R.S.S.

Čtečka RSS

ADRESA : Adresa odkazující na RSS soubor. Včetně http://
OBLÍBENÉ :

vzory.cz

https://www.vzory.cz otevírá se do nového okna Mám na to právo! Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý den
Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo souhrnýý přehled novinek v oblasti práva v roce 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo spravedlnosti informuje o nově přijímaných opatřeních a novelizaci právních předpisů účinných v roce 2021. Právní úprava v oblasti insolvencí bude i v novém roce reagovat na současnou epidemiologickou situaci, kdy zákonem Lex Covid Justice II (zákon č. 460/2020 Sb.), který nabyl ...
Ztráta zaměstnání v průběhu oddlužení Otevřít odkaz do nového okna
Oddlužení se plnění jednak zpeněžením majetkové podstaty (majetku) dlužníka, ale také (a především) plněním splátkového kalendáře. Jak však řešit situaci, kdy dojde ke ztrátě zaměstnání? Na úvod je nutné připomenout, že mezi základní povinnosti insolvenčního dlužníka při oddlužení je vykonávat ...
Kdy oddlužení může trvat pouze 3 roky? Otevřít odkaz do nového okna
V nejvyšším množství případů trvá oddlužení 5 let. Zákon však pamatuje na situace, kdy může oddlužení trvat dobu podstatně kratší, ale i delší. Jaké to situace však jsou? Delším oddlužením jsme se věnovali v následujícím článku zde. Dnes se budeme věnovat oddlužení kratšímu, tedy takovému ...
Kdy oddlužení trvá více než 5 let? Otevřít odkaz do nového okna
V nejvyšším množství případů trvá oddlužení 5 let. Zákon však pamatuje na situace, kdy může oddlužení trvat dobu podstatně kratší, ale i delší. Jaké to situace však jsou? Standardně oddlužení trvá 5 let, přičemž za předpokladu, že po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení ...
Do kdy musí insolvenční soud projednat a rozhodnout o podaném insolvenčním návrhu? Otevřít odkaz do nového okna
Lhůty k rozhodnutí o podaném insolvenčním návrhu stanovuje insolvenční zákon. Jaké to však jsou? Základem pro odpověď je ust. § 134 insolvenčního zákona, podle kterého insolvenční soud je povinen učinit do 10 dnů od podání insolvenčního návrhu úkony směřující k rozhodnutí věci. O insolvenčním ...
Jakým způsobem lze ukončit pracovní poměr – základní přehled. Otevřít odkaz do nového okna
Pracovní poměr může skončit hned z několika důvodů, jaké to jsou? Pracovní poměr může být rozvázán (skončen) jen dohodou o skončení (rozvázání) pracovního poměru, výpovědí z pracovního poměru, přičemž této výpovědi se lze případně také bránit – Vzor zde na našich stránkách okamžitým zrušením ...
Voličský průkaz 2020 – Krajské volby 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Je možné v krajských volbách volit na voličský průkaz? ANO – ne však všude na území České republiky, jako tomu je u voleb například prezidentských. KDE TEDY? Pouze ve volebním okrsku ve svém kraji, tedy v obci, který spadá do vašeho kraje. DO KDY? Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání ...
Návrh na zrušení výživného Otevřít odkaz do nového okna
Vyživovací povinnost rodičů k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno samo se živit. Tento předpoklad je zakotven v občanském zákoníku, konkrétně v ustanovení § 911. Dle tohoto ustanovení tak není vyživovací povinnost omezena věkem dítěte, např. když studium dítěte neumožňuje ...
Jak vyvolat místní referendum? Otevřít odkaz do nového okna
Právní úpravou místního referenda a problematiky s ním související je zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (dále jen „ZMR“), ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost lze dodat, že je vhodné vycházet rovněž ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev ...
Smlouva o výkonu funkce jednatele Otevřít odkaz do nového okna
Právnická osoba musí být vždy zastoupena statutárním orgánem, u společnosti s ručením omezeným jde nejčastěji o jednatele, kterého volí nejvyšší orgán společnosti (valná hromada), který následně musí schválit smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi společností a jednatelem. Smlouvu upravuje § 59 a ...
Originální RSS kanál otevírá se do nového okna | Aktualizovat (naposledy 3:25 17.1.2021)

Další RSS kanály

© timqui.net 2005-2021