R.S.S.

Čtečka RSS

ADRESA : Adresa odkazující na RSS soubor. Včetně http://
OBLÍBENÉ :

vzory.cz

https://www.vzory.cz otevírá se do nového okna Mám na to právo! Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý den
Návrh na „klid řízení“ v řízení o rozvod manželství Otevřít odkaz do nového okna
V každém řízení o rozvod manželství má soud vést manžele k jejich smíření a odstranění příčin rozvratu manželství. Může dojít k situaci, že od podání návrhu se situace mezi manžely zlepší, avšak jeden z nich nebo oba si nemusí být jisti, že jejich manželství bude nadále fungovat, proto nechtějí ...
Jak žalovat neplatnost výpovědi z pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Zatímco zaměstnanec není při dávání výpovědi vázán konkrétními důvody, jejichž existence zaměstnance vede k ukončení svého pracovního poměru, zaměstnavatelovy možnosti jsou v tomto případě naopak omezené. Související vzor (trvání na zaměstnání) Zaměstnavatel totiž může jednostranně ukončit ...
Protokol o předání a převzetí bytu Otevřít odkaz do nového okna
Předání/odevzdání (a též převzetí) najímaného bytu je velmi důležitá součást (okamžik) celého nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem založeným nájemní smlouvou, přičemž konkrétní den předání a převzetí bytu by měl být pevně stanoven v nájemní smlouvě. Není však výjimkou, že není okamžik ...
Oznámení o nepřítomnosti v bytě podle § 2269 Občanského zákoníku Otevřít odkaz do nového okna
Ustanovení § 2269 Občanského zákoníku slouží jako povinnost nájemce k ochraně pronajímatele za účelem prevence vzniku případných škod, přičemž porušení této oznamovací povinnosti podle § 2269 Občanského zákoníku může vést i k výpovědi nájemní smlouvy. Podle výše zmíněného ust. § 2269 Občanského ...
Zvíře v bytě a nájemní smlouva Otevřít odkaz do nového okna
Je nutný souhlas pronajímatele k pobytu zvířete v nájemním bytě? Zákon dává nájemci obecně právo chovat v bytě (dále se bytem bude rozumět podle povahy i dům) zvíře, ačkoliv je nájemce do určité míry limitován (§ 2258 OZ). Zvíře totiž nesmí působit pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu ...
Okamžité zrušení pracovního poměru Otevřít odkaz do nového okna
Okamžité zrušení pracovního poměru Nikdo nechce zažít situaci, kdy je ze dne na den bez práce. Nicméně i takové případy nastávají a na naši společnost Neplatnyvyhazov.cz s.r.o. se obrací zaměstnanci, kteří se s touto nepříjemnou záležitostí musí v životě poprat.  Okamžité zrušení pracovního ...
Úschovy podle zákona o realitním zprostředkování Otevřít odkaz do nového okna
Již je tomu téměř dva měsíce, co vstoupil v účinnost zákon o realitním zprostředkování, který ukládá realitním zprostředkovatelům řadu nových povinností. V březnu jsme Vás již seznámili s povinností zprostředkovatelů uzavírat písemné smlouvy o zprostředkování a předat klientovi výpis z katastru ...
Omluva ze soudního jednání Otevřít odkaz do nového okna
Velký počet účastníků civilního řízení zůstává ve vztahu k soudu nečinný, účastníci se k výzvám soudu nevyjadřují, k soudním jednáním se vůbec nedostavují a v hojném počtu případů si ani obsílky od soudu nevyzvedávají. Málokdo si ale uvědomí, že i s nečinností účastníků jsou spojeny určité ...
Jak důležité je chodit k soudu, aneb omlouvejte svou nepřítomnost u soudu Otevřít odkaz do nového okna
Velký počet účastníků civilního řízení zůstává ve vztahu k soudu nečinný, účastníci se k výzvám soudu nevyjadřují, k soudním jednáním se vůbec nedostavují a v hojném počtu případů si ani obsílky od soudu nevyzvedávají. Málokdo si ale uvědomí, že i s nečinností účastníků jsou spojeny určité ...
Návrh na prominutí zmeškání lhůty k provedení procesního úkonu (obecné důvodu) – hospitalizace Otevřít odkaz do nového okna
Lhůty jsou v občanském soudním řízení jednou z nejdůležitějších věcí, na které je třeba si dát pozor, aby je účastníci při provedené úkonu ve vztahu k soudu dodrželi. Mohou však nastat situace, kdy účastník bez své viny lhůtu zmešká a daný úkon nemůže učinit včas ve stanovené lhůtě. V takovém ...
Originální RSS kanál otevírá se do nového okna | Aktualizovat (naposledy 4:11 5.6.2020)

Další RSS kanály

© timqui.net 2005-2020