R.S.S.

Čtečka RSS

ADRESA : Adresa odkazující na RSS soubor. Včetně http://
OBLÍBENÉ :

vzory.cz

https://www.vzory.cz otevírá se do nového okna Mám na to právo! Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý den
Jaké jsou případy tzv. nutné obhajoby? Otevřít odkaz do nového okna
Trestní řízení, jakožto prostředek ultima ratio právního řádu představuje výrazný zásah do základních práv a svobod osoby, proti níž je trestní stíhání vedeno. V jakých případech musí mít osoba obviněného, potažmo obžalovaného v trestním řízení obhájce? Obhájcem v trestním řízení může být dle § ...
Záznam v rejstříku trestů – Kdy a jakým způsobem lze požádat o „výmaz“? Otevřít odkaz do nového okna
Vyslovením viny u pachatele trestného činu spolu s uložením trestu mnohdy nekončí následky trestu jeho vykonáním. Určité druhy trestů jsou po nějakou dobu nadále evidovány v rejstříku trestů. Jakým způsobem a po jaké době je možné soud požádat o zahlazení odsouzení? S požadavkem na doložení ...
Společný návrh manželů na rozvod manželství Otevřít odkaz do nového okna
Jak na společný návrh na rozvod manželství? Předchozí článek (zde)  byl věnován vzoru návrhu na rozvod manželství, který je podáván jedním z manželů. Oproti předchozímu případu se společný návrh manželů na rozvod manželství vykazuje tím, že soud v souladu s ustanovením § 757 odst. 1 zákona č. ...
Rozvod manželství – návrh podávaný jedním z manželů Otevřít odkaz do nového okna
Podmínky, za kterých soud rozvede manželství jsou vymezeny v ustanovení § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Podle současné právní úpravy lze rozvod manželství rozlišit dle jeho průběhu na dva druhy, a to rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství ...
Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k povinnému testování zaměstnanců ve firmách Otevřít odkaz do nového okna
Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl své rámcové vyjádření k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19. Jaké je tedy stanovisko tohoto úřadu? Zaměstnavatelé při plnění uložené povinnosti zajišťovat testování zaměstnanců na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovávají ...
Za jakých podmínek lze vzít do vazby? Otevřít odkaz do nového okna
Vazba je tradičním institutem trestního práva, který umožňuje dočasné zbavení osobní svobody obviněného (osoby, proti které bylo zahájeno trestní stíhání dle § 160 trestního řádu). Tento institut je poměrně problematický zejména z důvodu, kdy je zbavena svobody osoba, které svědčí presumpce ...
Spoluvlastnické předkupní právo (aktualizace 2021) Otevřít odkaz do nového okna
Zákonné předkupní právo spoluvlastníků doznalo za dobu účinnosti občanského zákoníku (od 1.1.2014) značných změn, poslední novela zákonného předkupního práva, přičemž poslední změna tohoto institutu platí od 1.7.2021. Jaké je tedy nyní tzv. zákonné předkupní spoluvlastnické právo? Předkupní zákonné ...
Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo souhrnýý přehled novinek v oblasti práva v roce 2021 Otevřít odkaz do nového okna
Ministerstvo spravedlnosti informuje o nově přijímaných opatřeních a novelizaci právních předpisů účinných v roce 2021. Právní úprava v oblasti insolvencí bude i v novém roce reagovat na současnou epidemiologickou situaci, kdy zákonem Lex Covid Justice II (zákon č. 460/2020 Sb.), který nabyl ...
Ztráta zaměstnání v průběhu oddlužení Otevřít odkaz do nového okna
Oddlužení se plnění jednak zpeněžením majetkové podstaty (majetku) dlužníka, ale také (a především) plněním splátkového kalendáře. Jak však řešit situaci, kdy dojde ke ztrátě zaměstnání? Na úvod je nutné připomenout, že mezi základní povinnosti insolvenčního dlužníka při oddlužení je vykonávat ...
Kdy oddlužení může trvat pouze 3 roky? Otevřít odkaz do nového okna
V nejvyšším množství případů trvá oddlužení 5 let. Zákon však pamatuje na situace, kdy může oddlužení trvat dobu podstatně kratší, ale i delší. Jaké to situace však jsou? Delším oddlužením jsme se věnovali v následujícím článku zde. Dnes se budeme věnovat oddlužení kratšímu, tedy takovému ...
Originální RSS kanál otevírá se do nového okna | Aktualizovat (naposledy 9:03 15.4.2021)

Další RSS kanály

© timqui.net 2005-2021