R.S.S.

Čtečka RSS

ADRESA : Adresa odkazující na RSS soubor. Včetně http://
OBLÍBENÉ :

vzory.cz

https://www.vzory.cz otevírá se do nového okna Mám na to právo! Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý den
Kdy oddlužení může trvat pouze 3 roky? Otevřít odkaz do nového okna
V nejvyšším množství případů trvá oddlužení 5 let. Zákon však pamatuje na situace, kdy může oddlužení trvat dobu podstatně kratší, ale i delší. Jaké to situace však jsou? Delším oddlužením jsme se věnovali v následujícím článku zde. Dnes se budeme věnovat oddlužení kratšímu, tedy takovému ...
Kdy oddlužení trvá více než 5 let? Otevřít odkaz do nového okna
V nejvyšším množství případů trvá oddlužení 5 let. Zákon však pamatuje na situace, kdy může oddlužení trvat dobu podstatně kratší, ale i delší. Jaké to situace však jsou? Standardně oddlužení trvá 5 let, přičemž za předpokladu, že po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení ...
Do kdy musí insolvenční soud projednat a rozhodnout o podaném insolvenčním návrhu? Otevřít odkaz do nového okna
Lhůty k rozhodnutí o podaném insolvenčním návrhu stanovuje insolvenční zákon. Jaké to však jsou? Základem pro odpověď je ust. § 134 insolvenčního zákona, podle kterého insolvenční soud je povinen učinit do 10 dnů od podání insolvenčního návrhu úkony směřující k rozhodnutí věci. O insolvenčním ...
Jakým způsobem lze ukončit pracovní poměr – základní přehled. Otevřít odkaz do nového okna
Pracovní poměr může skončit hned z několika důvodů, jaké to jsou? Pracovní poměr může být rozvázán (skončen) jen dohodou o skončení (rozvázání) pracovního poměru, výpovědí z pracovního poměru, přičemž této výpovědi se lze případně také bránit – Vzor zde na našich stránkách okamžitým zrušením ...
Voličský průkaz 2020 – Krajské volby 2020 Otevřít odkaz do nového okna
Je možné v krajských volbách volit na voličský průkaz? ANO – ne však všude na území České republiky, jako tomu je u voleb například prezidentských. KDE TEDY? Pouze ve volebním okrsku ve svém kraji, tedy v obci, který spadá do vašeho kraje. DO KDY? Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání ...
Návrh na zrušení výživného Otevřít odkaz do nového okna
Vyživovací povinnost rodičů k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno samo se živit. Tento předpoklad je zakotven v občanském zákoníku, konkrétně v ustanovení § 911. Dle tohoto ustanovení tak není vyživovací povinnost omezena věkem dítěte, např. když studium dítěte neumožňuje ...
Jak vyvolat místní referendum? Otevřít odkaz do nového okna
Právní úpravou místního referenda a problematiky s ním související je zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (dále jen „ZMR“), ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost lze dodat, že je vhodné vycházet rovněž ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev ...
Smlouva o výkonu funkce jednatele Otevřít odkaz do nového okna
Právnická osoba musí být vždy zastoupena statutárním orgánem, u společnosti s ručením omezeným jde nejčastěji o jednatele, kterého volí nejvyšší orgán společnosti (valná hromada), který následně musí schválit smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi společností a jednatelem. Smlouvu upravuje § 59 a ...
Je lepší začít podnikat přes živnostenský list nebo rovnou založit s.r.o? (PR) Otevřít odkaz do nového okna
Během koronavirové krize jste si uvědomili, že už nechcete trávit 8 hodin denně v korporátní kanceláři pod drobnohledem šéfa? Máte skvělý nápad a chcete se pustit do podnikání? Potom řešíte otázku, jestli začít podnikat jako živnostník, nebo si založit společnost s ručením omezeným. A odpověď není ...
Co je insolvenční rejstřík a co obsahuje? Otevřít odkaz do nového okna
Insolvenční rejstřík je informační systém, který je zcela klíčový pro insolvenční řízení. Co ale obsahuje? Insolvenční rejstřík je tedy veřejně dostupným rejstříkem spravovaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Lze v něm hledat konkrétní insolvenční řízení (skončené i probíhající) nebo ...
Originální RSS kanál otevírá se do nového okna | Aktualizovat (naposledy 10:26 28.10.2020)

Další RSS kanály

© timqui.net 2005-2020