou týkat i vašeho podnikání.
Podstata agenturního zaměstnávání Otevřít odkaz do nového okna
Agenturní zaměstnání řadíme, stejně jako například pracovní poměry na dobu určitou nebo pracovní poměry domáckých zaměstnanců, mezi tzv. atypická zaměstnávání. Co je podstatou agenturního zaměstnávání, se dočtete v následujícím článku.
Aktuální přehled legislativních změn: podzim 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Prakticky neustále přibývají nová legislativní opatření a nařízení a my bychom vás o nich rádi informovali. V následujícím článku najdete aktualizovaný přehled změn z podzimu roku 2020 týkajících se jak podnikatelů a živnostníků, tak zaměstnanců.
PF 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 hlavně hodně zdraví a pohody přeje všem svým čtenářům redakce Portálu POHODA.
Jedinečné řemeslo: perličková manufaktura Otevřít odkaz do nového okna
S foukáním skleněných perlí a výrobou perličkových vánočních ozdob se můžete setkat v Poniklé, kde má řemeslo tradici už od roku 1902. Rautis je poslední firmou na světě, které se podařilo zachovat staré technologie a udržet výrobu stále aktuální a živou.
Návrh nového zákona o účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
Vláda na svém jednání v říjnu letošního roku schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví. Jaké změny se plánují, co to pro účetní znamená a kdy můžeme nový zákon očekávat, se dozvíte v tomto článku.
Musí mít podnikatelé zvláštní bankovní účet? Otevřít odkaz do nového okna
Mnoho OSVČ se domnívá, že podnikatelský účet není vůbec potřeba. Musí mít tedy podnikatelé zvláštní bankovní účet, nebo jim stačí pouze běžný „občanský“? Pojďte se s námi podívat, jak tomu ve skutečnosti je.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 76. díl Otevřít odkaz do nového okna
Na jaké řádky přiznání k DPH uvést zboží dovezené z jiného členského státu EU? Jak správně vyúčtovat stravné při zahraniční cestě? Může mít spolek vedlejší výdělečnou činnost? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpověď v následujícím článku.
Rozšíření funkcionality daňové informační schránky Otevřít odkaz do nového okna
Daňová informační schránka by měla od roku 2021 rozšířit svoje funkce, a více tak podnikatelům usnadnit komunikaci s finančním úřadem. Co umožňuje daňová informační schránka nyní a jaké služby by měla poskytovat od příštího roku?
Jak na organizaci účetních dokladů? Otevřít odkaz do nového okna
Pro každou správnou účetní je organizace účetních dokladů základem, bez kterého se neobejde. Vhodné uspořádání všech dokumentů vám může ušetřit mnoho starostí a nepříjemností a vy tak povedete účetnictví ve větším klidu a jistotě.
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Otevřít odkaz do nového okna
Pořízení majetku je transakcí, se kterou se většinou nesetkáváme každý den, a může přinášet také určitá úskalí, s nimiž se musíme poprat. Podívejme se na problémy a jejich řešení, jež nás mohou potkat.
Dary na dobročinné účely – účetní pohled Otevřít odkaz do nového okna
Dar může být v podobě peněžní, ale může mít též formu služby nebo movité či nemovité věci. Jeho poskytnutí bychom měli mít zároveň písemně prokázané. Poskytnutí i přijetí daru je třeba správně zaúčtovat. Jak na to, se dozvíte v následujícím článku.
5 věcí, které musí od ledna váš účetní program umět Otevřít odkaz do nového okna
Daňové novinky se na nás nyní řítí jako lavina. Podnikatelé ani výrobci účetních programů v posledním měsíci roku nemají jistotu, s čím od ledna počítat. Pojďme si shrnout ty nejdůležitější změny, které musí každý program bezpodmínečně reflektovat.
Novela zákoníku práce – nárok na dovolenou a čerpání Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2021 budeme dovolenou vykazovat po hodinách místo současných dnů. Nový způsob zjednoduší přepočet nároku na dovolenou při změně týdenní pracovní doby v průběhu roku i zjištění nároku na dovolenou u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.
Novinky v daních z příjmů v roce 2020 a 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Novinky se na nás valí ze všech stran a nevyhnou se ani oblasti daní. Pojďme se na následujících řádcích podívat, jaké změny se udály v oblasti daní z příjmů ve zdaňovacím období 2020 a jaké nás teprve čekají v roce 2021.
Začátek podnikání krok za krokem Otevřít odkaz do nového okna
Toužíte odstartovat svoje vlastní podnikání a nevíte, jak na to? Jaký je rozdíl mezi podnikáním pomocí vlastní společnosti s ručením omezeným a živností? Co vše musíte zařídit a vymyslet, než budete moci oficiálně začít? Pomůžeme vám s tím.
Jak vyřešit škodu způsobenou zaměstnancem? Otevřít odkaz do nového okna
Za jakých podmínek zaměstnanec hradí svému zaměstnavateli způsobenou škodu? Podíváme se také na výjimečné případy, kdy zaměstnanec hradí i ušlý zisk, a nebude chybět ani informace o odpovědnosti za svěřené hodnoty.
Náhrada mzdy v době nemoci či karantény v roce 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Každý občas onemocní a prvních 14 dní potom pobírá náhradu mzdy či platu. Jak správně zjistit průměrný hodinový výdělek k počátku dočasné pracovní neschopnosti, případně karantény? Pomohou nám redukční hranice. Jaké platí pro rok 2021?
Prokázání osvobození od DPH u dodání zboží Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně prokázat splnění podmínek osvobození od DPH v případě dodání zboží do jiného členského státu EU po novele zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 9. 2020? Na to se zaměříme v následujícím článku.
Jak smluvně upravit home office – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Výkon práce v režimu home office s sebou přináší specifické nároky také ve vztahu k ochraně osobních údajů, případně dat a citlivých informací. Co by měli zaměstnavatelé upravit v dohodách o výkonu práce v režimu home office v této oblasti?
Dary na dobročinné účely – daňový pohled Otevřít odkaz do nového okna
Blížící se konec roku a s ním i čas vánoční, jenž motivuje k potřebě podpořit dobročinné projekty v podobě peněžitých či nepeněžitých darů. Jaký daňový dopad má poskytnutí či přijetí darů (bezúplatných plnění) na dobročinné a jiné veřejně prospěšné účely?
Nájem jako podnikání Otevřít odkaz do nového okna
Máte nemovitost či nemovitosti a chtěli byste si vydělávat jejich pronájmem? Nevíte, jak příjmy správně zdanit, jestli musíte vést daňovou evidenci či mít nemovitost v obchodním majetku? V následujícím článku vám poradíme, jak na to.
Co se zvýší v roce 2021 spolu s minimální mzdou? Otevřít odkaz do nového okna
Zvýšení minimální mzdy ovlivní i další oblasti. Spolu s ní se zvýší v roce 2021 také zdravotní pojištění osobám bez zdanitelných příjmů a dopady bude mít taktéž do daní z příjmů. Konkrétně na školkovné, daňový bonus či hranici pro osvobození důchodů.
Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatelé se mohu setkat s kontrolami z řady institucí. Které úřady vlastně takové kontroly provádějí a na co se při nich zaměřují? Jaký je průběh samotných kontrol, jaké jsou z nich výstupy a jak vysoké mohou být pokuty v případě nalezeného pochybení?
Co je to reklamní slepota a jak proti ní bojovat? Otevřít odkaz do nového okna
Reklamní slepota je jinými slovy ignorování reklamního sdělení, aťÂ už vědomé, nebo podvědomé. Lidé se zkrátka přirozeně vyhýbají reklamám, které mají kvůli tomu menší dosah. Jak ale proti reklamní slepotě bojovat?
Práce se saldem v programu POHODA Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně nastavit saldo v programu POHODA? U kterých účtů je dobré saldo sledovat a kdy je důležité správné používání párovacích symbolů? Nejen tyto informace se dozvíte v následujícím, prakticky zaměřeném článku.
Jak smluvně upravit home office – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Téma home office nabývá stále více na významu, ať už jako vítaný benefit, nebo jako možnost reagovat na současnou situaci. Pokud dosud zaměstnavatel nemá home office se svými zaměstnanci smluvně ošetřen, je právě nyní nejvyšší čas.
Minimální mzda se v roce 2021 opět zvýší Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. ledna 2021 dojde k navýšení minimální mzdy, a to na 15 200 Kč. Spolu s ní poroste také zaručená mzda pro jednotlivé skupiny prací. Jak konkrétně, to se dozvíte v následujícím článku.
Odstoupení z volené funkce právnické osoby Otevřít odkaz do nového okna
Jakým způsobem lze z pozice ve voleném orgánu odstoupit? Jaké jsou možnosti, když dotčená právnická osoba po odstoupení nekoná a nepodá návrh na změnu zapsaných údajů ve veřejném rejstříku na příslušný rejstříkový soud?
Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 1. 2021 dojde ke zvýšení minimálního pojistného na sociální, zdravotní i nemocenské pojištění OSVČ. Zároveň se zvýší limit pro zaměstnání malého rozsahu, a to na 3 500 Kč. Jaká bude nová výše záloh, se dozvíte v následujícím článku.
Souhlas zaměstnavatele s podnikáním zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
Může zaměstnanec vykonávat vedle svého zaměstnání i jinou výdělečnou činnost? Zákoník práce mu v tom nebrání, avšak v některých případech je potřeba souhlas zaměstnavatele. Státní zaměstnanci jeho souhlas dokonce musí mít vždy.
Vklad obchodního závodu nebo jeho části Otevřít odkaz do nového okna
Jaké jsou důvody vkladu obchodního závodu do jiného podniku a kdy k tomu dochází? Jaké jsou podmínky vkladu, které majetkové složky jsou jeho předmětem a na co je třeba dávat pozor? A neopomeneme ani specifika a rozdíly u vkladatele a nabyvatele.
Sociální sítě jako podpora v prodeji služeb i produktů Otevřít odkaz do nového okna
Sociální sítě jsou dnes již běžnou součástí života většiny lidí, proto je dobré zamyslet se nad tím, jak by se daly využít také pro podnikání. Jak na nich správně propagovat váš produkt či celou firmu, abyste oslovili co nejvíce potenciálních zákazníků?
Sociální sítě jako podpora v prodeji služeb i produktů Otevřít odkaz do nového okna
Sociální sítě jsou dnes již běžnou součástí života většiny lidí, proto je dobré zamyslet se nad tím, jak by se daly využít také pro podnikání. Jak na nich správně propagovat váš produkt či celou firmu, abyste oslovili co nejvíce potenciálních zákazníků?
Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Zejména e-shopů prodávajících zboží konečným spotřebitelům do ostatních států EU se od poloviny roku 2021 dotkne změna v DPH při zasílání/prodeji zboží na dálku. Pojďme si dopředu nastínit, jaké novinky nás v této oblasti čekají.
Připravovaná novinka na rok 2021: stravenkový paušál Otevřít odkaz do nového okna
Stravenkový paušál by měl od 1. 1. 2021 představovat třetí způsob, jak poskytnout zaměstnanci daňově zvýhodněné stravování. Jak bude konkrétně vypadat a kdo by jej mohl využít, se dozvíte v následujícím článku.
Přiznání k daním z příjmů za rok 2020 podáme po novu Otevřít odkaz do nového okna
Jaké změny přinese poplatníkům novela daňového řádu od 1. ledna 2021? Rozšíří se funkcionalita daňové informační schránky a dojde ke změnám v termínech pro podávání daňového přiznání. Pojďme se na to podívat podrobněji.
Pracovní úrazy zaměstnanců pracujících z domova Otevřít odkaz do nového okna
Minule jsme si přiblížili oblast pracovních poměrů zaměstnanců pracujících z domova, která je v současné době znovu aktuální. Současně s tím se zajímavě jeví v této souvislosti rovněž problematika posuzování pracovních úrazů domáckých zaměstnanců.
Jak účtovat o pozastávkách – zádržném? Otevřít odkaz do nového okna
S takzvanou pozastávkou neboli zádržným se nejčastěji setkáváme v účetnictví stavebních firem. Jak o pozastávkách účtovat? Jak na zádržné v programu POHODA? To vše se dozvíte v následujícím článku.
Vnitřní motivace – jak být ve flow Otevřít odkaz do nového okna
O tom, jak motivovat ostatní, jsme si užÂ něco pověděli. Nyní se podíváme na to, jak motivovat sami sebe. Co to je flow a jak se v něm udržet? Jak správně najít svou vnitřní motivaci, abychom byli spokojení a dosáhli svých cílů?
Intrastat v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Pokud dodáváte nebo přijímáte zboží z jiného členského státu EU, nejspíš jste se s Intrastatem již setkali. Na konkrétních příkladech vám ukážeme, koho se vykazování do Intrastatu týká, kdy ho vyplňovat nemusíte a kdy postačí jednorázový výkaz.
Prodej obchodního závodu z pohledu prodávajícího Otevřít odkaz do nového okna
Jak na prodej obchodního závodu z účetního a daňového hlediska? Jaké zákony tento prodej upravují? Nebude chybět ani definice obchodního závodu podle nového občanského zákoníku a nejrůznější doporučení z praxe.
Jak žádat o mimořádný příspěvek na nájemné? Otevřít odkaz do nového okna
Protože současná situace donutila opět řadu podnikatelů uzavřít své provozovny, mají možnost požádat si o příspěvek na nájemné. Kdo přesně na něj má nárok, jaké musí splnit podmínky a jaké dokumenty k žádosti doložit?
Odpovědi na dotazy z online poradny – 75. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně uplatnit druhou sníženou sazbu DPH u stravovacích služeb? Vracíte se po rodičovské dovolené zpět do práce, jak musí zaměstnavatel zohlednit zařazování do směn, pokud pečujete o malé děti? Přinášíme další odpovědi na vaše dotazy.
Možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské Otevřít odkaz do nového okna
Může si zaměstnankyně, která je na mateřské či rodičovské dovolené, přivydělat? Podobné dotazy si jistě klade spousta mzdových účetních v okamžiku, kdy zaměstnankyně projeví zájem souběžně částečně pracovat. Jak to tedy je?
Jak bude fungovat ošetřovné během uzavření škol Otevřít odkaz do nového okna
Poslanci schválili návrh tzv. krizového ošetřovného, které mohou čerpat rodiče po celou dobu uzavření škol. Ošetřovné bude ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, minimálně 400 Kč na den. Na ošetřovné dosáhnou i dohodáři, kteří odvádí pojistné.
Jakých úlev se dočkají podnikatelé na podzim? Otevřít odkaz do nového okna
Vládní omezení a zákazy některých podnikatelských aktivit přinesly živnostníkům spoustu bezesných nocí. Překonat toto nelehké období jim mohou pomoci některé úlevy v podobě odložení daňových povinností a EET či prominutí pokut a poplatků.
Ošetřovné a kompenzační bonus pro OSVČ Otevřít odkaz do nového okna
Vláda schválila návrh na ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení také pro OSVČ, jeho výše bude činit 400 Kč. Podnikatelé, kteří museli uzavřít či výrazně omezit podnikání, si budou moci opět žádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den.
Paušální daň od roku 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Některé OSVČ mohou od ledna 2021 počítat se zavedením paušální daně, která jim může snížit administrativu. Jedna paušální daň nahradí jak samotnou daň, tak i pojistné na sociální a zdravotní pojištění, bez nutnosti podávat daňové přiznání.
Ošetřovné kvůli uzavření škol na podzim roku 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Stejně jako na jaře i nyní došlo k uzavření škol, včetně prvního stupně, a proto rodičům opět vzniká nárok na ošetřovné. V jaké výši se bude na podzim ošetřovné poskytovat? Kdo na něj bude mít nárok a jak si o něj požádat?
Pracovní poměry zaměstnanců pracujících z domova Otevřít odkaz do nového okna
Podle kritéria místa výkonu práce můžeme rozlišovat pracovní poměry, kdy zaměstnanec koná práci v zařízeních zaměstnavatele, a pracovní poměry zaměstnanců pracujících z domova. Jaké podmínky pro výkon práce z domu stanoví zákoník práce?
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a další změny Otevřít odkaz do nového okna
Daň z nabytí nemovitých věcí je již minulostí. Zrušena byla k 26. 9. 2020. Pokud byl tedy vklad do katastru nemovitostí učiněn 1. 12. 2019 a později, dojde ke zpětnému zrušení této daně. Jaké další změny související se zrušením ještě nastaly či nastanou?
Přináší vyšší zdanění více peněz do státní kasy? Otevřít odkaz do nového okna
Arthur Laffer během svačiny nastínil křivku, která dle něho určuje, do jaké míry je ještě efektivní zvyšovat daně, aby přinesly peníze do státní kasy. Jaká je ona hranice? A jak jsme na tom se zdaněním v České republice?
Krácení dovolené kvůli OČR během uzavření škol Otevřít odkaz do nového okna
Letošní rok přinesl řadu nových situací v pracovněprávních vztazích. Jednou z nich bylo uzavření škol a s tím související čerpání ošetřovného. Pokud zaměstanec na OČR z tohoto důvodu byl, jaký bude mít nárok na dovolenou? Může očekávat její krácení?
Práce na dálku v programu POHODA Otevřít odkaz do nového okna
Práce z domu je dnes již téměř běžným standardem u zaměstnání, která to umožňují. Jak se ale pracuje z domu účetním, kteří využívají ke své práci program POHODA? Co vše je třeba vzít v potaz a zařídit, než na home office s Pohodou přejdeme?
Práce na dálku v programu POHODA Otevřít odkaz do nového okna
Práce z domu je dnes již téměř běžným standardem u zaměstnání, která to umožňují. Jak se ale pracuje z domu účetním, kteří využívají ke své práci program POHODA? Co vše je třeba vzít v potaz a zařídit, než na home office s Pohodou přejdeme?
Odpovědi na dotazy z online poradny – 74. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak vystavit doklad na opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky v programu POHODA? Jaké povinnosti vzniknou podnikateli, pokud zaměstná na praxi učně? Opět přinášíme odpovědi na některé z vašich dotazů, které jste nám zaslali do poradny.
Evidenční listy důchodového pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Evidenční listy důchodového pojištění vedou zaměstnavatelé pro účely důchodového pojištění zaměstnanců. V jaké formě a dokdy je musí zaměstnavatelé odevzdat? A jak na jejich vyplňování? To vám poradíme v následujícím článku.
Příjmy stálé provozovny české firmy v přiznání Otevřít odkaz do nového okna
Česká firma, která má provozovny v zahraničí, je dnes běžnou záležitostí. To však nemění nic na složitějším daňovém řešení. Jak se předchází dvojímu zdanění? Jak správně vyplnit daňové přiznání, pokud nemáme příjmy pouze z tuzemska?
Jako když kupujete dárek – o motivaci Otevřít odkaz do nového okna
Jak být úspěšný ve své snaze motivovat zaměstnance? Důležité je zejména vědět, co na konkrétního člověka platí. Zajímat se o něj, vžít se do jeho aktuální situace… Zkrátka postupovat obdobně, jako když vybíráme dárek pro naše blízké.
Pracovní poměr na dobu určitou – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
V předchozím díle jsme si popsali zásadu, která zakazuje uzavřít pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky pracovního poměru na dobu delší než tři roky a více než dvě opakování. Existují však i výjimky, na které se toto nevztahuje.
Nákup obchodního závodu z pohledu kupujícího Otevřít odkaz do nového okna
Jaká platí pravidla pro ocenění jednotlivých složek majetku, pokud nakupujeme obchodní závod? Jak se o nákupu obchodního podniku účtuje a co k tomuto tématu říká zákon o daních z příjmů?
Překážky v práci – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Minule jsme se seznámili s překážkami v práci na straně zaměstnance, nyní se zaměříme na překážky ze strany zaměstnavatele. Tento institut je v praxi využíván hlavně tehdy, kdy dochází u zaměstnavatelů ke snižování odbytu jejich výrobků či služeb.
Jak účtovat o goodwillu? Otevřít odkaz do nového okna
Co je to vlastně goodwill? Pojďme se seznámit s jeho charakteristikou, odepisováním a základními účetními operacemi. Nebude chybět ani vysvětlení rozdílu mezi goodwillem a oceňovacím rozdílem k nabytí majetku.
Pracovní poměr na dobu určitou – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Pro pracovní poměr na dobu určitou je typické, že při jeho vzniku je účastníky pracovního poměru sjednána doba jeho trvání. Jaká pro něj platí pravidla a jaká jsou jeho specifika, si nastíníme v následujícím článku.
Mzdy v daňové evidenci v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně zobrazit mzdy v daňové evidenci? A jak se transakce spojené se mzdami projevují naopak v účetnictví? Bude daňový dopad stejný v obou případech? To si ukážeme na několika praktických příkladech.
Proč motivace nefunguje? Otevřít odkaz do nového okna
Nad tím, jak motivovat zaměstnance k lepším výkonům, ale i k tomu, aby neodešli, si láme hlavu řada zaměstnavatelů. Co to vlastně motivace je a jak funguje? A proč nefungují dříve úspěšné a oblíbené zaměstnanecké benefity i dnes?
Za září už musí OSVČ začít platit zálohy na pojistné Otevřít odkaz do nového okna
V souvislosti s mimořádnými opatřeními nemusely platit osoby samostatně výdělečně činné od března do srpna letošního roku zálohy na důchodové pojištění. Ovšem pozor – zálohy na pojistné za měsíc září je potřeba už zaplatit, a to do 30. 9. 2020.
DPH u přemístění zboží v režimu skladu od 1. 9. 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Pokud zboží prodáváme tím způsobem, že ho nejdříve odešleme do skladu obchodního partnera v jiném státě EU a ten jej teprve postupně prodává zákazníkům, měli bychom zpozornět. V tomto režimu totiž od 1. 9. 2020 došlo ke změnám.
Ukládání elektronických závěrek do sbírky listin Otevřít odkaz do nového okna
Zveřejnění účetní závěrky – nezajímavé a jednoduché téma? Možná ano, ale pokud si uvědomíme, že drtivá většina závěrek zveřejněných ve sbírce listin nejsou účetní závěrky, měli bychom si k tomuto tématu připomenout některé informace.
Stálá provozovna české firmy v zahraničí Otevřít odkaz do nového okna
Ať už se českému podnikateli působícímu v naší kotlině daří, nebo ne, může být pro něj výhodné zkusit štěstí v zahraničí. Kromě ekonomických a právních problémů s tím spojených bude muset řešit i otázku zdanění takto vydělaných příjmů.
Doručování písemností po novele zákoníku práce Otevřít odkaz do nového okna
V novele zákoníku práce došlo ke změnám v doručování písemností. Jakými pravidly se budeme nově řídit ohledně doručování v pracovněprávních vztazích? Vše podstatné se dozvíte v následujícím článku.
Členění účetních jednotek a jejich povinnosti Otevřít odkaz do nového okna
Jaké existují kategorie účetních jednotek? Na následujících řádcích vám přinášíme přehled všech kategorií a také se seznámíte s podmínkami, které musí být podle zákona splněny, aby byla účetní jednotka zařazena do konkrétní kategorie.
Překážky v práci – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
V životě nastanou situace, kdy není možné plnit pracovní povinnosti jako obvykle. Víte, za jakých okolností mají zaměstnanci nárok na pracovní volno a náhradu mzdy, pokud kvůli překážkám na své straně nemohou pracovat?
Odpovědi na dotazy z online poradny – 73. díl Otevřít odkaz do nového okna
Je nutné podávat dodatečné daňové přiznání, když jste do řádného neuvedli příjmy zdaněné srážkovou daní? Jak se počítá vstupní cena vozidla pro uplatnění 1 % do mzdy zaměstnance, pokud je auto zaměstnavatele na operativní leasing?
Vyřazení hmotného majetku v daňové evidenci Otevřít odkaz do nového okna
Každá věc má svou životnost, ať už se opotřebuje přirozeně, nebo o ni přijdeme cizím zaviněním. Jaké jsou však daňové dopady vyřazení majetku z obchodního majetku, když vedeme daňovou evidenci?
Čerpání řádné dovolené po skončení mateřské Otevřít odkaz do nového okna
Po skončení peněžité pomoci v mateřství často zaměstnavatelé tápou, jak spočítat zaměstnankyni nárok na řádnou dovolenou, než nastoupí na rodičovskou dovolenou či zpět do práce. Kdy krátit a kdy nekrátit? To se dozvíte v následujícím článku.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 72. díl Otevřít odkaz do nového okna
Má zaměstnanec nárok na odstupné, když začne následně pracovat na dohodu o provedení práce u dceřiné společnosti zaměstnavatele? Jak správně odvést DPH při poskytnutí služeb zákazníkovi na Slovensko?
Život hmotného majetku v daňové evidenci Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním příspěvku se podrobněji podíváme na ekonomické transakce doprovázející vlastní existenci obchodního majetku v daňové evidenci. Jak je to například s opravami majetku využívaného k podnikání?
Účetní závěrka v programu POHODA – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
V druhém díle článku o účetní závěrce v programu POHODA se například dozvíte, jak správně vytvářet opravné položky nebo jak účtovat rezervy. Na závěr si pak shrneme celý průběh účetní závěrky v Pohodě.
Neschopenka nebo OČR místo prvního dne v práci Otevřít odkaz do nového okna
Jak řešit z hlediska nemocenského a zdravotního pojištění situaci, kdy je uzavřen s novým zaměstnancem pracovní poměr, ale ten do práce nenastoupí z důvodu pracovní neschopnosti, případně ošetřování člena rodiny?
Připravované stravné od roku 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona o daních z příjmů, která obsahuje stravenkový paušál, prošla prvním čtením v parlamentu. Jak budou zaměstnavatelé přispívat zaměstnancům na stravování od roku 2021? To se dozvíte v následujícím článku.
Zvýšení základního kapitálu a. s. a s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Zvyšování základního kapitálu u kapitálových obchodních společností upravuje zákon o obchodních korporacích. Jaké možnosti mají účetní jednotky, pokud chtějí navýšit základní kapitál? A jaké jsou při tom používány účty ze směrné účtové osnovy?
Kdy odběratel ručí za nezaplacenou DPH – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
V druhém díle článku o ručení za DPH vás seznámíme s osmi důvody, proč odběratel musí ručit za DPH. Jde například o situace, kdy příjemce plnění mohl nebo měl vědět, že dodavatel daň nezaplatí. A také se dozvíte, jak se lze této nepříjemné situaci vyhnout.
Rozdílná cena při účetním a daňovém odpisování Otevřít odkaz do nového okna
Účetní jednotky jsou zvyklé, že u majetku evidují rozdílné účetní a daňové odpisy, čímž dochází i k jiné výši zůstatkové ceny. Pojďme se ale nyní zaměřit na situaci, kdy je rozdílná dokonce vstupní cena, ze které se účetní a daňové odpisy počítají.
Kdy odběratel ručí za nezaplacenou DPH – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Protože systém DPH často svádí k podvodům, pojistil si stát ve stále se rozšiřujících případech výběr této daně institutem ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem. Jak tento systém funguje a proč je tak lákavé s DPH podvádět?
Zvláštní skupiny zaměstnanců Otevřít odkaz do nového okna
Podívejme se na zvláštní skupinu zaměstnanců ve vztahu ke zdravotnímu pojištění. Na co si musí dát pozor zaměstnavatel, pokud chce vyplácet odměnu likvidátorovi či členu statutárního orgánu? A co autorské honoráře a zdravotní pojištění?
Dopady zrušení daně z nabytí nemovitých věcí Otevřít odkaz do nového okna
Pokud vše posvětí i Senát, dojde ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Rozhodným dnem by mělo být datum 31. 3. 2020. V tento den dojde k faktickému zrušení daně, pokud v tento den nebo později skončí lhůta pro podání daňového přiznání.
Pracovní úraz z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
Pracovní úraz není nikdy vítanou událostí, proto je dobré vědět, jak v takové situaci postupovat. Jaké povinnosti má zaměstnavatel, pokud k úrazu dojde? A na jaké odškodnění má nárok zaměstnanec, kterému se pracovní úraz stal?
Účetní závěrka v programu POHODA – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Tím nejdůležitějším bodem v životě účetní jednotky je provedení uzávěrky a sestavení výkazů účetní závěrky. Vedeme-li účetnictví v programu POHODA, najdeme zde několik šikovných funkcí, které nám uzávěrkové práce usnadní.
Hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
V pokračování článku o hmotném a nehmotném majetku v daňové evidenci přinášíme další příklady majetku pořízeného do podnikání a jeho zobrazení v daňové evidenci. Jsou výdaje na pořízení software daňové? Do jaké odpisové skupiny patří kopírka?
Poskytování služeb do zahraničí z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
Mezinárodní obchod se postupně vrací do normálního režimu, a tak je vhodné si připomenout, jaké daňové dopady má poskytování služeb do zahraničí z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty.
Hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Pokud jako podnikatel vedete daňovou evidenci a pořídíte si nemovitý majetek, například pozemek, jak se zobrazí právě v daňové evidenci? Budou související výdaje daňové, nebo nedaňové?
Snazší vracení daně zaplacené omylem za jiného Otevřít odkaz do nového okna
Zmýlit se je lidské, ovšem některé chyby nás mohou přijít draho, obzvlášť pokud se týkají financí a zejména daní. Co se stane, pokud nechtěně zaplatíme daň na jiný účet? Jaký je rozdíl mezi nejasnou a mylnou platbou daně? A jak na tyto omyly pohlíží zákon?
Dlouhodobý nehmotný majetek – 2. část Otevřít odkaz do nového okna
V druhém díle si podrobně rozebereme položky dlouhodobého nehmotného majetku. Jaká jsou pravidla při účtování tohoto majetku a jaká pravidla platí pro jeho začlenění na jednotlivé účty? A jak je to s technickým zhodnocením nehmotného majetku?
Třetí vlna snižování sazeb DPH na 10 % v roce 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. července 2020 jsme se dočkali další, letos užÂ třetí, vlny snižování sazeb DPH, a to u některých služeb na 10 %. Kterých služeb se to týká a proč je důležité správné zařazení dané služby podle klasifikace CZ-CPA?
Změny v poskytování služeb realitních kanceláří – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
V druhé části článku o změnách v oblasti fungování realitních kanceláří se podíváme, jaké jsou kvalifikační požadavky na realitní zprostředkovatele či k jakým změnám došlo ve výhradním zprostředkování.
Kdy se vyplatí paušální výdaj na dopravu? Otevřít odkaz do nového okna
Paušální výdaj na dopravu může být pro podnikatele výhodným nástrojem při optimalizaci daňových povinností. V tomto článku si na příkladech ukážeme, kdy je použití paušálních výdajů výhodné a kdy je lepší zvolit skutečně vynaložené výdaje.
Den nástupu do práce Otevřít odkaz do nového okna
Nezbytnou součástí pracovní smlouvy je také stanovení dne nástupu do práce. Musí se shodovat se dnem uzavření pracovní smlouvy? A co když den nástupu připadne na státní svátek či den pracovního klidu?
Dlouhodobý nehmotný majetek – 1. část Otevřít odkaz do nového okna
V první části článku o dlouhodobém nehmotném majetku si nejprve definujeme, co to nehmotný majetek je a co nikoliv. Jaké jsou podmínky uvedení nehmotného majetku do užívání? A jak je to s odpisy?
Změny v poskytování služeb realitních kanceláří – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Realitní kanceláře se po letech legislativních diskuzí dočkali zásadních změn. V čem tyto změny spočívají a jaký je jejich cíl? Na to a další otázky najdete odpovědi v první části krátkého seriálu o poskytování služeb realitních kanceláří.
Místo výkonu práce Otevřít odkaz do nového okna
Místo výkonu práce, ve kterém má být sjednaný druh práce vykonáván, má zásadní význam pro vymezení pracovní cesty i z hlediska cestovních náhrad. Zákoník práce zároveň umožňuje i sjednání více míst výkonu práce v rámci jedné pracovní smlouvy.
Co je nového ve světě daní? Otevřít odkaz do nového okna
Svět daní se v současnosti neustále mění, tak se podívejme, co je nového u daní z příjmů a DPH. Dochází k prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů na 18. 8. 2020 a také se promíjí pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení.
Druh práce Otevřít odkaz do nového okna
Jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy je druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Může být v pracovní smlouvě uvedeno více druhů práce? A jaký vliv má na vymezení druhu práce pracovní náplň?
Zásoby v daňové evidenci v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Přinášíme v pořadí druhý článek v sérii věnované daňové evidenci. Nyní se zaměříme na zobrazení ekonomických transakcí spojených se zásobami v daňové evidenci, a kde to bude vhodné, pomůžeme si i porovnáním s účetnictvím.
Zpětné uplatnění daňové ztráty Otevřít odkaz do nového okna
V současnosti se novelizují některé daňové zákony, mimo jiné i zákon o daních z příjmů. V rámci této novely se řeší také možnost uplatnění daňové ztráty. Co to vlastně carry loss back přesně je a jak by měla fungovat?
Nový výpočet dovolené od 1. 1. 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Legislativním procesem v současné době prochází novela zákoníku práce, která mění hlavně výpočet dovolené. Její účinnost by měla být od 1. 1. 2021. Pojďme se tedy podívat, jak se bude nárok na dovolenou nově vypočítávat.
Prováděcí vyhláška o účetnictví pro podnikatele Otevřít odkaz do nového okna
Prováděcí vyhláška o účetnictví pro podnikatele je vedle zákona o účetnictví nejdůležitějším právním předpisem pro subjekty vedoucí účetnictví. Jaký je její smysl? Kdo se jí řídí a jak je strukturována?
Mzdové listy a jejich archivace Otevřít odkaz do nového okna
Co musí obsahovat mzdové listy z pohledu zákona o daních z příjmů a důchodového pojištění? Jak dlouho je zaměstnavatel povinen mzdové listy archivovat? Vše potřebné se dozvíte v následujícím článku.
Továrna na požitky Otevřít odkaz do nového okna
Jídlo bylo odjakživa něco, co milují. Zakladatelé značky MASS.NA se proto před několika lety rozhodli vyměnit manažerské pozice za poctivé řemeslo a v malém řeznictví v Českém Dubu teď prodávají vlastnoručně bourané a chuťově vytříbené sušené maso.
Aktuální daňové a pojistné úlevy – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Pozastavení elektronické evidence tržeb do konce roku, prominutí záloh na daně z příjmů splatných 15. června či plošné prominutí příslušenství daně jsou další z daňových úlev. Pojďme si je představit blíže.
Aktuální daňové a pojistné úlevy – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Na zmírnění důsledků opatření z minulých měsíců, přišla řada daňových a pojistných úlev pro podnikatele, které si postupně představíme v dvoudílném článku. Co se například mění pro OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění?
Chyby zaměstnavatelů u ukončení pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
V závěrečné části našeho seriálu navážeme na předchozí díly o chybách zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Tentokrát se zaměříme na omyly zaměstnavatelů při ukončování pracovního poměru.
Směrná účtová osnova pro podnikatele Otevřít odkaz do nového okna
Dnes se zaměříme na směrnou účtovou osnovu pro podnikatele. Jaká je její úloha při vedení účetnictví? Co jsou podrozvahové účty a k čemu slouží účty vedené v rámci vnitropodnikového účetnictví?
Přijetí služeb ze zahraničí z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
Jak se podnikatel stane tzv. identifikovanou osobou a jaké povinnosti identifikovaná osoba a plátce DPH mají, pokud přijímají služby ze zahraničí? Pozornost zaměříme nejen na přijetí služeb ze zemí Evropské unie, ale také ze třetích zemí.
Odstoupení od pracovní smlouvy Otevřít odkaz do nového okna
Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Jak v takovém případě postupovat? Lze si ujednat také smluvní možnost odstoupení od smlouvy?
Ekonomické transakce v daňové evidenci v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Startujeme sérii článků věnovaných zobrazení ekonomických transakcí podnikatelů v daňové evidenci. Ukážeme si, jak bude vypadat stanovení základu daně z příjmů podle výsledků z účetnictví, při uplatnění výdajů paušálem a právě při daňové evidenci.
Novela daňového řádu – 3. díl Otevřít odkaz do nového okna
Novela daňového řádu prochází neustále úpravami a o její finální podobě se stále jedná. Na následujících řádcích vám přinášíme přehled zásadních chystaných změn. Které z nich a v jakém znění budou nakonec schváleny, zůstává zatím ve hvězdách.
Přehled aktuálních legislativních změn Otevřít odkaz do nového okna
Během nynějších dnů dochází rychle k množství legislativních změn, a proto vám přinášíme jejich přehled, abyste byli neustále v obraze. Mění se například pravidla pro DPH při dodání zboží ze zahraničí a OSVČ si mohou žádat o ošetřovné za duben.
Výnosy s. r. o. a jejich kontrola na přiznání k DPH Otevřít odkaz do nového okna
Jaké jsou základní vazby mezi výnosy – tržbami v účetnictví a v přiznání k DPH? Jak je můžeme využít ke kontrole správnosti jak účetnictví a daně z příjmů, tak právě daně z přidané hodnoty?
Smlouva o výkonu funkce jednatele v s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným není závislou prací v kontextu zákoníku práce. Jak a za jakých podmínek uzavřít smlouvu o výkonu funkce, se dozvíte v následujícím článku.
Jak používat účty 541 a 641 Otevřít odkaz do nového okna
Podívejme se na použití účtu 541 a jeho protějšku na straně výnosů účet 641. V jakých případech se tyto účty používají? A na co je třeba pamatovat z hlediska daňové uznatelnosti?
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku Otevřít odkaz do nového okna
Hranice mezi technickým zhodnocením a opravou majetku je velice tenká a v praxi bývá často těžké rozlišit, oč se skutečně jedná. Jaká je definice technického zhodnocení, oprav a udržování? A jaké účty u technického zhodnocení a oprav použít?
Novela zákona o obchodních korporacích od roku 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Po mnoha letech od vzniku zákona o obchodních korporacích dochází k jeho podstatnějším změnám, kterých je velké množství. Podívejme se na některé z těch, s nimiž bychom se mohli setkat i v účetní profesi u společností s ručením omezeným.
mPOHODA pohledem účetní a daňové kanceláře Otevřít odkaz do nového okna
mPOHODA pomáhá nejen podnikatelům, ale také účetním. A protože nejlepší jsou vždy zkušenosti odborníků z praxe, na aplikaci mPOHODA jsme se zeptali rovnou spolumajitele daňové a účetní kanceláře BS daně s.r.o. Ing. Radka Bílého.
mPOHODA pohledem účetní a daňové kanceláře Otevřít odkaz do nového okna
mPOHODA pomáhá nejen podnikatelům, ale také účetním. A protože nejlepší jsou vždy zkušenosti odborníků z praxe, na aplikaci mPOHODA jsme se zeptali rovnou spolumajitele daňové a účetní kanceláře BS daně s.r.o. Ing. Radka Bílého.
Kompenzační bonus pro OSVČ Otevřít odkaz do nového okna
Kompenzační bonus má vynahradit podnikatelům ztráty, které jim v současné době nastávají. Pro koho přesně je určen? Jak si o něj zažádat, dokdy žádost podat a které období kompenzuje?
Chyby zaměstnavatelů v průběhu pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Minule jsme se podívali na chyby zaměstnavatelů na začátku pracovněprávního vztahu. Nyní se zaměříme na častá pochybení, která vznikají ze strany zaměstnavatelů v jeho průběhu, a to propojením s teoretickým výkladem z pohledu zákoníku práce.
Jak podat žádost o příspěvek z programu Antivirus Otevřít odkaz do nového okna
V následujícím článku se zaměříme na praktickou stránku získání příspěvku na náhrady mezd zaměstnavatelům v rámci programu Antivirus. Jaké náležitosti musí žádost splňovat a jak ji správně podat, aby zaměstnavatel příspěvek získal?
Jak zaplatit zálohy na silniční daň v roce 2020? Otevřít odkaz do nového okna
Ačkoli je v současné době možné zaplatit zálohu na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí ažÂ v říjnu, pojďme si na několika příkladech ukázat, kdo je povinen silniční daň platit a proč se nevyplatí půjčit auto kamarádovi, který ho použije k podnikání.
Novela daňového řádu – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Dnes si můžete přečíst pokračování článku o novelizaci daňového řádu. Dozvíte se, jak se změnily lhůty pro podání daňového přiznání, jak se nově budou rozlišovat vady podání a také, že se ruší pětidenní toleranční lhůta pro netrestání pozdního podání.
Dopady mimořádného stavu na smluvní vztahy Otevřít odkaz do nového okna
V tomto článku vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy firem ohledně aktuální mimořádné situace a přijatých opatření a jejich dopadů na smluvní vztahy. Informace představují základní přehled možností postupu ve smluvních vztazích.
Současné nejčastější otázky v pracovněprávní oblasti Otevřít odkaz do nového okna
V současné době vyvstává řada otázek také v oblasti pracovního práva. Jaké možnosti má zaměstnavatel, když kvůli nedostatku zakázek nemůže dál provozovat svou činnost? Za jakých podmínek mohou zaměstnanci pracovat z domu, tedy na home office?
Jak funguje program Antivirus? Otevřít odkaz do nového okna
Cílený program na podporu zaměstnanosti, tzv. program Antivirus, by měl zaměstnavatelům kompenzovat ekonomické potíže vzniklé současnou situací. Kdo z něj může čerpat? Které náklady a do jaké výše zaměstnavatelům skutečně pokryje?
Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Blíží se doba, kdy musí všichni zaměstnavatelé podat za své zaměstnance Evidenční listy důchodového pojištění. Jaké náležitosti musí tyto tiskopisy splňovat? Kam je potřeba je odevzdat a jaké jsou termíny pro jejich podání?
Aktuální daňová opatření Otevřít odkaz do nového okna
Jaké změny nastávají zejména podnikatelům v oblasti daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění? Dochází například k odpuštění příslušenství daně a odpouští se záloha na daň z příjmů splatná 15. června 2020.
Dokladové odhalení Otevřít odkaz do nového okna
Účetní, ač mnohdy neradi, vědí často více, než musí. Různorodost podnikání nebo nutkavá touha „strčit“ do účetnictví vše, co se dá, způsobí někdy situace, které nemusejí být příjemné hlavně původci dokladu.
Příjmy zaměstnanců z jiných států EU Otevřít odkaz do nového okna
Zdaňování příjmů zaměstnanců se liší podle toho, zda jde o příjmy tuzemské anebo ze zahraničí. Na co musíme myslet při zpracování právě zahraničních příjmů? Jak se postupovalo před rokem 2019 a jak nyní?
Úschova účetních a daňových dokladů Otevřít odkaz do nového okna
Jaké jsou lhůty uchovávání účetních záznamů a daňových dokladů? Co musíme mít na paměti při jejich uchovávání? A jak upravuje problematiku úschovy dokladů zákon o DPH? To vše se dozvíte v následujícím článku.
Žádost o posečkání daně Otevřít odkaz do nového okna
Dnes vám přinášíme článek o tématu velmi aktuálním – o posečkání daně. Kvůli současné situaci došlo v této oblasti k úpravám – promíjí se správní poplatek za žádost o posečkání daně a také za prominutí úroku z posečkané částky podanou do 31. 7.
Jak vyřešit neoprávněně podepsané prohlášení k dani? Otevřít odkaz do nového okna
Co se stane, když zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti u dvou či více zaměstnavatelů zároveň? Jak to může řešit zaměstnavatel a co z toho plyne pro zaměstnance?
Zjednodušení elektronické komunikace s úřady Otevřít odkaz do nového okna
Za současné situace se lidem doporučuje výrazně omezit osobní kontakty. Tomu se přizpůsobují i úřady, a proto je nyní možné oznámit přerušení podnikání správě sociálního zabezpečení pouze elektronicky i bez zaručeného podpisu.
Novela daňového řádu – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
V současné době se chystá rozsáhlá novela daňového řádu a v našem seriálu si podrobněji rozebereme, co nového má přinést. V prvním díle se zaměříme na portál Moje daně. Je to opravdu tak pokrokový projekt, nebo se s ním pojí i nejasnosti?
Home office ve světle Koordinačního výboru 546 Otevřít odkaz do nového okna
Home office neboli práce z domu se stává čím dál populárnější, ale z legislativního a daňového hlediska není vyřešená spousta praktických otázek. Například jak kompenzovat zaměstnanci opotřebení jeho věcí, které používá při práci z domu?
Jak na EET v programu POHODA – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. května 2020 bude možné evidovat tržby ve zvláštním – tzv. offline režimu, ovšem žádat o něj si můžete již nyní. Jaký je rozdíl mezi běžným, zjednodušeným a zvláštním režimem? Jak všechno správně nastavit v programu POHODA?
Nová pravidla u DPH při dodání zboží ze zahraničí Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o DPH, která od 1. 1. 2021 změní podmínky u dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování. Jak konkrétně, se dozvíte v následujícím článku.
eNeschopenky lze využít i pro nařízení karantény Otevřít odkaz do nového okna
Ti, kdo se vrátí z Itálie, musí být kvůli koronaviru ve 14denní karanténě. Místo papírového tiskopisu jim mohou lékaři vystavovat eNeschopenky – a lidé ani nemusí kvůli tomu chodit do ordinace. Na co by si měli dát pozor lékaři, zaměstnavatelé i zaměstnanci?
Postup při změně sazeb DPH Otevřít odkaz do nového okna
Změna sazeb DPH nenastává příliš často, proto občas při jejich uplatňování v době změny znejistíme. Jak tedy postupovat v případě, že se u některého plnění změní sazba DPH? Co dělat, když už jsme například uhradili zálohu?
Cizinci a veřejné zdravotní pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Pojďme si něco povědět o zdravotním pojištění cizinců. Pamatuje na ně česká legislativa? A podle jakého klíče je rozděluje? Kdo je povinen zdravotní pojištění hradit a kdo nikoliv?
Někdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání Otevřít odkaz do nového okna
Běžný zaměstnanec většinou nepodává daňové přiznání, ale pouze požádá zaměstnavatele o tzv. roční zúčtování daně. Přesto mohu nastat situace, kdy i zaměstnanec musí podat daňové přiznání. Jaké to jsou?
Od dubna se zvýší životní i existenční minimum Otevřít odkaz do nového okna
Po více než osmi letech dojde od 1. 4. 2020 k navýšení životního a existenčního minima. Životní minimum pro jednotlivce se zvýší na 3 860 Kč, existenční minimum potom na 2 490 Kč.
Chyby zaměstnavatelů při uzavírání pracovní smlouvy Otevřít odkaz do nového okna
Chybovat je lidské, a tak i v pracovněprávních vztazích dojde občas k omylu. Prostřednictvím příkladů upozorníme na některé z chyb, kterých se zaměstnavatelé nejčastěji dopouštějí při uzavírání pracovní smlouvy.
Účtování půjček ve skupině Otevřít odkaz do nového okna
Následující příspěvek bude zaměřený na specifika účtování půjček ve skupině, kterou se rozumí vzájemně propojené účetní jednotky. Na jakých řádcích rozvahy vykazujeme jednotlivé položky?
Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Ještě necelých pět týdnů zbývá do dne, který je posledním pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 i pro úhradu této daně. Letos termín připadl na středu 1. dubna. Co byste měli vědět, než daňové přiznání odevzdáte?
Jak na EET v programu POHODA – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Tímto článkem odstartujeme seriál na aktuální téma evidence tržeb. Nástup 3. a 4. vlny EET se kvapem blíží, a to již 1. 5. 2020. Kdo do této fáze spadá? Jaké kroky musíme podniknout, než tržby vůbec evidovat začneme? A jak na to v programu POHODA?
Co by měla přinést novela daňového řádu? Otevřít odkaz do nového okna
Poslanecká sněmovna schválila novelu daňového řádu, která přináší rozsáhlou modernizaci, elektronizaci daní a – podle ministerstva – také jejich zjednodušení. Jaké změny nás tedy čekají?
Zaměstnanec a insolvenční řízení Otevřít odkaz do nového okna
Aby se dlužníci z řad zaměstnanců mohli přestat bát exekutorů a vymahačů, řeší svou situaci za pomocí insolvenčního řízení. Jak by měli mzdoví účetní ve firmách v takových případech postupovat?
Osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Osoby bez zdanitelných příjmů – pojem, který nejčastěji používáme ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění. Pojďme se podívat na to, jaké mají tyto osoby povinnosti a v jaké výši musí hradit pojistné v roce 2020.
Podání oznámení ohledně odpočtu na výzkum a vývoj Otevřít odkaz do nového okna
Jak na podání oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle §Â 34ba zákona o daních z příjmů? Generální finanční ředitelství vydalo upřesňující informaci, která má pomoci fyzickým i právnickým osobám.
OSVČ a zdravotní pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Osoby samostatně výdělečně činné mají celou řadu povinností vůči institucím. Mezi ně patří také platba zdravotního pojištění. Dokdy se letos musí podat přehled o příjmech a výdajích? Jaká je minimální měsíční záloha v roce 2020?
Nová oznamovací povinnost by měla platit od července Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona o mezinárodní spolupráci zavádí do české legislativy oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání, která by měla platit od 1. července 2020. Co to je oznamované přeshraniční uspořádání a v jakém termínu je nutné oznámení podat?
Dohody konané mimo pracovní poměr Otevřít odkaz do nového okna
Jaká jsou hlavní pravidla výkonu práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti? To si můžete přečíst v dnešním článku, stejně jako odpovědi na nejčastější dotazy spojené s touto oblastí.
Na co se bude vztahovat 10% sazba DPH od 1. 5. 2020? Otevřít odkaz do nového okna
Řada zdanitelných plnění bude nově od 1. května 2020 podléhat 10% sazbě DPH. Škála těchto plnění je široká – od kadeřnických služeb ažÂ po točené pivo. U kterých dalších služeb a zboží se sazba změní a kde dochází k nejasnostem?
Širší osvobození nemovitých věcí od daně z nabytí Otevřít odkaz do nového okna
Generální finanční ředitelství vydalo upřesňující informaci k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě. Pojďme se s ní blíže seznámit.
Zdanění ostatních příjmů fyzických osob v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Příjmy fyzických osob se daní podle několika ustanovení zákona o daních z příjmů. My se zaměříme na §Â 10 – ostatní příjmy. Na příkladech si ukážeme, které příjmy jsou osvobozeny od daně, které naopak nikoli a jak budou zdaněny.
Kontrola u zaměstnavatele – zdravotní pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Jaké jsou povinnosti plátců pojistného na zdravotní pojištění při prováděných kontrolách? S jakým výsledkem mohou kontroly dopadnout? Zjistí-li se vůči zdravotní pojišťovně nějaké dluhy, aťÂ už na pojistném, či penále, v jakém pořadí se splácí?
I osvobozené příjmy se musí oznamovat Otevřít odkaz do nového okna
Přestože dosáhnete příjmů, které jsou osvobozené od daně a které se do daňového přiznání neuvádějí, máte určitou povinnost vůči finančnímu úřadu. Jaká to je, jaké jsou lhůty a co vše tato povinnost obnáší?
Daňové a finanční aktuality 25 Otevřít odkaz do nového okna
V únoru končí platnost pokladních certifikátů, které byly vygenerované v počátcích elektronické evidence tržeb, a je nutné vyměnit je za nové. K poslednímu lednu odešla Velká Británie z Evropské unie, co znamená současné přechodné období?
Na koho se vztahuje oznamovací povinnost? Otevřít odkaz do nového okna
Následujícím článkem odstartujeme sérii příspěvků o tzv. oznamovací povinnosti, kterou přinesla Směrnice DAC VI. Proč tato směrnice vlastně vznikla, dokdy ji musíme implementovat a na jaké daně se vztahuje?
Předčasný důchod pro pracující v náročných profesích Otevřít odkaz do nového okna
Lidé, kteří pracují v náročných profesích, budou moci odejít do předčasného důchodu bez penalizace. Má jim to umožnit novela, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Koho přesně by se tato změna týkala?
Postup před vznikem pracovního poměru – 5. díl Otevřít odkaz do nového okna
V posledním dílu seriálu o postupu před vznikem pracovního poměru si povíme o povinnostech, které ukládá zaměstnavatelům zákoník práce v oblasti informační. S jakými informacemi musí zaměstnance seznámit?
Jak zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020? Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu, aby platby dorazily na odpovídající účet? Jaké jsou platební možnosti a z kterých částí se skládá bankovní účet správce daně? V dnešním článku přinášíme praktické informace, které se hodí většině z nás.
Daňová evidence a přiznání k dani z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Pokud vedete daňovou evidenci, najdete v dnešním příspěvku důležité informace, které využijete při podávání přiznání k dani z příjmů. Na co byste neměli zapomenout a jak si poradit se zjištěnými inventarizačními rozdíly?
Silniční daň a její účtování Otevřít odkaz do nového okna
Do pátku 31. ledna je každý poplatník silniční daně povinen podat přiznání k silniční dani a daň, případně její doplatek, uhradit. Kdo je poplatníkem daně silniční? Kterých vozidel se daň týká a jak se o ní účtuje?
Přiznání k dani z nemovitých věcí podejte do 31. ledna Otevřít odkaz do nového okna
Poslední lednový den je třeba podat přiznání nejen k dani silniční, ale také k dani z nemovitých věcí. Právě na daň z nemovitých věcí se zaměříme v následujícím článku. Kdo přiznání podávat nemusí a jak si placení této daně usnadnit?
Roční zúčtování záloh je pro zaměstnance výhodné Otevřít odkaz do nového okna
Nastal opět leden, a tedy doba, kdy lidé začínají řešit daňová přiznání či roční zúčtování daně. Jaké výhody přináší zaměstnancům roční zúčtování daně, o které mohou požádat svého zaměstnavatele? A jak o něj mají požádat?
Odborný rozvoj zaměstnanců Otevřít odkaz do nového okna
Kvalifikovaní zaměstnanci jsou nezbytnou součástí každé úspěšné společnosti a jejich odborný rozvoj schopností a znalostí je tou správnou cestou k dosažení dobře odvedené práce. Víte ale, jaký je rozdíl mezi zvyšováním a prohlubováním kvalifikace?
Tři varianty důchodové reformy Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo tři varianty důchodové reformy. Základní architektura počítá se zavedením základního důchodu pro každého seniora a posílením odměňování péče.
Účtování drahých kovů a uměleckých děl Otevřít odkaz do nového okna
Účtování drahých kovů, kamenů, uměleckých děl a sbírek má určitá specifika, kterými se dnes budeme zabývat. Které účty se pro jejich evidenci používají? A jaká je daňová uznatelnost nákladů vynaložených na jejich pořízení podle zákona o daních z příjmů?
Daňové a finanční aktuality 24 Otevřít odkaz do nového okna
Dnešní aktuality přináší upozornění Finanční správy na změny v tiskopisech pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob za část zdaňovacího období a dále představí, jak by mělo fungovat zálohované výživné a pro koho je určené.
Konec časového omezení rozdělování zisku s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Ještě nedávno platilo při rozdělení zisku pravidlo, podle něhož se směla použít pro rozhodování valné hromady účetní závěrka ne starší než šest měsíců. Loni ale Nejvyšší soud toto pravidlo zrušil, a to dokonce zpětně ažÂ do roku 2014.
Postup před vznikem pracovního poměru – 4. díl Otevřít odkaz do nového okna
Než se uzavře pracovní smlouva, je zaměstnavatel povinen zajistit budoucímu zaměstnanci vstupní lékařskou prohlídku. Kdo hradí náklady na tuto prohlídku a jaké následky plynou zaměstnavateli, pokud tuto povinnost nesplní?
Změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Vyšší minimální mzda, rodičovský příspěvek i důchody nebo zavedení eNeschopenky. To jsou jen některé změny, které se letos projeví v oblasti práce a sociálních věcí. Pojďme si všechny novinky podrobněji popsat v následujícím článku.
Sazba DPH v souvislosti s nemovitými věcmi Otevřít odkaz do nového okna
Aby se při poskytnutí stavebních či montážních prací mohla uplatnit 15% snížená sazba DPH, musí se jednat o práce na dokončené stavbě pro bydlení nebo stavbě pro sociální bydlení. Jaký je v nich rozdíl a jak je definuje zákon?
Zálohy OSVČ na sociální pojištění v roce 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění se OSVČ pro rok 2020 zvýší. U hlavní činnosti na 2 544 Kč, u vedlejší činnosti na 1 018 Kč. Vyšší zálohy musí začít platit ale až po podání přehledu o příjmech a výdajích.
Zdanění výher u fyzických osob v roce 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Pokud budete mít v roce 2020 štěstí a získáte nějakou výhru, nebude již tento příjem osvobozený od daně z příjmů. Moc zákonodárná nám totiž nadělila na závěr minulého roku novelu, která výrazně hýbe zdaněním výher u fyzických osob.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 71. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak postupovat při výpočtu DPH po změně, která nastala v dubnu 2019? Je možné zpracovávat firemní mzdy ve dvou různých softwarech? A jak zaúčtovat například depozit? Nejen na tyto dotazy se dozvíte odpověď v následujícím článku.
Přehled daňových změn roku 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Podobně jako každý rok i letos si pro nás zákonodárci připravili v oblasti daní několik změn. Mezi ty nejvýraznější patří zajisté opětovné zvýšení stropů výdajových paušálů a zavedení poslední fáze EET.
Postup před vznikem pracovního poměru – 3. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jaké otázky má zaměstnavatel právo klást uchazeči o zaměstnání a jaké naopak nesmí zaznít? Které právní předpisy upravují tematiku osobních údajů ve spojitosti s výběrovým řizením na pracovní místo?
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Rodičovský příspěvek se od 1. ledna poprvé po dvanácti letech zvýšil o 80 000 Kč na 300 000 Kč. Rodinám s vícerčaty se příspěvek zvedl na 450 000 Kč. Kdo všechno má na novou výši příspěvku nárok, se dočtete v dnešním článku.
Cestovní náhrady v roce 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanci, kteří v letošním roce vyjedou na služební cestu po České republice, se mohou radovat z vyššího stravného. Snížila se ale výše průměrné ceny za litr pohonných hmot. Nově stanovuje vyhláška také cenu elektřiny při použití elektromobilu.
Wrap Up – obaly na pečivo pro svět bez igelitu Otevřít odkaz do nového okna
I obyčejný pytlík na chleba může být funkční, stejně jako tričko nebo ponožky, a umět tak i něco navíc. V dnešní době je každý textilní obal užitečný, pokud nahrazuje plastové sáčky, kterým snad co možná nejdříve odzvoní jak v obchodech, tak i v domácnostech.
Tichý společník s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Pokud vaší společnosti schází finance, může vám pomoci tzv. tichý společník. Kdo to ale vlastně je a jak funguje vztah mezi ním a společností? Jak o transakcích s ním spojených účtujeme a jak je daníme?
eNeschopenka v programech POHODA a PAMICA Otevřít odkaz do nového okna
O elektronických neschopenkách jste si asi již hodně přečetli. A protože přechod z papírových tiskopisů na elektronickou komunikaci je poměrně zásadní změna, jistě vás zajímá, jak bude eNeschopenka řešena v programech POHODA a PAMICA.
PF 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Radostné prožití svátků vánočních i oslav konce roku a hodně štěstí, zdraví a sil do roku následujícího Vám přeje redakce Portálu POHODA.
Co přinese novela zákoníku práce? Otevřít odkaz do nového okna
Jedno pracovní místo obsazené více lidmi se zkrácenými úvazky či výpočet dovolené podle odpracovaných hodin, nikoliv dní. To jsou příklady chystaných změn, které přinese novela zákoníku práce. A jaké jsou další?
Schváleno: Rodičovský příspěvek se zvýší o 80 000 Kč Otevřít odkaz do nového okna
Rodičovský příspěvek se od roku 2020 poprvé po dvanácti letech zvýší. Nově to bude 300 000 Kč na jedno dítě a 450 000 Kč pro rodiny s vícerčaty. Dojde také k navýšení limitu pro čerpání rodičovské pro ty, kdo nedoložili příjmy, a to na 10 000 Kč.
Kde vystavovat faktury – v programu, nebo Excelu? Otevřít odkaz do nového okna
Jednou z prvních věcí, které musí začínající podnikatel řešit, je forma, jakou bude vystavovat doklady po zákazníky. První volba většinou padne na Word nebo Excel, který má v počítači již nainstalovaný. Je to ale skutečně ta nejlepší možnost?
Zálohy OSVČ na zdravotní pojištění v roce 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Osoby samostatně výdělečně činné budou muset platit od roku 2020 vyšší minimální zálohu na zdravotní pojištění. Od platby za leden to bude 2 352 Kč místo dosavadních 2 208 Kč. Pojistné se zvedne také osobám bez zdanitelných příjmů.
Odpovědnost účetních jednotek za vedení účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
Kdo je odpovědný za vedení účetnictví v okamžiku, kdy kontrola z finančního úřadu zjistí pochybení? A do jaké výše může Finanční správa uložit pokutu, pokud došlo k porušení zákona o účetnictví?
eNeschopenka: informace pro zaměstnavatele Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatelé, zbystřete. S příchodem nového roku se změní proces vystavování neschopenek. Dnes vám proto přinášíme přehled o tom, kde data o dočasné pracovní neschopnosti najdete a jaké údaje budete potřebovat, abyste se k nim mohli přihlásit.
Zvýšení minimální mzdy v roce 2020 bude rekordní Otevřít odkaz do nového okna
Potvrzeno – k navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 skutečně dojde. A to na částku 14 600 Kč. Spolu s minimální mzdou poroste také zaručená mzda. O kolik přesně u jednotlivých skupin prací? To se dozvíte v následujícím článku.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 70. díl Otevřít odkaz do nového okna
Pořídili jste si psa na hlídání objektu, ale nevíte, jak ho správně zanést do účetnictví? Váháte nad zaúčtováním vratky DPH či zda máte nárok na daňový bonus na děti? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v dnešní poradně.
O kolik se zvýší důchody od ledna 2020? Otevřít odkaz do nového okna
Od ledna roku 2020 se valorizují všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodu se zvýší o 220 Kč, procentní výměra vzroste o 5,2 % a dále se navýší o dodatečnou částku 151 Kč. Zvýší se i dílčí důchody a příplatky k důchodům.
Jaké legislativní změny nás čekají v roce 2020? Otevřít odkaz do nového okna
V roce 2020 nás opět čekají změny v legislativě, na které je dobré se připravit. Co nás tedy nemine? Například zavedení eNeschopenky, zvýšení minimální mzdy či nástup poslední vlny EET.
Postup před vznikem pracovního poměru – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Výběr zaměstnanců je zcela v kompetenci zaměstnavatele, neexistuje žádný předpis, který by stanovil, jak má výběrové řízení vypadat. Přesto musí zaměstnavatel dodržet dvě zásady: zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. O co se jedná?
Vyšší rodičovský příspěvek schválí opět poslanci Otevřít odkaz do nového okna
Navýšení rodičovského příspěvku od 1. 1. 2020 bude definitivně schvalovat Poslanecká sněmovna. Po včerejším jednání v Senátu se totiž vrátilo znovu poslancům i s pozměňovacími návrhy. Ve hře je tedy zpět též varianta „pro všechny do čtyř let“.
Účtování na účtech 521, 522 a 523 Otevřít odkaz do nového okna
Pojďme se podívat na účtování mezd z pohledu mzdových nákladů. Také si zopakujme některé základní zásady k účtování mezd, například které nákladové účty se při něm používají? A jaký je mezi nimi rozdíl?
Skončení pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Pracovní poměr může skončit několika způsoby a zúčastněným stranám přitom vznikají ze zákona vyplývající práva a povinnosti. Zejména zaměstnavatelé mají při rozvázání pracovního poměru povinnosti nejen vůči zaměstnanci, ale i ostatním institucím.
Spuštění eNeschopenky se blíží Otevřít odkaz do nového okna
Spuštění eNeschopenky se kvapem blíží. Jakým způsobem vystaví neschopenku dočasně práce neschopnému zaměstnanci lékaři a jak ji zpracují zaměstnavatelé? Jak se na nový systém připravují programy POHODA a PAMICA?
Minimální mzda se od roku 2020 zvýší na 14 600 Kč Otevřít odkaz do nového okna
O rovných 1 250 Kč vzroste minimální mzda od 1. ledna 2020, pokud návrh schválí i vláda. Lidé od příštího roku tedy pravděpodobně na výplatní pásce neobjeví částku nižší než 14 600 Kč za měsíc. Minimální mzda se tak zvýší na více jak 40 % průměrné mzdy.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 69. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak budeme od příštího roku zasílat notifikace s informacemi o pracovní neschopnosti zaměstnance prostřednictvím eNeschopenky? Jak správně zdaňovat příjmy z pronájmu? Nejen na tyto otázky dostanete odpověď v dnešní online poradně.
Osvobozené příjmy fyzických osob v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
V následujícím příspěvku si na praktických příkladech ukážeme osvobozené příjmy fyzických osob od daně z příjmů. Kdy se jedná o osvobozený příjem, a kdy ne? Podle kterých paragrafů jednotlivé příjmy posuzovat?
Prominutí sankcí ze strany finančního úřadu Otevřít odkaz do nového okna
I přes veškerou snahu se nám může stát, že nás bude finanční úřad pokutovat. Jak vysoké sankce nám hrozí za jednotlivé prohřešky? Kdy a za jakých podmínek nám mohou být penále, úroky z prodlení nebo pokuta prominuty?
Jak by mohl vypadat nový zákon o účetnictví? Otevřít odkaz do nového okna
Dnešní doba přináší v rámci ekonomického života účetních jednotek řadu nových situací, které nelze stávající zákonnou úpravou jednoznačně řešit. Zákon o účetnictví by měl tedy dostat novou, modernější podobu. S jakými změnami se v návrhu počítá?
Postup před vznikem pracovního poměru – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Pracovní poměr je nejtypičtějším pracovněprávním vztahem, v němž se realizuje zaměstnávání osob. Jak ale správně postupovat před jeho vznikem a na co si dát pozor, se dočtete v seriálu, jehož první díl máte právě před sebou.
Chystané novinky v důchodovém systému Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh, který přináší změny v důchodovém systému. Jaké? Například dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance v náročných profesích či zohlednění doby péče o děti či blízké nemocné pro výpočet důchodu.
Změny v zaokrouhlení DPH Otevřít odkaz do nového okna
Pojďme si představit rozporuplné téma, a to zaokrouhlování DPH. Od dubna letošního roku došlo totiž k novelizaci zákona o DPH a s tím i způsobu zaokrouhlování. Jaké se zaokrouhlovalo před novelou a jak po ní? V čem spočívá onen rozpor?
Proč se účetní ptá? Otevřít odkaz do nového okna
Dotazování na jednotlivé účetní doklady zažil určitě každý podnikatel. Mnoho z nich ale neví, že se účetní musí ptát i na oblasti, které na první pohled s účetnictvím daného podniku nesouvisí. Jaké otázky to jsou a proč je pokládají?
Přehled o době důchodového pojištění může mít každý Otevřít odkaz do nového okna
Česká správa sociálního zabezpečení rozesílala přehledy dob důchodového pojištění. Před odchodem do důchodu tak můžeme zjistit, zda máme evidované všechny doklady o své pracovní minulosti. O přehled si může požádat kdokoliv, a to jednou ročně.
Digitální banka budoucnosti Otevřít odkaz do nového okna
Jak by mohla vypadat banka budoucnosti? Nainstalovali bychom si pouze virtuální pobočku do mobilu a komunikovali jen s digitálním asistentem. A jakým dalším způsobem se dá využít umělá inteligence v bankovnictví?
Možnosti obrany v daňovém právu – odvolání Otevřít odkaz do nového okna
Jednou z možností ochrany před nesprávnými rozhodnutími správce daně jsou řádné opravné prostředky, konkrétně odvolání. Proti čemu všemu se můžeme odvolat? Jaká je lhůta pro podání odvolání a jak s odvoláním zachází správce daně?
Zvýšení rodičovského příspěvku poslanci schválili Otevřít odkaz do nového okna
Poslanci odhlasovali minulý týden návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 Kč, čeká se ale ještě na schválení Senátem. Bude třeba o navýšení částky žádat? Na koho se bude vztahovat? Jak bude probíhat další schvalování?
Dodání nemovité věci z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o DPH rozděluje nemovitosti na nezastavěné pozemky a vybrané nemovité věci. O co se vlastně jedná? Jaké má plátce možnosti zdanění při dodání nemovitosti? Více si můžete přečíst v následujícím článku.
Jak brexit ovlivní pracovněprávní vztahy? Otevřít odkaz do nového okna
Výstup Velké Británie z Evropské unie čili brexit je velmi aktuálním tématem. Jak tento „rozvod“ ovlivní životy běžných zaměstnanců? Kdo bude mít například nárok na dávky v nezaměstnanosti nebo příspěvek na péči?
Rozdělování zisku u kapitálových společností Otevřít odkaz do nového okna
Kdo rozhoduje o rozdělení zisku v kapitálových společnostech a který zákon tuto problematiku upravuje? Jaké účty pro rozdělení zisku či ztráty používáme v soustavě účetnictví? A jaké zásady platí při rozdělování výsledku hospodaření?
Aktuality v zákoně o evidenci tržeb a DPH Otevřít odkaz do nového okna
V říjnu vstoupila v účinnost novela, která upravuje jak zákon o evidenci tržeb, tak zákon o DPH. Některé novinky platí již od listopadu, některé však začnou platit ažÂ příští rok. Které to jsou? K jakým změnám přesně dochází?
Hromadné propouštění Otevřít odkaz do nového okna
Hromadné propouštění znamená skončení pracovního poměru většího počtu zaměstnanců ve stanoveném časovém období. Jaký postup musí v případě hromadného propouštění dodržet zaměstnavatel a co mohou očekávat zaměstnanci?
Plošný reverse charge by měl platit od července 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Opatřením proti daňovým únikům je přenesení daňové povinnosti. V roce 2020 by mělo dojít k jeho dalšímu rozšíření v České republice. O jaké změny se jedná a jak funguje reverse charge dosud, si můžete přečíst v následujícím článku.
Průvodce Koordinačními výbory – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
V druhém díle průvodce Koordinačními výbory se blíže podíváme na technické zhodnocení najatého majetku. A také se dozvíme, zda je daň z nabytí nemovitých věcí jednorázovým výdajem – nákladem.
Jak na mzdy v roce 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Jaké jsou výše povinných odvodů ze mzdy pro zaměstnavatele, zaměstnance či podnikatele? Jaké jsou sazby stravného? Na tyto a další otázky týkající se mezd najdete odpovědi v přiloženém souboru, který si můžete stáhnout a využít ve vaší praxi.
Co byste měli vědět o zálohové faktuře? Otevřít odkaz do nového okna
Zálohový list, proforma faktura nebo výzva k platbě. To všechno jsou názvy označující stejnou věc, a to zálohovou fakturu. O co se vlastně přesně jedná, jak se o ní účtuje a má nějaké právní náležitosti?
Plánované novinky v pracovněprávní sféře Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákoníku práce by měla mimo jiné přinést spravedlivější výpočet dovolené či nový institut v podobě sdíleného pracovního místa. A od roku 2020 možná znovu dojde ke zvýšení minimální mzdy, a to na 14 700 Kč. Pokud tedy návrh projde.
Co je letos nového v oblasti DPH – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Dnes vám představíme další novinky z oblasti DPH, které platí od dubna letošního roku. Jak je to například s opravou základu daně v případě nedobytné pohledávky nebo jaká platí pravidla u nároku na odpočet daně při registraci a zrušení plátce?
Čokoláda a marcipán, kam oko dohlédne Otevřít odkaz do nového okna
Kousek od náměstí v Táboře se nachází místo, kde potěšíte hned několik svých smyslů najednou. Naše kroky totiž tentokrát vedou do Muzea čokolády a marcipánu – pochutin, které snad nejde nemilovat.
Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. října 2019 je nutné postupovat ohledně výpočtu daně tzv. metodou „shora“ podle nových pravidel. Nově tak již nebude docházet k žádným rozdílům ve výsledcích. Jak na výpočet DPH a jak na její zaokrouhlování, vám poradíme v tomto článku.
Jak nám dary mohou snížit základ daně? Otevřít odkaz do nového okna
Pokud přispějeme na dobrou věc, neděláme to ze zištných důvodů. Odměnou navíc nám mohou být jisté daňové úlevy. Komu a co můžeme darovat, abychom si snížili základ daně? Více se dočtete na následujících řádcích.
Novinky u daně z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Začátkem listopadu letošního roku vstoupí v platnost novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšiřuje osvobození od daně. Pokud si tedy pořídíte nemovitost v brzké době, může se změna týkat i vás.
Co je letos nového v oblasti DPH – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
V dubnu vstoupila v platnost mimo jiné také novela zákona o DPH, která spíše nežÂ zásadní přinesla pouze kosmetické úpravy. V následujícím dvoudílném článku se s ní blíže seznámíme. Jaké novinky se týkají například uplatňování DPH u poukazů?
Dočkáme se zavedení zálohovaného výživného? Otevřít odkaz do nového okna
Česká republika se chce inspirovat slovenským modelem a zavést zálohované výživné. Dosáhnout by na něj měli samoživitelé nebo samoživitelky, kteří mají příjem nižší než je průměrná mzda. Zároveň musí situaci aktivně řešit, tedy musí už běžet exekuce.
Živnostenský balíček pro rok 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Jednodušší a nižší daně, podpora rodinného podnikání nebo omezení statistických průzkumů. To jsou příklady novinek, které obsahuje tzv. živnostenský balíček, jenž by měl usnadnit podnikání v České republice. Ovšem je tomu skutečně tak?
Jak budou vypadat důchody v příštím roce? Otevřít odkaz do nového okna
Důchody v příštím roce vzrostou v průměru o 900 Kč. Vláda schválila nařízení pro výpočet nových důchodů a zvýšení již vyplácených od ledna 2020. Průměrný starobní důchod by tak měl činit 14 400 Kč.
Nemovitosti v účetnictví a daních Otevřít odkaz do nového okna
Musí se nemovitost účtovat pouze jako dlouhodobý majetek? Jaké jsou možnosti uplatnění DPH? Jak naložit s daní z nabytí nemovitých věcí při nákupu nemovitosti? Odpovědi nejen na tyto dotazy si můžete přečíst právě dnes.
Podnikatelé doloží pro odpočet úroků méně dokladů Otevřít odkaz do nového okna
Dobrá zpráva pro podnikající fyzické osoby, které si ve svém daňovém přiznání uplatňují odpočet úroků z hypotečních úvěrů. Podle Nejvyššího správního soudu by pro uznání odpočtu mělo stačit doložit stejné dokumenty jako prokazují zaměstnanci.
Máte platný certifikát v pokladním zařízení pro EET? Otevřít odkaz do nového okna
Zanedlouho skončí platnost prvních pokladních certifikátů – týká se to především podnikatelů, kteří začali evidovat v 1. vlně EET. Kde si zkontrolujete jeho platnost a jak si vygenerujete nový? A jak si správně nainstalovat nový certifikát v programu POHODA?
Účet individuálního podnikatele Otevřít odkaz do nového okna
Koho a za jakých podmínek se týká účtování na účtu individuálního podnikatele? Kdo na něm naopak účtovat podle zákona nesmí? A jaké jsou nejčastější účetní operace v souvislosti s tímto účtem? To vše se dozvíte v následujícím článku.
I byty v rodinných domech budou osvobozeny od daně Otevřít odkaz do nového okna
Přemýšlíte o pořízení bytu v rodinném domě? Pak vás bude určitě zajímat, že Poslanecká sněmovna schválila návrh novely na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Ten se vztahuje právě na bytové jednotky v rodinných domech.
Průvodce Koordinačními výbory – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Kdo tvoří tzv. Koordinační výbory a co se na nich řeší? Například rizika spojená s daňovými důsledky ukončení smlouvy o životním pojištění a uzavření nové smlouvy. Pojďme si postupně představit nejzajímavější probíraná témata.
Jesle jsou opět ve hře Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona o jeslích počítá s tím, že se z dětských skupin stanou opětovně jesle. Na jejich financování se budou moci podílet také zaměstnavatelé a nabídnout tak zajímavý benefit pro své zaměstnance.
Účtování přijatých a poskytnutých darů Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním příspěvku se podrobněji podíváme na dary. Jaké účty se používají při jejich účtování? Jak se k darům staví zákon o daních z příjmů? Jaké náležitosti musí splňovat darovací smlouva?
Jak pracovat se směnkami Otevřít odkaz do nového okna
Směnky mohou hrát v účetnictví firem různou roli. A proto je dobré vědět, jaké jsou jejich povinné náležitosti, jak je lze vymáhat a jakým způsobem se o nich účtuje. Co je to cizí a vlastní směnka? Na jakou dobu splatnosti se mohou vystavit?
Opravná, dodatečná či následná daňová tvrzení Otevřít odkaz do nového okna
Co dělat v situaci, kdy teprve po odevzdání daňového přiznání zjistíte, že jste udělali chybu? Víte, v čem se liší opravné a dodatečné daňové tvrzení? To vše si můžete přečíst v následujícím článku.
Daňové a finanční aktuality 23 Otevřít odkaz do nového okna
Kdo chce požádat o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie, nechť si pospíší. Lhůta pro podání žádostí končí 30. září. Příští rok by se měly zvednout starobní důchody o 900 Kč. Kdo si v roce 2020 nejvíc přilepší?
Třetí a čtvrté vlně EET se příští rok nevyhneme Otevřít odkaz do nového okna
Parlament schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb, podle něhož by podnikatelé spadající do 3. a 4. fáze museli začít evidovat tržby od jara příštího roku. Kdo do těchto vln patří? A jak se ztíží podnikání nejmenším živnostníkům?
Nové projednání novely zákona o místních poplatcích Otevřít odkaz do nového okna
Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity by měl nově nahradit jediný poplatek z pobytu, jemuž by měl podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů. Senátoři však vrátili novelu s pozměňovacími návrhy zpět poslancům.
Dubnové novinky u daně z příjmů – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Dnes se podíváme na další dubnové novinky v oblasti daně z příjmů. Jaká jsou nová pravidla v oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí? Zabývá se vaše firma výzkumem a vývojem? Pak určitě čtěte dále, i této oblasti se totiž novela dotkla.
Návrh zákona o digitální dani zamířil do vlády Otevřít odkaz do nového okna
Vláda obdržela návrh na zavedení tzv. digitální daně, který prosazuje jednotnou sazbu ve výši 7 % na vybrané internetové služby poskytované v ČR. Kterých služeb se nová daň dotkne, kdo bude jejím poplatníkem a kdy by měla vstoupit v platnost?
Dubnové novinky u daně z příjmů – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Od dubna letošního roku platí novela zákona o daních z příjmů, která přinesla několik významných změn, jež vám představíme ve dvou dílech. V první části se budeme zabývat zvýšením stropu paušálních výdajů a limitu srážkové daně.
Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné Otevřít odkaz do nového okna
Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění. Kdo má na ni nárok, a kdo naopak nikoli? Jaké musíte splnit podmínky, abyste ošetřovné dostali? Dále si představíme rozdíl mezi ošetřovným a dlouhodobým ošetřovným, v čem se liší?
Zisk v s. r. o. z účetního a daňového pohledu Otevřít odkaz do nového okna
Hlavním smyslem podnikání je zisk. Jaký je však rozdíl mezi účetním, daňovým nebo disponibilním ziskem u společnosti s ručením omezeným? Jak jednotlivé typy vypočítáme a k čemu nám slouží? Více se dozvíte v dnešním příspěvku.
Robotické bankovnictví Otevřít odkaz do nového okna
Slyšeli jste již o chatbotech nebo digitálních asistentech? Místo pro svůj rozvoj nachází umělá inteligence i v oblasti bankovnictví, kde usnadňuje a zefektivňuje práci bankéřů. Jak tito roboti fungují a s čím pomáhají, si můžete přečíst v dnešním článku.
Odstupné při ukončení pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Pokud dostane zaměstnanec výpověď, má nárok na finanční kompenzaci v podobě odstupného. Jaká je jeho výše a komu odstupné náleží? Může zaměstnavatel vyplatit i vyšší částku, nežÂ udává zákon?
Nejčastější dotazy lékařů k eNeschopence Otevřít odkaz do nového okna
Elektronické neschopenky by měly přinést od 1. 1. 2020 zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, Českou správou sociálního zabezpečení, lékaři a zaměstnavateli. Co nejvíce zajímá lékaře ještě před jejich samotným spuštěním?
Zaokrouhlování DPH po 1. dubnu 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. dubna 2019 vešlo v platnost nové znění zákona o DPH, které mimo jiné upravuje způsob zaokrouhlování DPH. Po dobu přechodného období šesti měsíců od nabytí účinnosti novely, tzn. do 1. 10. 2019, je možné daň počítat i podle dřívější právní úpravy.
Kdo má nárok na otcovskou? Otevřít odkaz do nového okna
Otcovská je poměrně nový institut zavedený na počátku roku 2018. Kdo má nárok na její čerpání a jaké jsou podmínky? Koho zákon naopak vylučuje z čerpání této dávky? A jaká jsou její další specifika?
Nejčastější dotazy zaměstnavatelů k eNeschopence Otevřít odkaz do nového okna
Elektronické neschopenky čeká spuštění užÂ začátkem příštího roku. Ohledně eNeschopenek se „vyrojila“ spousta otázek, Česká správa sociálního zabezpečení proto připravila odpovědi na ty nejčastější, které od zaměstnavatelů dostává.
Časté omyly o zákoníku práce – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
V pokračování článku o omylech, které kolují v pracovněprávní oblasti, se dozvíte, jaký je rozdíl mezi mzdou a platem, a co mají naopak společného. A dále si můžete přečíst o pravidlech, která se pojí s konkureční doložkou a konkurečním souhlasem.
Přechod z daňové evidence na účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
Dnes se budeme zabývat situací, kdy podnikatelé přecházejí z daňové evidence na vedení účetnictví. Kdo musí povinně vést účetnictví? Jak při přechodu postupovat a kterými právními předpisy se řídit?
Jak zrušit pracovní poměr ve zkušební době? Otevřít odkaz do nového okna
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je jedním ze způsobů jednostranného rozvázání pracovního poměru v případě, že si účastníci pracovního poměru zkušební dobu dohodli písemně. Jaké podmínky se musí dodržet, si přečtěte v tomto článku.
Stravenky, nebo peníze? Novela nabídne obojí Otevřít odkaz do nového okna
Peníze místo stravenek? Přesně to by mohla přinést novela zákona o daních z příjmů. Podnikatelé i zaměstnanci by tak mohli využívat daňové zvýhodnění na stravování novým způsobem. Jak by to v praxi mělo vypadat, se dozvíte v následujícím článku.
Časté omyly o zákoníku práce – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Oblast pracovního práva je poměrně složitá a mezi lidmi koluje i spousta mýtů a omylů. Podívejme se na některé z nich. Jaký je například rozdíl mezi kratší a zkrácenou pracovní dobou? Odkdy náleží zaměstnanci příplatek za přesčas?
Nárok na nemocenskou po skončení zaměstnání Otevřít odkaz do nového okna
Pokud jste zaměstnaní a onemocníte, jdete na nemocenskou a chodí vám peníze. Méně, ale přece. Co když ale váš pracovní poměr skončí a omarodíte až potom? Nebo vám zbývá pár týdnů do nástupu na mateřskou? Ještě je tu ochranná lhůta.
Náhrady za opotřebení majetku zaměstnance v daních Otevřít odkaz do nového okna
Náhrady za opotřebení majetku zaměstnance se nezdaňují, a ani nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Pro zaměstnavatele jsou zase daňovým nákladem. Jak se ale tyto náhrady správně vypočítají?
Jak bude fungovat eNeschopenka? Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. ledna 2020 se naostro spustí projekt, který přinesla novela zákona o nemocenském pojištění, tzv. eNeschopenka. Jak by měla celá nová elektronická agenda neschopenek fungovat v praxi?
Daňové přiznání za část zdaňovacího období 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Podáváte daňové přiznání za část zdaňovacího období 2019? V tom případě si nenechejte ujít následující článek. Na co si dát pozor, jaké tiskopisy použít a jaké změny nastaly v přiznání oproti loňsku?
Proces likvidace právnických osob bude jednodušší Otevřít odkaz do nového okna
Právnické osoby zapsané do jiného než obchodního rejstříku budou moci od 1. 8. 2019 zveřejnit oznámení vstupu do likvidace pouze ve veřejném rejstříku. U obchodních korporací je ponechána povinnost alespoň jednoho zveřejnění v Obchodním věstníku.
Náhrady za použití majetku zaměstnance se nezdaňují Otevřít odkaz do nového okna
Když zaměstnanec použije svůj majetek k výkonu práce, náleží mu náhrada za opotřebení oné věci, která se již dále nezdaňuje. Jak na toto téma pohlíží oblast pracovního práva? Má na náhrady nárok zaměstnanec pracující na tzv. home office?
O kolik se zvýší rodičovský příspěvek od nového roku? Otevřít odkaz do nového okna
Rodiče na rodičovské dovolené by si mohli od nového roku finančně přilepšit. Poslanci totiž schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 Kč. Vzroste také počet hodin, které budou moci děti mladší dvou let strávit ve školském zařízení.
Letní brigády aneb jak na zaměstnávání mladistvých Otevřít odkaz do nového okna
V letních měsících využívají zaměstnavatelé brigádníky místo stálých zaměstnanců čerpajících dovolené. A tak se dnes podíváme právě na zaměstnávání studentů a mladistvých. Může být výdělečně činná osoba mladší 15 let? Za jakých podmínek?
Máte daňového poradce? Přehledy podejte do 1. 8. Otevřít odkaz do nového okna
Odpovědnost za odevzdání přehledu má podnikatel, nikoliv daňový poradce. Proto připomínáme, že lidé, kteří díky využití služeb daňového poradce měli delší lhůtu pro podání přehledu, ho musí za rok 2018 odevzdat nejpozději ve čtvrtek 1. 8. 2019.
Připravované daňové změny od roku 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Jaké změny v oblasti daní si pro nás zákonodárci chystají od roku 2020? Neuniknou jim tabákové výrobky, alkohol ani hazard či metoda tvorby technických rezerv pojišťoven. A skončí i nejasnosti při placení daně z nemovitých věcí.
Porušení povinností jako důvod k výpovědi Otevřít odkaz do nového okna
Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, tzv. pracovní kázně, a porušení režimu dočasně práce neschopného jsou důvody, kvůli nimž může zaměstnanec dostat výpověď. Jak se tyto dva výpovědní důvody liší a jaké jsou podmínky pro jejich naplnění?
Nový portál práce a sociálních věcí poběží od srpna Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. srpna 2019 se spustí nové jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí, ježÂ nahradí dosavadní portály. Jaké změny přinese zaměstnavatelům uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce a odběratelům náhradního plnění?
Odpovědi na dotazy z online poradny – 68. díl Otevřít odkaz do nového okna
Může účetní jednotka posouvat hodnotovou hranici pro uznání majetku za dlouhodobý? Jak na vyúčtování právních služeb pojišťovně? Nejen na tyto otázky, které nám zasíláte do poradny, se dozvíte odpověď v následujícím článku.
Důchodci si nejspíš znovu polepší Otevřít odkaz do nového okna
Sněmovna schválila návrh zákona o důchodovém pojištění, který v průměru zvedne důchody o 900 Kč na 14 200 Kč. Co všechno je potřeba doložit při podání žádosti o starobní důchod? Kdy si můžete žádost podat a jak dlouho trvá její vyřízení?
Co přináší novela insolvenčního zákona v roce 2019? Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 6. 2019 je účinná novela insolvenčního zákona. Co nového nám přináší jako zaměstnavatelům a jak se nás může dotknout jako podnikatelů? Jaké povinnosti budou muset nově dlužníci splnit, aby mohlo dojít k oddlužení?
Vyplácení sirotčího důchodu nejen po ukončení studia Otevřít odkaz do nového okna
Sirotčí důchod většinou náleží žákům a studentům i během prázdninových měsíců. Jaké podmínky je třeba splnit? Jak je to s výplatou sirotčího důchodu u absolventů škol, při invaliditě nebo rodičovství? Co je potřeba uvést v potvrzení o studiu?
Účetní a daňové odpisy v přiznání k dani z příjmů PO Otevřít odkaz do nového okna
Účetní odpisy zobrazují míru opotřebení majetku, zatímco ty daňové si můžeme uplatnit jako uznatelný náklad. Oba odpisy se od sebe liší – jak tento rozdíl promítneme do daňového přiznání? A jak si s odpisy poradit v programu POHODA?
Sociální pojištění u studentů a absolventů Otevřít odkaz do nového okna
Minule jsme se věnovali zdravotnímu pojištění studentů, nyní se zaměříme na pojistné na sociální zabezpečení. Jak je to tedy s placením sociálního pojištění u absolventů středních a vysokých škol? Musí, nebo nemusí ho platit po ukončení studia?
Rizika z neplatně ukončeného pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Pokud chceme ukončit pracovní poměr, aťÂ užÂ jako zaměstnavatel, nebo zaměstnanec, měli bychom si dobře pohlídat všechny náležitosti, které se s tím pojí. Jaká hrozí rizika právě při nesprávně skončeném pracovním poměru?
Daňové a finanční aktuality 22 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 7. vstoupily v platnost dvě legislativní novinky a právě o nich si dnes můžete přečíst. Zrušila se karenční doba, takže se budou proplácet i první tři dny pracovní neschopnosti. A dále se rodičům zjednoduší podání žádosti o rodičovský příspěvek.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 67. díl Otevřít odkaz do nového okna
Když podnikatel přestane být plátcem DPH, kdy podává poslední daňové přiznání? Je možné uplatnit školkovné zpětně po podání ročního zúčtování? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky najdete v dnešní poradně.
Zdravotní pojištění u studentů nejen o prázdninách Otevřít odkaz do nového okna
Kdy mohou studenti a absolventi škol zůstat v klidu, protože za ně zdravotní pojištění platí stát? Jak je to v období prázdnin a „mezi školami“? A co když ve studiu již nepokračují nebo ho chtějí přerušit? Na vše dostanete odpověď v tomto článku.
Jak ušetřit při platbě kartou v zahraničí? Otevřít odkaz do nového okna
Dynamická konverze okamžitě převede účtovanou částku na měnu, ve které je veden účet zákazníka, takže ten hned vidí, kolik po přepočtu zaplatí. Zní to jako usnadnění, ale má to i své nevýhody. Jaké? To se dozvíte v následujícím článku.
Život je příliš krátký pro špatnou kávu Otevřít odkaz do nového okna
Milovníci kávy, kteří chtěli zpřístupnit lidem kouzlo čerstvě pražené kávy z různých koutů světa. Začali v roce 2015 a teď patří mezi jeden z největších e-shopů s kávou v České republice a na Slovensku. Seznamte se s GourmetKava.
Může správce daně prominout příslušenství daně? Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2015 je v daňovém řádu zavedený institut prominutí příslušenství daně, přesněji penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky. Jaké jsou podmínky prominutí sankcí a jak zní aktuální judikatura správních soudů?
Od 1. 7. 2019 se ruší karenční doba a mění pojistné Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. července 2019 dojde ke zrušení karenční doby. Začátek prázdnin přinese zároveň snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a u zahraničních zaměstnanců, a to o 0,2 %.
Tvorba rezerv na opravy auta a pronajímaný byt Otevřít odkaz do nového okna
Rezerva na opravu hmotného majetku je nejčastější z daňově účinných rezerv. Ačkoli doba její největší slávy již pominula, není chybou ji tvořit i dnes. Nelze ji však vytvořit na opravu každého hmotného majetku. Co třeba u aut a pronajímaných bytů?
Rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona o místních poplatcích by měla nastolit rovná pravidla pro všechny poskytovatele ubytovacích služeb. Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec, tedy už ne jen lázeňské místo nebo místo s atraktivním turistickým cílem.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 66. díl Otevřít odkaz do nového okna
Má nárok na odměny a zaměstnanecké benefity ten, kdo uzavřel smlouvu o výkonu funkce jednatele? Může si OSVČ, využívající paušální výdaje, uplatnit odečet úroků ze stavebního spoření? Nejen na tyto dotazy dostanete odpověď od našich odborníků.
Daňové a finanční aktuality 21 Otevřít odkaz do nového okna
Blíží se 1. červenec a s ním i termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě. V další zprávě se dozvíte, které město v České republice se stalo investičně nejatraktivnějším regionem roku 2018.
Cesta k úspěchu aneb jak se stát daňovým poradcem Otevřít odkaz do nového okna
Kdyby se mě dnes někdo zeptal, jestli bych do toho šel znovu, odpověď by byla jasná a ani chvíli bych neváhal. Život daňového poradce je pro mě neustále velmi zajímavý, práce daňového poradce je pestrá, každý den totiž stojíte před novou výzvou.
Co přinese novela zákona o České národní bance? Otevřít odkaz do nového okna
Vláda schválila novelu zákona o České národní bance. Návrh tak reaguje na požadavek této instituce, aby mohla regulovat ukazatele u hypotečních úvěrů formou zákona. Jak by se tedy v budoucnu měla pravidla pro hypotéky změnit?
Příspěvky na pracovní oděvy a ošatné zaměstnancům Otevřít odkaz do nového okna
Ošatné a příspěvky na pracovní oděvy jsou jednou z výhod, kterou zaměstnanci velmi rádi využívají. Jak na takový bonus hledí zákon? Jedná se o daňově uznatelný výdaj? A ze strany zaměstnance – podléhá příspěvek dani z příjmů?
Odpovědi na dotazy z online poradny – 65. díl Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním díle poradny se podrobně podíváme na téma dovozu zboží ze zahraničí a jeho následného prodeje na e-shopu v souvislosti s DPH. A také vám poradíme, jak postupovat, pokud v rámci motivačního programu dostanete od zaměstnavatele akcie.
Ukrajinští pracovníci budou mít vyšší zaručenou mzdu Otevřít odkaz do nového okna
Nižší mzdy ukrajinských zaměstnanců by neměly oslabovat pozici českých pracujících. Vláda proto rozhodla o navýšení zaručené mzdy na 1,2násobek pro pracovníky z Ukrajiny, aby čeští zaměstnavatelé dávali přednost nejdříve domácím zaměstnancům.
První mzda zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnání prvního zaměstnance a s tím spojená výplata první mzdy je pro mnohé menší firmy velkou neznámou. Podívejme se tedy na to, jak si s tím správně poradit tak, abychom dostáli všech povinností.
Jak ukončit podnikání nebo nájem z pohledu DPH? Otevřít odkaz do nového okna
Na praktickém příkladu živnostníka, který ukončil podnikání v oblasti servisu zemědělských strojů, si ukážeme, jak postupovat při zrušení registrace k DPH. Co všechno musí podnikatel zařídit?
Odpovědi na dotazy z online poradny – 64. díl Otevřít odkaz do nového okna
Opět jste nám zaslali do poradny spoustu dotazů a právě teď si můžete přečíst odpovědi na některé z nich. Zajímá vás například, kdy máte nárok na odpočet DPH nebo jak správně zaúčtovat fakturu zaplacenou v eurech? V tom případě jste tu správně.
Měla by se zpřísnit pravidla pro výkon účetní profese? Otevřít odkaz do nového okna
Obor účetnictví v Česku bojuje o dobrou pověst. Stát přitom situaci zatím neřeší a vytváří tak rizikové prostředí pro tisíce podnikatelů a malých firem, které si nechávají účetnictví zpracovávat externě a mohou se kvůli neseriózním účetním dostat do problémů.
K čemu u pohledávek slouží zákonné opravné položky Otevřít odkaz do nového okna
Pohledávky patří mezi nejčastější předměty účtování v každé podnikající účetní jednotce. Obvykle vznikají dodáním výrobků nebo zboží anebo poskytnutím služby a představují nárok dodavatele na odpovídající peněžní protiplnění od odběratele.
Mají být ukrajinští zaměstnanci mzdově zvýhodněni? Otevřít odkaz do nového okna
Režim Ukrajina má usnadnit zaměstnavatelům obsadit pracovní pozice, o které nemají Češi zájem. Komplikuje to ale návrh, podle něhož by zaměstnavatelé museli ukrajinským pracovníkům vyplácet za stejnou práci vyšší mzdy než těm českým.
Osobní vklady společníků a účty 365, 368 a 477 v praxi Otevřít odkaz do nového okna
Jak zaúčtujeme dluhy vůči společníkům obchodních korporací? V následujícím článku si představíme účty 365, 368 a 477, které se týkají právě závazků spojených s obchodními korporacemi a jejich společníky.
Novinky ve zdanění a odvodech u nižších výdělků Otevřít odkaz do nového okna
Po novele zákona o daních z příjmů dochází také ke změně zdanění nízkých výdělků. V dnešním článku se dočtete nejenom o této změně, ale i o obecném zdanění a odvodech u nižších výdělků.
Rodinné podnikání má konečně svoji oficiální definici Otevřít odkaz do nového okna
Co je vlastně rodinný podnik či rodinná živnost? Nyní už bude jasněji. Vláda totiž schválila nařízení, které tyto pojmy vymezuje. Poprvé tak má Česká republika definici, díky které bude možné snáze zaměstnávat příbuzné.
Ekvivalenční metoda u konsolidačních úprav Otevřít odkaz do nového okna
Metoda ekvivalence se používá v případech, kdy mateřská obchodní korporace má v dceřiné podstatný vliv, ale přesto ji nemůže ovládat. Jak bude vypadat konsolidovaná rozvaha? Hraje v ní nějakou roli odložená daň?
Má III. důchodový pilíř stále smysl? Otevřít odkaz do nového okna
Jaká je budoucnost III. důchodového pilíře? Důchodová komise o ní diskutovala společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dalšími tématy byly dřívější odchody do penze u náročných profesí a navýšení důchodů pro pečující osoby.
Ukončení podnikání nebo nájmu z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
Jak postupují při ukončování podnikatelské činnosti či nájmu neplátci DPH, identifikované osoby a plátci z pohledu daně z přidané hodnoty? Jak se liší postupy u jednotlivých subjektů a na co je třeba pamatovat, se dočtete v následujících řádcích.
Jak začít podnikat jako právnická osoba Otevřít odkaz do nového okna
Jaké výhody má podnikat jako právnická osoba oproti fyzické osobě? Jaké existují typy společností – právnických osob. Který je dobré zvolit, pokud s podnikáním v této formě teprve začínáte? Více se dozvíte v dnešním článku.
Daňové a finanční aktuality 20 Otevřít odkaz do nového okna
Posledním dnem splatnosti daně z nemovitých věcí je 31. květen. Kdy se daň platí najednou a kdy na dvě splátky? Jak můžete daň zaplatit? Hledáte brigádu na léto? Většina zaměstnavatelů poptává nejvíce brigádníků právě nyní.
Obchodování na Forexu – matematika, či umění? Otevřít odkaz do nového okna
Analytik Ralph Elliott kdysi vypozoroval, že ceny na burzách mají tendenci se pohybovat ve vlnách. Tyto tzv. Elliottovy vlny se využívají k analýze pohybu cen aktiv a aplikují se i na devizový trh Forex (Foreign Exchange Market) na analýzu pohybu kurzů měn.
Jak se změní rodičovský příspěvek od roku 2020? Otevřít odkaz do nového okna
V poslední době tolik diskutovaný rodičovský příspěvek by se měl od roku 2020 navýšit o 80 000 Kč pouze pro ty, kteří jej aktivně pobírají k 1. lednu téhož roku. Jedná se ale zatím jen o návrh zákona, nic tedy neplatí definitivně.
Účtování na účtech 527 a 528 a rozdíly mezi nimi Otevřít odkaz do nového okna
V následujícím článku se budeme věnovat nákladovým účtům ze skupiny 52 – Osobní náklady. Konkrétně se zaměříme na účty 527 – Zákonné sociální náklady a 528 – Ostatní sociální náklady. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaká jsou specifika účtování?
Výpověď kvůli neplnění pracovních podmínek Otevřít odkaz do nového okna
Pokud zaměstnanec neplní podmínky stanovené pro výkon jeho práce, může dostat výpověď. Jak se ale liší výpovědní důvody spočívající v nesplňování předpokladů a požadavků pro výkon práce a neuspokojivé pracovní výsledky?
Nové sazby u hazardu a spotřební daně od roku 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Sazbový balíček by měl od 1. ledna 2020 upravit zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. O kolik přesně by se měla spotřební daň navýšit a k jakým úpravám by mělo dojít u sazeb daně z hazardních her?
Jak postupovat při zaměstnání prvního zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
Pokud se chystáme přijmout prvního zaměstnance, měli bychom se předem seznámit s povinnostmi, které nás v souvislosti s tím čekají. Co musíme splnit vůči „sociálce“ a zdravotním pojišťovnám? A jak nám to může usnadnit program POHODA?
Elektronická neschopenka se spustí 1. 1. 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2020 se zcela zásadním způsobem změní vyřizování pracovní neschopnosti. Poslanci schválili pozměňovací návrh, který obsahuje úpravy eNeschopenky dle dodatečných požadavků lékařů a zaměstnavatelů.
Dluhopisy, cenné papíry a jejich zdanění – 5. díl Otevřít odkaz do nového okna
V závěrečné části série o dluhopisech a cenných papírech se například blíže podíváme na tzv. korunové dluhopisy a dále si také shrneme historii spořicích státních dluhopisů od roku 2011. Jak se liší výnosy u jednotlivých typů dluhopisů?
Karenční doba a výše pojistného Otevřít odkaz do nového okna
Poslední dobou se hodně mluví o tom, zda zrušení tzv. karenční doby se má odložit ažÂ do doby zahájení plného projektu eNeschopenek. Avšak novelizace zákoníku práce, která karenční dobu ruší, se pojí také se snížením odvodu na sociální zabezpečení.
Digitální daň – bič na firmy s globálním dosahem? Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo financí navrhuje zavést 7% digitální daň na vybrané internetové služby. To je zatím nejvíc ze zemí, které tuto daň chystají. Koho a čeho by se takové zdanění konkrétně týkalo, se dozvíte v následujícím článku.
Pravidla zaměstnávání osob se zdravotním postižením Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se řídí určitými pravidly. Kterých zaměstnavatelů se tato povinnost týká? A jaké jsou nejčastější chyby, jichž se při tom dopouštějí?
Které daně se týkají podnikatelů v ČR? Otevřít odkaz do nového okna
Jednou z věcí, které musí každý podnikatel vyřešit mezi prvními, jsou povinnosti vůči státu v oblasti daní. Jaké daně v České republice máme a v jakém okamžiku je má podnikatel řešit, si ukážeme v tomto článku.
Dluhopisy, cenné papíry a jejich zdanění – 4. díl Otevřít odkaz do nového okna
Předposlední článek série o dluhopisech a cenných papírech přináší bližší pohled na státní dluhopisy. Kdo je vydává a jaké mají emisní podmínky? Jakým způsobem je lze koupit a pro koho je to vhodná investice?
Daň z nemovitých věcí zaplaťte do konce května Otevřít odkaz do nového okna
První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí již doputovaly do schránek poplatníků. Uhradit daň nebo její první splátku je třeba do 31. května 2019. Jak daň z nemovitých věcí správně zaplatit, vám poradíme v následujícím článku.
Novela zákona o evidenci tržeb míří do třetího čtení Otevřít odkaz do nového okna
Poslanecká sněmovna poslala do třetího čtení návrh novely zákona o evidenci tržeb. Podle něj budou muset začít evidovat tržby i podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze. Na jaké další změny je třeba se připravit?
Zadržování nadměrného odpočtu správcem daně Otevřít odkaz do nového okna
Na část zadržovaného nadměrného odpočtu, o které správce daně nemá pochybnosti, jižÂ nebude muset daňový subjekt čekat ažÂ do ukončení daňové kontroly. Jak se k této věci vyjádřil Ústavní soud a jak by měl podle něj postupovat správce daně?
Základní konsolidační úpravy k datu akvizice – 3. díl Otevřít odkaz do nového okna
V následujícím článku si opět představíme konsolidační úpravy, které mateřská společnost provádí k datu akvizice. Jak se bude postupovat v případě, kdy se reálná hodnota aktiv v dceřiné společnosti významně odlišuje od jejích účetních hodnot?
Změny v zákoně o DPH od 1. 4. 2019 – 3. část Otevřít odkaz do nového okna
V poslední části se podíváme na další důležité novinky, které nastaly od dubna v zákoně o DPH. Zaměříme se na změny v úpravě odpočtu daně, v nároku na odpočet daně při registraci či při jejím zrušení, u reverse charge a kontrolního a souhrnného hlášení.
Dluhopisy, cenné papíry a jejich zdanění – 3. díl Otevřít odkaz do nového okna
Znáte Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů? Rady vydané ČNB si můžete přečíst v dnešním pokračování seriálu o dluhopisech a cenných papírech. Povíme si také něco o komunálních dluhopisech a ukážeme si i praktický příklad.
Historický výlet do světa daní Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku nahlédneme trochu do historie. Jak se vyvíjel daňový systém v jednotlivých historických obdobích? A které národy se v minulosti pyšnily nejpropracovanějším daňovým systémem?
Změny v zákoně o DPH od 1. 4. 2019 – 2. část Otevřít odkaz do nového okna
Změny v zákoně o DPH, které nastaly od dubna letošního roku, jsou poměrně obsáhlé. V pokračování se tedy zaměříme na další novinky v této oblasti. A to konkrétně na daňové doklady, základ a výpočet daně či opravu základu daně.
Jak naložit s účetní ztrátou Otevřít odkaz do nového okna
Účetní ztráta znamená, že za příslušné účetní období se vynaložilo více nákladů, nežÂ se zrealizovalo výnosů. Zjednodušeně řečeno je ztráta dluh, který se musí vyrovnat. Jaký je rozdíl mezi interním a externím řešením účetní ztráty?
Od roku 2020 bude platit eNeschopenka Otevřít odkaz do nového okna
Plně funkční eNeschopenka bude představovat elektronickou revoluci v nemocenském pojištění, kterou ČSSZ spustí od 1. 1. 2020. Dojde k zásadnímu zjednodušení komunikace mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli. Jak to tedy bude fungovat?
Přehledy OSVČ za rok 2018 Otevřít odkaz do nového okna
První lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob je za námi, ale podnikatelé si ještě nemohou vydechnout. Čeká je ještě podání přehledů za sociální a zdravotní pojištění. Jaké chyby při vyplňování nejčastěji vznikají?
Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení v roce 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. dubna vstoupila v účinnost novela zákona o DPH. Mění se struktura XML formuláře kontrolního hlášení, která bude platit od 1. 10. 2019. K jakým dalším změnám dochází? Jak ovlivní daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení?
Změny v zákoně o DPH od 1. 4. 2019 – 1. část Otevřít odkaz do nového okna
Daňový balíček přinesl od 1. dubna 2019 novinky také do zákona o DPH. V prvním díle si představíme změny, které nastaly u obratu, místa plnění, poukazů či u uskutečnění plnění a vzniku povinnosti daň přiznat nebo zaplatit.
Dluhopisy, cenné papíry a jejich zdanění – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Dnešní příspěvek plynule naváže na minulý díl článku o dluhopisech a cenných papírech. Jak se dluhopisy dělí podle typu určení? Co je to kupón a talón? A jaké další zásady platí o vydávání dluhopisů v České republice?
Novela směnárenského zákona začala platit od dubna Otevřít odkaz do nového okna
Směnárnám se zpřísňují podmínky, jejich zákazníci tak budou moci například odstoupit od smlouvy do tří hodin od provedení obchodu. Jaké další novinky přináší od dubna novela směnárenského zákona?
Účtování dlouhodobého hmotného majetku Otevřít odkaz do nového okna
Dlouhodobý majetek můžeme pořídit různými způsoby – od koupě přes vlastní výrobu ažÂ po převod z osobního užívání. Jak to ale správně zaúčtujeme? Dočtete se v následujících řádcích, kde si vše ukážeme na praktických příkladech.
Daňové a finanční aktuality 19 Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýší důchody, takže v roce 2021 by průměrný důchod měl činit 15 000 Kč. Od 1. dubna se zvedl příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti na 19 200 Kč. Podrobnosti najdete v dnešním článku.
Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 4. 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. dubna 2019 došlo kvůli daňovému balíčku k mnoha změnám mimo jiné v zákoně o daních z příjmů. Jak nově na odpočet na podporu výzkumu a vývoje? Jak se změnil limit pro výdajové paušály? Nejen tyto novinky si představíme níže v článku.
Ubytování, nebo nájem? Otevřít odkaz do nového okna
Pokud fyzická osoba vlastní nemovitou věc, například byt, kterou za úplatu poskytne někomu dalšímu k užívání, je třeba správně rozhodnout, zda se jedná o poskytování ubytování, nebo o nájem. Jak na to, vám poradí následující článek.
QR kódy v aplikaci mPOHODA Otevřít odkaz do nového okna
QR kód užÂ asi všichni známe – černobílý čtvereček připomínající bludiště. Dokáže pojmout daleko více informací nežÂ klasický čárový kód, proto jeho popularita neustále roste. Nově se o jeho služby rozšířila také aplikace mPOHODA.
Oceňování zásob Otevřít odkaz do nového okna
Jaké jsou rozdíly v oceňování nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností? Dnes si vysvětlíme klíčové pojmy související s oceňováním zásob a podíváme se na metody, které se používají pro vyskladňování nakupovaných zásob.
Novinky v oblasti daní od 1. dubna 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Řadu změn přinese daňový balíček účinný ažÂ na výjimky od 1. dubna 2019. Poslanecká sněmovna jej schválila užÂ koncem loňského roku, senátoři ho však vrátili poslancům s pozměňovacími návrhy. Jenže s nimi neuspěli a zákon prošel v původním znění.
Dluhopisy, cenné papíry a jejich zdanění – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Co to je dluhopis, jakou formu mohou mít cenné papíry, co se skrývá pod pojmem krytý dluhopis? Dnešním článkem odstartujeme sérii příspěvků zabývající se dluhopisy, novodobými státními dluhopisy, orientačně také cennými papíry a jejich zdaněním.
Nejčastější dotazy ohledně invalidních důchodů Otevřít odkaz do nového okna
Úraz či vážná nemoc mohou mít kromě jiného i citelný dopad na schopnost pracovat. Pomoci v těchto složitých situacích mohou lidem invalidní důchody. Chcete vědět, kdo na ně má nárok a jak se vyřizují? Více se dočtete v tomto článku.
Roční vyúčtování daně z pohledu zaměstnavatele Otevřít odkaz do nového okna
Do 31. března musí každý zaměstnavatel pro svého zaměstnance vyhotovit roční zúčtování záloh na dani, pokud o něj zaměstnanec požádá. Za jakých podmínek může zaměstnanec o roční zúčtování záloh zažádat? A jaké podklady k tomu musí doložit?
Zdanění majetku po ukončení podnikání v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Ukončili jste jako fyzická osoba podnikání nebo jste přestali pronajímat majetek a nyní nevíte, jaké daňové dopady může mít následný prodej? Zajímají vás příklady daňových úprav základu daně z příjmů při ukončení podnikání či nájmu? Čtěte tedy dále.
Kdy může dojít ke změně kategorie účetní jednotky? Otevřít odkaz do nového okna
Účetní období 2018 je prvním obdobím, kdy od roku 2016 může dojít ke změně kategorie účetní jednotky, pokud účetní jednotka v řádných účetních závěrkách za roky 2016 a 2017 překročila nebo přestala překračovat dvě ze tří stanovených kritérií.
Zdravotní důvody výpovědi dané zaměstnavatelem Otevřít odkaz do nového okna
V pokračování série o výpovědních důvodech na straně zaměstnavatele si dnes přiblížíme ty, které mají spojitost se zdravím. Může dostat zaměstnanec výpověď kvůli pracovnímu úrazu či nemoci z povolání? A má přitom nárok na odstupné?
Jak podat daňové přiznání elektronicky? Otevřít odkaz do nového okna
Termín podání daňového přiznání se blíží mílovými kroky. Kromě klasického tištěného formuláře je možné přiznání podat také elektronicky či prostřednictvím interaktivních formulářů. Kdo musí povinně přiznání podávat právě elektronicky?
Pronájem z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
Téma pronájmu nemovitých věcí z pohledu DPH lze považovat za odvětví daňové legislativy poměrně ustálené. Přesto existuje pro poplatníky v této oblasti stále hodně otazníků, které blíže představíme v dnešním příspěvku.
Oceňování v účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se dozvíte, jak se správně oceňuje majetek. Jaké jsou metody oceňování a v čem se jednotlivé přístupy liší? Jaké jsou rozdíly mezi oceňováním majetku k datu uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni?
Daňoví nerezidenti v otázkách a odpovědích Otevřít odkaz do nového okna
Jak dobře určit, kdo je a není daňový rezident? V jakých případech jsou u nás cizinci povinni platit daně? Může si cizí státní příslušník uplatnit slevu na poplatníka či daňové zvýhodnění na dítě a jak to správně provést? Odpovědi hledejte v tomto článku.
Listovní tajemství na pracovišti Otevřít odkaz do nového okna
Může zaměstnavatel monitorovat korespondenci svých zaměstnanců? Má případně takové jednání oporu v zákoně? Jsou zde nějaké limity, nebo případná kontrola může být neomezená?
Osvobození od daně z nabytí nemovitostí se rozšíří Otevřít odkaz do nového okna
Sněmovna schválila novelu, která rozšíří osvobození od daně v případě prvního nabytí nemovitých věcí i na bytové jednotky v rodinných domech. Na které nemovitosti se toto osvobození vztahuje nyní a proč by se mělo rozšířit?
Jak funguje crowdfunding? Otevřít odkaz do nového okna
Máte-li nápad, ale nemáte-li dostatek peněz na jeho realizaci, můžete zkusit využít jako způsob financování crowdfunding. Co to je, jaké jsou druhy crowdfundingu a jak vlastně funguje, je obsahem dnešního příspěvku.
Daňové přiznání – tiskopisy a nejčastější chyby Otevřít odkaz do nového okna
Na odevzdání daňového přiznání máme už jenom necelý měsíc. Jaké chyby v něm lidé nejčastěji dělají? A které tiskopisy za rok 2018 by měli poplatníci použít? Přesně na to se zaměříme v následujícím článku.
Organizační důvody výpovědi dané zaměstnavatelem Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze ze stanovených výpovědních důvodů uvedených v ustanovení §Â 52 zákoníku práce. V dnešním článku se zaměříme zejména na tzv. organizační důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele.
Jak vyplnit daňové přiznání? Otevřít odkaz do nového okna
Nastalo období, kdy je třeba odevzdat přiznání k dani z příjmů. Ukažme si na příkladu živnostníka, jak krok za krokem vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018. Na konci si můžete prohlédnout také kompletně vyplněný formulář.
Jde pracovat na neschopence? Otevřít odkaz do nového okna
Pokud onemocníme, jdeme většinou na tzv. neschopenku. Je možné pracovat, i když právě marodíme? Jak to funguje v situacích, kdy má člověk více pracovních poměrů? Více se dočtete v dnešním článku.
Můžeme mít víc bydlišť pro účely osvobození od daně? Otevřít odkaz do nového okna
Většina příjmů z prodeje nemovitostí u fyzických osob bývá osvobozena od daně. V zákoně se ale vyskytuje několik háčků, které mohou osvobození znemožnit. Pojďme se na ně podívat.
Třetí a čtvrtá vlna EET je ve druhém čtení Otevřít odkaz do nového okna
Do druhého čtení se dostává návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje zavedení 3. a 4. vlny EET. Povinně evidovat tržby budou muset i nejmenší podnikatelé. Zrušená povinnost uvádět DIČ na účtenkách se pravděpodobně obnoví.
Termín pro přiznání daně z příjmů se blíží Otevřít odkaz do nového okna
Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2018 je 1. duben 2019. Jakými způsoby ho můžete podat a kdo musí přiznání povinně podávat elektronicky? Na co byste při jeho vyplňování rozhodně neměli zapomenout?
Ukončení podnikání nebo nájmu a daň z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Ať už ukončuje podnikatel svoji činnost plánovaně, či náhle, je třeba pamatovat na daňové dopady. Obdobně je na tom pronajímatel při ukončení nájmu. Jak postupovat v případě skončení podnikatelské činnosti nebo nájmu z hlediska daně z příjmů?
Jak se pro důchod započítává doba péče? Otevřít odkaz do nového okna
Lidé si mohou klást otázku, jaký dopad budou mít ta životní období, kdy místo práce pečovali o děti, rodiče nebo jiné rodinné příslušníky, na jejich budoucí důchod. Za jakých podmínek se doba péče pro nárok na důchod a jeho výši započítá?
Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání? Otevřít odkaz do nového okna
Je tu začátek roku, blíží se měsíc duben a s ním i základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Kdy musíme podat daňové přiznání a kdy nikoli? To je tématem dnešního článku.
Chystané novinky v zákoně o daních z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Právě dobíhá legislativní proces u daňového balíčku, který by měl nabýt účinnosti v průběhu roku 2019. Jaké změny v daních nás tedy s největší pravděpodobností čekají v letošním roce?
Odkdy si můžete užívat předčasný starobní důchod? Otevřít odkaz do nového okna
Možná právě zvažujete, že odejdete z práce a budete si užívat předčasného důchodu. Kdy nejdříve to můžete udělat? O kolik se vám důchod zkrátí? S jakým dalším omezením musíte počítat? Než se k tomuto kroku uchýlíte, pojďte zvážit všechna pro a proti.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 63. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně uplatnit slevu na poplatníka v daňovém přiznání? Kdy vznikne daňový bonus? V dnešní poradně si dále můžete přečíst, jak správně účtovat o zřizovacích výdajích či jak zohlednit v účetnictví pořízení traktoru do podnikání.
Specifické případy u zdanění příjmů za rok 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Může zaměstnavatel poskytnout daňově účinný příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanci pracujícímu na dohodu o provedení práce? Je kompenzace odstupného zdanitelným příjmem? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpověď v následujícím článku.
Zvláštní režim pro investiční zlato Otevřít odkaz do nového okna
Dnes si podrobně představíme §Â 92 zákona o DPH. Řekneme si obecné informace ke zvláštním režimům a poté se zaměříme na zvláštní režim pro investiční zlato. Jaké druhy zlata do tohoto paragrafu patří? A čím se odlišuje od ostatních komodit?
Jak může účetní odhalit rizikového klienta? Otevřít odkaz do nového okna
Na co byste si měli dát pozor, abyste se „nezapletli“ s podezřelým klientem? Existuje spousta indicií, které vám napoví, že je něco špatně. Před začátkem spolupráce se vždy vyplatí potenciálního zákazníka dobře prověřit, předejdete tak zbytečným problémům.
Obrat pro účely DPH Otevřít odkaz do nového okna
Plátcem DPH se stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za 12 předcházejících měsíců přesáhne milion korun. Proto je důležité obrat správně stanovit, a to jak pro registraci k DPH či její zrušení, tak i pro stanovení zdaňovacího období.
Klienti účetních a daňových poradců Otevřít odkaz do nového okna
Ač nejsem zastáncem škatulkování, lze mezi klienty naší účetní a daňové kanceláře vypozorovat určité typy, které bych definovala jako klienty poučené, nepoučené a nepoučitelné. Jak se od sebe liší a v čem jsou pro naši praxi přínosem?
Kdo si může letos požádat o starobní důchod a jak? Otevřít odkaz do nového okna
Letos vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou zákonem daného důchodového věku a získají potřebnou dobu důchodového pojištění alespoň 35 let. Kde zjistíte, zda můžete odejít do důchodu a jak se vypočítá jeho výše?
Základní konsolidační úpravy – ekvivalenční metoda Otevřít odkaz do nového okna
Konsolidace není jen o součtu individuálních účetních závěrek. Pro správné provedení musíme znát několik konsolidačních úprav. Jaké základní konsolidační úpravy provádí mateřská společnost k datu nabytí podílu v dceřiné společnosti u ekvivalenční metody?
Výzva k podání dodatečného daňového přiznání Otevřít odkaz do nového okna
Jak se posuzuje vztah výzvy k podání dodatečného daňového přiznání a zahájení daňové kontroly? V jakém případě musí správce daně daňový subjekt vyzvat k podání dodatečného daňového přiznání a kdy může bez dalšího zahájit daňovou kontrolu?
Nepleťte si účetní s daňovým poradcem Otevřít odkaz do nového okna
Ne každý účetní je daňový poradce. A ne každý daňový poradce je dobrý účetní. Účetní zpracovává účetnictví nebo daňovou evidenci a připravuje podklady pro daňová přiznání, zatímco daňový poradce sestavuje daňová přiznání a radí v oblasti daní.
Nedoložená manka a škody u plátců DPH Otevřít odkaz do nového okna
Jak posoudit uplatněný odpočet DPH na vstupu ze ztraceného majetku? Jaké jsou korekční mechanismy DPH a kdy se provádí vyrovnání odpočtu daně? Přesně na to se zaměříme v následujícím článku.
Podmínky pro výkon více zaměstnání najednou Otevřít odkaz do nového okna
V rámci profesního života nemusí zaměstnanec vykonávat práci pouze pro jediného zaměstnavatele. Jaké jsou podmínky pro výkon více zaměstnání najednou? Jak je to s prací pro jednoho zaměstnavatele na základě vícero pracovněprávních vztahů?
Základní konsolidační úpravy k datu akvizice – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
V pokračování článku o konsolidačních úpravách se podíváme na situaci, kdy dceřinou obchodní korporaci vlastní jiní menšinoví vlastníci. A také představíme postup konsolidace tzv. poměrnou metodou.
Daňové zvýhodnění a sleva na studenta za rok 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na studenta za zdaňovací období roku 2018? Pokud tápete zrovna v těchto oblastech, nenechte si ujít odpovědi na nejčastější dotazy, které připravila Finanční správa.
Dohadné účty aktivní a pasivní Otevřít odkaz do nového okna
Jak zaúčtovat pohledávku za pojišťovnou, pokud společnost neobdržela náhradu do konce rozvahového dne? A co s náklady za nevybranou dovolenou zaměstnanců? Dnes se blíže podíváme na dohadné účty aktivní a pasivní.
Daňové a finanční aktuality 18 Otevřít odkaz do nového okna
Poslanecká sněmovna schválila návrh na zrušení karenční doby, který by měl platit od 1. července letošního roku. Veškeré potřebné formuláře pro účely daňového přiznání najdete na webu Finanční správy, stejně jako aplikaci pro elektronická podání.
Roční zúčtování a slevy na dani za rok 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Zpracování daní je v tomto období opět aktuálním tématem pro mnoho lidí. Finanční správa proto odpovídá na nejčastější dotazy, které se týkají ročního zúčtování a slev na dani za rok 2018.
Přerušení odepisování – možnost, jak ušetřit na daních Otevřít odkaz do nového okna
Víte, že můžete ušetřit na daních tím, že přerušíte odepisování majetku? Podívejte se na to, za jakých podmínek a jak přesně to lze udělat. Kdy je například dobré odpisy přerušit a kdy je dobré upřednostnit slevy na dani před odpisy?
Osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Pokud nemáte po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za vás plátcem pojistného ani stát, stáváte se osobou bez zdanitelných příjmů a musíte si sami platit zdravotní pojištění. Jaká výše je v roce 2019?
Na co si dát pozor v začátku podnikání fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Co je to datová schránka a kdo ji musí povinně používat? Kdo vede účetnictví a kdo daňovou evidenci? Dnes se zaměříme na nejrůznější aspekty, které začátek podnikání provázejí, a to zejména ve vztahu k daním a pojistnému.
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Se začátkem roku přichází opět povinnost placení daní. V dnešním článku se podíváme na to, jak vypadá bankovní účet správce daně, jaké existují možnosti plateb a na co se zaměřit při placení zvláštního způsobu zajištění daně.
Daňové zvýhodnění na děti v praxi – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Ve druhém díle se podíváme na další dotazy, které vás zajímají v souvislosti s daňovým zvýhodněním na děti. Jak se například posuzuje společná domácnost, pokud dítě přes týden bývá ve stacionáři? A jak postupovat v případě střídavé péče?
Přiznání k dani silniční podejte do 31. ledna Otevřít odkaz do nového okna
Máte povinnost zaplatit za rok 2018 silniční daň? V tom případě nezapomeňte, že se blíží termín podání daňového přiznání. Musíte tak učinit nejpozději do 31. ledna 2019. Do konce ledna je také zapotřebí daň silniční zaplatit.
Základní konsolidační úpravy k datu akvizice – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Konsolidace není pouze o součtu individuálních účetních závěrek obchodních korporací v rámci konsolidačního celku dohromady. Pro správné provedení konsolidace musíme znát několik konsolidačních úprav.
Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Přiznání k dani z nemovitých věcí musíte odevzdat tradičně do konce ledna. Na koho tato povinnost letos čeká a kdo naopak může zůstat klidný? Musíte podat toto daňové přiznání elektronicky? A jak si placení daně co nejvíce usnadnit?
Online platby se od letošního září změní Otevřít odkaz do nového okna
Od 14. září 2019 nastanou důležité změny v oblasti online plateb, cožÂ se samozřejmě dotkne významně e-shopů a jejich provozovatelů. K jakým změnám přesně dojde a budeme moci platit v e-shopech jako doposud?
Otevírání a uzavírání účetních knih Otevřít odkaz do nového okna
Skončil nám další rok a pro účetní to znamená jediné –Â uzavřít účetnictví starého roku a otevřít účetnictví roku nového, tedy v případě, že nevedeme hospodářský rok. Jak se účtuje otevření a uzavření účetních knih?
Daňové zvýhodnění na děti v praxi – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Může prarodič uplatnit daňové zvýhodnění na svá vnoučata? Pokud vaše dítě nastoupí na vysokou školu, máte i nadále nárok na slevu na dani? Dnes si představíme několik životních situací a jejich řešení v oblasti daňového zvýhodnění na děti.
Daňové a finanční aktuality 17 Otevřít odkaz do nového okna
Již brzy se změní sazba DPH u pozemní a vodní hromadné pravidelné přepravy osob z 15 % na 10 %. V další zprávě si upřesníme, jak správně uplatňovat vybraná ustanovení zákona o DPH po 1. lednu 2019.
Společné jmění manželů – daňová optimalizace Otevřít odkaz do nového okna
Po uzavření manželství a v průběhu jeho trvání vzniká majetek ve společném jmění manželů. V tomto článku si na příkladu ukážeme, jak se zdaňují příjmy plynoucí manželům z nájmu a ostatní příjmy plynoucí z majetku ve společném jmění.
Pokuty za nepodání kontrolního hlášení v roce 2019 Otevřít odkaz do nového okna
S kontrolním hlášením DPH se pojí také finanční postihy. Pokuty za jeho nepodání ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč lze však za určitých podmínek prominout. V roce 2019 zůstávají tyto podmínky stejné jako vloni.
Finanční leasing z pohledu daně z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Finanční leasing je častou formou financování pořizovaného hmotného majetku. Při daňovém a účetním posuzování uzavřených smluv může dojít k zásadním chybám, které mají někdy ažÂ dalekosáhlé dopady na základ daně z příjmů.
Jak funguje e-faktura? Otevřít odkaz do nového okna
Elektronická fakturace je moderním nástrojem, jak si předávat účetní a daňové doklady. Víte ale, jaké má e-faktura povinné vlastnosti? Co je auditní stopa nebo jaký je rozdíl mezi elektronickým podpisem a elektronickou pečetí?
Novinky z oblasti práce a sociálních věcí 2019 – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jaké další novinky nám s příchodem nového roku připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí? V druhém díle článku představíme například změny v pojištění OSVČ, elektronickou neschopenku či zvýšení náhrad za pracovní úraz.
Cestovní náhrady v roce 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Cestovní náhrady se pro zaměstnance vyslané na služební cestu v rámci České republiky pro rok 2019 zvýšily. A to jak stravné, tak i výše průměrné ceny za litr pohonné hmoty. Pojďme se podívat, co a jak konkrétně se v této oblasti pro letošní rok změnilo.
Malovaná radost z Maříže Otevřít odkaz do nového okna
Když vás během toulek po České Kanadě nohy zanesou ažÂ téměř k rakouské hranici, možná narazíte na malou vesničku Maříž. A zde, na místě, které jako by bylo na konci světa, se vyrábí jedinečná keramika.
PF 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Veselé a pohodové Vánoce, v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů přeje všem svým čtenářům redakce Portálu POHODA.
Přehled nejdůležitějších daňových změn pro rok 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Pro rok 2019 je tradičně připravena řada změn v oblasti daní. A to jak v dani z příjmů a dani z přidané hodnoty, tak i ve spotřebních daních. Přinášíme vám proto přehled hlavních novinek, které můžeme očekávat v příštím roce.
Povinnosti mzdové účetní ke konci roku Otevřít odkaz do nového okna
Blíží se konec roku a mnohé mzdové účetní se kromě předvánočního stresu trápí tím, jak zvládnou všechny povinnosti spojené se mzdovou agendou. Řekneme si ty nejdůležitější a přidáme praktické rady, jak si práci co nejvíce zjednodušit a zefektivnit.
Novinky z oblasti práce a sociálních věcí 2019 – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jaké novinky si pro nás od nového roku přichystalo Ministerstvo práce a sociálních věcí? Vzroste minimální mzda a důchody. Projednává se i opětovné proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti a zvýšení rodičovského příspěvku.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 62. díl Otevřít odkaz do nového okna
Pokud zaplatíte DPH v zahraničí, máte nárok na její odpočet v rámci daňového přiznání v ČR? Když během jednoho roku vystřídáte dvě brigády, u kterého zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani? Přinášíme další odpovědi na dotazy z online poradny.
Zvláštní režim DPH u prodejců ojetých aut Otevřít odkaz do nového okna
Již ze samotného názvu článku vyplývá, že se budeme zabývat režimem uplatnění daně z přidané hodnoty v případě prodeje a nákupu ojetých automobilů obchodníkem. V praxi se nejčastěji jedná o autobazary.
Daňové a finanční aktuality 16 Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2019 se zvýší částka započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti z 2 500 Kč na 3 000 Kč. Pokud projde novela zákona o sociálních službách, dojde v příštím roce i k navýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti.
Zákonné a podzákonné normy k DPH Otevřít odkaz do nového okna
Znalost fungování daně z přidané hodnoty je podstatná snad pro každou účetní. Samotná detailní orientace v zákoně o DPH však dnes jižÂ dávno nestačí. Podívejme se, co všechno bychom měli vědět a kde můžeme informace o DPH hledat.
Zvýší se náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání Otevřít odkaz do nového okna
Vláda schválila od roku 2019 zvýšení náhrad za ztrátu výdělku z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání. Zvednou se i náhrady na výživu pozůstalých po zaměstnanci, který zemřel následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání.
Chystané novinky ve vysílání pracovníků v rámci EU Otevřít odkaz do nového okna
Za vysílání pracovníků v rámci EU považujeme situaci, kdy zaměstnavatel vyšle na časově omezenou dobu na základě smluvního závazku své zaměstnance k výkonu práce do jiného členského státu. Jaké jsou podmínky vysílání? Čekají nás změny?
Kdo musí vést účetnictví? Otevřít odkaz do nového okna
Jedna z povinností, která straší začínající podnikatele, je vedení účetnictví. Co doopravdy znamená vést účetnictví, kdo má povinnost účtovat a jak jinak lze postupovat, si ukážeme v dnešním článku.
Elektronická neschopenka poběží až od roku 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Elektronizace dočasných pracovních neschopností by měla značně zjednodušit zpracování této agendy. Ulevit má zaměstnavatelům, lékařům i zaměstnancům. Její plné spuštění proběhne nejspíš ažÂ od roku 2020, o rok se tedy oproti původnímu plánu odloží.
Metody konsolidace Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním díle o konsolidovaných účetních závěrkách představíme metody konsolidace a přidáme téma cizí měny. Doplníme tak potřebné teoretické znalosti a v dalších dílech se dostaneme k praktickému použití.
Daňové a finanční aktuality 15 Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje od příštího roku zvýšení životního minima na 3 790 Kč a existenčního minima na 2 440 Kč. Druhá zpráva přináší upozornění na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 1. 2019.
Výpověď ze strany zaměstnavatele Otevřít odkaz do nového okna
Výpověď daná zaměstnavatelem musí splňovat poměrně přísné podmínky. Patří k nim i vymezení výpovědních důvodů, jako je například nadbytečnost zaměstnance či zrušení zaměstnavatele.
Zdravotní a sociální pojištění cizinců Otevřít odkaz do nového okna
Seriál o zaměstnávání cizinců v České republice zakončíme tematikou zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Kdy se nevyžaduje doklad o cestovním zdravotním pojištění a za jakých podmínek mají cizinci nárok na sociální dávky?
Zálohy OSVČ v roce 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Ani příští rok nebude jiný a OSVČ budou muset při placení záloh na sociální i zdravotní pojištění sáhnout hlouběji do kapsy. Minimální měsíční záloha u sociálního pojištění v roce 2019 bude 2 388 Kč, u zdravotního potom 2 208 Kč.
Peer-to-peer půjčky Otevřít odkaz do nového okna
Na popularitě čím dál víc nabývají nebankovní, tzv. peer-to-peer půjčky. Na jakém fungují principu a v čem tkví rozdíl oproti klasickým bankovním úvěrům? Jakou mají úrokovou sazbu a kolik stojí zprostředkování takové půjčky?
Nástroje pro fakturaci a prodej – mPOHODA a mKasa Otevřít odkaz do nového okna
Mobilní aplikace mPOHODA usnadňuje fakturaci a prodej a můžete s ní evidovat tržby. Nově také spolupracuje s aplikací mKasa, kterou využijete hlavně při prodeji v terénu, např. na vánočních trzích.
Nástroje pro fakturaci a prodej – mPOHODA a mKasa Otevřít odkaz do nového okna
Mobilní aplikace mPOHODA usnadňuje fakturaci a prodej a můžete s ní evidovat tržby. Nově také spolupracuje s aplikací mKasa, kterou využijete hlavně při prodeji v terénu, např. na vánočních trzích.
Jak danit kompenzace za užívání mezi spoluvlastníky? Otevřít odkaz do nového okna
Spoluvlastnictví se týká nejčastěji nemovitých věcí. Jak postupovat, pokud jeden ze spoluvlastníků využívá větší část věci, nežÂ odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu? Jak se zdaní případná peněžitá kompenzace za nerovnoměrné užívání nemovité věci?
Příklady zdanění příjmů ze zaměstnání za rok 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Řešíte zdanění příjmů a související odvodové povinnosti spojené s dohodami o provedení práce či s výkonem tzv. zaměstnání malého rozsahu? Následující článek obsahuje tři modelové příklady z praxe, na nichž si toto téma vysvětlíme.
Zdanění cenných papírů u fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
V tomto článku se zaměříme na příjmy z prodeje cenných papírů, pokud je jejich vlastníkem fyzická osoba. A nevynecháme ani čím dál oblíbenější investování prostřednictvím podílových fondů.
Minimální mzda se od roku 2019 zvýší na 13 350 Kč Otevřít odkaz do nového okna
Minimální mzda se od 1. ledna 2019 zvýší na 13 350 Kč, tedy o 1 150 Kč oproti současnému stavu. Návrh růstu včera schválila vláda na svém jednání. Jde o druhé nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991.
Daňové a finanční aktuality 14 Otevřít odkaz do nového okna
Finanční správa nově zavádí možnost zaplacení správních poplatků a nedoplatků vymáhaných exekucí platební kartou. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o směnárnách, která má zabránit nekalým praktikám některých směnáren.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení Otevřít odkaz do nového okna
Dnes se zblízka podíváme na téma účtování smluvních pokut a úroků z prodlení. Řekneme si důležité zásady a specifikujeme rozdíly při účtování daňových a nedaňových pokut a úroků.
Agenturní zaměstnávání a podnikání cizinců Otevřít odkaz do nového okna
V dalším pokračování seriálu o zaměstnávání cizinců se podíváme na to, jak funguje agenturní zprostředkování práce. Dále si ukážeme podnikatelské možnosti cizinců – fyzických osob a na závěr najdete informace o zdaňování příjmů.
Pravidla pro platbu pojistného se od roku 2019 změní Otevřít odkaz do nového okna
Od ledna se změní splatnost záloh na pojistné na důchodové pojištění i pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 61. díl Otevřít odkaz do nového okna
V dnešní poradně si můžete například přečíst odpověď na otázky týkající se změn v oblasti DPH, které nastanou od 1. 1. 2019. Dále se také dozvíte, za jakých podmínek můžete dostat od zaměstnavatele motivační příspěvek na vzdělávání.
Sirotčí důchody a mýty kolem nich Otevřít odkaz do nového okna
Sirotčí důchod je jednou z dávek poskytovaných ze systému důchodového pojištění a patří mezi tzv. pozůstalostní důchody. I tyto důchody však mají svá pravidla stanovená zákonem, podle nichžÂ se přiznávají a vyplácejí. Více v dnešním článku.
Jak začít podnikat jako fyzická osoba Otevřít odkaz do nového okna
UžÂ vás nebaví být zaměstnaní a chtěli byste rozjet vlastní podnik? Nevíte, jak na to? Podívejme se, co je všechno potřeba zařídit, abyste mohli začít podnikat. Jaké jsou druhy živností a co je nutné udělat, abyste mohli podnikat v zemědělství?
Odpovědi na dotazy z online poradny – 60. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně zaúčtovat fakturu dovezeného zboží ze zahraničí? Jak uplatnit odpočet DPH na základě vyúčtování záloh na elektrickou energii? Jak zaevidovat neschopenku při částečném úvazku v programu POHODA? Odpovídají vám naši odborníci.
Daňové a finanční aktuality 13 Otevřít odkaz do nového okna
V polovině roku 2019 by se mohli zaměstnanci opět dočkat proplácení prvních tří dnů nemoci ve výši 60 % mzdy. Víte, že můžete za zdaňovací období 2018 poprvé využít nový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění?
Jak postupovat v případě pracovního úrazu? Otevřít odkaz do nového okna
Při výkonu práce bohužel dochází někdy k poškození zdraví zaměstnanců. Na tyto neblahé situace zákon pamatuje a upravuje práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů pro případ, že dojde k pracovnímu úrazu.
Mýty kolem vdovských a vdoveckých důchodů Otevřít odkaz do nového okna
Úmrtí manžela či manželky patří k těm nejvíce zátěžovým situacím v životě. Prostřednictvím vdovských a vdoveckých důchodů může pozůstalým finančně pomoci stát. Jaká jsou pravidla pro jejich vyplácení? Jaké kolují „mýty“ kolem tohoto institutu?
„Karty“ pro cizince Otevřít odkaz do nového okna
V pokračování seriálu o zaměstnávání cizinců si představíme karty, které mohou cizinci při práci u nás potřebovat. K čemu tedy slouží zaměstnanecká nebo modrá karta? Jak dlouho jednotlivé karty platí a dá se jejich platnost prodloužit?
Zákonné a podzákonné normy k účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
Účetnictví je regulováno řadou předpisů a ani po jejich prostudování nemusíme mít vždy jasno. Podívejme se, jaké předpisy to jsou, co v nich najdeme, a které zdroje informací v oblasti účetnictví můžeme ještě využít.
Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Jaké povinnosti mají zaměstnavatelé vůči České správě sociálního zabezpečení v oblasti nemocenského pojištění? Všechny informace, které je potřeba vědět, se dozvíte z následujícího článku.
Úvod do konsolidované účetní závěrky Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se budeme věnovat tématu, které zpravidla není mezi účetními pracovníky oblíbené a ve kterém se často chybuje. Řeč bude o konsolidované účetní závěrce, jíž se nedostává tolik pozornosti jako jiným účetním tématům.
Daňové a finanční aktuality 12 Otevřít odkaz do nového okna
Složitost daňového prostředí a neustálé změny komplikují firmám podnikání. Usnadnit situaci by mohl portál Ministerstva financí MOJE daně. V Česku se otevírá možnost dočasně zavést rozšířený režim reverse charge pro výběr DPH. Co to obnáší?
Změny v náhradním plnění Otevřít odkaz do nového okna
Jak se změnily podmínky pro možnost uplatnění tzv. náhradního plnění v případě, že máte povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením? Co musí splnit dodavatel tohoto plnění, aby bylo možné náhradní plnění využít?
Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a daních Otevřít odkaz do nového okna
Dlouhodobý hmotný majetek využívá k naplnění podnikatelského záměru naprostá většina podnikatelů. Oblast dlouhodobého majetku je však velice rozsáhlá a ne vždy se v ní podnikatelské subjekty správně orientují.
Podceňovat účetní závěrku se nevyplácí Otevřít odkaz do nového okna
Účetní závěrka je pro někoho děsivá noční můra, pro jiného naopak možnost, jak prezentovat své skvělé výsledky a silné postavení. Ne každý účetní ji však dokáže správně sestavit. Jaký je její význam a na co si dát pozor?
Je potřeba zdanit odškodnění od správce daně? Otevřít odkaz do nového okna
Někdy se i mistr tesař utne a nastane situace, kdy nám správce daně za své chyby a průtahy musí vyplatit odškodné. Máme ale takový příjem zdanit, nebo bude osvobozený od daně? Dozvíte se v dnešním článku.
Jak na objednávky v aplikaci mPOHODA Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se podíváme na to, jak vystavit objednávku v aplikaci mPOHODA. Dozvíte se, jak objednávky synchronizovat s programem POHODA, a poté si také ukážeme, jak vystavit fakturu v aplikaci mPOHODA.
Inventarizace zásob – manka a škody Otevřít odkaz do nového okna
Pomalu, ale jistě se blíží konec účetního období, cožÂ pro mnoho účetních jednotek znamená vypořádat se s případnými manky či přebytky. Jaké jsou zásady pro jejich účtování a jaké konkrétní účty použijeme?
Offline režim EET Otevřít odkaz do nového okna
V Poslanecké sněmovně leží ke schválení novela zákona o evidenci tržeb, která přichází s tzv. offline režimem. O co se jedná a kdo může zvláštní režim využít? Na závěr pro vás máme tip na mobilní aplikace, které vám s EET pomohou.
Novinky na poli pracovního práva Otevřít odkaz do nového okna
V zákoníku práce nejspíš nastanou velké změny. V současnosti prochází legislativním procesem jeho novelizace z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Jakých novinek se tedy možná dočkáme?
Daňové a finanční aktuality 11 Otevřít odkaz do nového okna
V roce 2021 by mohl být schválen nový stavební zákon, který by měl zjednodušit a zrychlit přípravu realizace staveb a zavést princip „jednoho razítka“. Po vzniku opatření, které zpřísnilo daňové kontroly, firmám, jež přesídlily do Prahy, roste ziskovost.
Novela insolvenčního zákona Otevřít odkaz do nového okna
Novela insolvenčního zákona je v současné době po druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Co nám může přinést jako zaměstnavatelům a jak se nás může dotknout jako podnikatelů, se dočtete v tomto článku.
Časové rozlišení v programu POHODA Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se zaměříme na časové rozlišení v programu POHODA. Ukážeme si, jak postupovat například v situaci, kdy účtujeme na přelomu období a nemáme ještě uzavřený minulý rok.
Podpora dětských skupin i bezpečnosti při práci Otevřít odkaz do nového okna
Zajistit financování dětských skupin a mikrojeslí i po ukončení dotační podpory a zlepšit bezpečnost a ochranu při práci způsobem, který odpovídá v současnosti užívaným technologiím. To jsou nové plány Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zaměstnávání cizinců z EU a některých dalších zemí Otevřít odkaz do nového okna
Jaká platí pravidla pro zaměstnávání cizinců z ostatních zemí Evropské unie a v čem se liší, pokud chceme zaměstnat občany ze zemí mimo EU? Jaká povolení cizinec potřebuje, aby mohl pracovat v České republice?
Divadlo pro vaše výjimečné večery Otevřít odkaz do nového okna
Studio DVA je nezávislá divadelní a umělecká společnost, která již pět let sídlí v Paláci Fénix na Václavském náměstí. Můžete si zde vychutnat jak činohru, tak muzikály. Prostor je také stálou pražskou scénou Divadla Bolka Polívky a bratislavského Štúdia L+S.
Hospodářský rok u společnosti s ručením omezeným Otevřít odkaz do nového okna
Ne každému vyhovuje, že musí koncem března podávat daňové přiznání. Jednou z možností, jak tento termín posunout, je přejít na hospodářský rok. V dnešním článku se dozvíte, jak to udělat.
Jak doložit chybějící dobu důchodového pojištění? Otevřít odkaz do nového okna
Chybí vám v evidenci České správy sociálního zabezpečení některá z dob důchodového pojištění nebo náhradní doba pojištění? O jaké případy se konkrétně jedná? A jak a kdy je můžete doložit? Na to vám odpoví následující článek.
Sdílená ekonomika z legislativního pohledu Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku si představíme legislativní pohled na sdílenou ekonomiku v České republice a také se podíváme na situaci ve světě. Jakými předpisy se řídí podnikání v této oblasti a jaká jsou jeho úskalí?
Výpověď ze strany zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
Výpověď z pracovního poměru je jednostranné právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru. V dnešním článku se dočtete, jaké podmínky musí zaměstnanec splnit, aby jeho výpověď, kterou dává zaměstnavateli, byla platná.
Peníze, dovolená a flexibilita – nejžádanější benefity Otevřít odkaz do nového okna
Ačkoli nízká nezaměstnanost a boj o pracovníky probíhající napříč celým trhem vede zaměstnavatele k vylepšování balíčku nefinančních benefitů, stále se jejich nabídka rozchází s poptávkou. Největší zájem je o 13. plat, nejmenší o stravenky.
Svěřenský fond a rodinná fundace Otevřít odkaz do nového okna
Novinkou, která k nám dorazila z Kanady, jsou svěřenské fondy. O co se jedná a kdo je může využít? Dále si představíme rodinnou fundaci, kterou přinesla novela zákona o daních z příjmů v roce 2017.
Studium a zdravotní pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Školy většinou oznamují zdravotním pojišťovnám zahájení i ukončení studia. Ovšem není to jejich povinnost, proto je dobré se přesvědčit, že se tyto informace k pojišťovně dostaly. Jinak se ze studenta může stát rázem neplatič.
Automobil v jednočlenné s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Jaké jsou podmínky zapojení automobilu do podnikání jednočlenné společnosti s ručením omezeným? Může být v majetku více automobilů v případě, že s. r. o. zaměstnává pouze svého majitele? Vysvětlíme si v následujícím článku.
Dojde v roce 2019 ke zvýšení rodičovského příspěvku? Otevřít odkaz do nového okna
Až 260 000 Kč by mohly celkem na rodičovském příspěvku čerpat rodiny s jedním dítětem, potažmo 390 000 Kč s dvojčaty či vícerčaty. Pokud návrh uspěje, bude to možné již od druhé poloviny roku 2019.
Při uplatnění daňové ztráty nestačí jen hlídat pět let Otevřít odkaz do nového okna
Během podnikání někdy nastanou období, ve kterých se nám příliš nedaří, a najednou vykazujeme daňovou ztrátu. Jaké jsou podmínky jejího uplatnění a jaká existují omezení? Dozvíte se v následujícím článku.
Výroční zpráva a zpráva o vztazích Otevřít odkaz do nového okna
Které účetní jednotky musí vyhotovit výroční zprávu? Jaký je její účel? Jaké informace ve výroční zprávě musí uvádět například banka? A dále se také dozvíte, co obsahuje zpráva o vztazích a kdo ji sestavuje.
Daňové a finanční aktuality 10 Otevřít odkaz do nového okna
České firmy navyšují investice do inovací. Dvě třetiny malých a středních podniků do nich investují více jak 10 % ze svého obratu. Česká správa sociálního zabezpečení rozesílá přehledy důchodových dob. Jsou zdarma a není třeba o ně žádat.
Jak řešit pracovní úraz? Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatel musí nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže vznikla při plnění pracovních úkolů. Co je pracovní úraz, jaké má povinnosti v souvislosti s ním zaměstnavatel a jaké náhrady zaměstnanci náleží?
Daňové a finanční aktuality 9 Otevřít odkaz do nového okna
Vláda schválila novelu zákona o místních poplatcích, která reaguje na rychlý rozvoj sdílené ekonomiky. V druhé zprávě informujeme o seminářích k GDPR pořádaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Zaměstnavatel a zdravotní a sociální pojištění Otevřít odkaz do nového okna
V rámci pracovněprávního vztahu mají zaměstnavatelé mnoho povinností vůči příslušným institucím. Dnes se zaměříme na povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti se zdravotním pojištěním a pojistném na sociální zabezpečení.
Zdravotní prohlídky v zaměstnání Otevřít odkaz do nového okna
Téměř každý se někdy setkal s tím, že se před nástupem do zaměstnání nebo v jeho průběhu musel podrobit lékařskému vyšetření. Co všechno jsou pracovnělékařské služby? Jaké jsou podmínky při jejich poskytování?
Daňové a finanční aktuality 8 Otevřít odkaz do nového okna
Letošek je ve znamení velkého růstu mezd, přesto by firmy neměly zapomínat investovat do svého rozvoje. V příštím roce se také zvýší starobní důchody, průměrná výše přesáhne 13 200 Kč.
Zaměstnávání cizinců Otevřít odkaz do nového okna
Počínaje dnešním příspěvkem se celkem ve čtyřech článcích podrobněji podíváme na zaměstnávání cizinců v České republice. Jaké zákony zaměstnávání cizinců regulují? Kolik cizinců u nás pracuje? Jaké jsou podmínky Režimu Ukrajina?
Daňové a finanční aktuality 7 Otevřít odkaz do nového okna
Finanční správa se připojila k Portálu občana – díky tomu je možné dostat se jeho prostřednictvím k elektronickým formulářům Finanční správy. Průzkum ukázal, že nejčastěji mění práci mladí do 24 let. Co vede lidi ke změně zaměstnání?
Sdílená ekonomika – nový druh podnikání Otevřít odkaz do nového okna
Při volbě krátkodobého ubytování jižÂ není nutné vybírat jen z hotelů. Sdílená ekonomika umožňuje alternativní způsoby podnikání a fungování služeb mnoha odvětví a stala se tak fenoménem dnešní doby.
Auto v podnikání z daňového a účetního pohledu Otevřít odkaz do nového okna
Při výkonu podnikatelské činnosti je používání automobilu jižÂ téměř nezbytnou součástí každodenního života. Využití auta v podnikání však přináší z pohledu účetnictví či daní celou řadu otázek a nejasností.
Vyplatí se víc externí, nebo interní účetní? Otevřít odkaz do nového okna
Řešíte, zda si najmout externí účetní, nebo zda raději zaměstnat vlastní účetní? Obě varianty mají svoje výhody i nevýhody. V tomto článku pro vás máme několik tipů, které vám mohou pomoci v rozhodování.
Zákonné a podzákonné normy k dani z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Oblast daní z příjmů je velmi široká a mnohdy se v ní těžko orientujeme. Musíme kombinovat řadu zdrojů informací a mnohdy tápeme, kde vlastně hledat. V dnešním článku se podíváme, jaké zdroje informací k daním z příjmů existují.
Kontroly nelegálního zaměstnávání budou teď častější Otevřít odkaz do nového okna
Kvůli nedostatku lidí na trhu práce je větší poptávka po zaměstnancích ze zahraničí. Státní úřad inspekce práce proto zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání. V minulých letech byli nejčastěji ilegálně zaměstnáváni Ukrajinci a Vietnamci.
Ethereum a spol. aneb kryptoměna není jen bitcoin Otevřít odkaz do nového okna
Nejen bitcoin, ale také ethereum, ripple nebo monero. To všechno jsou kryptoměny. Kdy vznikly a na jakém principu fungují? Kolik obchodovatelných digitálních měn vlastně existuje? To se dočtete v dnešním článku.
Neschopenka a kontrola nemocných zaměstnanců Otevřít odkaz do nového okna
Pokud jste v zaměstnaneckém poměru a ještě jste nikdy nemarodili, bude vás dnešní článek jistě zajímat. Jaké povinnosti máte v režimu dočasné pracovní neschopnosti a kdo vás může zkontrolovat? A který díl neschopenky se odevzdává zaměstnavateli?
O čem sní účetní? Být 14 dní offline Otevřít odkaz do nového okna
Dokážete si představit, že si vaše účetní vezme 14 dní dovolenou nebo že bude absolutně nedostupná? Vyděsila vás tato představa? Tak vás hned uklidníme – účetní si totiž musí svoji dovolenou pořádně rozmyslet a naplánovat.
Silniční daň u vozidel registrovaných jako zboží Otevřít odkaz do nového okna
Jak to vypadá v praxi se silniční daní u aut, která jsou registrována jako zboží? Budou předmětem silniční daně vozidla v autobazaru? A jak je to s veterány? Na to všechno se zaměříme v následujícím článku.
Daňové a finanční aktuality 6 Otevřít odkaz do nového okna
Dnes přinášíme dvě důležité zprávy – od září dochází ke změně certifikátu u EET, proto je třeba zkontrolovat, zda je na to pokladní zařízení připravené. Druhá novinka se týká posudkových lékařů. Jaké legislativní změny je čekají v novém roce?
Odměna jednatele jednočlenné s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se podíváme na situaci, kdy si jediný společník vyplácí odměnu za svou činnost v jednočlenné společnosti s ručením omezeným. Jaká existují pravidla a jak takový příjem zdanit?
Nový zákon na větší ochranu klientů pojišťoven Otevřít odkaz do nového okna
Větší ochranu klientům pojišťoven zajistí nový zákon o distribuci pojištění a zajištění, který nabude účinnosti 1. prosince 2018. Cílem je zvýšit kvalitu tuzemských pojišťovacích služeb a zajistit účinnější ochranu spotřebitele.
Penále a pokuty OSVČ u zdravotního pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Jaké penále a pokuty hrozí OSVČ při nesplnění oznamovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně a nezaplacení zdravotního pojištění ve správné výši či lhůtě? A lze se proti tomu odvolat? Dozvíte se to v následujícím článku.
Paušální výdaje v letošním roce opět klesly Otevřít odkaz do nového okna
Fyzické osoby samostatně výdělečně činné mohou v daňovém přiznání využít paušálních výdajů. V letošním roce ale došlo ke snížení stropu těchto výdajů. Jaká další rizika se pojí s jejich uplatněním?
Ověřování trvání nároku na sirotčí důchod Otevřít odkaz do nového okna
Česká správa sociálního zabezpečení kontroluje během léta prostřednictvím dotazníku trvání nároku na sirotčí důchod. Ti sirotci, u kterých má ČSSZ záznam o předpokládaném ukončení studia, mohou obdržet rozhodnutí o odejmutí důchodu.
Mzdové listy Otevřít odkaz do nového okna
Co musí povinně obsahovat mzdový list podle zákona o daních z příjmů? Jaké další údaje je dobré v něm evidovat? Jak se na něj pohlíží z hlediska GDPR? A jaká je jeho archivační lhůta? To se dočtete v dnešním článku.
Daňové a finanční aktuality 5 Otevřít odkaz do nového okna
Od července letošního roku provozuje Ministerstvo vnitra nový portál, který usnadňuje komunikaci s úřady. Od října by mělo dojít ke změnám ve vyhlášce o povinné výbavě vozidla. Jaké změny to budou? Jaká bude povinná výbava autolékarniček?
Pro koho je určeno dobrovolné důchodové pojištění? Otevřít odkaz do nového okna
Kdo se může nechat dobrovolně důchodově pojistit? Kam podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění? A jaká je minimální výše tohoto pojistného? Vše podstatné se dozvíte v následujícím článku.
Leasing jako způsob financování vozidla Otevřít odkaz do nového okna
Pořídit si auto formou leasingu v posledních letech jižÂ nevyužívají pouze firmy a podnikatelé, ale i běžní spotřebitelé. Jaké jsou druhy leasingu, jaké mají výhody a nevýhody a pro koho jsou vhodné, se dočtete v dnešním článku.
V červenci se nezaměstnanost mírně zvýšila Otevřít odkaz do nového okna
V červenci se mírně zvedla nezaměstnanost v České republice. Svůj podíl na tom nese jistě horké počasí, které lidi láká spíš k vodě nežÂ na pracovní pohovor. Roli hrají také dovolené a absolventi, kteří si chtějí užít posledních prázdnin.
Mezinárodní organizace WTO a WCO Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se zaměříme na srovnání dvou důležitých mezinárodních organizací, a to Světové obchodní organizace a Světové celní organizace. Jaká je jejich funkce a jaký mají obě instituce přínos pro světový obchod a celnictví?
Daňové a finanční aktuality 4 Otevřít odkaz do nového okna
V dnešních aktualitách představíme nový web Ministerstva práce a sociálních věcí, na kterém nalezneme informace o sociálním bydlení a sociálních službách. A také se podíváme na to, jak je na tom letos Česká republika s exportem.
Účtování kryptoměn je pro účetní výzvou Otevřít odkaz do nového okna
Základním předpokladem, jak dobře účtovat kryptoměny, je především osobní zájem samotných účetních. Účetní úprava totiž není jednoznačná a je potřeba stále hledat vhodné účetní postupy, které jsou však časově náročné.
Spojené osoby v DPH Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním příspěvku se zaměříme na problematiku spojených osob z hlediska daně z přidané hodnoty. Kdo je podle zákona o DPH spojenou osobou? Jaká pro ně platí pravidla? Všechno důležité se dozvíte v následujícím článku.
Muži vydělají víc, v některých oborech se situace mění Otevřít odkaz do nového okna
Česko patří k pětici národů Evropské unie, které nejvíce věří v tradiční genderové rozdělení rolí a chování v domácnosti nebo zaměstnání. Proto stále vydělávají více muži nežÂ ženy. Avšak v některých oborech se situace pomalu mění.
Zveřejňování ekonomických údajů za rok 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Podnikáte? Vztahuje se na vás povinnost zveřejňovat údaje o hospodaření? V tomto článku se dozvíte, kdo je povinen tyto údaje zveřejňovat, kde se zveřejňují a jaké konkrétní údaje. Dočtete se i to, jaké vás čekají sankce, pokud tuto povinnost nesplníte.
Daňové a finanční aktuality 3 Otevřít odkaz do nového okna
Jaký je hrubý domácí produkt České republiky? Ohrožuje českou ekonomiku politická situace v zahraničí? V rámci vládního Režimu Ukrajina u nás pracuje přes 13 000 Ukrajinců. Jak jsou s nimi a celým programem zaměstnavatelé spokojeni?
Placení zdravotního pojištění po ukončení studia Otevřít odkaz do nového okna
Ukončili jste studium, ať už na střední, či na vysoké škole, nebo jste nebyli úspěšní u maturity a chcete vědět, dokdy za vás škola platí zdravotní pojištění? A kdy už je to zcela na vás samotných? V tom případě vám doporučujeme přečíst si tento článek.
Spojené osoby v dani z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se blíže podíváme na vzájemné obchodování mezi spřízněnými osobami. Kdo je spřízněná osoba? Jakou cenu považujeme za správnou při transakci spřízněných osob? Jak jsou vztahy spojených osob ošetřeny právně?
Zveřejňování účetních závěrek – ano, či ne? Otevřít odkaz do nového okna
Celkem 75 % firem akceptuje povinnost zveřejňovat své účetní závěrky. Ne všechny ale souhlasí s tím, aby byly veřejné celé zprávy. Zároveň by uvítaly možnost dozvědět se, kdo si informace o jejich finanční situaci zjišťoval.
Mohou daně snížit daně? Otevřít odkaz do nového okna
Placení daní nemáme rádi, ale některé daně nám mohou snížit daň z příjmů. Které daně to jsou, za jakých podmínek mohou daň z příjmů snížit a jak o nich účtovat? Více se dozvíte v dnešním článku.
Daňové a finanční aktuality 2 Otevřít odkaz do nového okna
Co je informativní osobní list důchodového pojištění a jak o něj požádat? Kolik stoletých seniorů v červnu dostalo důchod a kde u nás žije nejvíce stoletých? A na závěr dnešního článku si představíme plány budoucí ministryně práce a sociálních věcí.
Ukončení studia a placení sociálního pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Čerství absolventi středních, vyšších odborných a vysokých škol často tápou, zda musí po ukončení studia začít platit pojistné na sociální zabezpečení. Odpověď na tuto otázku není univerzální, povinnost odvádět pojistné závisí na konkrétní situaci.
Použití účtů 548 a 648 v praxi Otevřít odkaz do nového okna
Účtování na účtech 548 a 648 bývá spojeno s mnoha otázkami, z nichžÂ alespoň některé dnes zodpovíme a současně vyvrátíme zažité mýty. K jakým chybám dochází při účtování a jaké jsou nejpoužívanější předkontace?
Podnikatelům papírování neubývá Otevřít odkaz do nového okna
Českým podnikatelům papírování neubývá, a to i přes snahu státu firmám práci ulehčovat. Podnikatelům vadí zejména obtížná komunikace s úřady, situaci ztěžuje také komplikovaný právní systém.
Od roku 2018 se rozšířilo osvobození příjmů od daně Otevřít odkaz do nového okna
Aby se minimalizovala daň z příjmů, je dobré preferovat druhy příjmů, které buď nejsou předmětem daně, anebo od ní jsou osvobozeny. Dnes se zaměříme na věcné změny rozšiřující od roku 2018 možnosti osvobození od daně z příjmů fyzických osob.
Daňové a finanční aktuality 1 Otevřít odkaz do nového okna
Finanční správa zveřejnila statistiku letošních daňových přiznání. Kolik poplatníků zvolilo elektronickou formu podání? Společnost Uber zavede od října EET. Jaké další novinky společnost podepsala v daňovém memorandu Ministerstva financí?
Vedení mzdové agendy v souladu s GDPR Otevřít odkaz do nového okna
Generální finanční ředitelství vydalo sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti, které dává odpovědi na jejich četné dotazy týkající se vedení mzdové agendy a platného nařízení GDPR. Pojďme se na něj podívat blíže.
Vyživované osoby pro účely exekuce ze mzdy Otevřít odkaz do nového okna
Při výpočtu srážek ze mzdy pro účely exekucí zaměstnanců zohledňujeme jejich vyživované osoby. O koho se jedná a jak je započítávat do nezabavitelného minima? Co je to tzv. nezabavitelná částka a jaká je její výše?
Nezaměstnanost se v červnu propadla pod 3 % Otevřít odkaz do nového okna
V červnu se znovu snižovala nezaměstnanost a dostala se na 2,9 %. Přestože s nedostatkem zaměstnanců se dnes potýká naprostá většina firem, někteří zaměstnavatelé si v boji o talenty vedou podstatně lépe než ostatní.
Kurz pro přepočet cizí měny v DPH Otevřít odkaz do nového okna
Pokud tuzemští dodavatelé účtují v cizí měně, může se stát, že použijí odlišný kurz nežÂ odběratelé. Jaké druhy kurzů vlastně existují? A jaký kurz se použije pro účely daně z přidané hodnoty?
Pozemky z pohledu daně z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Pozemky jsou specifickým dlouhodobým majetkem a zdanění jejich prodeje se liší podle toho, kdo je prodává a zda je má zahrnuté v obchodním majetku. Zařazení nebo nezařazení do obchodního majetku může ušetřit finance na daních i pojištění.
Nespolehlivých plátců DPH je nejméně za poslední rok Otevřít odkaz do nového okna
Nespolehlivých plátců DPH ubývá. Ke konci června jich bylo 9 721, což je nejméně za posledních dvanáct měsíců. Letos se jejich počet snížil téměř o 900. Nespolehliví plátci přibývají mezi firmami, které vykazují tržby mezi deseti a šedesáti miliony korun za rok.
Výpovědní doba Otevřít odkaz do nového okna
Výpověď musí vyjadřovat svobodnou vůli rozvázat pracovní poměr, musí být písemná a doručena druhému účastníku pracovněprávního vztahu. Po splnění těchto podmínek však pracovní poměr nekončí –Â právní účinky nastávají ažÂ uplynutím výpovědní doby.
Co žene Čechy do změny zaměstnání? Otevřít odkaz do nového okna
Nízká nezaměstnanost nahrává vyšší fluktuaci. Co jsou však hlavní důvody, kvůli kterým Češi opouští své zaměstnavatele a hledají nové? A co je naopak přiměje zůstat věrnými? Dozvíte se v následujícím článku.
Institut ručení u DPH Otevřít odkaz do nového okna
Kvůli institutu ručení se může stát, že daň z přidané hodnoty zaplatí místo dodavatele odběratel. Kdy se tedy podnikatel může stát ručitelem u DPH a co to pro něj znamená? Jak lze snížit rizika vyplývající z ručení a co na to aktuálně česká judikatura?
Sídlo plátce z pohledu zákona o DPH Otevřít odkaz do nového okna
Pod pojmem sídlo je obecně vnímáno sídlo právnické osoby. U fyzických osob hovoříme o bydlišti. V případě, že se právnická osoba zapisuje do veřejného rejstříku, pak je jejím sídlem místo zapsané v tomto rejstříku.
Legislativní změny na chráněném trhu práce Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením a chtěli byste pobírat příspěvky na jejich podporu? Víte, jaké pro to musíte splnit podmínky? Co se změnilo po 30. červnu 2018? Přečtete si v tomto článku.
Účetní případy mateřské a dceřiné společnosti – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Mikro účetní jednotka změní kategorii účetní jednotky, jak v tomto případě ocení své účasti? A naopak, jiná kategorie účetní jednotky se změní na mikro účetní jednotku, na jakém účtu se vykáže přecenění majetku?
Jednočlenná společnost s ručením omezeným Otevřít odkaz do nového okna
Jaké odlišnosti má jednočlenná společnost s ručením omezeným, kterou založí jedna fyzická osoba? Jaké nejčastější problémy tato společnost řeší? Proč nebýt zároveň v jednočlenné s. r. o. a OSVČ se stejným předmětem podnikání?
Pravidla zasílání newsletterů pro e-shopy Otevřít odkaz do nového okna
Pravidla pro zasílání newsletterů v souladu s platnou legislativou? Není to jen o GDPR. Asociace pro elektronickou komerci připravila pro e-shopy přehlednou tabulku, díky které se jejich provozovatelé mohou v této oblasti lépe zorientovat.
Účetní případy mateřské a dceřiné společnosti – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Dnes si představíme účetní případy, které se vyskytují u mateřské a dceřiné společnosti. Ukážeme si například, jak oceňujeme účasti ekvivalencí nebo jaká specifika platí pro mikro účetní jednotky či pro účasti v cizích měnách.
Stejná odměna pro české zaměstnance vyslané do EU Otevřít odkaz do nového okna
Nová pravidla budou po firmách požadovat, aby svým zaměstnancům v cizině vyplácely odměnu, která bude v sobě zahrnovat všechny složky předepsané v dané zemi, a to včetně benefitů. To může být zejména pro menší zaměstnavatele nerealizovatelné.
Důvody zpracování osobních údajů Otevřít odkaz do nového okna
V rámci podnikání nastřádáte velké množství dokumentů, které obsahují osobní údaje. Některé z nich musíte uchovávat dlouhý čas. V dnešním článku mimo jiné najdete přehlednou tabulku s povinnou archivační dobou u jednotlivých typů dokumentů.
Školení veřejné a uzavřené z hlediska DPH Otevřít odkaz do nového okna
Školení je nedílnou součástí pracovního života. Jak je to ale s DPH u takových akcí? Bude mít vliv na místo plnění, zda se jedná o školení pro širokou veřejnost či pro uzavřený kruh účastníků?
Vláda schválila daňový balíček pro rok 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Vláda schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, tzv. daňový balíček, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Předloha je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu.
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele v Pohodě Otevřít odkaz do nového okna
Povinnost hradit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání má každý zaměstnavatel, pokud má alespoň jednoho zaměstnance. Jak správně pojištění vypočítat v programu POHODA?
Senioři jsou jako podnikatelé i zaměstnanci v kurzu Otevřít odkaz do nového okna
Do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let, zájem o jejich služby ale neklesá. Dva z deseti seniorů dokonce uvažují o zahájení podnikání. Hlavním motivem je společenská prospěšnost a udržování psychické a fyzické aktivity.
GDPR desatero svědomitého zaměstnance Otevřít odkaz do nového okna
Také vaši zaměstnanci by měli vědět, jak pracovat s osobními údaji v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR. Představujeme desatero zásad, kterým je dobré se řídit, aby údaje kolegů a zákazníků zůstaly v bezpečí.
Vytvořte si stylové teplo domova Otevřít odkaz do nového okna
Možná po dlouhé zimě přemýšlíte nad výměnou starých radiátorů. Věděli jste, že místo těch klasických, které moc parády v místnosti nenadělají, si můžete pořídit i radiátory s opravdu propracovaným designem?
Kdo může využít dlouhodobé ošetřovné? Otevřít odkaz do nového okna
Až 90 dní můžete zůstat doma v případě, že budete pečovat o člena rodiny, který byl nejméně sedm dní v nemocnici a který potřebuje další domácí péči. Komu je dlouhodobé ošetřovné určeno a kdo novou dávku může čerpat?
Exekuční srážky v roce 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Výše nezabavitelného minima u srážek ze mzdy se každoročně mění. Zatímco loni klesla, v roce 2018 došlo ke zvýšení. Dlužníkům tedy letos zůstane při výpočtu srážek ze mzdy více peněz oproti předchozím letům, avšak svůj dluh budou splácet déle.
Ve směnárně odstoupíte od smlouvy bez udání důvodu Otevřít odkaz do nového okna
Vláda schválila novelu zákona o směnárenské činnosti, která reaguje na nekalé praktiky některých směnáren a množství případů, kdy klienti i přes svou nespokojenost nemohli odstoupit od smlouvy.
Stravné versus příspěvek na stravování – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Příspěvek na stravování je benefit, který není zaměstnavatel povinen poskytovat. Pokud ho ale nabízí, jaká pro něj platí pravidla v situaci, kdy zaměstnanec jede na služební cestu do zahraničí?
Pozemky z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
S pozemky neobchodujeme většinou každý den, osvěžme si tedy, jak s pozemky zacházet z hlediska daně z přidané hodnoty. Co je to vlastně pozemek a kdy máme nárok na osvobození od DPH při jeho prodeji?
Brigádník se stal letos „nedostatkovým zbožím“ Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatelé nenechali nic náhodě a začali letos nabízet brigádnická místa již v dubnu. I když je nabízená hodinová mzda oproti loňsku napříč všemi regiony vyšší, například v Praze až 150 Kč za hodinu, zájem o dočasnou práci přes léto není valný.
Stravné versus příspěvek na stravování – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Váš zaměstnanec jede na zahraniční služební cestu. Hranice překročí ve 22 hodin. Jak se stanoví nárok na tuzemské a zahraniční stravné? Je důležité, odkud zaměstnanec na služební cestu vyráží?
Vloni bylo nejméně smrtelných úrazů v práci za 15 let Otevřít odkaz do nového okna
V roce 2017 se stalo nejméně smrtelných pracovních úrazů za posledních 15 let, a to 95. Mezi nejčastější příčiny úmrtí patří špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, následuje používání nebezpečných postupů či způsobů práce.
Výpověď za méně závažné porušení pracovní kázně Otevřít odkaz do nového okna
Ne vždy skončí pracovní poměr v dobrém a zaměstnavatel se dohodne se zaměstnancem na jeho ukončení. V tomto článku se blíže podíváme na situace, kdy zaměstnanec dostane výpověď za méně závažná porušení pracovních povinností.
Auto pro služební účely Otevřít odkaz do nového okna
Auto, které zaměstnanci použijí pro služební účely, může být firemní, půjčené či soukromé. Pro každé z nich platí trochu odlišné podmínky, které si představíme v dnešním článku. Víte třeba, kdo platí silniční daň u soukromého auta?
Bydliště statutárních orgánů neveřejným údajem? Otevřít odkaz do nového okna
Údaje o místě bydliště statutárních orgánů a společníků v obchodním rejstříku by se měly stát neveřejnými informacemi. Rejstříkový soud by je sdělil jen tomu, kdo prokáže právní zájem. Novinka má za cíl chránit citlivá data osob v orgánech společností.
Mateřská a dceřiná společnost – osvobozené příjmy Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se podíváme na nejčastější daňové případy mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu zákona o daních z příjmů. Existuje totiž řada osvobozených výnosů od daně z příjmů právnických osob, které si blíže představíme.
Novela zákona o evidenci tržeb zamířila na vládu Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o evidenci tržeb, která kromě reakce na rozhodnutí Ústavního soudu obsahuje i drobná upřesnění v návaznosti na dosavadní aplikační praxi. Co vše by se mohlo změnit, pokud novela uspěje?
Daňová specifika žáků, učňů a studentů Otevřít odkaz do nového okna
Žáci, učni a studenti mají určité úlevy a specifika, pokud jde o daň z příjmů. Mezi nejznámější patří jistě sleva na studenta. Stejně tak zaměstnavatelé, pro něž v rámci přípravy na budoucí povolání žáci pracují. Pojďme se s těmito výjimkami blíže seznámit.
Správa osobních údajů v programu POHODA Otevřít odkaz do nového okna
Právě dnes, 25. května, vstupuje v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. V dnešním článku se proto podíváme na to, jak spravovat osobní údaje v programu POHODA, konkrétně na jejich vyhledání, úpravu a vymazání.
Nedostatek pracovníků poškozuje českou ekonomiku Otevřít odkaz do nového okna
Nedostatek zaměstnanců dopadá skoro na každého zaměstnavatele v zemi. V každé firmě chybí v průměru více než jedna pracovní síla. Český trh se již vyčerpal a zaměstnavatelé čím dál častěji sahají po pracovnících ze zahraničí.
Přečerpaná dovolená Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanci mají ze zákona nárok na čerpání dovolené. V podnikatelské sféře mohou čerpat čtyři týdny, v rozpočtové pět týdnů a pedagogové dokonce osm týdnů v kalendářním roce. Jak postupovat, když tento nárok přečerpají?
Nepropásněte platbu daně z nemovitých věcí Otevřít odkaz do nového okna
Dnes je poslední den, kdy poplatníci obdrží do svých schránek složenky na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2018. Lhůta pro zaplacení daně nebo její první splátky končí 31. května.
Bitcoin a účetní kniha blockchainu Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku vás podrobněji seznámíme s virtuální měnou bitcoin. Kdy tato měna vznikla? Na jakém principu funguje? Jaké postavení má na finančních trzích? Vše se dozvíte, když budete číst dále.
Výpověď z pracovního poměru – obecné podmínky Otevřít odkaz do nového okna
Jedním ze způsobů rozvázání pracovního poměru je výpověď. Protože se jedná o jednostranné právní jednání s dalekosáhlými důsledky, má přísná pravidla. Jaká? To se dočtete v dnešním článku.
Příjmy a výdaje domácností v roce 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Česká ekonomika rostla v roce 2017 výrazně rychleji nežÂ v předcházejícím roce. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 4,4 % a dosáhl druhého nejvyššího růstu od roku 2007. Rostla také průměrná mzda a zvýšil se objem sociálních příjmů.
Přiznání k DPH v programu POHODA Otevřít odkaz do nového okna
Chystáte se připravit přiznání k dani z přidané hodnoty v účetním programu POHODA? Nevíte, jakou použijete agendu při zadávání dokladů nebo které datové pole vyplníte? Dnešní článek vám ukáže, jak na to.
Jazykové znalosti Čechů se rok od roku lepší Otevřít odkaz do nového okna
Jazykové znalosti Čechů se meziročně zlepšily. Jednoznačně nejrozšířenější je mezi uchazeči o zaměstnání stále angličtina. Cizojazyčné kurzy patří poslední tři roky mezi nejoblíbenější benefity, a to jak u zaměstnanců, tak i u zaměstnavatelů.
Zálohy na daň z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se podíváme na zálohy na daň z příjmů. Počínaje 4. dubnem běží nové zálohové období. Kdo nemusí zálohy platit, jak se stanovuje jejich výše a jaké jsou lhůty pro zaplacení?
Kurzové rozdíly – časové rozlišení a dohadné položky Otevřít odkaz do nového okna
Kurzové rozdíly u peněžních prostředků v pokladně či na účtu nebo u pohledávek a závazků většinou zvládáme. Ale jak je tomu u kurzových rozdílů u časového rozlišení a dohadných položek – kdy je máme tvořit, a kdy ne?
Podnikatelé volí nejčastěji základní kapitál 1 000 Kč Otevřít odkaz do nového okna
Velký zájem podnikatelů o zakládání nových firem zřejmě narazil na strop. Loňský rekord 32 187 nově registrovaných společností se již letos zřejmě překonat nepodaří. Většina společností s ručením omezeným má základní kapitál nižší než 200 000 Kč.
Alkohol na pracovišti Otevřít odkaz do nového okna
Může zaměstnanec v případě, že se u něj zjistí přítomnost alkoholu v těle, dostat výpověď? Může být s takovým zaměstnancem okamžitě zrušen pracovní poměr? V dnešním článku se blíže podíváme na téma alkoholu na pracovišti.
Přeplatek z ročního zúčtování v exekucích Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatel může na žádost zaměstnance provést roční zúčtování daně. Přeplatky, které vzniknou, pak vrací zaměstnanci ve mzdě. Jak ale postupovat, pokud je na mzdu nařízená exekuce?
Jak zdanit zaměstnance pracujícího v cizině? Otevřít odkaz do nového okna
Pracujete po část roku v zahraničí? Nebo vás zaměstnavatel vyslal na týden do své dceřiné pobočky v cizině? Přečtěte si, jak se zdaňují příjmy, pokud pracujete pro českou firmu v zahraničí.
Jak přilákat nové zaměstnance? Zkráceným úvazkem Otevřít odkaz do nového okna
Zkrácené úvazky by mohly firmám pomoci řešit problém s nedostatkem lidí. Přesto je v České republice nabízí zatím jen málo zaměstnavatelů. Neměli by s tím ale moc otálet – flexibilní pracovní úvazky mohou být velkou konkurenční výhodou.
Mateřská a dceřiná společnost – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se podíváme na mateřskou a dceřinou společnost z pohledu daní. Jaká kritéria musí například společnost splnit podle zákona o daních z příjmů, aby se mohla označit jako mateřská?
Změna v přiznání k dani z příjmů právnických osob Otevřít odkaz do nového okna
Od zdaňovacího období 2017 se rozšířil okruh subjektů, které povinně vyplňují Samostatnou přílohu přiznání k dani z příjmů právnických osob. Jaké jsou další změny? Více v dnešním článku.
Mateřská a dceřiná společnost – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
S pojmy mateřská a dceřiná společnost se dennodenně setkáváme jak v médiích, tak v běžných mluvených projevech. Pojďme si v dnešním článku přiblížit tyto pojmy z pohledu obchodního práva a pohledu účetních předpisů.
Zasílání složenek pro platbu daně z nemovitých věcí Otevřít odkaz do nového okna
Poslední květnový den patří tradičně nejzazšímu termínu zaplacení daně z nemovitých věcí. Pokud nemáte zažádáno o zasílání údajů e-mailem, můžete v následujících týdnech očekávat ve schránce složenku s informací, kolik na dani letos zaplatíte.
Práce na nemovité věci z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
Nechali jste si postavit rodinný dům či vymalovat garáž? Víte, jaká sazba DPH se při poskytnutí takovéto služby použije? Jaký je rozdíl v sazbě DPH při práci na nové stavbě a při práci na jižÂ hotové nemovité věci?
Nejčastější dotazy OSVČ â€“ 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jaké povinnosti vůči správě sociálního zabezpečení musíte splnit, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a zároveň studujete či pobíráte peněžitou pomoc v mateřství? Nejen to si přečtete v dnešním článku.
Dobrovolnická činnost Otevřít odkaz do nového okna
Dobrovolnictví je činnost, kterou člověk provádí ve prospěch druhých bez nároku na finanční zisk. Kdo se může stát dobrovolníkem? Co může být dobrovolnickou službou? Musí vám v práci dát na takovéto aktivity volno? Dozvíte se v tomto článku.
Jak na ELDP za rok 2017 v programu POHODA Otevřít odkaz do nového okna
Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2017 musí zaměstnavatelé odevzdat na příslušnou správu sociálního zabezpečení do 30. 4. 2018. Jak je vyplnit, když máme mzdy vedené v programu POHODA, si ukážeme v následujícím článku.
Lidé opouští ze dne na den zaměstnání, bez výpovědi Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanci přestávají respektovat zákoník práce, klidně ze dne na den odejdou z práce, aniž by vůbec podali výpověď, natož dodrželi zákonnou výpovědní lhůtu. Zaměstnavatelům dělají v poslední době vrásky „predátorské“ praktiky přetahování lidí.
Osvobození daně z nabytí nemovitých věcí Otevřít odkaz do nového okna
Pokud si zakoupíte nemovitost a nemusíte podle zákona platit žádnou daň z nabytí nemovitých věcí, tak i přesto musíte splnit určité povinnosti ve vztahu s finančním úřadem. Jaké tyto povinnosti konkrétně jsou, napoví dnešní článek.
Nejčastější dotazy OSVČ â€“ 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Musí osoba samostatně výdělečně činná podat Přehled o příjmech a výdajích, pokud přerušila činnost na celý rok? Jaké povinnosti má podnikatel vůči ČSSZ? Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy týkající se podnikání a sociálního zabezpečení.
Pyžamová kancelář aneb home office Otevřít odkaz do nového okna
Home office, neboli „práce z domu“, je velice oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Má ovšem svá pravidla a výjimky. Občas narazíme i na úskalí spojená s touto formou výkonu práce – dojde-li například k úrazu.
Opravné položky k majetku a zásobám Otevřít odkaz do nového okna
Opravné položky známe zejména u pohledávek, ale podívejme se i na opravné položky tvořené u majetku nebo zásob. Jak správně zachytit v účetnictví změny hodnoty stroje pořízeného pro podnikání?
Pozdní platba faktur je ve většině firem trvalou realitou Otevřít odkaz do nového okna
V loňském roce se s pozdní platbou faktur setkalo více než 85 % firem. Firmy tuto skutečnost akceptují, protože se bojí konkurence. Řešení pohledávek pomocí outsourcingu na společnost zabývající se správou pohledávek zatím využívá málo firem.
Technické zhodnocení hmotného majetku, či oprava? Otevřít odkaz do nového okna
Vyměnili jste ve své firmě stará dřevěná okna za plastová? Jedná se o technické zhodnocení majetku, nebo o opravu? Hranice mezi těmito dvěma pojmy může být někdy velmi tenká.
Novela zákona o místních poplatcích Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo financí chce zavést nový poplatek z pobytu a reagovat tím na rozvoj tzv. sdílené ekonomiky. S ní jsou spojeny především ubytovací služby poskytované přes Airbnb nebo přepravní služba Uber.
Vznik pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Pracovní poměr je základním a převládajícím pracovněprávním vztahem. Jak tedy pracovní poměr vzniká? Jaké náležitosti má mít pracovní smlouva a jak se zakládá pracovní poměr jmenováním? Dozvíte se v dnešním článku.
Nejčastější otázky z oblasti GDPR – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Dnes se opět podíváme na časté dotazy, které padají v souvislosti s nařízením GDPR a programem POHODA. Je třeba mít souhlas se zpracováním osobních údajů písemně, nebo stačí ústně? Co pro firmu znamená právo na výmaz osobních údajů?
Plátci DPH neustále přibývají Otevřít odkaz do nového okna
V Česku je plátcem DPH téměř každý šestý podnikatelský subjekt. Nejpočetnější skupinu plátců tvoří živnostníci a společnosti s ručením omezeným. Počet plátců DPH se zvýšil zejména po zavedení nové povinnosti, tzv. kontrolního hlášení.
Zdanění úroků ze zápůjček u fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Půjčky existují od nepaměti. V minulosti jsme si mohli vypůjčit například koně či osivo, v dnešní době si lidé půjčují především peníze. Jak se zdaňují úroky z poskytnutých zápůjček u fyzických osob?
Jaké trendy zahýbají pracovním trhem v roce 2018? Otevřít odkaz do nového okna
Přetrvávající nedostatek zaměstnanců přiměje firmy více investovat do lidského kapitálu a do automatizace. Zaměstnavatelé se budou ve větší míře věnovat analýzám chování svých zaměstnanců. Očekávat se dá i rozšíření nabídky flexibilních pracovních úvazků.
I příjmy z internetových platforem musíte zdanit Otevřít odkaz do nového okna
Také lidé, kteří pronajímají nemovitost například přes Airbnb nebo Booking, nebo ti, kteří poskytují přepravu například přes platformu Uber, mají povinnost odvést z těchto výdělků daně. Jak mají postupovat fyzické osoby a jak právnické?
Jak získat souhlas ke zpracování osobních údajů? Otevřít odkaz do nového okna
Zasíláte svým zákazníkům e-mailem informace o nových produktech? Máte souhlas s tímto zasíláním zahrnutý v obchodních či všeobecných podmínkách a odsouhlasením těchto podmínek podmiňujete nákup? To užÂ nebude od května možné.
Nižší DPH na vodné, stočné, stravovací i další služby? Otevřít odkaz do nového okna
Snížit daňové zatížení v sektoru stravování, u některých řemeslných a odborných služeb a vodného a stočného má v plánu novela zákona o DPH, jejíž návrh Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení.
Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 bez chyb Otevřít odkaz do nového okna
Termín odevzdání daňového přiznání letos vychází na 3. dubna. Pojďme se podívat, jak podat daňové přiznání správně a bez chyb. Jaký formulář zvolí fyzická osoba a jaký právnická? Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání?
Jak zdanit příjem člena volební komise? Otevřít odkaz do nového okna
Co znamená účast ve volební komisi v daňové oblasti? Musíte podat daňové přiznání? A jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním? Musí vás zaměstnavatel uvolnit? Jak je to u OSVČ? Přináší rok 2018 zásadní daňové změny v této oblasti?
V posledním čtvrtletí rostly mzdy i zaměstnanost Otevřít odkaz do nového okna
Padl rekord v míře zaměstnanosti a nezaměstnanost klesla na historicky nejnižší úroveň. Průměrná mzda meziročně vzrostla o 8 %. Takové výsledky přinesly statistiky o českém trhu práce v posledním loňském čtvrtletí.
Technické zhodnocení nehmotného majetku a odpisy Otevřít odkaz do nového okna
Víte, jak dlouho po technickém zhodnocení se musí odepisovat audiovizuální dílo či software? V dnešním článku se podíváme na účetní a daňové odpisy technického zhodnocení nehmotného majetku.
Nejmenší podnikatelé budou zřejmě také evidovat tržby Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení nový návrh zákona o evidenci tržeb. V této novele se počítá například se zavedením tzv. offline režimu pro nejmenší podnikatele. Co offline režim znamená a pro koho je přesně určen?
Konkurenční doložka Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatel může se zaměstancem uzavřít tzv. konkurenční doložku. Jaké je potřeba splnit náležitosti pro její sjednání? Na jaké zaměstnance se může vztahovat? A jaké jsou podmínky pro její ukončení? Více v dnešním článku.
Přehled OSVČ za rok 2017 pro zdravotní pojišťovny Otevřít odkaz do nového okna
Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte za uplynulý rok podat Přehled o příjmech a výdajích také zdravotní pojišťovně. Termín odevzdání Přehledu připadá letos na 3. května.
5 nejčastějších chyb v daňovém přiznání Otevřít odkaz do nového okna
Termín odevzdání daňového přiznání se plíživým krokem blíží. V tomto článku si popíšeme pět chyb, které v daňových přiznáních nejčastěji děláme a na které bychom si měli dát pozor.
Fintech společnosti Otevřít odkaz do nového okna
V dnešní době náš život významně ovlivňují digitální a informační technologie včetně bankovní a finanční sféry. V dnešním článku se podíváme na problematiku fintechových společností. Co stojí za jejich zrodem a jak ovlivňují klasické bankovní instituce?
Firmy se stále vyhýbají plnění informační povinnosti Otevřít odkaz do nového okna
Také v loňském roce se společnosti hromadně vyhýbaly plnění informační povinnosti. Finanční výkazy za rok 2016 stále nezveřejnilo 69 procent firem. Svědomitěji tuto povinnost plní akciové společnosti, nejvíc hříšníků je pak mezi obchodníky.
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2017 v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku představujeme daň z příjmů fyzických osob v praktických příkladech. Vyplatí se zaměstnanému člověku žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně? Jak správně postupovat, abyste dosáhli optimální daně z příjmů?
Předsmluvní odpovědnost – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Minule jsme si vysvětlili obsah předsmluvní informační povinnosti, která v oblasti IT dopadá zejména na dodavatele řešení. Ve druhém díle se budeme naopak zabývat tím, že ani předsmluvní informační odpovědnost není neomezená.
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 pro ČSSZ Otevřít odkaz do nového okna
Jako každý rok i letos budou OSVČ odevzdávat Přehled o příjmech a výdajích. Jaké jsou minimální zálohy na důchodové pojištění OSVČ? Kdy OSVČ platí zálohy a kdy nikoli? Kdy vzniká nárok na dávku nemocenského pojištění?
Bezúročné zápůjčky zaměstnancům Otevřít odkaz do nového okna
Bezúročnou půjčku můžeme považovat za jeden z benefitů. Podívejme se, jak s tímto benefitem naložit z hlediska zdanění. Je bezúročná půjčka zcela osvobozena od daně z příjmů, nebo jen do určité částky? Co je to obvyklý úrok, který se používá při zdanění?
Počet neschopenek stoupl, délka stonání klesla Otevřít odkaz do nového okna
Na nemocenském vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení přes 18 miliard Kč. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti oproti roku 2016 klesla skoro o jeden den. V roce 2017 lidé prostonali v průměru 41 dnů.
Nezdanitelné části základu daně u FO za rok 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkům optimalizovat své daňové povinnosti o tzv. nezdanitelné části základu daně. Jaké částky můžete uplatnit v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za zdaňovací období 2017?
Kontrolní hlášení k DPH Otevřít odkaz do nového okna
Ačkoli bylo zavedení kontrolního hlášení spojeno s negativní odezvou ze strany podnikatelských subjektů, dnes jižÂ považujeme kontrolní hlášení k DPH za samozřejmost. Podívejme se na něj podrobněji v dnešním článku.
Daňové přiznání za rok 2017 podejte do 3. dubna Otevřít odkaz do nového okna
Nemáte ještě podané přiznání k dani z příjmů? Zatím není důvod k panice. Čas máte letos ažÂ do úterý 3. dubna. V jakých případech můžete využít zjednodušený formulář, kdy musíte podat přiznání elektronicky a na jaké číslo účtu daň zaplatit?
Exekuce a insolvence v mzdové praxi Otevřít odkaz do nového okna
Dnešní mzdoví účetní a personalisté se stále častěji setkávají se zaměstnanci, na které je uvalena exekuce, kteří jsou v oddlužení, nebo je na ně vyhlášen konkurz. Jaké povinnosti jim v těchto případech plynou?
Nejčastější otázky z oblasti GDPR – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak řešit marketingové e-maily z hlediska GDPR? Jak zpracovávat osobní údaje při evidenci docházky zaměstnance? Přinášíme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy v souvislosti s GDPR. Ať už obecné, nebo týkající se programů POHODA či PAMICA.
Novinky v DPH od roku 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Snížení sazby DPH u tištěných knih a periodik, dodaňování nezdůvodněných mank, zavedení institutu nespolehlivé osoby a rozšíření přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. To jsou příklady novinek, které přinesly novely zákona o DPH.
Předsmluvní odpovědnost – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jedním ze zcela nových institutů občanského zákoníku je tzv. předsmluvní odpovědnost. Znamená to, že smluvní strana může být odpovědná už za své jednání před uzavřením smlouvy. A to dokonce i v případech, kdy k uzavření smlouvy vůbec nedojde.
Dávky nemocenského pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Komu se poskytuje vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství? Jaká je délka ošetřovného či nemocenského? Jak dlouho trvá otcovská? V dnešním článku představujeme dávky vyplácené ze systému nemocenského pojištění.
GDPR v programu POHODA Otevřít odkaz do nového okna
V květnu vstoupí v platnost nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Jakým způsobem se na něj připravuje ekonomický systém POHODA? Jaké funkce vám usnadní práci s osobními údaji v souladu s nařízením GDPR?
Daňový balíček pro rok 2019 Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2019 se chystá novela zákona o daních z příjmů, která ruší superhrubou mzdu a solidární přirážku. Jaká tedy bude nová sazba daně z příjmů? Co tato změna přinese OSVČ a co zaměstnancům? Více informací v dnešním článku.
Technické zhodnocení hmotného majetku a odpisy Otevřít odkaz do nového okna
Jaký je rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy? Kdy můžeme začít odepisovat technické zhodnocení? Dnešní článek se zabývá odpisováním technického zhodnocení hmotného majetku, a to z obou pohledů – účetního i daňového.
Prodej obchodního podílu v s. r. o. – 2. část Otevřít odkaz do nového okna
Ve druhém pokračování tohoto tématu si nejprve připomeneme stěžejní informace k oblasti prodeje obchodního podílu v s. r. o. Poté si uvedeme ještě jeden příklad – prodej podílu ve zverimexu. Bude se danit, či nikoli? To se dozvíte, když budete číst dále.
Nová povinnost evidence skutečných majitelů Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nově povinnost zapsat své skutečné majitele do neveřejné evidence vedené u rejstříkových soudů. V prvním roce zatím ještě bez poplatku.
Osvobození příjmu z prodeje podílových listů Otevřít odkaz do nového okna
Chystáte se prodat podílové listy? Víte, za jakých podmínek příjmy z prodeje podílových listů podléhají dani z příjmů a kdy jsou od daně osvobozené? Všechny potřebné informace a několik praktických příkladů přinášíme v dnešním článku.
Na sirotčí důchod dosáhne více dětí Otevřít odkaz do nového okna
Sirotčí důchod je jedna z dávek ze systému důchodového pojištění. Nárok na její získání se odvíjí od délky doby důchodového pojištění, kterou získal zesnulý rodič. Od 1. 2. 2018 se zmírňují podmínky nároku na tento důchod. Více v dnešním článku.
Sankce podle daňového řádu Otevřít odkaz do nového okna
Víte, jak vysoké může být penále nebo pokuta za opožděné tvrzení daně? V účetní profesi na nás číhají nejrůznější sankce – jaké to jsou podle daňového řádu a jaké sankce naopak můžeme požadovat po správci daně?
Rodinné podnikání dostává zelenou Otevřít odkaz do nového okna
Česká republika má šanci stát se jedenáctou zemí Evropské unie, která ukotví rodinné podnikání v právním řádu. Vláda v nejbližších dnech předloží legislativní návrh do připomínkového řízení.
Paušální výdaje u podnikatelů a pronajímatelů Otevřít odkaz do nového okna
Podnikatelé a pronajímatelé mají v daňovém přiznání za rok 2017 ještě možnost volby. Buď nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění.
Slevy na dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Víte, jaké slevy na dani můžete uplatnit v daňovém přiznání či ročním zúčtování daně? Do jaké výše lze uplatnit například slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení? A jak je to se slevou na studenta a kombinovaným studiem?
Účtenkovka – tři měsíce od zahájení Otevřít odkaz do nového okna
V lednu proběhlo jižÂ třetí slosování Účtenkovky, ve kterém výherci opět získali hodnotné ceny – 1 000 000 Kč, automobil a další. Kolik hráčů Účtenkovku hraje, kolik se zaregistrovalo účtenek a jaká jsou vlastně pravidla této hry?
Přídavek na dítě nově od 1. 1. 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Jak je vysoký přídavek na dítě? Jaké podmínky musí splňovat žadatel o tuto sociální dávku? Odpovědi na tyto otázky a další informace k novele zákona o státní sociální podpoře si přečtěte v dnešním článku.
Nepřípustná kritika zaměstnavatele Otevřít odkaz do nového okna
K neshodám a nedorozuměním dochází i na pracovišti. Občas ale negativní emoce přerostou v kritiku. Může zaměstnanec kritizovat zaměstnavatele? Co je konstruktivní kritika a co užÂ pomluva? Více v dnešním článku.
Mzdy letos moc neporostou, nedostatek lidí ale přetrvá Otevřít odkaz do nového okna
Rok 2018 bude pro zaměstnavatele složitější, protože zaměstnanci si uvědomili svou nenahraditelnou pozici, a zároveň klesá počet absolventů, kteří hledají práci. Zaměstnavatelé budou proto investovat zejména do loajality stávajících pracovníků.
Novinky v daních z příjmů v roce 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Letošní rok opět přináší změny v zákoně o daních z příjmů. Jak se s novelou například mění stropy paušálních výdajů? Po jaké době můžeme prodat podíl v s. r. o. a neplatit daň z příjmů? O kolik se zvyšuje daňové zvýhodnění na děti?
Desatero praktických důchodových informací Otevřít odkaz do nového okna
Kde se podává žádost o starobní důchod? Jaké doklady si mám vzít s sebou? Musím si v důchodu dělat daňové přiznání? Můžu pracovat a zároveň být v důchodu? V dnešním článku přinášíme desatero praktických rad pro žadatele o důchod.
EET – změny od roku 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Plánované zavedení 3. a 4. fáze elektronické evidence tržeb se odkládá. Koho se toto odložení týká? Jaké novinky v oblasti EET čekají na poplatníky v letošním roce? Více se dočtete v dnešním článku.
Zdanit příjmy z prodeje nemovitosti, či nikoli? Otevřít odkaz do nového okna
Chcete prodat nemovitost? Kdy může být příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně? Musíte v prodávané nemovitosti bydlet nebo mít trvalý pobyt? Musíte finanční prostředky nabyté prodejem použít na řešení vlastní bytové situace?
Změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Už od ledna jde vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne více rodin a zvýšily se důchody i minimální mzda. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné. Co dalšího se ještě změnilo?
Přiznání k silniční dani za rok 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Do 31. ledna 2018 musíte podat přiznání k silniční dani za rok 2017. Na která vozidla se daň vztahuje a která jsou naopak z této povinnosti vyjmuta? Kdo je poplatníkem daně a kdo musí podat přiznání pouze elektronicky?
Máte nárok na otcovskou? Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. února si novopečení tátové budou moci poprvé požádat o otcovskou, která jim umožní zůstat sedm dní s maminkou a miminkem. Ovšem pozor, pokud se dítě narodilo 21. nebo 22. prosince 2017, musí otec dávku čerpat hned 1. února 2018.
Jak na roční zúčtování daně v programu POHODA Otevřít odkaz do nového okna
Rok se s rokem sešel a opět nastává čas ročního zúčtování daně. V dnešním článku se podíváme, jak provést roční zúčtování v programu POHODA, a na praktickém příkladu si ukážeme, jak se řeší konkrétní případ zaměstnance se třemi dětmi.
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Nové formuláře daňového prohlášení, možnost učinit prohlášení k dani elektronickou formou či změny ve zdanění příjmů srážkovou daní u dohod o provedení práce. Jaké další novinky přináší novela zákona o daních z příjmů?
Přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je i letos 31. leden. Kdo musí přiznání podat a koho se naopak tato povinnost netýká? Dokdy a jak můžete tuto daň zaplatit? Kdo musí přiznání provést elektronicky? Dozvíte se v tomto článku.
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Každý pracovní poměr jednou skončí, ovšem ne vždy to proběhne správně podle zákona. V dnešním článku se podrobněji podíváme na nároky zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti s neplatným rozvázáním pracovního poměru.
Kdy odejít do předčasného starobního důchodu? Otevřít odkaz do nového okna
Lidé, kteří se rozhodnou pro předčasný důchod, budou muset získat alespoň 35 let pojištění. Minimální doba důchodového pojištění pro předčasný starobní důchod se stanoví výhradně podle roku, ve kterém lidé dosáhnou důchodového věku.
Zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Průměrná mzda stoupla v roce 2018 na 29 979 Kč. O kolik se tím pádem zvednou zálohy na zdravotní a sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných? Více se dočtete v dnešním článku.
Nemocenské pojištění v roce 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Rok 2018 přináší mnohé změny v zákoně o nemocenském pojištění. Zvýší se nemocenské, zavádí se otcovská dovolená a dlouhodobé ošetřovné. V dnešním článku se na tyto novinky podíváme podrobněji.
Třetí a čtvrtá vlna EET je odložena Otevřít odkaz do nového okna
V oblasti elektronické evidence tržeb došlo k zásadní změně. Ústavní soud totiž rozhodl o zrušení třetí a čtvrté vlny EET, která měla začít platit od příštího roku. Jaké další novinky přichází s rozsudkem Ústavního soudu, najdete v následujícím článku.
Nejvýznamnější daňové změny v roce 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Změny se v novém roce nevyhnuly oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty ani elektronické evidenci tržeb ve 3. a 4. fázi. Pojďme se s těmi nejvýznamnějšími novinkami roku 2018 seznámit nyní podrobněji.
Co vše patří do výkonu pracovních povinností? Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanec musí řádně a svědomitě plnit uložené pracovní povinnosti. Zatímco ale teorie je prostá, praxe bývá složitější. Plnění pracovních povinností se ale také může podobat příjemnému pobytu na lyžích.
Kdo může odejít do starobního důchodu v roce 2018? Otevřít odkaz do nového okna
V roce 2018 vzniká nárok na starobní důchod těm, kteří dosáhnou důchodového věku a dobu pojištění mají alespoň 34 let. Splnění těchto podmínek ale neznamená povinnost o důchod žádat ani není důvodem k ukončení výdělečné činnosti.
Odvolání podle daňového řádu Otevřít odkaz do nového okna
Mnohdy dostaneme od správce daně rozhodnutí, s nímž nesouhlasíme. Řešením této situace je podání odvolání –Â jak ale na to? Více se o postupu podání odvolání dočtete v dnešním článku.
Cestovní náhrady v roce 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Pokud vás letos čeká služební cesta, můžete se radovat. Stravné se totiž v roce 2018 navýší. Stejně tak průměrná cena pohonných hmot a sazba základní náhrady u jednostopých i osobních vozidel.
Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH Otevřít odkaz do nového okna
Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017. Více v dnešním článku.
Je audit povinný u všech akciových společností? Otevřít odkaz do nového okna
Změny v účetních předpisech k 1. 1. 2016 sice nepřinesly parametrické změny pro limity povinného auditu, přesto se některé akciové společnosti dosud povinně auditované této povinnosti vyhnou. Kterých společností se to týká?
Změny v daních v roce 2018 – II. část Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku představujeme další změny, které připravilo Ministerstvo financí od roku 2018. Patří mezi ně zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky, příspěvek za provoz vozidla bez povinného pojištění či změny v úpravě družstevního finančnictví.
PF 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i profesním životě přeje všem svým čtenářům redakce Portálu POHODA.
Změny v daních v roce 2018 – I. část Otevřít odkaz do nového okna
Zvýšení daňového zvýhodnění na první vyživované dítě nebo snížení stropů výdajových paušálů – to jsou příklady změn, které pro nás připravilo Ministerstvo financí od příštího roku. Jaké další novinky nás čekají?
Kdy zařadit investici mezi dlouhodobý majetek? Otevřít odkaz do nového okna
Plánujete pro svou firmu postavit novou halu či pořídit automobil, bez kterého se v podnikání neobejdete? Pak si přečtěte dnešní článek o dlouhodobém majetku, jeho pořízení, zprovoznění a především o jeho vedení v účetnictví.
Pracovní poměr na dobu určitou a jeho specifika Otevřít odkaz do nového okna
Zákoník práce uvádí, že implicitně trvá pracovní poměr na dobu neurčitou, pokud se výslovně nesjednala doba určitá jeho trvání. Jaké jsou podmínky sjednání doby určité a jaké dopady má doba určitá a neurčitá ve mzdové oblasti?
Od ledna se valorizují všechny důchody Otevřít odkaz do nového okna
Od lednové splátky roku 2018 se základní výměra důchodu zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,5 %. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat.
Prodej obchodního podílu v s. r. o. – 1. část Otevřít odkaz do nového okna
Podle názoru odborníků je právě nyní nejlepší čas na prodej svého celoživotního díla – podílu ve společnosti s ručením omezeným. Pojďme se podívat, na co si musí fyzická osoba, která drží účast na s. r. o., dát při jejím prodeji pozor.
Účetní zásady a principy Otevřít odkaz do nového okna
Účetní jednotky musí na základě zákona o účetnictví vést účetnictví podle jistých pravidel a zásad. V dnešním článku si tyto zásady představíme a blíže se s nimi seznámíme. Čtěte dále.
Volejbalová Dukla Liberec letos zahájila 70. sezónu Otevřít odkaz do nového okna
Armádní volejbalový klub založený roku 1948 několikrát změnil svůj název i zázemí. Ve městě pod Ještědem, kde Dukla sídlí, se stala hra pod vysokou sítí tak populární, že letos bojuje o titul mistryň extraligy historicky první ženský liberecký tým.
Monitorování zaměstnanců na pracovišti Otevřít odkaz do nového okna
Každý zaměstnanec se jistě v průběhu profesního života setkal s tím, že byl ze strany zaměstnavatele monitorován. Má na takové jednání zaměstnavatel právo? Kam ažÂ může v monitorování zaměstnanců zajít a jaké může použít prostředky?
Nově vyloučené tržby z EET Otevřít odkaz do nového okna
Většina podnikatelů již ze zákona musí elektronicky evidovat tržby. Existuje ale skupina obchodníků, která je z této povinnosti vyňata. Například prodejci kaprů a těžce zrakově postižení. Více v dnešním článku.
Část příspěvku na živobytí se vyplácí v poukázkách Otevřít odkaz do nového okna
Úřad práce musí podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplácet část příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek. Od prosince tak každý, kdo pobírá příspěvek na živobytí déle nežÂ půl roku, dostane část v poukázkách.
Změny u rodičovského příspěvku od ledna 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. ledna 2018 se ruší horní hranice čerpání rodičovského příspěvku s částkou 11 500 Kč za měsíc, takže rodiče budou moci čerpat dávku ažÂ do výše peněžité pomoci v mateřství. Více v dnešním článku.
Likvidace dluhů a pohledávek z hlediska daně z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Splácíte dluhy vzniklé během podnikání, nebo jste naopak věřitelem? Mají pro vás dluhy i daňové dopady? V dnešním článku vám přiblížíme likvidaci dluhů a pohledávek z pohledu daně z příjmů.
Zrakově postižení podnikatelé dočasně vyjmuti z EET Otevřít odkaz do nového okna
Vláda schválila dočasné vyloučení nevidomých a hluchoslepých podnikatelů ze systému elektronické evidence tržeb, které bude účinné od vyhlášení ve Sbírce zákonů. Více informací vám přinášíme v dnešním příspěvku.
Dar versus dědictví z daňového pohledu Otevřít odkaz do nového okna
Je výhodnější majetek odkázat v pozůstalosti, nebo darovat? V dnešním článku se zaměříme na bezúplatné nabytí majetku, kdy typickými situacemi jsou právě dar a dědictví.
Dohoda o rozvázání pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Dohoda o rozvázání pracovního poměru je nejčastější formou ukončení pracovněprávního vztahu. Jak se taková dohoda uzavírá, jakou má mít formu a náležitosti? To vše se dočtete v dnešním článku.
Někdy i zaměstnanec musí platit zálohy na daň Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanci zpravidla nemusejí platit zálohy na daň z příjmů fyzických osob, protože veškeré daňové záležitosti za ně komfortně obstará jejich zaměstnavatel. Nicméně existuje celá řada situací, kdy ani zaměstnanec není uchráněn placení záloh.
Odměňování zaměstnanců za práci ve svátek Otevřít odkaz do nového okna
Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci náhradní volno a dosažená mzda, respektive plat. V jaké výši a jak je to v případě souběhů s jinými příplatky a náhradami? Na to se blíže podíváme v dnešním článku.
Vydávání zajišťovacích příkazů Otevřít odkaz do nového okna
Na základě provedené hloubkové analýzy dosavadní praxe a s ohledem na vývoj aktuální judikatury správních soudů připravila Finanční správa metodický pokyn, který sjednocuje, zpřesňuje a zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích příkazů.
Omezení plateb v hotovosti Otevřít odkaz do nového okna
Při provádění hotovostních plateb musíme myslet kromě EET i na zákon o omezení plateb v hotovosti u částek převyšujících 270 000 Kč. Pro koho tento zákon platí, co je a naopak není hotovostní platba? Co lze hotově platit bez limitu?
Může zaměstnavatel chtít doložit bezúhonnost? Otevřít odkaz do nového okna
Při nástupu do nového zaměstnání se vám může stát, že nový zaměstnavatel po vás bude požadovat výpis z Rejstříku trestů. Je však takovýto požadavek zaměstnavatele oprávněný? Má oporu v zákoně?
E-faktura snižuje administrativní zátěž Otevřít odkaz do nového okna
Uznávání e-faktur jako rovnocenného ekvivalentu tištěné faktury nestojí nic v cestě. Ačkoli Finanční správa a Ministerstvo financí e-faktury podporují, ve veřejné sféře je to stále ožehavé téma. Následující článek vám práci s e-fakturou více přiblíží.
Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím Otevřít odkaz do nového okna
Obchodujete s použitým zbožím, uměleckými díly či sběratelskými předměty nebo starožitnostmi? Pak vás bude zajímat dnešní článek, v němž se dozvíte více o zvláštním režimu, který můžete využít podle zákona o dani z přidané hodnoty.
Finanční správa upozorňuje na nové vzory tiskopisů Otevřít odkaz do nového okna
Finanční správa připravila nové vzory tiskopisů pro poplatníky a plátce daně ze závislé činnosti. Mění se také forma podání, lidé budou moci prohlášení podepsat buď v listinné podobě, nebo elektronicky. Více informací najdete v dnešním článku.
Až čtvrtina Čechů chce do měsíce změnit práci Otevřít odkaz do nového okna
Podle průzkumu se Češi přestávají bát o práci a jejich chuť měnit zaměstnání je nejvyšší za uplynulých pět let. AžÂ 23 % respondentů by chtělo změnit zaměstnání do jednoho měsíce, 45 % pak do půl roku.
Jak se připravit na GDPR? Otevřít odkaz do nového okna
Snad každý podnikatel nakládá s osobními údaji svých zákazníků, obchodních partnerů nebo třeba zaměstnanců. Pojďme si přiblížit, co je potřeba udělat, abyste od května 2018 zpracovávali tyto údaje v souladu s novým evropským nařízením GDPR.
Ukončení studia dítěte z pohledu daně a pojistného Otevřít odkaz do nového okna
Jste rodičem studenta střední nebo vysoké školy? Nebo vaše dítě právě ukončilo studium? Pak vás jistě bude zajímat dnešní příspěvek, ve kterém vám přinášíme informace o ukončení studia a možnostech daňového zvýhodnění na dítě.
Poskytování ubytování přes internetové platformy Otevřít odkaz do nového okna
Poskytování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb hýbe poslední dobou českými médii. Pokud vás zajímá postoj a opatření k této problematice vydané Finanční správou, čtěte dále.
Účtování a zdaňování cizoměnových operací Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním světě se stále více setkáváme s rozmanitými zahraničními měnami. Někdy se známějšími – euro, jindy s méně známými, například čínské rimimbi. V dnešním článku se zaměříme na účetní a daňové souvislosti cizoměnových operací.
Práce přesčas Otevřít odkaz do nového okna
Práce přesčas je upravena v zákoníku práce. Kdy se jedná o práci přesčas, kdo ji může a kdo naopak nesmí vykonávat, za jakých podmínek ji lze vykonávat a jak se odměňuje, se dozvíte v tomto článku.
Dodatečné přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí Otevřít odkaz do nového okna
Jistě jste v médiích zaznamenali informaci, že Finanční správa prohrála spor s obcí ohledně výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí. Tento článek popíše situaci, kdy je možné rozsudek Nejvyššího správního soudu použít i pro další daňové subjekty.
Důchody se od ledna zvýší Otevřít odkaz do nového okna
Od ledna příštího roku se dočkáme vyššího starobního důchodu. Důchody se zvýší o 4 %, cožÂ se u průměrné penze rovná 475 Kč. K tomuto navýšení došlo díky změně v zákoně a důchody nyní porostou každoročně výrazněji.
Peněžní prostředky – hotovost, banka, ceniny, úvěry Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku se podíváme na peněžní prostředky – jakou mohou mít podobu a jak se správně účtují a vykazují. Pokud vás zajímá rozdíl mezi hotovostí, krátkodobým a dlouhodobým úvěrem a jinými formami peněžních prostředků, čtěte dále.
Když se sny o létání stávají skutečností Otevřít odkaz do nového okna
Představte si, jak se pomalu vznášíte a za malou chvíli užÂ létáte jako pták. Krásný sen? V HURRICANE FACTORY je to realitou. Na tomto místě totiž fyzikální zákony neplatí a vy tak můžete zakusit pocit, který zatím náležel jenom ptákům.
Oprava účetní chyby versus změna účetního odhadu Otevřít odkaz do nového okna
Jaký je rozdíl mezi účetní chybou a odhadem? Jak změnit odhad či opravit chybu? To vše se dozvíte v dnešním článku, ve kterém nebude chybět i několik praktických příkladů.
Zaměstnanecké benefity Otevřít odkaz do nového okna
Stravenky, dovolená navíc, příspěvky na jazykové kurzy – to jsou ukázky zaměstnaneckých benefitů. V dnešním článku si ukážeme některé z nejběžnějších benefitů a jejich daňový dopad jak na zaměstnance, tak zaměstnavatele.
Rozdíly v ohodnocování mužů a žen v ČR přetrvávají Otevřít odkaz do nového okna
Česká republika patří mezi země s největší nerovností v odměňování žen a mužů v EU, cožÂ má samozřejmě sociální i ekonomické dopady na jednotlivce a snižuje to i úroveň celých rodin. Tato nerovnost u nás přetrvává navzdory stále rostoucí průměrné mzdě.
Vstřícnější přístup Finanční správy při zajišťování daně Otevřít odkaz do nového okna
Při závažném podezření na riziko neodvedení daně bude Finanční správa nyní přistupovat k plátcům DPH vstřícněji. Umožní jí to nový metodický pokyn, který přináší alternativní možnosti k institutu zajišťovacího příkazu.
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním příspěvku se podíváme podrobněji na podmínky okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Může zaměstanec okamžitě zrušit pracovní poměr? Z jakých důvodů? Bude mít nárok na náhradu mzdy?
Větší bezpečnost při placení na internetu Otevřít odkaz do nového okna
Poslanci odhlasovali zákon, který by měl zvyšovat bezpečnost při platebních transakcích. Nově budou moci uživatelé pro autorizaci svých plateb použít například otisky prstů nebo dokonce „selfie“. Více v následujícím článku.
Některé aspekty vlastního kapitálu Otevřít odkaz do nového okna
Mnoho účetních jednotek zapomíná, že by i jednotlivé složky vlastního kapitálu měly podléhat každoroční kontrole při zavírání účetních knih a přípravě účetní závěrky. Podíváme se nyní na nejběžnější účetní případy a možné kontroly.
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem Otevřít odkaz do nového okna
Okamžité zrušení pracovního poměru je pro zaměstnance velice nepříjemnou záležitostí, která naruší jeho život. V dnešním článku se na tento způsob ukončení pracovního poměru podíváme z hlediska zaměstnavatele.
Účtenkovka startuje 1. října Otevřít odkaz do nového okna
Patnáctého se stane pravděpodobně nejočekávanějším dnem v měsíci. 1. října se totiž spouští Účtenkovka a losovat se bude právě každý 15. den v měsíci. Pokud zákazníci zaregistrují účtenky, mohou vyhrát ceny v hodnotě ažÂ 1 000 000 Kč.
Okamžité zrušení pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Zajímá vás, co přesně znamená okamžité zrušení pracovního poměru? Jaké musí splňovat podmínky, jakou musí mít formu a za jakých okolností k němu může dojít? Pak si přečtěte dnešní článek.
Daňový řád – změny od 1. 7. 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Novelizace daňového řádu, který upravuje postupy při správě daní, přináší od poloviny roku 2017 několik změn. Například ve způsobech podání a možnosti platit daně kartou. Pojďme se na ně podívat podrobněji v následujícím článku.
Zvýšení minimální mzdy od ledna 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Vláda schválila návrh, díky kterému si polepší zaměstnanci pobírající minimální mzdu. Od 1. ledna 2018 se zvýší ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč. Hodinová minimální mzda potom bude vycházet na 73,20 Kč.
Příklady daňového zvýhodnění na děti v roce 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Pokud máte děti, bude vás jistě zajímat následující článek. V praktických příkladech ukazujeme možnosti uplatnění daňového zvýhodnění na děti v nejrůznějších životních situacích.
Virtuální měny, kryptoměny a ručení za DPH Otevřít odkaz do nového okna
Bitocoin, Litecoin, Ethereum nebo Zcash – to všechno jsou virtuální měny. Od 1. 7. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která rozšiřuje institut ručení o úplaty virtuální měnou. Co vlastně je virtuální měna a jak funguje?
OSSZ zkontrolovaly téměř 79 000 lidí na neschopence Otevřít odkaz do nového okna
Pokud onemocníte a lékař vás pošle na tzv. neschopenku, nevyplatí se nedodržovat léčebný režim. Pověření zaměstnanci OSSZ provádějí kontroly nemocných a hříšníky čeká postih.
Dlouhodobé ošetřovné může pomoci rodinám Otevřít odkaz do nového okna
Senát schválil návrh na zavedení dlouhodobého ošetřovného. Jak nová dávka nemocenského pojištění pomůže od poloviny příštího roku rodinám v krizových situacích s péčí o člena rodiny?
Manka a škody v účetnictví a daních Otevřít odkaz do nového okna
Kromě přebytku může v účetní jednotce vzniknout i manko nebo škoda. V dnešním článku si ukážeme, jak se s těmito zápornými rozdíly správně vypořádat jak z hlediska účetního, tak i daňového.
Mírnější sankce při nevyužití elektronických podání Otevřít odkaz do nového okna
Založili jste si datovou schránku, ale pak na ni zapomněli? V tom případě vás bude zajímat následující článek. Finanční správa totiž zmírnila sankce za nevyužívání elektronických podání.
Nové zdanění neprokázaného majetku od 1. 12. 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2016 platí novela zákona o daních z příjmů, díky které má správce daně větší pravomoci při kontrole původu majetku. Jaké nástroje může tedy použít? A jaké jsou sankce v případě utajených příjmů?
Cestovní náhrady OSVČ Otevřít odkaz do nového okna
Cestovní náhrady zaměstnanců upravuje zákoník práce. Jak je to ale v případě výdajů na pracovní cesty u podnikající fyzické osoby? Jaká bude výše stravného a jaké jsou náhrady výdajů na dopravu?
Příprava elektronické neschopenky je v plném proudu Otevřít odkaz do nového okna
Rychlejší výplata nemocenského a možnost ověření stavu zpracování dávky – to jsou pozitiva, která přináší elektronická neschopenka zaměstnancům. Jaké výhody bude mít pro zaměstnavatele a lékaře?
Postoupení pohledávek z pohledu daní a účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
Jste nabyvatelem pohledávky? Nebo pohledávku postupujete a nevíte, jak ji správně zaúčtovat? V dnešním článku se zaměříme na pohledávky z účetního a daňového pohledu.
DPH u přepravy osob Otevřít odkaz do nového okna
Přeprava osob není z hlediska DPH tak složitou záležitostí jako přeprava zboží, nicméně má svá specifika, kterými se odlišuje od běžných služeb. Pojďme se na ni podívat podrobněji v následujícím článku.
Zákon o zaměstnanosti – jaké přichází změny? Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 29. července 2017 přináší mnohé změny. Mezi ně se řadí například kauce, kterou budou muset platit agentury práce. A jaké jsou další novinky?
Účetní a daňový pohled na zápůjčky a úvěry Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním článku přinášíme pohled na některé chyby při zachycení úvěrů a zápůjček optikou účetních a daňových předpisů. Co všechno musíme znát, abychom úvěry správně zaúčtovali?
Pozor na cenu u obchodů mezi spojenými osobami Otevřít odkaz do nového okna
Pokud spolu jednají osoby vzájemně ekonomicky, personálně či jinak provázané, dohodnou si smluvní podmínky jinak nežÂ nezávislé osoby. Státu by tím ovšem mohly vznikat daňové výpadky. Jaká opatření jsou kvůli tomu stanovena?
GDPR zpřísňuje ochranu osobních údajů Otevřít odkaz do nového okna
V lednu roku 2012 Evropská komise zveřejnila návrh obecného nařízení o ochraně údajů, čímž v Evropské unii započalo čtyřleté období debat, vyjednávání a lobbování. V dnešním článku shrnujeme výslednou úpravu nařízení GDPR.
Archivace účetních dokladů Otevřít odkaz do nového okna
Poté, co uzavřeme účetně i daňově příslušný rok, nás většinou čekají práce spojené s archivací dokladů za minulé období. Jak dlouho musíme dokumenty archivovat například podle zákona o DPH a jak dlouho podle zákona o účetnictví?
Účty časového rozlišení v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Náklady a výnosy se musí vždy zaúčtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí. Pojďme se na tuto povinnost podívat prostřednictvím příkladů, se kterými se účetní jednotky v praxi běžně setkávají.
Vyšší daňové zvýhodnění na děti a jeho uplatnění Otevřít odkaz do nového okna
Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné přináší vyšší daňové zvýhodnění na vyživované děti. Jaké jsou nové částky tohoto zvýhodnění? Kdo a za jakých podmínek ho může uplatnit?
Nová úprava převodu peněžních prostředků v rámci EU Otevřít odkaz do nového okna
Od 26. června 2017 vyvstávají nové povinnosti některým podnikatelům v souvislosti s převody peněžních prostředků, například poskytovatelům platebních služeb a nově i těm, kteří poskytují jakékoliv služby spojené s virtuální měnou.
DPH u přepravy zboží v rámci EU Otevřít odkaz do nového okna
Přeprava je specifickou službou související s prodejem zboží. Jak je to s DPH u přepravy zboží po území Evropské unie? Kdo bude plátcem DPH, pokud si necháte přepravit zboží do jiné země? Více se dočtete v následujícím článku.
Změny v dani z příjmů fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
V červenci letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, která s sebou přináší řadu změn. V dnešním článku si představíme novinky, které se týkají daně z příjmů fyzických osob.
Zákon o registru smluv Otevřít odkaz do nového okna
Již rok platí zákon o registru smluv. Novinkou od července letošního roku je, že se smlouvy neuveřejněné v registru budou sankcionovat. Které smlouvy musí být povinně uveřejněny a jaké jsou sankce?
Novinky v zaměstnávání cizinců Otevřít odkaz do nového okna
Jaké povinnosti mají zaměstnavatelé, když chtějí zaměstnat cizince? Liší se jejich povinnosti, pokud jde o občana z jiné země EU a ze země mimo EU? Jakým se vystavují sankcím, kdyby nedodrželi zákonné postupy?
Změny v dani z příjmů právnických osob od 1. 7. 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Od července letošního roku nabývá účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která přináší změny v oblasti danění příjmů jak fyzických, tak právnických osob. V dnešním článku se podíváme na změny v dani z příjmů u právnických osob.
Účtování a zdaňování derivátů Otevřít odkaz do nového okna
Zajímají vás finanční deriváty? V dnešním článku vám představíme jejich základní druhy, dozvíte se, jak kontrakt sjednat a ukončit a také se seznámíte s průběhem účtování a zdaňováním derivátů.
Samovyměření DPH v programu POHODA Otevřít odkaz do nového okna
Za určitých okolností vzniká plátci nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň z přidané hodnoty. Plátce má navíc nárok na odpočet. Jak vyměření správně provést v účetním programu POHODA?
Informace k novele zákona o DPH od 1. 7. 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Dne 16. 6. 2017 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 170/2017 Sb., jehož třetí část obsahuje změny týkající se zákona o dani z přidané hodnoty. Účinnost tohoto zákona nastala 1. 7. 2017. Jaké změny v oblasti DPH tedy přináší?
Kniha jízd versus paušální výdaje na dopravu Otevřít odkaz do nového okna
Paušální výdaje na dopravu konkurují od roku 2009 jiné variantě daňového uplatnění provozních výloh vozidla, tzv. knize jízd. Pro koho jsou paušální výdaje výhodné a jaká mají omezení?
Bez jablek není cideru Otevřít odkaz do nového okna
Na počátku všeho byli jen dva nadšenci s velkou vizí, dnes už jsou podle svých slov kolektivem kamarádů. Řeč je o jablářství F. H. Prager, které vyrábí legendární Pragerův cider a přírodní Pragerovy limonády. Jejich nápoje jsou lokální a zdravé.
EET v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Provozujete stánek s občerstvením a suvenýry a nevíte, jestli vaše živnost již spadá do povinné elektronické evidence tržeb? V dnešním článku si v praktických příkladech ukážeme, jak se EET řeší v konkrétních situacích v různých podnikatelských odvětvích.
Změny v dani z příjmů v průběhu roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Dne 1. 7. 2017 vstoupí v účinnost novela zákona o daních z příjmů. Přehled změn týkajících se daňového zvýhodnění na dítě, příjmů ze zaměstnání či podnikání najdete v následujícím článku.
Pojistné na sociální zabezpečení u studentů Otevřít odkaz do nového okna
Kdy musí studenti a absolventi středních a vysokých škol začít platit pojistné na sociální zabezpečení? Kdo toto pojistné platí v případě studentských brigád? A co když student odjede na zahraniční stáž?
Novela zákona o nemocenském pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Od příštího roku nabude účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mimo jiné přináší novinku v podobě tzv. otcovské dovolené. Jaké jsou podmínky pro její čerpání a co dalšího přináší tato novela?
Zajišťovací příkaz správce daně Otevřít odkaz do nového okna
V období od ledna 2013 do března 2017 vydal správce daně celkem 4 990 zajišťovacích příkazů. Kdy může tuto „silnou zbraň“ použít na plátce daně a lze jím opravdu i zlikvidovat podnikatele?
Pozor na diskriminační pracovní inzeráty Otevřít odkaz do nového okna
Přijmeme prodavačku důchodkyni. Nebo: Hledáme ženu s odrostlými dětmi, která už nepůjde na mateřskou. I s takovými inzeráty se setkal Státní úřad inspekce práce, který dohlíží na dodržování rovného zacházení a na zákaz diskriminace na pracovištích.
DPH u přepravy zboží po území ČR Otevřít odkaz do nového okna
Přeprava je specifickou službou související s prodejem zboží. Jak je to s DPH u přepravy zboží po území České republiky, když bude přepravce z tuzemska a když ze zahraničí? Více se dočtete v následujícím článku.
Prokazování cestovních náhrad Otevřít odkaz do nového okna
Pokud zaměstnavatel vyšle zaměstnance na služební cestu, má zaměstnanec podle zákona nárok na cestovní náhrady. Co všechno a v jaké výši mu zaměstnavatel na pracovní cestě proplatí?
Mzdy rostou, zaměstnavatelé investují do loajality Otevřít odkaz do nového okna
Nízká nezaměstnanost nutí zaměstnavatele nejen přehodnocovat nabídku nefinančních benefitů, ale také navyšovat mzdy, což je patrné prakticky ve všech segmentech trhu. Mnoho zaměstnavatelů začíná investovat do moderního pracovního prostředí.
Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné Otevřít odkaz do nového okna
Poslanecká sněmovna schválila novelu, která zvýší nemocenskou dávku dlouhodobě nemocným. Od 61. dne nemoci by tak zaměstnanci mohli dostávat 72 % redukovaného vyměřovacího základu.
Zákonné opravné položky k pohledávkám v roce 2017 Otevřít odkaz do nového okna
V případě přechodného snížení hodnoty majetku, kdy čekáme uhrazení pohledávky, vytváříme opravné položky. V jaké situaci je můžeme a naopak nesmíme vytvořit a jaká jsou pro jejich tvorbu pravidla, se dočtete v následujícím článku.
Novela insolvenčního zákona Otevřít odkaz do nového okna
Od počátku června letošního roku platí novela insolvenčního zákona, která má za úkol více chránit účastníky insolvenčních řízení, zvýšit transparentnost řízení a také snížit administrativní zátěž s nimi spojenou.
Nový typ zdanění DPH při dodání zboží ze zahraničí Otevřít odkaz do nového okna
Již téměř rok platí nové nařízení k platbě DPH při dodávání zboží zahraničním dodavatelem, který není registrován k české DPH. Více se dočtete v následujícím článku.
Povinnosti zaměstnavatele vůči institucím Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatelům sjednáním pracovněprávního vztahu vznikají povinnosti nejen ve vztahu k zaměstnanci, ale i vůči různým institucím. Na co by měli myslet a jaké konkrétní povinnosti mají zaměstnavatelé na svých bedrech?
Zápisky daňového poradce z cest Otevřít odkaz do nového okna
Daňová poradkyně Michaela Martínková se nedávno vrátila z cest po Skotsku. Ani o dovolené ale nemůže vypustit práci z hlavy. Její zážitky z cest karavanem po zemi jezer, kopců a ovcí z profesního hlediska si můžete přečíst v tomto článku.
O paušální daň může do konce května zažádat víc lidí Otevřít odkaz do nového okna
Více podnikatelů bude moci už za letošní rok využít tzv. institut paušální daně. Podávat žádosti o stanovení daně z příjmů fyzických osob paušální částkou za zdaňovací období 2017 mohou ažÂ do 31. května.
Změny v EET pro neziskové organizace Otevřít odkaz do nového okna
Po dlouhotrvající diskuzi s neziskovými organizacemi zvýšila Finanční správa limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost neziskových organizací. Více informací v následující zprávě.
Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května Otevřít odkaz do nového okna
Dne 31. května můžeme naposledy zaplatit daň z nemovitých věcí nebo její první splátku. Jak vypadá daňová složenka, jakým způsobem můžeme daň uhradit a jaká jsou čísla účtů finančních úřadů v jednotlivých krajích?
Daňové souvislosti plnění ze svěřenského fondu Otevřít odkaz do nového okna
Zakladatel svěřenského fondu určí svěřenského správce, který musí o vyčleněný majetek pečovat, nicméně nárok na prospěch z vyčleněného majetku má pouze určený obmyšlený. Jaké mu z toho plynou daňové povinnosti?
Kontrola nemocného zaměstnance v praxi Otevřít odkaz do nového okna
Kontrolovat práce neschopné zaměstnance mohou sami zaměstnavatelé i kontroloři okresní správy sociálního zabezpečení. Jaká jsou pravidla těchto kontrol a jaké sankce následují při nedodržení režimu na „neschopence“? Čtěte dále.
Zajištění daně Otevřít odkaz do nového okna
Institut zajištění daně se používá v případech, kdy hrozí teoretické riziko, že by daň nebyla odvedena vůbec, nebo v nesprávné výši, případně by byla těžko vymahatelná. Koho se zajištěná daň týká, kdo zdanění provádí a v jaké výši?
Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Změny ve výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání nebo třeba v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Nejen to přinese novela zákona o zaměstnanosti, která by měla v závislosti na vyhlášení nabýt účinnosti v průběhu června či července 2017.
Zavedení rozdílné sazby sociálního pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Vláda podpořila zavedení rozdílné sazby pojistného na sociální zabezpečení podle počtu nezaopatřených dětí u zaměstnanců a OSVČ. O čím víc dětí se staráte, o to méně byste na sociálním pojištění zaplatili. Návrh putuje ke schválení poslancům.
Secesní vila znovu ožila a nyní čeká na nové nájemce Otevřít odkaz do nového okna
Lidé z Jihlavy i okolí si jistě všimli proměny, kterou prošla secesní vila Marie Karas na ulici Jana Masaryka. Po léta vídali kolemjdoucí pouze zchátralý dům, který jen vzdáleně připomínal původní důstojnou vilu. Noví majitelé se mu ale rozhodli vrátit zaniklý lesk.
Nespolehlivá osoba – novinka roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Na institut nespolehlivého plátce už jsme si zvykli a nyní budeme mít v zákoně o DPH také institut nespolehlivé osoby, a to pravděpodobně od 1. 7. 2017. Kdo se může stát nespolehlivou osobou, se dozvíte v následujícím článku.
Exekuční srážky ze mzdy v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Exekuční srážky ze mzdy jsou pro mzdové účetní nepříjemnou komplikací a při jejich výpočtech často dochází k různým chybám. Pojďme si na názorných příkladech vysvětlit, jakými pravidly se srážky řídí a jak je správně spočítat.
„PES“ pohlídá podnikatelům jejich povinnosti Otevřít odkaz do nového okna
Převratný právní elektronický systém, tzv. PES, podnikatele a živnostníky provede džunglí zákonů a dalších předpisů a pohlídá za ně plnění administrativních a daňových povinností. Pokud vše půjde hladce, spuštěn by měl být již začátkem roku 2018.
Způsoby skončení pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanec je oprávněn pracovní poměr svobodně rozvázat, a to z jakýchkoliv důvodů. Právní úprava respektuje i potřeby zaměstnavatelů – těm však zákoník práce umožňuje rozvázání pracovního poměru pouze za jasně daných podmínek.
Účetní, nebo daňový poradce? Otevřít odkaz do nového okna
Zatímco ve velkých podnicích mají v oblasti účetnictví a daní určené přesné kompetence, drobnější společnosti často váhají, na jakého specialistu se obrátit. Kdy oslovit účetního a v jakých případech by měl raději nastoupit daňový poradce?
Novela zákona o státní sociální podpoře Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o státní sociální podpoře patří mezi zákony, které jsou poměrně hodně novelizovány. Tentokrát je novela předkládána zejména s ohledem na možnost flexibilnějšího výběru rodičovského příspěvku.
Paušální daň v roce 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Daň stanovená paušální částkou dle § 7a zákona o daních z příjmů poskytuje poplatníkům do určité míry svobodu v podnikání a představuje jakousi minimální daň výměnou za „odpuštění“ dalších povinností.
Podstata účetního záznamu Otevřít odkaz do nového okna
Pojem „účetní záznam“ není pouhé neformální označení úkonu v a pro účetnictví, ale jedná se o poměrně přesně formalizovanou definici, která je zachycena v zákonném předpisu. V tomto článku se proto zaměříme na základní povinnosti a náležitosti.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 59. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jaký má vliv na obrat DPH zboží, které si zákazník objedná, zaplatí a následně vrátí? Za jakých podmínek si může OSVČ a zároveň zaměstnanec uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na oblast daní a účetnictví.
Vyšší slevy pro rodiny s dětmi i jednodušší daně Otevřít odkaz do nového okna
Vyšší daňové slevy pro pracující rodiny s dětmi, jednodušší placení daní nebo účinnější boj s daňovými úniky. To vše přináší nový daňový balíček z dílny Ministerstva financí, který minulý týden již podruhé schválila Poslanecká sněmovna.
Daňová uznatelnost motivačního příspěvku Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o daních z příjmů umožňuje zahrnout do daňových výdajů motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč nebo 10 000 Kč měsíčně.
Jen 26 % Čechů má pokročilé znalosti cizích jazyků Otevřít odkaz do nového okna
Pouze 26 % Čechů se může pochlubit pokročilou znalostí cizích jazyků. Jednoznačně nejrozšířenější je angličtina, kterou mnoho zaměstnavatelů považuje již za samozřejmost. S obrovským odstupem následuje německý a francouzský jazyk.
Problém s DPH u nájmu prostor a míst k parkování aut Otevřít odkaz do nového okna
Nájem nemovitých věcí je osvobozen od DPH, ovšem s výjimkou nájmu prostor a míst k parkování vozidel. Jak ale postupovat v případě, kdy skladiště pronajmeme pro účely parkování vozidel, nebo naopak jestliže garáž bude nájemci sloužit jako skladiště?
Právní stránky založení startupu Otevřít odkaz do nového okna
Startup většinou chápeme jako počáteční fázi podnikání zaměřenou na vývoj určitého produktu či služby. Často s cílem konečného prodeje firmy nebo její části investorům. Není tedy radno podcenit právní stránky startupu již od samého počátku.
Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ za rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Každá OSVČ, která alespoň po část roku 2016 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, musí podat příslušné správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích a dalších údajích, a to do 2. 5. 2017.
Změny v oblasti ochrany osobních údajů Otevřít odkaz do nového okna
V příštím roce by mělo dojít k zásadní změně v oblasti ochrany osobních údajů ve všech členských státech Evropské unie. Tzv. GDPR by se mělo dotknout v zásadě každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje fyzických osob.
Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
OSVČ musí předložit přehled o příjmech a výdajích všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byly pojištěny v období, za které tento přehled podávají, letos do 3. května. Doplatit případný rozdíl v pojistném je třeba do 8 dnů po podání přehledu.
Statistický výkaz Intrastat Otevřít odkaz do nového okna
Jedním z mnoha formulářů, které musí podnikatelé, resp. jejich účetní předkládat, je Intrastat, což je statistický výkaz sledující pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie. K čemu slouží, kdo ho musí vyplňovat a co vše se v něm uvádí?
Absolvent techniky může nastoupit i za 40 000 korun Otevřít odkaz do nového okna
Otevřených pozic určených přímo pro absolventy není mnoho. Často však zaměstnavatelé dají šanci absolventům, pokud dlouhodobě nemohou najít vhodného kandidáta s praxí. Týká se to ale téměř výhradně absolventů s technickým vzděláním.
Přeplatek na dani z příjmů fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Podali jste daňové přiznání a očekáváte přeplatek na dani? Dokdy vám ho musí finanční úřad vrátit? Jaká jsou pravidla při vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob vyplývající z daňového řádu, se dozvíte v tomto článku.
Navrhovaná novela zákoníku práce pro rok 2017 Otevřít odkaz do nového okna
V jaké podobě bude novela zákoníku práce nakonec přijata, je zatím nejisté. Účinnost je však, až na výjimky, naplánována již na 1. 7. 2017. Pojďme se podívat na jednotlivé návrhy změn, které ovlivní pracovněprávní vztahy mnohých z nás.
Zvýšení nemocenské při dlouhodobém marodění Otevřít odkaz do nového okna
Dlouhodobě nemocní by si mohli polepšit. Vláda se shodla na návrhu, podle kterého by měl pacient po 31. dni pracovní neschopnosti dostávat 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 61. dne nemoci by se pak měl příspěvek zvýšit na 72 %.
Paušální výdaje čekají velké změny Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona o daních z příjmů sníží limity u paušálních výdajů. Zároveň ale bude možné využít slevu na manžela a daňové zvýhodnění na děti. Jaké paušální výdaje můžeme uplatnit za rok 2016 a jaké budeme moci uplatnit za roky 2017 a 2018?
Náležitosti mzdových listů a změny pro rok 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatelé mají povinnost vést pro své zaměstnance kromě jiného také mzdové listy. Jaké má mít mzdový list náležitosti? Jaké změny v této oblasti nově nastaly? Vše potřebné se dozvíte v následujícím článku.
Změna u příloh v přiznání k dani z příjmů PO Otevřít odkaz do nového okna
Obchodní společnosti mají nově povinnost sestavit Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. A to bez ohledu na to, zda sestavují Rozvahu v plném nebo zkráceném rozsahu. Současně s tím došlo i ke změně obsahu Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty.
Účetnictví pro začátečníky – 12. díl Otevřít odkaz do nového okna
V posledním díle našeho seriálu o účetnictví se budeme věnovat zejména účtové třídě 6 – Výnosy, které představují pro účetní jednotku ekonomický přínos. Na závěr si krátce ukážeme i účtování na závěrkové a podrozvahové účty – účtovou třídu 7.
Více možností prominutí pokut u kontrolního hlášení Otevřít odkaz do nového okna
Pokyn GFŘ D-29 se letos v březnu rozšířil o další ospravedlnitelné důvody, za kterých je možné částečně nebo úplně udělené sankce za nepodání kontrolního hlášení prominout.
6 nejčastějších omylů u daně z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Daňové subjekty mají často zažité představy, které považují za zcela správné a pro daňové přiznání je následně aktivně aplikují. Pokud k nim nedorazí daňová kontrola, pak mnohdy vůbec netuší, že udělali chybu. Jakých omylů se dopouštějí?
Kmenové listy jako anonymizace společníka s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
I přes snahy zamezit anonymnímu vlastnictví společností nabízí současné právní předpisy nové eventuality skrytí skutečných vlastníků firem. Jednou z elegantních možností je vydání tzv. kmenových listů, které představují podíl společníka v s. r. o.
Firmy vyrazily do boje s neotřelými benefity Otevřít odkaz do nového okna
Firmy začaly bojovat s nedostatkem zaměstnanců pomocí nových benefitů. K běžným výhodám typu dotované stravování, nápoje na pracovišti zdarma či příspěvky na očkování se přidalo nově třeba hlídání dětí, úřední volno i příspěvky na dojíždění.
Upřesnění reverse charge u telekomunikačních služeb Otevřít odkaz do nového okna
V říjnu loňského roku se režim reverse charge rozšířil o poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací. Vzhledem k tomu, že stále přetrvávala nejistota v jeho aplikaci, vydalo GFŘ zpřesňující dodatek k již zveřejněné informaci.
Může si Slovák uplatnit daňový bonus na dítě? Otevřít odkaz do nového okna
Pro správné posouzení nároku na uplatnění daňového zvýhodnění je v první řadě nutné posoudit, zda se jedná o daňového rezidenta či nerezidenta ČR. Od toho se následně odvíjí možnost a způsob uplatnění slev na dani či nezdanitelných částí základu daně.
Daňová omezení „paušálistů“ Otevřít odkaz do nového okna
Možnost uplatnit paušální výdaje je velmi praktická, protože není zapotřebí je nijak prokazovat. Jak už to tak ale bývá, není to zcela „zadarmo“ a tito tzv. paušálisté se musejí smířit rovněž s určitými daňovými omezeními a nevýhodami.
Vyloučené tržby v EET Otevřít odkaz do nového okna
Kdo nemusí tržby podle zákona o evidenci tržeb evidovat? Jaké tržby není nutné evidovat? Kdo a za jakých podmínek může požádat o závazné posouzení, zda jeho tržba má nebo nemá podléhat EET? Odpovědi vám dá následující článek.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 58. díl Otevřít odkaz do nového okna
Může účetní sestavovat daňová přiznání? Jak se vypořádat s neoprávněně vystavenými fakturami? Musíte podat daňové přiznání v případě, že máte pouze příjmy z dohod? Nejen na tyto dotazy vám odpovídají odborníci na daně a účetnictví.
První novela zákona o obchodních korporacích Otevřít odkaz do nového okna
V lednu nabyla účinnosti historicky první novela zákona o obchodních korporacích. Novela znovuzavádí do českého právního řádu povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností.
Kdo je povinen podat daňové přiznání za rok 2016? Otevřít odkaz do nového okna
Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2016? Jak a dokdy musíte přiznání podat? Jakými způsoby můžete finančnímu úřadu daň zaplatit? Všechny potřebné informace se dozvíte v tomto článku.
Exekuční srážky od roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Poslední dobou patří mezi nejrozšířenější srážky z mezd exekuce. Od roku 2017 se u těchto exekučních srážek snížila nezabavitelná částka mzdy na 6.154 Kč, díky čemuž mají zaměstnanci nižší čistou mzdu.
Poskytování ochranných nápojů na pracovišti Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatel má mnoho povinností vůči zaměstnancům. Jednou z nich je i poskytování ochranných nápojů na pracovišti. Jakými pravidly se řídí? Co na poskytování nápojů říká zákon o daních z příjmů? Dozvíte se v následujícím článku.
Evidování tržeb přijatých prostřednictvím dopravců Otevřít odkaz do nového okna
Finanční správa vydala materiál, který má sloužit jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích služeb přepravních společností, kurýrů či poskytovatelů poštovních služeb. Pojďme se s ním blíže seznámit.
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl Otevřít odkaz do nového okna
V předchozím díle jsme se věnovali první části účtové třídy 5 – Náklady. Dnes se seznámíme se zbývajícími účtovými skupinami 56 ažÂ 59 a tím uzavřeme rozsáhlou kapitolu nákladových účtů.
Veřejná služba zvýší příjem lidem dlouho bez práce Otevřít odkaz do nového okna
Lidé, kteří jsou v evidenci úřadu práce a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. Pokud odpracují v tomto režimu alespoň 30 hodin měsíčně, vzroste jim příspěvek na živobytí.
Nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání Otevřít odkaz do nového okna
Do 3. 4. 2017 musí celá řada poplatníků podat daňové přiznání. Jeho vyplnění s sebou přináší řadu otázek a tím i riziko vzniku chyb. Na jaké chyby si dát pozor? Jak správně postupovat, když na omyl přijdete až po podání daňového přiznání?
Zdaňování fotovoltaických elektráren za rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Novelou zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 5. 2016 došlo ke změně přístupu ve zdaňování příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterým není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem.
Světový unikát: dálkově řízené svahové sekačky Otevřít odkaz do nového okna
Svahové sekačky Spider na dálkové ovládání nahradí až 15 pracovníků s křovinořezem. Lehká konstrukce a unikátní patentovaný systém pojezdu, tzv. tančící krok, umožňují strojům pohybovat se i na extrémně prudkých svazích s náklonem ažÂ 55 stupňů.
První novela nového občanského zákoníku Otevřít odkaz do nového okna
Těsně před koncem loňského roku vyšla ve Sbírce zákonů historicky první novela nového občanského zákoníku. Novela nabývá účinnosti postupně. Pojďme se podívat, jaké změny již začaly platit a jaké nás ještě v blízké době i v příštím roce čekají.
Odpovědi na dotazy k dani z příjmů FO pro rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Termín pro zpracování ročního zúčtování či daňového přiznání se pomalými kroky přibližuje. Možná, že máte ještě nějaké nejasnosti ohledně tiskopisů, slev na dani či daňového zvýhodnění. Finanční správa proto odpovídá na nejčastější dotazy.
Nevyúčtované náklady na přelomu roku Otevřít odkaz do nového okna
Ne všechny náklady, které věcně či časově patří do účetního roku, jsou dodavatelem vyfakturovány včas, aby mohly být zařazeny na základě obdrženého dokladu do účetnictví. Jak se s těmito náklady na přelomu roku vypořádat?
Nezdanitelné části základu daně u FO pro rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Kromě slev na dani a daňového zvýhodnění na děti si mohou fyzické osoby uplatnit také nezdanitelné části základu daně pro účely snížení své daňové povinnosti. Jaké to jsou, si řekneme v následujícím článku.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 57. díl Otevřít odkaz do nového okna
Počítá se OSVČ, která pronajímá byt, nájem do obratu pro DPH? Jsou výdaje za nářadí součástí pořizovací ceny budovy? Podléhá koupě pozemku dani z nabytí nemovitých věcí? Nejen na tyto dotazy vám odpovídají daňoví a účetní specialisté.
Zdanitelná/osvobozená plnění a nárok na odpočet DPH Otevřít odkaz do nového okna
Ne ze všech tržeb musí plátce odvádět DPH. Naproti tomu si taky ale nemůže ze všech přijatých plnění DPH nárokovat. Nárok na odpočet má plátce pouze v zákonem definovaných případech – někdy vůbec, někdy v plné výši a někdy ve zkrácené výši.
Nárok na starobní důchod v roce 2017 Otevřít odkaz do nového okna
V roce 2017 vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2016 musíme podat do 3. dubna 2017. Pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos použijeme tiskopis s číslem 23. Co se změnilo oproti přiznání za rok 2015?
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl Otevřít odkaz do nového okna
V tomto díle se budeme věnovat účtové třídě 5 – Náklady. Účty nákladů mají vždy na začátku účetního období nulový počáteční stav a účtují se v naprosté většině případů na stranu Má dáti, a to narůstajícím způsobem.
Stanovisko GFŘ k online platbám ve vztahu k EET Otevřít odkaz do nového okna
Obchodník bude moci zaslat správci daně údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu zákazníka a jejímu odeslání obchodníkovi.
Zvýšení daňové podpory spoření na stáří od roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Podmínky pro daňové výhody penzijního připojištění nebo doplňkového spoření a životního pojištění se od 1. ledna 2017 změnily. Jak si co nejvýhodněji upravit příspěvky a kolik může nyní zaměstnavatel přispívat, aby to zaměstnanec nezdanil?
Marketingové a spotřebitelské soutěže od roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Pořádáte soutěže o ceny pro zákazníky? V tom případě byste měli zpozornět. Od ledna letošního roku totiž platí nová pravidla pro pořádání marketingových a spotřebitelských soutěží. Pojďme se s nimi seznámit.
Vyúčtování srážkové daně za rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Vyúčtování srážkové daně provádí plátce za své zaměstnance z dohod o provedení práce, případně i z dalších svých povinností. Vyúčtování se podává odděleně za daně vybrané srážkou poplatníkům, kteří jsou fyzickými a právnickými osobami.
Změny ve zdaňování výsluh od roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Před šesti lety bylo zrušeno osvobození u některých výsluhových náležitostí. Díky novele zákona o daních z příjmů však jsou výsluhy vyplácené po 1. 1. 2017 znovu úplně osvobozeny od daně, stejně jako do konce roku 2010.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru musí zaměstnávat určitý podíl osob se zdravotním postižením. Oznamovací povinnost za loňský rok mají vůči úřadu práce do 15. února 2017.
Může zaměstnavatel zrušit zaměstnanci dovolenou? Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnavatel může zaměstnanci dovolenou zrušit. A to i třeba den před odjezdem nebo přímo v tento den, nebo jej z dovolené může také dokonce odvolat. Musí ale zaměstnanci nahradit náklady, které mu tím bez jeho zavinění vznikly.
Spolu s minimální mzdou vyrostla i zaručená mzda Otevřít odkaz do nového okna
Vedle minimální mzdy existuje také zaručená mzda, která je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Každá profese je zařazena do jedné z osmi skupin a nemůže dostat nižší odměnu, než je zákonem nařízeno.
Zdaňování odměn členů výboru SVJ Otevřít odkaz do nového okna
Členové výboru společenství vlastníků za výkon své funkce ve většině případů pobírají nějakou odměnu. Nebývají to sice nijak závratné částky, ale i přesto je potřeba vědět, zda jejich příjem podléhá zdanění a zdravotnímu a sociálnímu pojištění.
Jak čelit solidárnímu zvýšení daně z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob zavedené od roku 2013 je nepříjemnou daňovou přítěží „bohatých“ zaměstnanců a podnikatelů. Jak mohou solidárnímu zvýšení daně z příjmů čelit?
Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Přiznání k dani z nemovitých věcí je letos třeba podat příslušnému správci daně do 31. ledna 2017. Kdo musí přiznání podat a kdo může očekávat ve schránce pouze složenku s již vyčíslenou daní? Na to se zaměříme v dnešním článku.
Vybrané daňové novinky roku 2017 a 2018 Otevřít odkaz do nového okna
Jaké novinky se nás budou týkat v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty v letošním roce a jaké můžeme očekávat v roce příštím? Pojďte se s námi podívat na jejich praktické shrnutí.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 56. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak prokázat finančnímu úřadu zpětný odpočet DPH? V jakých případech můžete přerušit odepisování hmotného majetku? Jak se počítá stravné u více pracovních cest během jednoho dne? Na vaše dotazy odpovídají naši odborníci na daně a účetnictví.
Nárok na důchod a mateřskou u podnikatelů Otevřít odkaz do nového okna
Nejen zaměstnanci, ale i podnikatelé odcházejí do důchodu nebo na mateřskou dovolenou. V následujícím článku se proto zaměříme na podmínky a pravidla pro starobní důchod a mateřskou u osob samostatně výdělečně činných.
Rozdíl mezi příkazní smlouvou a smlouvou o dílo Otevřít odkaz do nového okna
U příkazní smlouvy jde o ujednání, které není smlouvou o konkrétním výsledku, nýbrž o tom, že příkazník vynaloží maximum úsilí, aby obstaral záležitosti příkazce. Oproti tomu smlouva o dílo je obsahově mnohem rozsáhlejší.
Novinky v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Nový rok přinesl také změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvýšila se minimální mzda na 11 000 Kč. V průběhu roku 2017 začne platit nová dávka tzv. otcovská poporodní péče a například rodičovský příspěvek půjde čerpat flexibilněji.
Silniční daň za rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Daňové přiznání k dani silniční za uplynulý rok je nutné podat do úterý 31. ledna 2017. Jaká vozidla podléhají této dani a kdo má povinnost přiznání podat? Vše potřebné o silniční dani se dozvíte v tomto článku.
Změny ve zdravotním pojištění od roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2017 se zvýšila minimální mzda i průměrná mzda. S tím souvisí také vyšší odvody na zdravotní pojištění. A to jak u podnikatelů, tak u osob bez zdanitelných příjmů či za zaměstnance. Pozor také na nová čísla účtů zdravotních pojišťoven.
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nově Otevřít odkaz do nového okna
S účinností od 1. 12. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Ta rozšiřuje zejména okruh trestných činů, za které může být právnická osoba trestně odpovědná.
Nemocenská u dohod a zaměstnání malého rozsahu Otevřít odkaz do nového okna
Obecně platí, že z dohody o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu není odváděno sociální pojištění. Existují však i výjimky, které následně založí nárok na případnou nemocenskou. Jakých případů se to týká?
Počet lidí, kteří hledají práci na sociálních sítích, roste Otevřít odkaz do nového okna
Práci hledají Češi nejčastěji na pracovních portálech, s pomocí personálních agentur anebo na sociálních sítích Facebook a LinkedIn. Inzerci v tisku anebo služby úřadu práce využívá pro přístup k nabídkám naopak čím dál méně lidí.
Zahraniční stravné v roce 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Pro rok 2017 Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou č. 366/2016 Sb. nové sazby stravného při zahraničních pracovních cestách. Ke zvýšení sazeb došlo u patnácti zemí a nově přibyla v seznamu též sazba pro nový stát Jižní Súdán.
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Otevřít odkaz do nového okna
Jak lze zrušit pracovní poměr zaměstnance ve zkušební době? Co když zaměstnanec onemocní, prodlouží se mu zkušební lhůta o dobu trvání nemoci? Odpovídáme na další z vašich dotazů z online poradny.
Slevy na dani z příjmů u fyzických osob za rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Jednou z možností, jak ušetřit na daních, je uplatnit si všechny slevy a ve správné výši. Jaké slevy si může fyzická osoba v daňovém přiznání či ročním zúčtování za rok 2016 uplatnit? Na to se podíváme v následujícím článku.
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním díle se zaměříme na účtování v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek je podstatnou a důležitou součástí aktiv účetní jednotky a rozumí se jím takový majetek, který účetní jednotka využívá po dobu delší než jeden rok.
Čechy práce se služebními cestami do zahraničí neláká Otevřít odkaz do nového okna
O zaměstnání vyžadující služební cesty do zahraničí by stála jen zhruba třetina českých zaměstnanců. Ani o práci za hranicemi Češi příliš velký zájem nejeví. Většinu našinců by nemotivovala k opuštění republiky ani dobrá pracovní nabídka.
Zálohy OSVČ v roce 2017 Otevřít odkaz do nového okna
V roce 2017 se osobám samostatně výdělečně činným zvednou o desítky korun zálohy na pojištění. Na sociálním pojištění zaplatí OSVČ minimálně 2.061 Kč, na zdravotním potom 1.906 Kč. Minimální nemocenské zůstává na 115 Kč.
Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Ani letošní rok nebude ochuzen o novinky v daňové oblasti. Těšit se můžeme například na vyšší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě a počítat můžeme i se zvýšením limitů pro penzijní a životní pojištění.
Cestovní náhrady v roce 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Na stravném si zaměstnanci, kteří vyjedou na tuzemskou pracovní cestu, mírně polepší. Průměrná cena pohonných hmot se však oproti loňsku o trochu snížila. Pojďme se podívat na cestovní náhrady ve světle aktuální vyhlášky pro rok 2017.
Pracující důchodci mohou požádat o zvýšení důchodu Otevřít odkaz do nového okna
Lidé, kteří při důchodu dlouhodobě pracují či podnikají, si mohou vylepšit důchod za každých 360 odpracovaných dnů. A to i v případě, kdy ve výdělečné činnosti i nadále pokračují. Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, musíte o něj sami zažádat.
V českých firmách se diskriminuje kvůli věku i pohlaví Otevřít odkaz do nového okna
Více než pětina českých zaměstnanců někdy zažila ústrky kvůli svému věku, ať už „příliš“ nízkému, či vysokému. Tato forma diskriminace se nejvíce dotýká mladých do 24 let a potom také pracovníků starších 55 let.
Souběh výkonu funkcí a nový nález Ústavního soudu Otevřít odkaz do nového okna
Otázku souběhu výkonu funkcí v uplynulých letech české soudy řešily poměrně často. V poslední době se přiklonily k názoru, že je obecně nepřípustný. Možnou změnu ve výkladu přípustnosti může ale přinést nový nález Ústavního soudu.
PF 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Klidné prožití vánočních svátků Vám i Vašim blízkým a aťÂ Vás v novém roce provází úspěch, štěstí, zdraví a pohoda. Redakce Portálu POHODA
Kytary Furch dělají radost umělcům i u táboráku Otevřít odkaz do nového okna
Příběh českého výrobce akustických kytar prvotřídní kvality se začal psát ještě v tehdejším socialistickém Československu. První kytara, u níž se na hlavici objevila značka Furch, postavil František Furch již v roce 1981 v prádelně rodinného domu.
Sankce (nejen) za nesprávné vedení účetnictví Otevřít odkaz do nového okna
Účetní jednotky mají povinnost vést účetnictví v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně o účetnictví. Jestliže účetní jednotka nerespektuje povinnosti, které jí zákon předepisuje, pak může následovat správní sankce.
On-line nákupy: ženy rády oblečení, muži spíš počítače Otevřít odkaz do nového okna
Pohlaví i věk hrají při on-line nakupování velkou roli. Ženy po internetu nejčastěji nakupují oblečení a kosmetiku, muži počítače, notebooky a mobily. Čím dál populárnější jsou výživové doplňky, produkty pro domácí mazlíčky či nákup potravin.
Přestavba budovy s kancelářemi na byty na pronájem Otevřít odkaz do nového okna
Podnikatel má v hospodářském majetku budovu s kancelářemi a bytem. Chtěl by celou stavbu přestavět na byty a pronajímat je. Jak postupovat při účtování nákladů a DPH a jak při případném převodu této nemovitosti do soukromého vlastnictví?
Zdaňování příjmů českých rezidentů ze zahraničí Otevřít odkaz do nového okna
To, že byl příjem českého poplatníka již zdaněn u svého zdroje v zahraničí, ještě vůbec neznamená, že nebude zdaněn také u nás. V článku si ukážeme, jak mezinárodní smlouvy a český zákon o daních z příjmů řeší dvojí zdanění příjmů ze zahraničí.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 55. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak bude probíhat zdanění vkladu fyzické osoby do společnosti s ručením omezeným? Může společník a jednatel v jedné osobě sám sebe zaměstnat? Jak začít podnikat v oblasti hlídání dětí? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na daně a účetnictví.
Zdaňování příjmů u společenství vlastníků Otevřít odkaz do nového okna
Společenství vlastníků není veřejně prospěšným poplatníkem. Pro účely zákona o daních z příjmů je tedy považováno za „standardního“ poplatníka a bude postupovat dle §Â 18. Jaké příjmy SVJ jsou předmětem daně? Kdy musí podat daňové přiznání?
Od prosince vstoupily v účinnost dva nové zákony Otevřít odkaz do nového okna
V prosinci vstoupily v účinnost hned dva nové zákony. Zákon o spotřebitelském úvěru posílí pozici spotřebitelů na finančním trhu a zpřehlední úvěrový trh. Zákon o prokazování původu majetku chce zase bojovat s daňovou kriminalitou.
Uplatňování nákladů při podnikání z domova Otevřít odkaz do nového okna
Díky internetu a informačním technologiím máme dnes možnost vykonávat mnoho činností prakticky odkudkoli. Čím dál oblíbenější je pracovat z domova. U podnikatelů je pak otázkou, které výdaje si mohou uplatnit jako daňově uznatelné a které nikoli.
Náhrada mzdy v roce 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Od roku 2017 se bude jako každý rok zvyšovat redukční hranice pro nemocenské dávky a náhrada mzdy poskytovaná zaměstnavatelem během prvních 14 kalendářních dní při nemoci. O kolik si v době marodění v příštím roce přilepšíme?
Aktuální tiskopisy pro závislou činnost za rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
U jakých tiskopisů pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 došlo ke změně? Jejich aktualizovaný přehled vám přinášíme v tomto článku. A nechybí samozřejmě ani odkazy k jejich stažení.
Změna v kontrolním hlášení od 1. ledna 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Kontrolní hlášení podané jako reakce na výzvu bude od 1. 1. 2017 v případě použití volby „Rychlá odpověď na výzvu“ neúčinné, pokud budou zároveň vyplněny údaje v oddílech A, B nebo C.
Jak ušetřit na zaměstnaneckých benefitech Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnat pracovníka je poměrně finančně náročné. Existuje však řada zaměstnaneckých benefitů, jejichž poskytnutím obě strany získají – ušetří na daních i pojistném. Pojďme se na ně podívat.
Místo složenky na daň z nemovitých věcí přijde e-mail Otevřít odkaz do nového okna
Od zdaňovacího období roku 2017 mohou poplatníci daně z nemovitých věcí využít novou službu. Místo složenky si mohou nechat zaslat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Jak a dokdy se můžete k této novince přihlásit?
Nový fenomén – rodinný závod Otevřít odkaz do nového okna
Provozování rodinného závodu slouží k obživě rodiny a členové rodiny se fakticky podílejí na jeho provozu. Jaká pro něj platí pravidla? A jak se pohlíží na jeho členy z hlediska zdanění a zdravotního a sociálního pojištění?
Jednorázová sleva na EET ve výši 5.000 Kč Otevřít odkaz do nového okna
Na elektronickou evidenci tržeb se váže sleva na dani ve výši 5.000 Kč. Sleva činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Kdo a kdy slevu může uplatnit?
Sazba DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016 Otevřít odkaz do nového okna
V souvislosti s novelou zákona o DPH se od 1. prosince 2016 v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní první snížená sazba daně.
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním díle se budeme zabývat účtovou třídou 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, které představují zdroje krytí účetní jednotky dlouhodobého charakteru. To znamená, že pokud musí účetní jednotka zdroje vrátit, pak až za dobu delší než rok.
Zdravotní pojišťovny mění čísla bankovních účtů Otevřít odkaz do nového okna
OSVČ, zaměstnavatelé i další plátci zdravotního pojištění budou posílat zálohy a pojistné na zdravotní pojištění na nová čísla účtů. Zdravotní pojišťovny totiž nejpozději do 10. 2. 2017 zruší své účty u komerčních bank a vytvoří nové u České národní banky.
Jak může s. r. o. využít soukromé auto jednatele? Otevřít odkaz do nového okna
Nově vzniklé společnosti s ručením omezeným ke svému fungování potřebují auta. Avšak prostředky na jejich pořízení v mnoha případech zatím nemají. Nabízí se jednoduché řešení – využívat soukromé auto jednatele. Jak to lze provést?
Vysílání pracovníků v rámci EU Otevřít odkaz do nového okna
Za vysílání pracovníků v rámci EU považujeme situaci, kdy zaměstnavatel z jednoho členského státu vyšle na časově omezenou dobu své pracovníky k partnerskému podniku v jiném státě EU. Jaké jsou podmínky vyslání? Kde je nutné zdanit příjem?
Drobní živnostníci a e-shopy se nejspíš vyhnou EET Otevřít odkaz do nového okna
Pokud fyzické osoby s ročním obratem do 250 000 Kč využijí tzv. institut paušální daně, mají šanci vyhnout se EET. Velmi reálné je také to, že evidovat tržby nebudou muset ani e-shopy u plateb kartou přes internet.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 54. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak se zachovat, když zjistíte, že vám zaměstnavatel neprovedl roční zúčtování? Co dělat, když jste omylem odvedli vyšší DPH? Jak se bude nově postupovat v účtování o zásobách vlastní výroby? Na vaše dotazy odpovídají naši účetní a daňoví specialisté.
Kdo je vlastně správce daně? Otevřít odkaz do nového okna
Na toto téma se podíváme ze tří úhlů pohledu. Nejprve se zaměříme na obecnou procesní oblast, poté bude následovat identifikace „civilního“ správce daně a celé téma zakončíme „bezpečnostním“ správcem daně.
Nový vzor tiskopisu prohlášení poplatníka Otevřít odkaz do nového okna
Finanční správa vydala nový vzor prohlášení poplatníka pro rok 2017. Dochází v něm ke zjednodušení při uplatnění daňového zvýhodnění a zároveň byly do identifikačních údajů poplatníka doplněny údaje u daňového nerezidenta ČR.
Nefinanční reporting od roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Ještě jsme ani nezačali zpracovávat závěrky dle „staré“ novely zákona o účetnictví a již byla schválena další novela pro rok 2017, která je opět velmi významná ve vztahu k vykazování. Koho konkrétně se tyto změny od roku 2017 týkají a v čem spočívají?
Kdy musí zaměstnanec vracet odstupné? Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnanec musí obdržet odstupné, pokud dostal výpověď z organizačních důvodů, nebo když pro pracovní úraz či nemoc z povolání nemůže dál vykonávat dosavadní práci. Může ale nastat i situace, kdy bude muset zaměstnanec odstupné vrátit.
Účetní a zdaňovací období Otevřít odkaz do nového okna
Období, za které zpracováváme účetnictví nebo podáváme daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, nemusí mít vždy dvanáct měsíců a nemusí ani trvat od ledna do prosince.
Příspěvek na dojíždění za prací je již pro všechny Otevřít odkaz do nového okna
Od listopadu mohou požádat úřad práce o poskytnutí příspěvku na dojíždění za prací lidé ze všech koutů republiky. Nově mohou lidé žádat také o příspěvek na přestěhování. Jaké podmínky musíte splnit a jak o příspěvky zažádat?
Zdanění nerezidentů je často úkolem plátce příjmu Otevřít odkaz do nového okna
Nejen u DPH, ale také u daní z příjmů si stát usnadňuje práci a odpovědnost za zdanění přenáší na odběratele. V tomto článku si ukážeme, jaké druhy příjmů placených do zahraničí (nerezidentům) musí zdanit český plátce příjmu.
Postup při stanovení (ne)osvobození dodání pozemků Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně postupovat při stanovení osvobození či neosvobození dodání pozemků? V některých případech se může plátce rozhodnout, že uplatní daň, i když se bude jednat o dodání osvobozené od DPH. Kdy je to možné?
Novela zabrání zneužívání agenturního zaměstnávání Otevřít odkaz do nového okna
Nově by měl licenci na agenturní zaměstnávání získat jen subjekt, který složí peněžitou kauci. Návrh má dále za cíl bránit zneužívání tzv. řetězení smluv u agenturních zaměstnanců a lépe definuje a upravuje přestupky a správní delikty v této oblasti.
Inventarizace – na co bychom neměli zapomenout? Otevřít odkaz do nového okna
Pomalu se nám blíží konec roku, který je neodmyslitelně spojen s inventarizacemi. V následujícím článku si objasníme základní body této oblasti z pohledu českých účetních standardů v jednotlivých účtových třídách.
Vyzkoušejte si EET v pilotním provozu Otevřít odkaz do nového okna
Minulý týden byl spuštěn pilotní provoz EET, díky kterému si můžete vyzkoušet, zda je vaše provozovna připravena na bezproblémový náběh evidence tržeb. EET se od prosince bude týkat asi 40 000 subjektů ve stravovacích službách a hotelnictví.
Nárok na odpočet DPH v poměrné a krácené výši Otevřít odkaz do nového okna
Pokud plátce DPH použije přijaté plnění pouze ke svým ekonomickým činnostem s nárokem na odpočet DPH, pak může uplatnit nárok v celé výši. V praxi však nastávají i případy, kdy toto nelze aplikovat a nárok na odpočet DPH na vstupu se musí ponížit.
Prominutí dluhu – právní, daňový a účetní pohled Otevřít odkaz do nového okna
V praxi může nastat situace, kdy se věřitel s dlužníkem dohodne, že mu promine jeho dluh. Pokud dochází k prominutí dluhu, je nutné brát v úvahu také související účetní a zejména daňové dopady. Prominutím dluhu je dlužník totiž nepochybně zvýhodněn.
Řidiči autobusů si ve výplatě polepší skoro o 40 % Otevřít odkaz do nového okna
Mzdy řidiček a řidičů veřejných linkových autobusů v regionech od 1. 1. 2017 výrazně stoupnou. Nejnižší mzda se zvýší na 98,10 Kč za hodinu a dostanou také zhruba 7 Kč za ztížené pracovní prostředí. Stoupnou i příplatky za čekání mezi jízdami.
Jak zaujmout zákazníky, aby se k vám rádi vraceli? Otevřít odkaz do nového okna
V České republice je mezi e-shopy velká konkurence. Jejich počet se vyšplhal již téměř k 40 000. Podle odborníků rozhoduje prvních 5 sekund, zda zákazníka „přikovete“ ke své internetové nabídce. Jak a čím zaujmout nakupující, aby se k vám rádi vraceli?
Odpovědi na dotazy z online poradny – 53. díl Otevřít odkaz do nového okna
Můžete chodit do práce, aniž byste přišli o rodičovský příspěvek? Jak dlouho musíte archivovat účetní doklady? Je nutné zaměstnavateli oznámit, že budete pobírat důchod? Na vaše dotazy odpovídají naši odborníci na daně a účetnictví.
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl Otevřít odkaz do nového okna
V tomto díle se budeme znovu zabývat účtovou třídou 3 – Zúčtovací vztahy. Představíme si zbývající účtové skupiny 35 ažÂ 39, které jsme minule nestihli, a opět si ukážeme příklady účtování jednotlivých účetních operací souvisejících s touto účtovou třídou.
Zaměstnanci chtějí v práci flexibilitu i zajímavé projekty Otevřít odkaz do nového okna
Většina Čechů je v zaměstnání spokojena. Je to dáno převisem nabídky míst nad poptávkou i zvýšením platů. Kromě odpovídajícího finančního ohodnocení však Češi stále více požadují flexibilní pracovní dobu, což v mnoha firmách zatím není běžné.
Elektronický podpis – k čemu je dobrý a jak jej získat? Otevřít odkaz do nového okna
Zákon rozlišuje elektronický podpis, který identifikuje fyzickou osobu, a elektronickou značku, kterou se prokazuje právnická osoba (obdoba firemního razítka). Komu se vlastnictví elektronického podpisu vyplatí a jak jej můžete získat?
Neschopenku pošlete do práce z domu přes počítač Otevřít odkaz do nového okna
Zadat neschopenku přímo z domu přes počítač, zjistit, v jaké fázi se nachází žádost o dávku nemocenského pojištění nebo získat ihned přehled doby důchodového pojištění. Zní vám to jako hudba vzdálené budoucnosti? Co není, může být.
Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad Otevřít odkaz do nového okna
Při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům na služební cestě dochází v praxi k různým omylům, které mohou mít za následek daňovou neuznatelnost poskytnutých cestovních náhrad nebo vznik povinnosti dodanit u zaměstnance cestovné.
Sleva za umístění dítěte za rok 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Školkovné neboli sleva za umístění dítěte ve školce patří mezi daňové slevy, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů fyzických osob a lze ji uplatnit pouze za celý kalendářní rok. U jakých zařízení můžete tuto slevu za rok 2016 uplatnit a v jaké výši?
Platové tarify ve státní správě budou atraktivnější Otevřít odkaz do nového okna
Vláda chce do státní služby přilákat nové odborníky. Od 1. listopadu 2016 se plošně zvýší platové tarify státních zaměstnanců o čtyři procenta a dojde též k úpravám v systému odměňování tak, aby byli oceněni odborníci na klíčových pozicích.
Franchising jako způsob podnikání Otevřít odkaz do nového okna
Uzavřením franchisingové smlouvy získává franchisant nejen možnost vystupovat pod známou obchodní značkou franchisora, ale zároveň obdrží celý soubor nástrojů nezbytných k tomu, aby vedl podnik podle předem stanovených podmínek a pravidel.
Nárok na slevy při odpracování pouze části roku Otevřít odkaz do nového okna
Když odpracujete pouze několik dní v roce a převážnou část roku marodíte, máte nárok na slevy na dani, daňové zvýhodnění a odčitatelné položky od základu daně, jako například penzijní pojištění? Situaci podrobněji rozebereme v tomto článku.
Odpis nedobytné pohledávky Otevřít odkaz do nového okna
Účtující věřitel musí až na výjimky ihned při vzniku zdanit obchodní pohledávku. Někdy se ale stává, že dlužník z nejrůznějších důvodů celou pohledávku neuhradí. Věřitel pak obvykle pohledávku účetně odepíše. Ne vždy se ale bude jednat o daňově účinný výdaj.
Rozšíření reverse charge od 1. října 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. října 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády, kterým dochází k zavedení režimu přenesení daňové povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací. Koho se tato nová povinnost týká?
Nové a kratší přiznání k dani z příjmů fyzických osob Otevřít odkaz do nového okna
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude možné již za zdaňovací období roku 2016 podat na novém a zjednodušeném tiskopise, který má pouze dvě strany. Tato novinka se ale týká pouze poplatníků s příjmy ze zaměstnání.
Evidence skutečných majitelů právnických osob Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona „proti praní špinavých peněz“ rozšiřuje okruh povinných osob, na které se zákon vztahuje, zavádí řadu nových povinností mimo jiné v souvislosti s kontrolou klienta a nově definuje, kdo se považuje za skutečného majitele právnické osoby.
Minimální mzda se od roku 2017 zvýší na 11 000 Kč Otevřít odkaz do nového okna
Minimální mzda se od 1. ledna 2017 zvýší na 11 000 Kč, hodinová mzda pak na 66 Kč. Dojde také ke zrušení zvláštní sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem a bude tak platit jedna sazba pro všechny.
Zdaňovací období (DPH, souhrnné a kontrolní hlášení) Otevřít odkaz do nového okna
Jak často (měsíčně, nebo čtvrtletně) musí plátce daně z přidané hodnoty plnit své povinnosti vůči správci daně? Dokdy je třeba podat přiznání k DPH, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení? Poradíme vám v tomto článku.
Platební karta ve vnitřních podnikových směrnicích Otevřít odkaz do nového okna
V jakých případech je nutné mít platební kartu „ošetřenou“ v interních podnikových směrnicích? Na co byste se měli zaměřit? A jaké povinnosti má v souvislosti s platební kartou zaměstnavatel a jaké zaměstnanec? Dozvíte se v tomto článku.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 52. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jaké datum musí být na potvrzení o studiu? Co dělat, když překročíte limit při pořízení zboží z jiného členského státu? Jaký nárok na dovolenou máte po roční nemoci? Na vaše dotazy odpovídají specialisté na oblast daní, účetnictví a pracovního práva.
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Otevřít odkaz do nového okna
Jaké povinnosti má při přechodu zaměstnance dosavadní a přejímající zaměstnavatel? Na co má „přecházející“ zaměstnanec nárok? Jaké nové možnosti přinese chystaná novela zaměstnanci, který nebude souhlasit s přechodem k novému zaměstnavateli?
Žádost o posečkání úhrady daně Otevřít odkaz do nového okna
Víte, že můžete požádat z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace správce daně o posečkání úhrady daně, popřípadě o její rozložení na splátky? Na žádost o posečkání neexistuje žádný speciální tiskopis. Jak by mohl takový vzor žádosti vypadat?
Nájem nemovité věci z pohledu DPH Otevřít odkaz do nového okna
Pronajímáte nebo se chystáte pronajímat nějakou nemovitost? V tomto článku si na příkladech ukážeme, jaké bude mít tato skutečnost dopady do daně z přidané hodnoty, a to jak u plátce, tak u neplátce DPH.
Prodej sezonních přebytků Otevřít odkaz do nového okna
Pokud patříte mezi vášnivé zahrádkáře, kterým se urodilo více, než jste schopni sami spotřebovat, možná jste se někdy zabývali myšlenkou, že byste své přebytky prodali. Musíte příjmy z prodeje sezonních přebytků zdanit a zřídit si živnostenské oprávnění?
Ženy válcují muže v počtu nově založených živností Otevřít odkaz do nového okna
Rostoucí trend počtu žen podnikatelek dále pokračuje. Podnikatelky jsou se svým životem i příjmem mnohem spokojenější než ženy v klasickém zaměstnání. Polovina začínajících podnikatelek míří do oblasti služeb, následuje drobný obchod.
Největší zájem je o jazykové vzdělávání a 13. plat Otevřít odkaz do nového okna
Lidé mají největší zájem o jazykové vzdělávání, 13. plat a dovolenou navíc. Naopak malý zájem je o benefity, jako je vánoční večírek, dárky od zaměstnavatele, občerstvení na pracovišti a teambuildingové či sportovní aktivity.
Stavební pozemky dle zákona o DPH Otevřít odkaz do nového okna
Pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, orná půda nebo trvalý travní porost a dle územního plánu zastavitelné území pro bydlení – je při prodeji osvobozen od DPH, nebo je stavebním pozemkem? Odpověď budeme hledat v tomto článku.
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním díle se budeme věnovat účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy. Jinými slovy se jedná o vztahy v podobě závazků a pohledávek. Jelikož jde o rozsáhlou účtovou třídu, představíme si protentokrát účetní souvztažnosti pouze do účtové skupiny 34.
Změna místní příslušnosti pro DPH od 1. 9. 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 9. 2016 došlo ke změně místní příslušnosti pro DPH. Změna se dotkne pouze osob povinných k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu. Co to pro tyto osoby znamená, se dozvíte v následujícím článku.
Naturální mzda versus nepeněžní benefit Otevřít odkaz do nového okna
Zaměstnance lze odměňovat nejen mzdou, ale také formou nejrůznějších benefitů, např. rekreačním poukazem. Ovšem i samotná mzda může mít zčásti nepeněžní charakter. Jak tyto dva případy od sebe v praxi odlišit a jaké mají daňové dopady?
Výpis z Centrální evidence exekucí získáte i na poště Otevřít odkaz do nového okna
Výpis z Centrální evidence exekucí může posloužit při koupi auta, při pronájmu či koupi bytu, při přijímání nových zaměstnanců nebo třeba při sjednávání smlouvy s řemeslníkem. Nově jej pořídíte také na poště poskytující služby Czech POINT.
Nejčastější chyby v kontrolním hlášení Otevřít odkaz do nového okna
Již více než půl roku jsou nuceni plátci DPH potýkat se s novou povinností, kterou je zpracovávání a podávání kontrolního hlášení. Jaké chyby se v kontrolním hlášení nejčastěji objevují? Nastíníme si je v tomto článku.
Úprava stanov společenství vlastníků do roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Společenství vlastníků mají povinnost do 1. 1. 2017 přizpůsobit své stanovy novému občanskému zákoníku. Co by v upravených stanovách nemělo chybět a jaké postihy SVJ hrozí v případě, že tak do začátku příštího roku neučiní?
Obědům u počítače již dávno odzvonilo Otevřít odkaz do nového okna
Rychlé „zhltnutí“ oběda u pracovního stolu nahrazují podnikové kuchyňky a odpočinkové místnosti. Podíl zaměstnanců, kteří pro oběd využívají prostory k tomu určené přímo ve firmách, se od roku 2009 zdvojnásobil. Denně obědvá ale jen 60 % Čechů.
Prominutí sankcí u daní a kontrolního hlášení Otevřít odkaz do nového okna
Správce daně může rozhodnout o prominutí příslušenství daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud o to daňový subjekt požádá. Kdo a za jakých podmínek může o prominutí sankcí požádat a jak by měla taková žádost vypadat?
Nástup k druhému zaměstnavateli na dohodu Otevřít odkaz do nového okna
Máte zaměstnání na hlavní pracovní poměr a chcete zároveň pracovat na dohodu o provedení práce. Jak se v životě tato vcelku běžná situace projeví v daňovém přiznání? A kde je výhodnější podepsat prohlášení poplatníka? Poradíme vám v tomto článku.
Novela daní z příjmů od roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Začátek roku 2017 přinese opět řadu daňových změn. Podívejme se na ty nejdůležitější, které by měly být schváleny u daně z příjmů. Nevyhnou se srážkové dani, daňovému zvýhodnění na dítě, příjmům z prodeje podílů v obchodních korporacích či odpisům.
Zákon o prokazování původu majetku Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o prokazování původu majetku je postaven na porovnání zdaněných příjmů a nabytého majetku. Důkazní břemeno bude na poplatníkovi, který bude muset prokázat, že majetek odpovídá příjmům vykázaným v minulosti, a to ažÂ deset let zpětně.
Český důchod putoval vloni do všech koutů světa Otevřít odkaz do nového okna
České důchody mají své příjemce po celém světě. Nejvíce důchodů v loňském roce zamířilo do sousedního Slovenska, Německa a Polska. Počet příjemců českého důchodu v cizině každoročně stoupá.
Příspěvek na penzijní a životní pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Chcete přispívat svým zaměstnancům na penzijní nebo životní pojištění? Přečtěte si, za jakých podmínek je to možné a co z toho vyplývá pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Dozvíte se také, jaká výše příspěvku je daňově nejvýhodnější.
Podnikání v zahraničí a placení daní a pojistného Otevřít odkaz do nového okna
Chystáte se podnikat v některé ze zemí Evropské unie a nevíte, jaké povinnosti vás čekají ohledně placení sociálního a zdravotního pojištění a kde budete platit daně? Odpovídáme na další z vašich dotazů z poradny.
Zpřesňující informace k elektronické evidenci tržeb Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo financí upřesnilo některé informace k elektronické evidenci tržeb. Jak to bude s evidováním spropitného? Potřebují farmářské trhy výjimku? Budou se muset na EET od prosince letošního roku připravit také stánkaři? Dozvíte se v tomto článku.
Evidence pracovní doby není to samé, co docházka Otevřít odkaz do nového okna
Evidence pracovní doby není totéž, co evidence docházky. Jaký je rozdíl mezi evidencí pracovní doby a evidencí docházky? Jakým způsobem musí zaměstnavatel vést tyto evidence a na co by si měl dát pozor? Dozvíte se v následujícím článku.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 51. díl Otevřít odkaz do nového okna
Lze uplatnit nákup drobného majetku jako daňově uznatelný náklad, když od něj nemáte doklad? Kdy skončí pracovní poměr zaměstnance, který má smlouvu na dobu určitou a nastoupí na neschopenku? Na dotazy odpovídají účetní a daňoví odborníci.
Od září mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. září 2016 mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje, které jsou nutné pro správu certifikátu k evidenci tržeb a údajů o provozovnách. Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem bude možné otestovat od listopadu.
Častější změna zaměstnání podporuje kariérní růst Otevřít odkaz do nového okna
Čeští pracovníci mění svého zaměstnavatele méně často než například v USA nebo na západ od našich hranic. Pokud mohou, raději zůstávají v jedné firmě dlouhé roky. Přitom jejich kariéře by prospělo, kdyby jednou za čtyři roky práci změnili.
Využití spolupracující osoby v příkladech Otevřít odkaz do nového okna
Využití institutu spolupracující osoby, tedy rozdělení příjmů a výdajů na někoho z rodiny, může podnikatelům pomoci ušetřit na daních. Jak a na koho lze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti rozdělit? Ukážeme si na názorných příkladech.
Daň z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Novelou zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí se začneme řídit od 1. listopadu 2016. Kromě zásadní změny v osobě poplatníka této daně nás čekají také změny týkající se předmětu a základu daně a osvobození od daně.
Sirotčí důchod náleží studentům i během letní brigády Otevřít odkaz do nového okna
Studentům denní formy studia náleží výplata sirotčího důchodu, i když během něj pracují či podnikají. Nárok na výplatu dávky mají studenti taktéž v průběhu letních prázdnin, kdy „brigádničí“. Co když ale studium ukončí nebo třeba uzavřou manželství?
Ústavní soud zrušil zdanění důchodů Otevřít odkaz do nového okna
Důchodcům, kteří pracují či podnikají a mají příjmy vyšší než 840.000 Kč za rok, se nově v roce 2016 již nebude danit jejich penze. Rozhodl o tom Ústavní soud, který jim už dříve „vrátil“ také slevu na poplatníka.
Tři čtvrtiny nespolehlivých plátců jsou „eseróčka“ Otevřít odkaz do nového okna
Od listopadu loňského roku meziměsíční přírůstek nespolehlivých plátců stále klesal. Sérii poklesů přerušil až červenec, kdy jich přibylo 226. Nejvíc nespolehlivých plátců je mezi společnostmi s ručením omezeným a živnostníky.
Technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti Otevřít odkaz do nového okna
Pro nájemce, který chce provést stavební úpravy na pronajaté nemovitosti používané k podnikání, je důležité, aby si mohl provedené úpravy uplatnit jako daňový náklad. K tomu je třeba splnit podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů.
Prokura a její udělování v obchodních vztazích Otevřít odkaz do nového okna
Prokura je zvláštním případem udělení plné moci. Prokurista, který je povinně zapsaný v obchodním rejstříku, je oprávněný za podnikatele jednat a nemusí předkládat plnou moc. Jaké povinnosti a pravomoci má prokurista? Komu a jak lze prokuru udělit?
Nová úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení Otevřít odkaz do nového okna
Kvůli novelizaci zákona o DPH, provedené zákonem č. 243/2016 Sb. s účinností od 29. 7. 2016, dochází k menším úpravám formulářů daňového přiznání k DPH, pokynů k vyplnění přiznání k DPH a kontrolního hlášení.
Účetnictví pro začátečníky – 5. díl Otevřít odkaz do nového okna
V dnešním díle se budeme věnovat účtové třídě 1 – Zásoby a opět si na příkladech ukážeme některé účetní souvztažnosti vztahující se k této účtové třídě. Na závěr si také přiblížíme oblast ocenění a inventarizace zásob.
Příspěvek na péči vzrostl od srpna o deset procent Otevřít odkaz do nového okna
V rámci novely zákona o sociálních službách došlo od srpna letošního roku ke zvýšení příspěvku na péči. Lidé, kteří tento příspěvek pobírají, nemusí o jeho zvýšení žádat. Jeho výše se upraví automaticky podle přiznaného stupně závislosti.
Nejčastější chyby v DPH – na co si dát pozor? Otevřít odkaz do nového okna
V tomto článku vás upozorníme na některé aspekty zákona o DPH, kde se stále poměrně často chybuje. Bohužel takové chyby mohou mít za následek nepříjemnosti a citelné finanční dopady. Na co si tedy dát u daně z přidané hodnoty pozor?
Auto na úvěr se zajištěním a smlouvou o výpůjčce Otevřít odkaz do nového okna
Řešíte koupi vozu na úvěr se zajištěním a smlouvou o výpůjčce v s. r. o.? Nevíte, zda můžete auto odepisovat, uplatňovat DPH u pohonných hmot a zda vám vznikne při výpůjčce majetkový prospěch? Odpovídáme na další z vašich dotazů.
Máte dotaz ohledně EET? Zavolejte na infolinku Otevřít odkaz do nového okna
Od začátku srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila finanční správa pro dotazy podnikatelů i veřejnosti. EET by se měla spustit od prosince letošního roku. Podle ministerstva financí není důvod, aby se zdržovala.
Novely DPH přijaté v roce 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Daň z přidané hodnoty je spjata s řadou jiných právních norem, takže se zákon často musí novelizovat nepřímo kvůli úpravám jiných předpisů. V roce 2016 byly prozatím definitivně schváleny tři novely zákona o DPH, které si v tomto příspěvku přiblížíme.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 50. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak postupovat při překročení obratu při zasílání zboží do jiného členského státu EU? Jak nejlépe vyřešit dvě současně podepsaná prohlášení k dani? Jak účtovat přijatý dar? Nejen na tyto dotazy vám odpovídají naši odborníci na daně a účetnictví.
Zálohy na daň z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Platit daně jednorázově pouze v termínu pro podání daňového přiznání by nebylo pro stát ani pro samotné poplatníky příliš praktické, proto většinou daně platíme „předem“ ve formě záloh. Jak na zálohy na daň z příjmů, vám poradíme v tomto článku.
Daňová ztráta ve specifických případech Otevřít odkaz do nového okna
Ve specifických případech, jako je převod obchodního závodu, fúze či rozdělení, je možné uplatnit daňovou ztrátu i u jiného poplatníka, než kterému původně tato ztráta vznikla. Je ale třeba splnit více podmínek pro její uplatnění.
Na „příspěvek na dojíždění“ dosáhne více lidí Otevřít odkaz do nového okna
Příspěvek na dojíždění cílí na dlouhodobě nezaměstnané. Podmínky pro jeho přiznání se nedávno změnily a rozšířil se i počet regionů, ve kterých o něj mohou zájemci žádat. Kdo má na tento příspěvek nárok a v jaké výši a jak o něj můžete zažádat?
Záznam o pracovním úrazu Otevřít odkaz do nového okna
Co vše musí zaměstnavatel při pracovním úrazu zaměstnance vyplnit do záznamu o pracovním úrazu? Dokdy a kam je třeba tento záznam poslat? Na všechny otázky ohledně pracovního úrazu zaměstnance vám odpoví tento článek.
Čeští zaměstnanci nejraději vše řeší „z očí do očí“ Otevřít odkaz do nového okna
Skype, Facebook či e-mail? Ani jedno. Osobní kontakt jako nejlepší formu komunikace upřednostňuje 90 % českých zaměstnanců. Více jak polovině se navíc nedostávají potřebné znalosti, aby veškeré technologie mohli plně využívat.
Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu funkce Otevřít odkaz do nového okna
Jednatelé odpovídají za škodu, kterou způsobí při výkonu funkce. Aby předcházeli dopadům svých případných špatných rozhodnutí, mohou se pojistit. Jaké jsou daňové aspekty pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu funkce jednatele?
Výhry v rámci spotřebitelských soutěží Otevřít odkaz do nového okna
Spotřebitelské soutěže o ceny se pořádají převážně za účelem podpory prodeje. Výhry mohou být v peněžní i nepeněžní formě. Jak se výhry ze soutěže zdaňují u fyzické a jak u právnické osoby? Jaké jsou daňové dopady u pořadatele spotřebitelské soutěže?
Krácení peněz za předčasný starobní důchod je trvalé Otevřít odkaz do nového okna
Do předčasného důchodu může odejít pouze ten, kdo získal potřebnou dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod. Co je třeba zvážit a s jakými omezeními počítat při zvolení odchodu do předčasného starobního důchodu, si shrneme v tomto článku.
Účetnictví pro začátečníky – 4. díl Otevřít odkaz do nového okna
V tomto díle seriálu pro začínající účetní podrobněji prozkoumáme účtovou třídu 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky z pohledu účtování. Na závěr se seznámíme se základy ocenění a inventarizací tohoto majetku.
Daňový balíček – více peněz rodinám i změny v DPH Otevřít odkaz do nového okna
Pokud změny v daňových zákonech projdou legislativním procesem, můžeme od roku 2017 očekávat novinky v oblasti daně z příjmů i DPH. Dojít by mělo k dalšímu zvýšení daňového zvýhodnění na dítě i třeba k rozšíření přenesení daňové povinnosti.
Neplacené volno a dohoda o neplaceném volnu Otevřít odkaz do nového okna
Poskytnout neplacené volno musí zaměstnavatel buď z důvodů daných zákonem, nebo na základě dohody se zaměstnancem. V jakých případech mají zaměstnanci nárok na poskytnutí neplaceného volna a kdo za ně v této době platí zdravotní pojištění?
Co je to konsolidační rozdíl? Otevřít odkaz do nového okna
V tomto článku se seznámíme s konsolidačním rozdílem a na několika jednoduchých příkladech si ukážeme vliv základních veličin na výši konsolidačního rozdílu. To vše z pohledu českých účetních předpisů.
Evidenční list důchodového pojištění za rok 2015 Otevřít odkaz do nového okna
Evidenční list důchodového pojištění za rok 2015 by měl mít již u sebe zpravidla každý zaměstnanec. Co dělat, když některý evidenční list v evidenci ČSSZ chybí nebo uvedené údaje nesouhlasí? Jaké povinnosti má zaměstnavatel?
Vklad pohledávky do s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Pro společníky je lákavá možnost spojit příjemné s užitečným, kdy se mohou zbavit problémové pohledávky jejím „uklizením“ do základního kapitálu nově zakládané s. r. o., případně o ni základní kapitál navýšit. Tato možnost má ale také určité háčky.
Zaměstnanci tráví skoro hodinu denně na internetu Otevřít odkaz do nového okna
Češi stráví v pracovní době průměrně 52 minut vyřizováním soukromých věcí na internetu. Zaměstnavatel může aktivity zaměstnanců monitorovat. Při nástupu však musí zaměstnance seznámit se směrnicí, která možnost kontroly i její průběh vysvětlí.
Seznamte se podrobněji se zákonem o evidenci tržeb Otevřít odkaz do nového okna
Byť Ministerstvo financí zvažuje posunutí termínu EET, pro podnikatele z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb zatím stále platí datum 1. prosince 2016. V tomto článku se blíže seznámíme se samotným zákonem o evidenci tržeb.
Nový návrh zákona o spotřebitelském úvěru Otevřít odkaz do nového okna
Nový zákon o spotřebitelském úvěru by měl komplexně regulovat všechny typy spotřebitelských úvěrů – od klasických hotovostních přes kreditní karty, nákupy zboží na splátky až po hypotéky a jiné úvěry. Jaké změny zákon přinese?
Mzdy zaměstnancům rostou, počet „volných“ lidí klesá Otevřít odkaz do nového okna
Získat kvalitního zaměstnance je čím dál tím těžší. Aby zaměstnavatelé zabránili odlivu zkušených pracovníků, začali přistupovat k plošnému zvyšování mezd. Šanci najít dobré místo mají nyní i lidé s kratší praxí a čerství, jazykově vybavení absolventi.
Co musíte zařídit před zahájením evidence tržeb? Otevřít odkaz do nového okna
I přesto, že v současné době na elektronickou evidenci tržeb leží u Ústavního soudu stížnost, která požaduje její zrušení, zákon je zatím stále v platnosti. A někteří podnikatelé tak již musí začít přemýšlet o tom, jak se případně na EET připravit.
Rodičovský příspěvek půjde čerpat rychleji Otevřít odkaz do nového okna
Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která umožní rychleji vyčerpat rodičovský příspěvek. Novela ruší také omezení pro lidi neplatící si sociální či nemocenské pojištění, kteří musí nyní čerpat příspěvek do čtyř let věku dítěte.
Vypořádací podíl u společníka s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Pokud účast společníka ve společnosti s ručením omezeným zanikne jinak než převodem tohoto podílu na jinou osobu, náleží společníkovi vypořádací podíl. Jak určit jeho výši, jak jej zdanit a jak správně zaúčtovat? Dozvíte se v tomto článku.
Pět zákeřných otázek při pracovním pohovoru Otevřít odkaz do nového okna
Personalisté se při pohovoru neptají s cílem vás nachytat nebo dostat do úzkých, ale i přesto vás mohou některé jejich otázky trochu vyvést z míry. Jakých pět „zákeřných“ dotazů vás může u výběrového řízení potkat a jak byste na ně měli správně reagovat?
Mladí nakupují jinak. E-shopy se jim musí přizpůsobit Otevřít odkaz do nového okna
Věk hraje v současné době při nakupování v e-shopech významnou roli. Zatímco starší zákazníky oslovují stále tradiční komunikační kanály, jako jsou newslettery, mladé do 24 let nalákají spíše uživatelské recenze a hodnocení na sociálních sítích.
Přijatá faktura za služby provedené v minulém roce Otevřít odkaz do nového okna
Dostali jste od dodavatele fakturu za služby, které provedl již v předchozím roce? Jste povinni fakturu, dodanou s tak velkým zpožděním, přijmout? Jak jednat s takovýmto dodavatelem? Odpovídáme na další z vašich dotazů z poradny.
Daňové přiznání na papíru, nebo elektronicky? Otevřít odkaz do nového okna
Nadpis článku rozhodně nenavozuje shakespearovskou otázku „Být, či nebýt“, ale v některých případech má forma podání daňového přiznání téměř existenciální dopady na fungování podnikatele.
Dobírka nebude za určitých podmínek podléhat EET Otevřít odkaz do nového okna
E-shopy, které doručí zboží na dobírku, nebudou podléhat EET, pokud jim přepravní firma převede hotovost od zákazníka na účet. V určitých situacích bude také možné požadované údaje o tržbách přijatých v době poruchy zařízení zaslat jednou částkou.
Povinnost zveřejňování smluv od 1. 7. 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. 7. 2016 musí být většina soukromoprávních smluv uzavřená mezi podnikateli a zákonem stanovenými subjekty založena do rejstříku smluv. Pokud se tak nestane, smlouva vůbec nenabude účinnosti a po třech měsících od uzavření pozbude platnosti.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 49. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak se správně vypořádat v daňové evidenci s odpočtem DPH při registraci? Jaký vliv má prázdninová brigáda na status studenta? Musíte platit daň u darování pozemku od nepříbuzné osoby? Nejen na tyto otázky vám odpovídají daňoví a účetní specialisté.
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl Otevřít odkaz do nového okna
Při podnikatelské činnosti vznikají i operace, u nichž dochází ke změně pouze u jedné rozvahové položky a zároveň vznikají náklady či výnosy. Tyto operace se účtují na účtech nákladů a výnosů a na základě jejich evidence zjišťujeme výsledek hospodaření.
Pracovní poměr na dobu určitou Otevřít odkaz do nového okna
Mezi zaměstnanci nejsou pracovní poměry na dobu určitou moc oblíbené, neboť jim nepřináší jistotu zaměstnání. V čem ale skutečně spočívá úskalí pracovních poměrů na dobu určitou a na co je třeba pamatovat při jejich uzavírání, se dozvíte v tomto článku.
Odchylky v přiznání za zdaňovací období 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří podávají daňové přiznání za část zdaňovacího období 2016, mohou použít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2015. V čem se od sebe formuláře liší?
Kapitalizace zápůjčky od společníka s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
I firmy mívají špatné dny a potýkají se s nedostatkem peněz. Nejde-li o vysoké částky, často vypomohou s. r. o. její společníci peněžitou zápůjčkou. A někdy se dokonce vyplatí dluh vůči společníkovi převést na zvýšení jeho vkladu do základního kapitálu.
Ministerstvo financí chystá hotovou revoluci v daních Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo financí představilo plány na hotovou daňovou revoluci. Chce zjednodušit zákon o daních z příjmů, udělat daňové přiznání pouze na dvě strany a vzniknout by měl třeba i daňový kiosek, který by měl být jakýmsi virtuálním finančním úřadem.
Změna zákonů v souvislosti se zavedením EET Otevřít odkaz do nového okna
V souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb se změní také zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a zákon o správních poplatcích. O jaké konkrétní změny se jedná, si popíšeme v následujícím článku.
Recept na dlouhý a zdravý život je ukryt v přírodě Otevřít odkaz do nového okna
Již třetí desetiletí působí Sonnentor na českém trhu s biopotravinami. Patří mezi průkopníky kontrolovaného ekologického zemědělství v České republice a zabývá se převážně výrobou bio čajů a bio koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete.
Vysokoškolští absolventi mají vysoké finanční nároky Otevřít odkaz do nového okna
Absolventi českých vysokých škol požadují vyšší nástupní mzdu, než je v současné době standardní. Zároveň nemají příliš velkou znalost cizích jazyků. Nejvíce absolventů chce hledat práci v oblasti výroby, v administrativě a v managementu.
Změny v dani z nabytí nemovitých věcí v roce 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Ani daň z nabytí nemovitých věcí neunikne v letošním roce inovacím. Nejvýznamnější změnou bude změna v osobě poplatníka této daně – nově by jím měl být pouze kupující. Novým zněním zákona bychom se měli začít řídit v průběhu podzimu 2016.
Ministerstvo podpoří sociální podnikání Otevřít odkaz do nového okna
Sociální podnikání se zaměřuje na integraci znevýhodněných osob na trh práce a není žádnou charitou – musí fungovat jako kterákoliv jiná firma. O dotaci na jeho podporu mohou kromě OSVČ a firem žádat i neziskové organizace poskytující sociální služby.
Rozdělení zisku s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Společnost s ručením omezeným zakládají její společníci většinou s jediným cílem – a tím je dosažení zisku. Když se daří a zisku je skutečně dosaženo, je třeba tento zisk rozdělit (a pokud to jde, vyplatit) a související transakce správně zaúčtovat a zdanit.
Zdaňování důchodců v roce 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Mají důchodci nějaké úlevy ve zdaňování svých příjmů? Nebo naopak existují situace, kdy jsou důchodci znevýhodněni při zdanění? Kdy je třeba zdanit celý důchod? V tomto článku si uvedeme příklady, které tyto situace zachycují.
Lidé čekají dopravu zdarma při nákupu nad 1 000 Kč Otevřít odkaz do nového okna
Téměř tři čtvrtiny zákazníků internetových obchodů využívají při většině svých nákupů služeb některého z dopravců. Ve velkých městech lidé častěji využívají prodejen či výdejen e-shopů. Zákazníci očekávají dopravu zdarma již od hranice 1 000 Kč.
Vnitropodnikové směrnice – 16. část Otevřít odkaz do nového okna
Povinnosti spojené s DPH se v běžné činnosti každé firmy, která je plátcem, nedotýkají jen účetních. Každá účetní jednotka by měla tedy ve směrnici definovat odpovědnost všech pracovníků a útvarů, jejichž konání ovlivňuje správné stanovení DPH.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 48. díl Otevřít odkaz do nového okna
Má společník nárok na podíl na zisku, když ukončil v předchozím roce svoji účast v s. r. o.? Musíte jít na pracovnělékařskou prohlídku v době volna? Jak ohlásit pozastavení živnosti? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na daně, účetnictví a právo.
Faktura – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad Otevřít odkaz do nového okna
Jak správně vystavit fakturu, aby byla daňovým dokladem? Kdy je možné vystavit zjednodušený daňový doklad? Jaké náležitosti musí daňové doklady obsahovat? Odpovědi na tyto otázky naleznete v dnešním článku.
Změny v zákoně o DPH od května 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Zatím poslední platná novela zákona o DPH vstoupila v platnost od května tohoto roku. Jaké změny novela přinesla a jaké další novinky naši zákonodárci v oblasti daně z přidané hodnoty pro rok 2016 ještě plánují? Nastíníme si v tomto článku.
Ukončení studia a placení zdravotního pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Zdravotní pojištění za něj v takovém případě platí stát. Jak je tomu ale po skončení studia na střední či vysoké škole?
Zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele Otevřít odkaz do nového okna
V jakých případech nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z pracovního poměru? Zákoník práce vymezuje situace, za kterých by bylo podání výpovědi vůči zaměstnanci nepřiměřeně tvrdé. Více se dozvíte v následujícím článku.
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v roce 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzrostlo o stokorunu měsíčně, na třetí a další dítě o 300 korun měsíčně. Zvýšené částky můžeme poprvé použít při zúčtování mzdy za květen 2016. Další navyšování částek se plánuje na rok 2017.
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl Otevřít odkaz do nového okna
Ve druhém díle účetnictví pro začátečníky se seznámíme s majetkem podniku a jeho členěním, oceňováním majetku a závazků, rozvahou, která má předepsanou formu a je jedním z nejdůležitějších účetních výkazů, a s účty aktiv a pasiv.
Koncernové právo v zákoně o obchodních korporacích Otevřít odkaz do nového okna
V praxi je poměrně časté vytváření koncernů. Koncern charakterizuje to, že jedna obchodní společnost ovládá a usměrňuje jinou společnost nebo více společností. Všechny obchodní společnosti, které tvoří koncern, jsou právně samostatnými subjekty.
Neúčinnost elektronické formy podání Otevřít odkaz do nového okna
Na podání, která musíte dle §Â 101a zákona o DPH podat elektronicky a která nejsou učiněna datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, od 1. 5. 2016 správce daně pohlíží, jako by nebyla vůbec učiněna.
Účtová osnova – otázky a vybrané příklady účtování Otevřít odkaz do nového okna
Pokud vedete účetnictví, jistě jste se již setkali s pojmem účtová osnova. V článku se zaměříme na některé její aspekty, časté otázky a také na příklady z praxe, které pomohou ještě lépe pochopit smysl a účel účetní osnovy, i při samotném účtování.
Mýty o vdovských a vdoveckých důchodech Otevřít odkaz do nového okna
Na zabezpečení v případě úmrtí jednoho z manželů myslí zákon o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky, za nichž má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod. Mýty ohledně pozůstalostních důchodů se pokusíme vyvrátit v tomto článku.
Chystané změny ve zdanění zaměstnanců od roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Pokud projde návrh zákona Ministerstva financí, můžeme od 1. 1. 2017 čekat změny ve zdanění zaměstnanců. Kromě změn u srážkové daně můžeme očekávat také novinky v odbytném z doplňkového penzijního spoření či u slev na dani a daňového zvýhodnění.
Rozdělení jiných vlastních zdrojů s. r. o. společníkům Otevřít odkaz do nového okna
Již dříve jsme se věnovali rozpuštění rezervního fondu s. r. o. a jeho vyplacení a ukázali jsme si, jak odčerpat z s. r. o. prostředky ze základního kapitálu. Nyní tuto minisérii završíme rozdělením případných dalších vlastních zdrojů s. r. o. mezi společníky.
Zamítnutí dobrovolné registrace k DPH Otevřít odkaz do nového okna
Podali jste žádost o dobrovolnou registraci k DPH a správce daně vám ji zamítl. Vyplatí se vám podat odvolání proti tomuto rozhodnutí, nebo spíše novou žádost? Co v této situaci dělat, vám poradíme v následujícím článku.
Týká se vás sestavení konsolidované účetní závěrky? Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona o účetnictví účinná od 1. 1. 2016 přinesla mimo jiné i změnu kritérií, která vymezují povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Účetní jednotky by tedy měly prověřit, zda jim tato povinnost nevznikla. Jaká kritéria musí splnit?
Vláda schválila týdenní otcovskou dovolenou Otevřít odkaz do nového okna
V rámci novely zákona o nemocenském pojištění by mohli v roce 2017 čerpat čerství tatínkové týdenní otcovskou dovolenou, měl by se rozšířit také okruh lidí s nárokem na sirotčí důchod a nově by měli mít nárok na nemocenskou i dobrovolní hasiči.
Sociální a zdravotní pojištění OSVČ â€“ vybrané situace Otevřít odkaz do nového okna
V tomto článku se zaměříme na specifické situace, kdy OSVČ zároveň pracuje na dohodu o provedení práce, je na mateřské či rodičovské dovolené nebo pobývá v zahraničí. Jak je to v těchto případech s placením zdravotního a sociálního pojištění?
Vnitropodnikové směrnice – 15. část Otevřít odkaz do nového okna
V patnácté části vzorových vnitropodnikových směrnic se budeme zabývat oblíbenou činností zejména vedoucích účetních pracovníků – účetní závěrkou. Jak na vytvoření interní směrnice upravující účetní závěrku, vám poradíme v následujícím článku.
Mýty o invalidních důchodech Otevřít odkaz do nového okna
Invalidní důchody jsou vedle důchodů starobních a pozůstalostních dalším druhem důchodů poskytovaných z českého důchodového systému. I s nimi je spojena řada nejasností a mýtů. Česká správa sociálního zabezpečení vysvětluje nejčastější z nich.
Hlavní versus vedlejší plnění DPH Otevřít odkaz do nového okna
Vedlejší plnění, resp. vedlejší náklady a jejich zatřídění do správné sazby DPH nelze chápat jednotlivě na daný produkt či službu. Plátce DPH by měl vedlejší plnění řešit komplexně podle svého předmětu činnosti a převažujících dodávek.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 47. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak zaúčtovat vyřazení zboží ze skladu? Z čeho se počítá druhá peněžitá pomoc v mateřství? Jak se daní jednatel, nerezident ČR, v české společnosti? Na vaše dotazy odpovídají specialisté na oblast účetnictví, daní, podnikání a pracovního práva.
Účetní závěrka od roku 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Ačkoliv každého majitele společnosti zajímá zejména daňové přiznání, resp. výše daně, zákon o účetnictví ukládá všem účetním jednotkám povinnost sestavit účetní závěrku, která je neméně důležitá, a informace z ní slouží nejen majiteli společnosti.
Mzdy a zaměstnanci – příklady z praxe a časté otázky Otevřít odkaz do nového okna
Jak vám může pomoci podepsání tzv. růžového papíru? Má zaměstnavatel povinnost předložit jej zaměstnanci k podpisu? Musí pracovní smlouva obsahovat údaj o mzdě? Jak vypadá výpočet čisté mzdy? Nejen na tyto dotazy se zaměříme v dnešním článku.
Běžná údržba a drobné opravy v pronajatém bytě Otevřít odkaz do nového okna
Vláda vydala začátkem roku nařízení, které snad jednou pro vždy ukončilo dohady o tom, zda má platit opravy v bytě nájemník, nebo pronajímatel. Nařízení totiž přesně vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu.
Zranění zaměstnance na služební cestě Otevřít odkaz do nového okna
Pracovní úraz je vždy nepříjemný, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Jak je to ale s pracovním úrazem, k němuž dojde na služební cestě? Za jakých podmínek odpovídá zaměstnavatel za škodu? Kdy se může zprostit odpovědnosti?
Mýty o starobních důchodech Otevřít odkaz do nového okna
V oblasti důchodů panuje stále celá řada mýtů. Lidé tápou ve způsobu výpočtu důchodu i ohledně toho, co výši důchodu ovlivňuje, co se pro důchod „počítá“ a co nikoliv. Pojďme si vyvrátit nejčastější mýty o starobních důchodech.
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl Otevřít odkaz do nového okna
V prvním díle se seznámíme s pojmem účetnictví, jeho významem, funkcí a úkoly, které jsou na něj kladeny. Zvládnutí účetní teorie dává předpoklad pro porozumění jednotlivých hospodářských jevů a pro pochopení složitějších účetních případů.
Další snížení nákladů na založení s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
V druhé polovině roku by mohlo být zakládání společnosti s ručením omezeným opět o něco levnější. Za splnění určitých podmínek bude s. r. o. osvobozena od soudního poplatku ve výši 2 700 Kč v případě prvozápisu do obchodního rejstříku notářem.
Platba daně z nemovitých věcí v roce 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Složenky k platbě daně z nemovitých věcí rozesílá finanční správa postupně. Nejpozději ji dostanete do schránky 25. května. Pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května 2016.
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Otevřít odkaz do nového okna
Nové účetní předpisy zavedly od roku 2016 změny v účtování a ve vykazování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Novinky budou mít dopad zejména na výrobní firmy a na firmy účtující o nedokončené výrobě.
Spolek – vedení účetnictví a zveřejňovací povinnosti Otevřít odkaz do nového okna
Může vést myslivecký spolek (dříve sdružení) jednoduché účetnictví? Jaké mají spolky zveřejňovací povinnosti? Vše, co chcete vědět o pravidlech týkajících se spolků, které vznikly se zavedením nového občanského zákoníku, se dozvíte v tomto článku.
První kroky podnikatele k evidování tržeb Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o evidenci tržeb již nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. V tomto článku si tedy již můžeme nastínit první kroky, které je třeba ve vztahu k daňové správě udělat, aby dotčení podnikatelé mohli začít evidovat první tržby.
Zrušení rezervního fondu s.r.o. s výplatou společníkům Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o obchodních korporacích od roku 2014 zrušil povinnost tvorby zákonného rezervního fondu s. r. o. Zrušení a vyplacení této složky vlastního kapitálu má kromě právních i určité účetní a daňové souvislosti, které si blíže vysvětlíme v tomto článku.
Nový příspěvek na vzdělávání zaměstnanců Otevřít odkaz do nového okna
Příspěvek ve výši až šesti milionů korun ročně mohou získat zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat do dalšího vzdělání svých zaměstnanců. Do projektu se mohou zapojit také osoby samostatně výdělečně činné a nově vzniklé firmy.
Institut nespolehlivých osob od roku 2017 Otevřít odkaz do nového okna
Nový institut nespolehlivé osoby by měl zamezit snaze některých podnikatelů zbavit se označení nespolehlivého plátce. Nespolehlivou osobou se bude moci stát fyzická i právnická osoba, a to na základě rozhodnutí správce daně nebo ze zákona.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 46. díl Otevřít odkaz do nového okna
Vyplatí se vám podepsat prohlášení poplatníka? Co z tohoto kroku vyplývá pro zaměstnance a co pro zaměstnavatele? Je možné zažádat o vrácení daně zaplacené v zahraničí? Na vaše dotazy odpovídají naši odborníci na daně, účetnictví a mzdy.
Daňové zvýhodnění na dítě od 1. 1. 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Kdo si může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a u koho to nelze? Jaké jsou podmínky pro získání daňového bonusu? A jak je to s uplatněním daňového zvýhodnění u nerezidentů či podnikatelů, kteří využívají paušální výdaje?
Ohlašovací povinnost na OSSZ a zdravotní pojišťovnu Otevřít odkaz do nového okna
Rozhodnutí mít zaměstnance s sebou nese řadu povinností, a to nejen těch, které vyplývají přímo ze zákoníku práce, ale i vůči některým institucím. Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení?
Možnosti výdělku při pobírání starobního důchodu Otevřít odkaz do nového okna
Můžete při pobírání důchodu pracovat? Jaký druh práce můžete vykonávat? A jak je to s přivýdělkem u předčasných starobních důchodců? Tyto dotazy si často klade nejeden člověk v důchodovém věku. Pojďme se podívat, jaké existují možnosti.
Cestovní služba v DPH a kontrolním hlášení Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o DPH zná kromě „běžných režimů plnění“ také několik zvláštních režimů. Nejčastěji se můžeme setkat se zvláštním režimem pro cestovní službu. A právě ten si rozebereme v následujícím článku – jak z pohledu DPH, tak kontrolního hlášení.
Nejčastější chyby při vyplňování Přehledu pro ČSSZ Otevřít odkaz do nového okna
Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015 mají všechny OSVČ, které v roce 2015 vykonávaly činnost. Jaké jsou nejčastější chyby při vyplňování Přehledu pro ČSSZ a jak co nejsnadněji tiskopis vyplnit a odevzdat?
Vnitropodnikové směrnice – 14. část Otevřít odkaz do nového okna
V další vzorové vnitropodnikové směrnici se budeme zabývat benefity a zvýhodněními, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům. A to aťÂ už těmi povinnými, na které mají zaměstnanci nárok ze zákona, tak i dobrovolnými.
Časté dotazy k vedení účetnictví a daňové evidence Otevřít odkaz do nového okna
Změnilo se nějak od roku 2016 vedení daňové evidence pro plátce DPH? Co se zakládá do sbírky listin obchodního rejstříku? Kdo může vést jednoduché účetnictví? Odpovídáme na časté dotazy ohledně účetnictví a daňové evidence.
Zdaňování bezúplatných příjmů daní z příjmů PO Otevřít odkaz do nového okna
Generální finanční ředitelství vydalo sdělení k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů, aby jednou provždy vyjasnilo nejpalčivější situace. Jak tedy na zdaňování bezúplatných příjmů daní z příjmů právnických osob?
Práva a povinnosti pronajímatele bytu Otevřít odkaz do nového okna
Nájemní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv v praxi, a to zejména pokud jde o nájem bytu. V tomto článku se podrobněji zaměříme na to, jaká práva a povinnosti má při pronajímání bytu pronajímatel.
Odpočet pojistného na soukromé životní pojištění Otevřít odkaz do nového okna
Jak můžete uplatnit životní pojištění? Jaké mohou nastat situace u zaměstnance, kterému přispívá zaměstnavatel na soukromé životní pojištění? Finanční správa připravila názorné příklady.
Jak přejít z daňové evidence na „paušál“ a obráceně? Otevřít odkaz do nového okna
Téměř každá OSVČ přemýšlí, zda je pro ni výhodnější vést daňovou evidenci, či uplatňovat výdaje paušálem. Pojďme se podívat, jak přejít z daňové evidence na paušální výdaje a naopak. Chybět nebudou ani praktické příklady.
Jak uspořit na daních při výzkumu a vývoji Otevřít odkaz do nového okna
České firmy mají možnost využít odčitatelné položky na výzkum a vývoj a uspořit tak na daních. Smyslem tohoto odpočtu je podpora výzkumu a vývoje, rozvoj českého průmyslu a zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem.
Co chce změnit novela zákoníku práce od roku 2017? Otevřít odkaz do nového okna
Změny v úpravě dovolené a v oblasti homeworkingu či převedení zaměstnance na jinou práci pouze s jeho souhlasem. Nejen tyto novinky by chtěla prosadit novela zákoníku práce už v příštím roce. Plánované změny si konkrétněji nastíníme v tomto článku.
Registrace k DPH Otevřít odkaz do nového okna
Kdy se stáváme povinně osobou identifikovanou či registrovanou k DPH (plátcem)? Můžeme se stát osobou identifikovanou či registrovanou k dani dobrovolně? Za jakých podmínek lze registraci k dani zrušit? To vše se dozvíte v tomto článku.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 45. díl Otevřít odkaz do nového okna
Musí si zaměstnanec kvůli odškodnění za pracovní úraz podat sám daňové přiznání? Jak řešit daňové odpisy majetku při přestupu z paušálních výdajů na skutečné? Nejen na tyto dotazy vám odpovídají odborníci na daně, účetnictví a pracovní právo.
Opravy výše daně v kontrolním hlášení Otevřít odkaz do nového okna
Vystavili jste opravný daňový doklad nebo vám byl takový doklad doručen? Uplatnili jste nesprávnou sazbu daně u uskutečněných plnění? Jak tyto změny správně vykázat do kontrolního hlášení? Na vaše dotazy odpovídá Finanční správa.
Příloha k účetní závěrce od roku 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Náš miniseriál o novinkách v účetní závěrce od roku 2016 zakončíme pohledem na přílohu k účetní závěrce. Přesněji bychom měli užívat předložku „v“, protože zákon o účetnictví a návazné vyhlášky již používají pojem „příloha v účetní závěrce“.
Jak zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016? Otevřít odkaz do nového okna
Pro bezproblémové placení daní v roce 2016 zavedla Finanční správa několik novinek, které daňovým poplatníkům ušetří čas i starosti. Daně můžete zaplatit v hotovosti, bezhotovostně a daň z nemovitých věcí dokonce i přes SIPO.
Přehledy OSVČ za rok 2015 Otevřít odkaz do nového okna
Podáním daňového přiznání povinnosti podnikatelů nekončí. Kromě toho je každá osoba samostatně výdělečně činná povinna podat také přehledy o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a pro svou zdravotní pojišťovnu.
Snížení základního kapitálu s výplatou společníkům Otevřít odkaz do nového okna
Snížení základního kapitálu s. r. o. je poměrně časově a administrativně náročná záležitost. Zvláště když má být takto uvolněný kapitál vyplacen společníkům. Kromě právních úskalí je přitom nutno zvládnout též účetní a daňové peripetie.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 44. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak můžete zpětně uplatnit slevu na dítě? Může s. r. o. poskytnout osobě blízké jako bezúplatnou výpůjčku rodinný dům? Co se započítává do průměrného výdělku pro dovolenou? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na daně, účetnictví a pracovní právo.
Elektronickou evidenci tržeb posvětili i senátoři Otevřít odkaz do nového okna
Senát schválil návrh zákona o evidenci tržeb. Zároveň schválil též návrh na snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 % a jednorázovou slevu na dani. Zákon nabyde účinnosti pravděpodobně do konce roku 2016.
Vnitropodnikové směrnice – 13. část Otevřít odkaz do nového okna
Povinnost vypracovat směrnici k pokladní hotovosti není upravena v žádných legislativních normách. Ale protože se jedná o záležitost spojenou s relativně vysokým nebezpečím přímých škod, je nutno mít v každé firmě pravidla pro práci s hotovostí.
Ukončení pracovního poměru dohodou po rodičovské Otevřít odkaz do nového okna
Končí vám rodičovská dovolená a se zaměstnavatelem jste se domluvili na ukončení pracovního poměru dohodou? Máte v tomto případě nárok na odstupné? Pokud se zaevidujete na úřadu práce, z čeho se vám bude počítat podpora v nezaměstnanosti?
Správné určení sazby DPH Otevřít odkaz do nového okna
Sazba DPH je velmi důležitou veličinou, která má bezprostřední vliv na podnikání každého plátce DPH. Správné určení sazby má vliv nejen na správnost výpočtu daně, ale i na rozhodování podnikatele – např. pro správné ocenění poskytovaných služeb.
Jak spolupracovat s účetní v programu POHODA Otevřít odkaz do nového okna
Uvažujete, že své účetnictví svěříte externí účetní? Nevíte, jak to bude probíhat? Detaily průběhu spolupráce se liší účetní od účetní. A proto se vyplatí si o konkrétních detailech promluvit. Některé společné rysy ale lze nalézt u většiny účetních a účetních firem.
Následné a opravné kontrolní hlášení Otevřít odkaz do nového okna
Opravné kontrolní hlášení podáváte, nahrazuje-li řádné kontrolní hlášení, a ve lhůtě pro podání řádného kontrolního hlášení. Následné kontrolní hlášení podáváte v případě opravy původně uvedených údajů po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení.
Srážky ze mzdy v roce 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Pro rok 2016 došlo ke zvýšení nezabavitelné částky. Ze mzdy je tedy možné oproti loňsku srážet méně korun. Jak na srážky ze mzdy v roce 2016, vám poradíme v následujícím článku.
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 2015 Otevřít odkaz do nového okna
Roční zúčtování provedené zaměstnavatelem představuje pro zaměstnance nesporné výhody. Za jakých podmínek může zaměstnavatel udělat zaměstnanci roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2015?
Výsledovka od roku 2016 Otevřít odkaz do nového okna
V tomto článku si shrneme nejdůležitější změny od roku 2016 ve výsledovce – přesněji řečeno ve výkazu zisku a ztráty, jak se tato součást účetní závěrky správně nazývá. Již pohled na první řádky výsledovky dává tušit, že změny jsou podstatné.
Dohoda o narovnání Otevřít odkaz do nového okna
Pokud se smluvní strany nejsou schopné dohodnout, zda určitý závazek existuje či neexistuje, případně v jaké výši, a nechtějí absolvovat zdlouhavý soudní spor, mohou se pokusit najít smírné řešení. Zejména pro tyto účely se nabízí tzv. dohoda o narovnání.
Životní pojištění – dodanění v daňovém přiznání Otevřít odkaz do nového okna
Pokud jste předčasně vypověděli životní pojištění a v předchozích letech jste uplatňovali daňové úlevy, musíte je dodanit. Poradíme vám, jak tyto příjmy uvést ve svém daňovém přiznání.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 43. díl Otevřít odkaz do nového okna
Co se počítá do obratu pro přechod na účetnictví? V jakých případech si můžete zpětně uplatnit DPH? Jak správně vypočítat nárok na dovolenou zaměstnankyni po mateřské a rodičovské? S vašimi daňovými a účetními problémy si poradí naši odborníci.
Platba přes daňovou složenku bude na poště zdarma Otevřít odkaz do nového okna
Nechcete platit daně přes účet nebo máte pokladnu finančního úřadu daleko? V tom případě vám placení daní od 1. března usnadní daňová složenka. Díky této složence budou moci ti, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit některé daně na poště zdarma.
Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2015? Otevřít odkaz do nového okna
Už jen zhruba měsíc máte na to, abyste odevzdali daňové přiznání. Kdo je povinný podat daňové přiznání za rok 2015? Který poplatník jej naopak podávat nemusí? A komu se podání daňového přiznání vyplatí? Přinášíme vám praktický přehled.
Dary mezi spojenými osobami Otevřít odkaz do nového okna
Obchodní transakce mezi spojenými osobami jsou z daňového pohledu omezeny jistými opatřeními, aby nedocházelo k nižšímu zdanění z titulu výhodných obchodních smluv mezi těmito osobami. Tato opatření se týkají i poskytování a přijímání darů.
Novela zákona o ochraně spotřebitele Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona o ochraně spotřebitele se netýká pouze podnikatelů „internetových“, ale všech podnikatelů bez rozdílu, pokud přichází do kontaktu se spotřebiteli a uzavírají s nimi smlouvy o prodeji zboží nebo poskytnutí služeb. Jaké mají nové povinnosti?
Stravenky z pohledu daňového a účetního Otevřít odkaz do nového okna
Stravenky patří k nejběžnějšímu benefitu, který zaměstnanci dostávají. Zaměstnavatel může díky stravenkám ušetřit na daních a zaměstnanci se díky stravenkám zvyšuje jeho příjem. Jak o stravenkách účtujeme a pracujeme s nimi z hlediska daňového?
Kdo má nárok na starobní důchod v roce 2016? Otevřít odkaz do nového okna
Kdo má nárok na starobní důchod v roce 2016? Jak a kde žádost o důchod správně podat? Co se mění ve výpočtu důchodu v roce 2016? Kde zjistíte orientační výši svého důchodu? Na všechny otázky naleznete odpověď v tomto článku.
Základní kapitál s. r. o. a pohledávka za jeho upsání Otevřít odkaz do nového okna
Společnost s ručením omezeným je kapitálovou obchodní společností, protože povinností společníků není osobní účast na podnikání, ale vklad do základního kapitálu firmy. Jak se vypořádat se základním kapitálem u společnosti s ručením omezeným?
Zrušení společnosti s ručením omezeným s likvidací Otevřít odkaz do nového okna
V praxi může nastat situace, kdy mají společníci zájem ukončit činnost společnosti s ručením omezeným a společnost zrušit a zlikvidovat. Taková likvidace se označuje jako likvidace dobrovolná. Jak probíhá proces zrušení s. r. o. s likvidací?
Platební a splátkový kalendář v kontrolním hlášení Otevřít odkaz do nového okna
Nevíte si rady, jak posoudit limit u splátkového kalendáře a jak postupovat ve vykazování plnění uvedených na platebním kalendáři v kontrolním hlášení? Pomohou vám odpovědi a praktické příklady přímo od Finanční správy.
Vnitropodnikové směrnice – 12. část Otevřít odkaz do nového okna
Další část seriálu o vnitropodnikových směrnicích nás provede poměrně velmi málo oblíbenou povinností – inventarizací. Jak na vytvoření interní směrnice pro provádění inventarizací, vám poradíme v následujícím článku.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 42. díl Otevřít odkaz do nového okna
Jak zdanit předčasné ukončení životního pojištění? Může s. r. o. vyplácet jednateli cestovní náhrady? Jak na daňové přiznání u spolupracující osoby? Nejen na tyto dotazy vám odpovídají naši odborníci na oblast daní a účetnictví.
Zdaňování jednatelů a společníků v s. r. o. Otevřít odkaz do nového okna
Mnohdy je jedna a tatáž osoba v pozici společníka i jednatele, a navíc může být i v roli zaměstnance. Jak na zdaňování jednatelů a společníků ve společnosti s ručením omezeným v různých situacích, vám poradíme v následujícím článku.
Odškodnění při pracovním úrazu a nemoci z povolání Otevřít odkaz do nového okna
V říjnu loňského roku začalo platit nové nařízení o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Na jaké odškodnění mají zaměstnanci nově nárok?
Kontrolní hlášení v otázkách a odpovědích – 2. část Otevřít odkaz do nového okna
V druhé části seriálu týkajícího se nejasností spojených s kontrolním hlášením se budeme více zabývat režimem přenesení daňové povinnosti, částí B.2. a C kontrolního hlášení a také tím, jak správně reagovat na výzvu správce daně.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 Otevřít odkaz do nového okna
Je nejvyšší čas začít připravovat podklady pro zpracování příslušných daňových formulářů. V tomto článku se zaměříme na praktické informace, které se mohou hodit všem, kdo mají povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Zákon o evidenci tržeb dostal zelenou Otevřít odkaz do nového okna
Zákon o evidenci tržeb schválila dnes Poslanecká sněmovna. EET se nejprve dotkne stravovacích a ubytovacích služeb, pravděpodobně už od začátku listopadu. Dále bude na řadě maloobchod a velkoobchod, další podnikatelé a nakonec i řemeslníci.
Zálohy a vyúčtování záloh v kontrolním hlášení Otevřít odkaz do nového okna
Jak si poradit se zálohami a vyúčtováním záloh v kontrolním hlášení? Na dotazy ohledně toho, jak správně uvést zálohy do kontrolního hlášení, odpovídá Finanční správa.
Rozvaha od roku 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Změna účetních předpisů od roku 2016 zasáhla významně do struktury a náplně položek účetních výkazů účetní závěrky. Pojďme si v tomto článku shrnout nejdůležitější změny v rozvaze, které nastaly od 1. 1. 2016.
Podání daňového přiznání – nejčastější otázky Otevřít odkaz do nového okna
Řešíte podání daňového přiznání? Jste studenti, byli jste po část roku na úřadu práce, pronajímáte nemovitost, máte k zaměstnání ještě navíc brigádu? Nebo jen nevíte, zda máte povinnost si přiznání podat sami? Odpovídáme na vaše nejčastější dotazy.
Účtování darů Otevřít odkaz do nového okna
Darem se rozumí vynaložené peníze nebo statky, za které obdarovaný neposkytne dárci žádné protiplnění. V tomto článku si na příkladech ukážeme účtování některých druhů poskytovaných bezúplatných plnění a jejich daňovou účinnost.
Odpovědi na dotazy z online poradny – 41. díl Otevřít odkaz do nového okna
Můžete si v daňovém přiznání odečíst úroky z úvěru, když nemáte v nemovitosti trvalý pobyt? Je možné mít pozastavenou živnost a zároveň být stále registrovaný k DPH? Nejen na tyto dotazy se dozvíte odpověď v naší daňové a účetní poradně.
Uplatnění slevy na manželku či manžela Otevřít odkaz do nového okna
Jaké příjmy se počítají do limitu 68 000 Kč, abyste si mohli uplatnit slevu na manželku či manžela? Pojďte se podívat, co vše musí být splněno, abyste si odpočet ve výši 24 840 Kč mohli v daňovém přiznání či ročním zúčtování uplatnit.
Kontrolní hlášení v otázkách a odpovědích – 1. část Otevřít odkaz do nového okna
První podání kontrolního hlášení se již nezadržitelně blíží a spolu s ním vyvstává také celá řada otázek. V první části se budeme zabývat limitem 10.000 Kč, DIČ odběratele, uskutečněním plnění pro neplátce DPH a evidenčním číslem daňového dokladu.
DPH u nemovitostí od roku 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Novela zákona o dani z přidané hodnoty si pro nás od roku 2016 připravila kromě kontrolního hlášení také změny v oblasti nemovitostí. Jednotlivé nové definice a osvobození nemovitostí si rozebereme v tomto článku.
Nejvíce pracovních úrazů hrozí mezi 10. a 11. hodinou Otevřít odkaz do nového okna
Pracovních úrazů ve srovnání s předchozím rokem vloni ubylo, a to o více než čtyři tisíce. Přibylo naopak ale těch smrtelných. Rizikovým dnem pro úraz je pondělí a úterý, nejvíce pracovních úrazů se stává mezi 10. a 11. hodinou dopolední.
Prohlášení poplatníka daně z příjmů Otevřít odkaz do nového okna
Všichni zaměstnanci každoročně podepisují prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tzv. růžový papír). Co z podpisu tohoto formuláře vyplývá? Jaké slevy na dani a zvýhodnění si můžete za rok 2015 uplatnit?
Přehled změn v účetnictví od roku 2016 Otevřít odkaz do nového okna
Od ledna 2016 vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví, která například znovu zavedla jednoduché účetnictví či upravila účtový rozvrh podnikatele. Je toho však mnohem více – pojďme si tedy shrnout, jakých oblastí se změny dotkly.
Reklama na internetu a DPH Otevřít odkaz do nového okna
Většina reklam jsou placená sdělení. A u placené reklamy musíme řešit také její daňové dopady, a to nejen z hlediska daňové uznatelnosti nákladů vynaložených na reklamu, ale také z hlediska DPH.
Vnitropodnikové směrnice – 11. část Otevřít odkaz do nového okna
V dalším díle seriálu o interních směrnicích se podíváme na oblast cestovních náhrad poskytovaných zaměstnavatelem v souvislosti s pracovními cestami zaměstnanců. Jak na vytvoření vnitropodnikové směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad?