R.S.S.

Čtečka RSS

ADRESA : Adresa odkazující na RSS soubor. Včetně http://
OBLÍBENÉ :

vzory.cz

https://www.vzory.cz otevírá se do nového okna Mám na to právo! Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý den
Co je insolvenční rejstřík a co obsahuje? Otevřít odkaz do nového okna
Insolvenční rejstřík je informační systém, který je zcela klíčový pro insolvenční řízení. Co ale obsahuje? Insolvenční rejstřík je tedy veřejně dostupným rejstříkem spravovaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Lze v něm hledat konkrétní insolvenční řízení (skončené i probíhající) nebo ...
Jaké má dlužník povinnosti po schválení oddlužení? Otevřít odkaz do nového okna
Věděli jste, že porušení podmínek oddlužení může vést i k jeho zrušení?  Nad povinnostmi dlužníka v oddlužení dohlíží především insolvenční správce. Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen především: vykonávat ...
Odložení výkonu trestu odnětí svobody Otevřít odkaz do nového okna
Téma dnešního článku našlo svou inspiraci v jednom z předchozích vzorů, resp. ke vzoru připojených poznámek. Autor totiž v článku nazvaném Jak se připravit na nástup trestu? uvedl, že určitým mezičlánkem v procesním postupu ve vykonávacím řízení mezi nástupem trestu a dodáním do výkonu trestu ...
Vstup pronajímatele do bytu? Otevřít odkaz do nového okna
Je nutný souhlas nájemce k prohlídce nájemního bytu? Prohlídka bytu pronajímatelem je obecně možná. Pronajímatel, chce-li ji vykonat, to nájemci oznámí v přiměřené době předem. Nájemce je povinen takovou prohlídku umožnit, jakož i umožnit přístup k věci nebo do věci za účelem provedení potřebné ...
Je nutný souhlas pronajímatele k pobytu zvířete v nájemním bytě? Otevřít odkaz do nového okna
Je nutný souhlas pronajímatele k pobytu zvířete v nájemním bytě? Zákon dává nájemci obecně právo chovat v bytě (dále se bytem bude rozumět podle povahy i dům) zvíře, ačkoliv je nájemce do určité míry limitován (§ 2258 OZ). Zvíře totiž nesmí působit pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu ...
Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1.1.2021 – Změny pro s.r.o. Otevřít odkaz do nového okna
Přinášíme druhý díl ze série novely zákona o obchodních korporacích, která vstoupí v účinnost od 1. 1. 2021, tentokrát na téma zjednodušení zakládání nízkokapitálových společností s ručením omezeným. V současné době je třeba při zakládání společnosti za účelem splacení vkladu založit zvláštní účet ...
Právní postavení mobilních domů (mobilheimů) Otevřít odkaz do nového okna
Obliba mobilních domů neboli mobilheimů v posledních letech roste a lidé je začali čím dál více umisťovat na své pozemky. Jedná se o mnohdy značně levnější a pohodlnou alternativu domu s přívodem sítí, kterou lze přemisťovat. Jaké je však jejich právní postavení? Do roku 2013 znal zákon č. ...
Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1.1.2021 – Základní přehled zásadních změn! Otevřít odkaz do nového okna
Od 1. ledna příštího roku má vstoupit v účinnost tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích, která přinese mnoho nového. V následujících dnech Vás seznámíme s nejzásadnějšími změnami, které tato novela přináší. První z nich je úprava monistické struktury akciových společností. MONISTICKÁ ...
Vystěhujte se! Aneb dostal jsem výpověď z nájmu bytu, jak se bránit? Otevřít odkaz do nového okna
Jedná se o záležitosti denní praxe, kdy se nejeden nájemce ocitne v neblahé situaci, když obdrží od pronajímatele výpověď z nájmu bytu. Je tedy zapotřebí obecné povědomí o možnostech obrany proti takovému počínání. Český právní řád umožňuje obranu skrze 2 instituty: skrze námitky proti výpovědi ...
Žaloba na určení, že věc náleží do SJM Otevřít odkaz do nového okna
Manželské majetkové právo je zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upraveno v ustanovení § 708 a násl., kdy společné jmění manželů je definováno jako to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. společné jmění manželů je pak dle občanského zákoníku děleno do ...
Originální RSS kanál otevírá se do nového okna | Aktualizovat (naposledy 19:50 10.8.2020)

Další RSS kanály

© timqui.net 2005-2020